PVLC Thứ 6 Tuần VI Thường Niên
 

 Bài Đọc I: (Năm II) Gc 2, 14-24. 26

"Cũng như xác không hồn là xác chết, th́ đây đức tin không việc làm là đức tin chết".

Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu có ai nói ḿnh có đức tin, mà không hành động theo đức tin, th́ nào có ích ǵ? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi b́nh an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những ǵ cần dùng cho thân xác, th́ nào có ích ǵ? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ.

Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; c̣n tôi, tôi có việc làm". Anh hăy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Anh tin Thiên Chúa là Đấng duy nhất ư? Như thế là đúng. Ma quỷ cũng tin như thế và chúng run sợ. Hỡi người khờ dại, anh có muốn biết rằng đức tin không việc làm là đức tin chết không? Abraham, tổ phụ chúng ta, đă chẳng nhờ việc làm mà được công chính hoá khi hiến dâng con ḿnh là Isaac trên bàn thờ đó sao? Anh có thấy rằng: đức tin hợp tác với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được hoàn hảo đó không? Như vậy đă ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Abraham đă tin vào Thiên Chúa và việc ấy được kể là điều công chính cho người, và người đă được gọi là bạn thiết nghĩa của Thiên Chúa".

Do đó anh em có thấy rằng: người ta nhờ việc làm mà được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi không? Quả vậy, cũng như xác không hồn là xác chết, th́ đức tin không việc làm là đức tin chết.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6

Đáp: Phúc đức thay người ham mộ luật pháp của Chúa (c. 1b).

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết ḷng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Đất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho ḍng dơi hiền nhân. - Đáp.

2) Trong nhà người có tài sản phú quư, và ḷng quảng đại người c̣n măi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ ḷng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. - Đáp.

3) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lư tài sản ḿnh theo đức công b́nh. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. - Đáp. 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 8, 34-39

"Ai chịu mất mạng sống ḿnh v́ Ta và v́ Phúc Âm th́ sẽ cứu được mạng sống ḿnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống ḿnh, th́ sẽ mất. C̣n ai chịu mất mạng sống ḿnh v́ Ta và v́ Phúc Âm, th́ sẽ cứu được mạng sống ḿnh. V́ chưng được lời lăi cả thế gian mà mất mạng sống ḿnh, th́ nào được ích ǵ? Và người ta lấy ǵ mà đánh đổi mạng sống ḿnh? Ai hổ thẹn v́ Ta và v́ lời Ta trong thế hệ ngoại t́nh và tội lỗi này, th́ Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh".

Và Ngài nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng".

Đó là lời Chúa. 

 

Suy niệm 

Bóng thánh giá đă xuất hiện ngay từ ban đầu trong vườn địa đường, ngay trước cả nguyên tội! 

Bài Phúc Âm của Thánh kư Marco cho Thứ Sáu tuần VI Thường Niên hôm nay thuật lại lời Chúa Giêsu khẳng định với "dân chúng cùng các môn đệ" của Người về điệu kiện ắt có và đủ, bất khả thiếu và bất khả phân ly để nhờ đó họ có thể xứng đáng làm môn đệ của Người và theo Người cho tới cùng, bằng không chắc chắn họ sẽ đứt gánh giữa đường một cách nào đó và vào một lúc nào đó. Điều kiện tối căn bản và cần thiết đó là: "Ai muốn theo Tôi th́ hăy từ bỏ chính bản ḿnh đi và vác thập giá của ḿnh mà theo Tôi". 

Thật ra chính bản thân của con người chẳng những không có ǵ là xấu đến độ phải bỏ đi, trái lại, mà c̣n là một yếu tố bất khả thiếu để làm nên con người, để là một con người. Bởi v́, bản thân đó chính là cái tôi của từng cá thể con người, một bản ngă đặc thù duy nhất trên trần gian này, hoàn toàn khác với bất kỳ một ai được sinh ra trên đời này, từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Và chính cái tôi đặc thù ấy, cái bản ngă duy nhất ấy trên trần gian được coi là căn tính của từng cá thể con người ấy mà họ mới là h́nh ảnh Thiên Chúa là vị Thiên Chúa duy nhất. 

Nếu con người không có bản ngă, không có cái tôi th́ cũng chẳng khác ǵ loài vật, một tập thể bao gồm cả đống hay cả đoàn sinh vật hổ lốn, nh́n con nào cũng như nhau, và con người hổ lốn như con vật như thế sẽ chẳng có trách nhiệm ǵ về việc ḿnh làm, và việc họ làm sẽ chẳng có giá trị nhân bản... Vậy th́ tại sao Chúa Giêsu lại bảo những ai muốn theo Người cần phải "bỏ chính bản thân ḿnh" đi như thế? 

