PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 6
 

 Bài Đọc I: Kn 2, 1a. 12-22

"Chúng ta hăy kết án cho nó chết cách nhục nhă".

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đă nói rằng: "Chúng ta hăy vây bắt kẻ công chính, v́ nó không làm ích ǵ cho chúng ta, mà c̣n chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào ḿnh biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. V́ nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực ḿnh, v́ nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó th́ lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta như xa lánh những ǵ dơ nhớp, nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hăy xem coi điều nó nói có thật hay không, hăy nghiệm xét coi những ǵ sẽ xảy đến cho nó, và hăy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. V́ nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hăy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hăy kết án cho nó chết cách nhục nhă, v́ theo lời nó nói, th́ người ta sẽ cứu nó!" Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, v́ tội ác của chúng đă làm cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ư định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và chúng cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 33, 17-18. 19-20. 21 và 23

Đáp: Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường (c. 19a).

Xướng: 1) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Đáp.

2) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. - Đáp.

3) Ngài ǵn giữ họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị găy. Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai t́m đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. - Đáp.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay, các ngươi đừng cứng ḷng, nhưng hăy nghe tiếng Chúa phán.

 

Phúc Âm: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

"Chúng t́m cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, v́ người Do-thái đang t́m giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, th́ Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang t́m giết sao? Ḱa ông ta đang nói công khai mà không ai nói ǵ cả. Phải chăng các nhà chức trách đă nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này th́ chúng ta biết rơ đă xuất thân từ đâu. C̣n khi Đấng Kitô tới, th́ chẳng có ai biết Người bởi đâu".

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đă sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, v́ Ta bởi Ngài, và chính Ngài đă sai Ta". Bởi thế họ t́m cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, v́ chưa tới giờ Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

  Sự Sống tương phản 

Mùa Chay cho tới hôm nay đă ở vào ngày Thứ Sáu trong Tuần thứ IV, phụng vụ lời Chúa nói chung và Phúc Âm nói riêng cho thấy phản ứng tiêu cực của bóng tối ḷng người bị chói ḷa trước ánh sáng mạc khải thần linh. 

Thật vậy, ngay trong bài Phúc Âm hôm nay, ở đoạn đầu tiên trong ba đoạn, Thánh kư Gioan đă ghi nhận t́nh h́nh căng thẳng đến nghẹt thở giữa bóng tối và ánh sáng như sau:  

"Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, v́ người Do-thái đang t́m giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, th́ Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo". 

Hai bài Phúc Âm hôm qua, Thứ Năm, và hôm kia, Thứ Tư, Thánh kư Gioan ở cùng đoạn 5 cho chúng ta thấy chứng từ của Chúa Giêsu chứng thực về bản thân Người và nguồn gốc của Người ở giáo đô Giêrusalem. Sau đó, ở đoạn 6 của cùng Phúc Âm, Người về Galilêa và đă làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để từ đó mạc khải về Người là Bánh Sự Sống.  

Câu đầu tiên mở đầu đoạn 7 của bài Phúc Âm hôm nay là câu chuyển tiếp cho việc Người đang ở Galilêa và lư do Người không muốn xuất hiện ở Giuđêa: "Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, v́ người Do-thái đang t́m giết Người".  

Thật ra, không phải là Người sợ chết cho bằng chưa tới giờ của Người. Nguyên sự kiện Người tạm lánh mặt đi như thế này thôi cũng đủ cho thấy Người quả thực là Đấng Thiên Sai như Người đă nói và làm bao giờ cũng chỉ theo ư Cha là Đấng đă sai Người mà thôi. 

Nếu Người không phải là Đấng Thiên Sai đích thực, mà chỉ t́m vinh quang trần thế, như Người cảnh báo dân Do Thái trong bài Phúc Âm hôm qua, chắc chắn Người sẽ làm theo ư của Người, ở chỗ, một khi thấy rằng ḿnh đă được bao nhiêu là người hậu thuẫn, thậm chí muốn tôn Người lên làm vua (xem Gioan 6:15) sau phép lạ Người hóa bánh ra nhiều để nuôi cả năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà con nít, Người sẽ hô hào họ theo Người và cùng Người kéo xuống Giuđea để tiến về Giêrusalem hầu cho cả giáo quyền Do Thái lẫn chính quyền Roma thấy được quyền lực cùng thanh thế hùng mạnh đáng sợ của Người.  

Thế nhưng, v́ là chính Đấng Thiên Sai, Đấng Thiên sai đích thực, mà Thánh kư Gioan đă thuật lại về Người trong Bài Phúc Âm hôm nay như sau: "Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, th́ Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo". 

Tuy nhiên, cho dù lên Giêrusalem một cách kín đáo, ở tại giáo đô này, trong khu vực đền thờ, Người vẫn công khai tỏ ḿnh ra bằng chứng từ của Người, không sợ, v́ đó là giờ của Người, là lúc và là nơi Cha của Người là Đấng đă sai Người đến, bằng thúc động của Thánh Linh hằng ngự nơi Người và là Đấng luôn tác động mọi lời nói và việc làm của Người theo đúng ư muốn của Cha. Việc công khai xuất hiện của Người tuy làm cho đám đông ngạc nhiên nhưng họ vẫn không chấp nhận Người: 

"Có một số người ở Giêrusalem nói: 'Đây không phải là người họ đang t́m giết sao? Ḱa ông ta đang nói công khai mà không ai nói ǵ cả. Phải chăng các nhà chức trách đă nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này th́ chúng ta biết rơ đă xuất thân từ đâu. C̣n khi Đấng Kitô tới, th́ chẳng có ai biết Người bởi đâu'". 

