PVLC Thứ 7 Tuần VI Thường Niên
 

 Bài Đọc I: (Năm II) Gc 3, 1-10

"Không ai có thể kiềm chế được cái lưỡi".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, đừng để lắm người trong anh em làm thầy: v́ anh em biết rằng do đó, anh em sẽ bị xét đoán nặng hơn. Tất cả chúng ta đă sai lỗi nhiều lần. Nếu ai không sai lỗi trong lời nói, th́ là người trọn lành, v́ kẻ ấy có thể chế ngự được thân xác ḿnh. Nếu chúng ta tra được hàm thiết vào miệng ngựa để bắt nó tùng phục chúng ta, th́ chúng ta cũng có thể điều khiển được cả ḿnh nó. Ḱa, cả những chiếc thuyền, tuy to lớn và bị cuồng phong lôi cuốn, mà một bánh lái nhỏ điều khiển chúng theo ư người hoa tiêu. Cũng thế, lưỡi là một chi thể bé nhỏ, nhưng cao rao nhiều điều vĩ đại.

Ḱa, một ngọn lửa có là bao, mà đốt cháy cả một khu rừng lớn. Lưỡi cũng là ngọn lửa, là cả một thế giới gian ác. Lưỡi là một trong các chi thể của chúng ta, nó làm hoen ố cả thân xác, được hoả ngục nhen nhúm lên, nó đốt cháy cả cuộc đời chúng ta. Mọi loài cầm thú, muông chim, rắn rít, và cá biển đang và đă bị loài người chế ngự. Nhưng không ai có thể chế ngự được cái lưỡi: một tai hoạ bất trị, và chứa đầy nọc độc giết người. Với cái lưỡi, chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha; với cái lưỡi, chúng ta chúc dữ con người đă được tạo thành giống h́nh ảnh Thiên Chúa. Bởi chính cái miệng mà phát xuất ra vừa lời chúc tụng, vừa lời chúc dữ. Hỡi anh em, đừng để xảy ra như thế.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 11, 2-3. 4-5. 7-8

Đáp: Phần Ngài, lạy Chúa, xin ǵn giữ chúng con (c. 8a).

Xướng: 1) Xin cứu nguy, lạy Chúa! V́ không c̣n nữa kẻ hiền nhân, không c̣n nữa sự trung tín giữa con người! Thiên hạ nói với nhau những điều man trá, nói bằng cặp môi gian giảo, tâm địa nước đôi. - Đáp.

2) Xin Chúa diệt hết các cặp môi gian giảo, mọi cái lưỡi ngoa ngôn, những đứa tự khoe: "Nhờ tấc lưỡi của ta, ta mạnh; cặp môi ta biện hộ cho ta, đối với ta có ai là Chúa?" - Đáp.

3) Lời của Chúa là những lời chân thật, là kim ngân đă thử, bảy lần gạn lọc, hết trơn bụi đất. Phần Ngài, lạy Chúa, xin ǵn giữ chúng con, xin bảo vệ chúng con khỏi thế hệ này măi măi. - Đáp. 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng ḷng. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 9, 1-12

"Người biến h́nh trước mặt các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến h́nh trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây th́ tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rơ ḿnh nói ǵ, v́ các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hăy nghe lời Người". Bỗng nh́n chung quanh, các ông không c̣n thấy ai khác, chỉ c̣n một ḿnh Chúa Giêsu với các ông.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cơi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cơi chết sống lại nghĩa là ǵ?" Và các ông hỏi Người: "Tại sao các biệt phái và luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đă?" Người đáp: "Êlia phải đến trước để sửa lại mọi sự, và như có lời chép về Con Người rằng 'Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ'. Vậy Thầy bảo cho các con hay: Êlia đă đến rồi và chúng xử với người mặc ư chúng, như đă chép về người".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

"Một đám mây bao phủ" ... "bằng chứng cho những thực tại vô h́nh"  

Sau khi đă tiết lộ cái thâm cung bí sử rùng rợn nhất đối với các tông đồ trong Bài Phúc Âm hôm Thứ Năm tuần này, liên quan đến một Đức Kitô khổ nạn và tử giá, cũng như sau khi khẳng định điều kiện đầy gian nan khốn khó để có thể xứng đáng và khả năng theo làm môn đệ của ḿnh ở Bài Phúc Âm Thứ Sáu hôm qua, Chúa Giêsu, trong Bài Phúc Âm hôm nay, đă dường như muốn trấn an các vị, bằng cách tỏ vinh quang của Người ra cho các vị thấy qua 3 vị tông đồ đại diện là Phêrô, Giacôbê và Gioan ở trên núi cao, như được Thánh kư Marco thuật lại như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến h́nh trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế". 

Biến cố biến h́nh toàn thân, chứ không phải chỉ "hiển dung" (như một số người ngày nay thích sử dụng từ ngữ có vẻ mới lạ có tính chất văn vẻ hay hay này) về khuôn mặt của Chúa Giêsu mà thôi, là một dấu báo về cuộc phục sinh vinh hiển của Người, một cuộc phục sinh chỉ xẩy ra sau cuộc khổ nạn và tử giá của Người, để nhờ đó, Người có thể tỏ hiện trọn vẹn tất cả quyền năng thần linh của Người ra ở chỗ chiến thắng tội lỗi và sự chết, thậm chí, v́ Người từ kẻ chết hay từ cơi chết sống lại mà Người c̣n biến đổi tối tăm thành ánh sáng và sự chết thành sự sống nữa, chứ không phải, qua mầu nhiệm nhập thể của ḿnh, Người chỉ là "ánh sáng chiếu soi trong tăm tối" (Gioan 1:5). 

Đó là mục đích và tất cả ư nghĩa của Mầu Nhiệm Vượt Qua, một mầu nhiệm bao gồm cả khổ giá và phục sinh, hoàn toàn ứng nghiệm những ǵ Thánh Kinh báo trước về Đấng Thiên Sai Giêsu hay về Đức Giêsu Kitô, như chính Chúa Kitô Phục Sinh đă sử dụng chứng lư Thánh Kinh để làm cho cho các tông đồ về việc sống lại của Người khi Người hiện ra với các vị, bao gồm cả thành phần 2 môn đệ đang trên đường đi về làng Emmau lẫn các vị tông đồ ở Nhà Tiệc Ly lần đầu tiên vào tối ngày thứ nhất trong tuần:

Với 2 môn đệ về làng Emmau: "Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: 'Các anh chẳng hiểu ǵ cả! Ḷng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ h́nh như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?' Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những ǵ liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh".

Với các tông đồ ở Nhà Tiệc Ly: "Khi c̣n ở với anh em, Thầy đă từng nói với anh em rằng tất cả những ǵ sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đă chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm".

Chính v́ biến cố biến h́nh trên núi ám chỉ mầu nhiệm vượt qua đúng như lời Thánh Kinh liên quan đến lề luật và các ngôn sứ như thế mà trong khi biến h́nh mới có hai nhân vật tiêu biểu của Cựu Ước xuất hiện, một liên quan đến lề luật là Moisen và một liên quan đến tiên tri là Elia: "Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu".

Cũng chính v́ biến cố biến h́nh trên núi, ám chỉ mầu nhiệm vượt qua đúng như lời Thánh Kinh là những ǵ được Thiên Chúa ấn định như thế và sẽ xẩy ra đúng như vậy, mà Thiên Chúa đă phải đích thân lên tiếng chứng thực Đấng Thiên Sai của Ngài, một Đấng Thiên Sai Vượt Qua từ khổ giá đến vinh quang phục sinh, qua sự kiện được Thánh kư Marco ghi nhận trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: 'Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hăy nghe lời Người'".

"Đám mây bao phủ các ngài" đây biểu hiệu cho Chúa Thánh Thần, Đấng "bao phủ bà" (Luca 1:35), Đấng cũng đă đậu trên Chúa Giêsu ở Sông Jordan khi Người lănh nhận Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả (xem Gioan 1:33; Marco 1:10). V́ Thánh Thần là Thần Chân Lư dẫn vào tất cả sự thật (xem Gioan 16:13) mà "từ đám mây có tiếng phán", để chứng tỏ Người thực sự là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, "là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn" (Gioan 1:34).

Như thế, với sự hiện diện của Thần Chân Lư ở biến cố biến h́nh kèm theo tiếng phán ra, đă cho thấy tất cả những ǵ Người nói về Người (như bài Phúc Âm liên quan đến cuộc vượt qua của Người hôm Thứ Năm vừa rồi) và tất cả những ǵ Người đă tỏ ḿnh ra cho các tông đồ (như trong biến cố biến h́nh trong bài Phúc Âm hôm nay) đều chân thực và chắc chắn sẽ xẩy ra đúng như vậy theo như Thánh Kinh đă tiên báo, đều chẳng những đáng tin tưởng chấp nhận mà c̣n cần phải tin tưởng chấp nhận nữa, nhưng phải là một đức tin như Bài Đọc 1 hôm nay định nghĩa và xác quyết:

"Đức tin là nền tảng của những điều hy vọng, là bằng chứng cho những thực tại vô h́nh... Không có đức tin, th́ không thể đẹp ḷng Chúa, v́ chưng ai đến gần Thiên Chúa, th́ phải tin có Thiên Chúa, và Người thưởng công cho những kẻ t́m kiếm Người".   

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

Thu.7.VI-TN.mp3