Đúng thế, cho dù Chúa Kitô có làm chứng về Người thế nào chăng nữa, dân chúng vẫn không thể nào tin tưởng được Người là Đấng Thiên Sai của họ, bởi v́, căn cứ vào nguồn gốc trần gian của Người, một tên Giêsu xuất thân từ Nazarét xứ Galilêa: "ông này th́ chúng ta biết rơ đă xuất thân từ đâu", nghĩa là ông ta chắc chắn không phải là Đấng Thiên Sai, bởi theo suy luận của họ th́ nếu họ biết rơ về thân thế và xuất xứ của Người tất nhiên những ǵ cần phải xẩy ra đó là Đấng Thiên Sai phải là một nhân vật hoàn toàn bí mật: "khi Đấng Kitô tới, th́ chẳng có ai biết Người bởi đâu". 

Trước những nhận định của dân chúng không sai về xuất xứ ở trần gian này của Người: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu"; Chúa Giêsu lại tiếp tục tỏ ḿnh ra cho họ một cách chính xác hơn nữa, để nhờ đó họ có thể thấy được tất cả sự thật về Người mà được sự sống, khi Người cho họ biết rằng: "Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đă sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, v́ Ta bởi Ngài, và chính Ngài đă sai Ta". 

Nếu trong Bài Phúc Âm hôm qua, Chúa Kitô chỉ mới đi ṿng ṿng ở ngoài khi nói đến các việc Người làm được Cha Người trao phó để chứng thực về Người: "công việc Chúa Cha đă giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đă sai Ta. Và Chúa Cha, Đấng đă sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta", th́ trong bài Phúc Âm hôm nay, Người đă bắt đầu tiến vào ṿng trong, khi tuyên bố rơ hơn và mạnh hơn về vai tṛ Thiên Sai của Người: "Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đă sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, v́ Ta bởi Ngài, và chính Ngài đă sai Ta". 

Ánh sáng càng sáng tỏ càng chói ḷa bóng tối và càng xua tan bóng tối, tuy nhiên, thành phần "chuộng tối tăm hơn ánh sáng... sợ bị phơi bày ra ánh sáng" (Gioan 3:19-20), sợ chính ánh sáng, nên chỉ muốn t́m hết cách để dập tắt ánh sáng. Thánh kư Gioan đă cho thấy phản ứng của dân chúng trước mạc khải thần linh tràn đầy sự thật càng ngày càng rạng ngời hơn về Chúa Giêsu như sau: "Bởi thế họ t́m cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, v́ chưa tới giờ Người".  

Hành động và phản ứng đầy tính chất tối tăm của dân Do Thái trong Bài Phúc Âm hôm nay, trước mạc khải thần linh của Chúa Kitô về bản thân Người, là những hành động và phản ứng theo tâm lư tự nhiên của con người ở mọi thời đại, như đă được Sách Khôn Ngoan ở Bài Đọc 1 hôm nay vạch trần cho thấy tất cả những âm mưu gian ác của họ như sau:  

"Chúng ta hăy vây bắt kẻ công chính, v́ nó không làm ích ǵ cho chúng ta, mà c̣n chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào ḿnh biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. V́ nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực ḿnh, v́ nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó th́ lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta như xa lánh những ǵ dơ nhớp, nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hăy xem coi điều nó nói có thật hay không, hăy nghiệm xét coi những ǵ sẽ xảy đến cho nó, và hăy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. V́ nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hăy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hăy kết án cho nó chết cách nhục nhă, v́ theo lời nó nói, th́ người ta sẽ cứu nó!"  

Tuy nhiên, lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử cứu độ của dân Do Thái nói riêng đă cho thấy, như nơi trường hợp Giuse bị 10 người anh thay v́ sát hại đă bán Giuse sang Ai Cập để phá hủy mộng mị của đứa em Giuse đáng ghét của họ không ngờ lại làm trọn những ǵ bị họ cho mà mộng mị ấy (xem Khởi Nguyên 37:20; 50:19-20), v́ họ chỉ là loài người thiển cận, như cóc ngồi đáy giếng, đúng như Bài Đọc 1 hôm nay cho biết: "nhưng chúng lầm, v́ tội ác của chúng đă làm cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ư định mầu nhiệm của Thiên Chúa". 

Bài Đáp Ca hôm nay chất chứa những nhận thức hoàn toàn phản lại với tâm tưởng đen tối của thành phần gian ác trong Bài Đọc 1 cùng ngày, những nhận thức hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng làm chủ mọi sự và quan pḥng mọi sự theo ư định vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Ngài: 

1) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.  

2) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát.  

3) Ngài ǵn giữ họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị găy. Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai t́m đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

MC.IV-6.mp3