Xin thưa, là v́ bản thân của chung con người và của từng bản vị con người chẳng những được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa duy nhất mà c̣n được dựng nên tương tự như Ngài nữa (xem Khởi Nguyên 1:26,27), nghĩa là bản thân của con người chẳng những là một cá thể duy nhất mà c̣n là một cá thể có khả năng hiệp thông nữa mới hoàn toàn trọn vẹn đạt đến tầm vóc làm người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa chân thật duy nhất nhưng cũng là Vị Thiên Chúa hiệp thông thần linh 3 Ngôi. 

Thế nhưng, thực tế cho thấy, ngay từ ban đầu, thậm chí ngay trước cả nguyên tội, loài người, ở một nghĩa nào đó, đă theo chiều hướng nội, nghĩa là chỉ biết đến cái duy nhất vị kỷ của ḿnh (hướng nội cũng là hướng hạ, hướng băng hoại) hơn là mối hiệp thông yêu thương (hướng ngoại cũng là hướng thượng, hướng thăng hóa). Đó là lư do ngay từ ban đầu, v́ chỉ hướng nội và hướng hạ như thế mà con người, nơi hai nguyên tổ của ḿnh, đă thực sự bị mất đi sự sống thần linh chân thật, nơi việc bất tuân phục ư muốn toàn thiện vô cùng khôn ngoan đầy yêu thương của Thiên Chúa Hóa Công. 

Phải "bỏ chính bản thân ḿnh đi" là ở chỗ đó, ở chỗ bỏ ư riêng của ḿnh để tuân theo ư muốn của Thiên Chúa, ngay trước cả nguyên tội. Sau nguyên tội lại càng phải "bỏ chính bản thân ḿnh đi" hơn nữa, bởi cái bản thân của con người ấy đă trở thành xấu xa và mù tối gây ra bởi nguyên tội, đầy những đam mê nhục dục và tính mê nết xấu là hậu quả của nguyên tội và là mầm mống tội lỗi, càng bất xứng với Thiên Chúa, và càng không thể nào hiệp thông thần linh như Chúa muốn và với Thiên Chúa vô cùng toàn thiện và toàn ái. 

Như thế, nếu "bỏ chính bản thân ḿnh đi", ở chỗ theo Thánh ư tối cao của Thiên Chúa toàn thiện, hơn là ư riêng của ḿnh chỉ là một tạo vật hèn hạ bất toàn, th́ không phải là một việc tự diệt hơn là hoán cải, mà thành quả là được thăng hóa, là "nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), là "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24), là "đi từ tối tăm ra ánh sáng lạ lùng" (1Phêrô 2:9). 

Tuy nhiên, theo bản tính tự nhiên, ư riêng của con người hầu như bao giờ cũng khác với Ư Chúa thậm chí c̣n phản lại Ư Chúa nữa, bởi thế, làm theo Ư Chúa hơn là ư riêng của ḿnh bao giờ cũng tạo nên những cây thập tự giá, về h́nh thức là hai thanh gỗ dọc ngang: thanh gỗ dọc "xuống" ám chỉ ư muốn của Thiên Chúa và thanh gỗ "ngang" tiêu biểu cho ư muốn của con người. Như thế chúng ta thấy ở ngay trong vườn địa đường, nghĩa là ngay từ ban đầu, ngay trước cả nguyên tội, ngay khi chưa có tội lỗi, đă xuất hiện h́nh bóng thánh giá, ở chỗ: lệnh cấm đụng đến cây biết lành biết dữ của Thiên Chúa ban "xuống" cho con người, lại là những ǵ goàn toàn trái với ư muốn con người "ngang" ngược không muốn tuân theo lệnh của Ngài. 

Và đó là lư do để "bỏ chính bản thân ḿnh đi" cũng chính là "vác thập giá của ḿnh" vậy. Đến đây chúng ta mới thấy được cái chí lư của lời Chúa Giêsu kêu gọi những ai muốn theo Người, muốn làm môn đệ của Người cần phải vừa "bỏ chính bản ḿnh" vừa phải "vác thập giá của ḿnh" nữa: "Ai muốn theo Tôi th́ hăy từ bỏ chính bản ḿnh đi và vác thập giá của ḿnh mà theo Tôi". 

Chính v́ "bỏ chính bản thân ḿnh đi", ở chỗ theo Thánh ư tối cao của Thiên Chúa toàn thiện hơn là ư riêng của ḿnh chỉ là một tạo vật hèn hạ bất toàn, mà việc "bỏ chính bản thân ḿnh đi" này mới mang lại thành quả là sự sống: "ai chịu mất mạng sống ḿnh v́ Ta và v́ Phúc Âm, th́ sẽ cứu được mạng sống ḿnh", mới giúp con người thoát được cái hậu quả chết chóc và tự diệt, đúng như những ǵ Chúa Giêsu cảnh báo trong chính lời Người mời gọi theo Người ở bài Phúc Âm hôm nay: "ai muốn cứu mạng sống ḿnh th́ sẽ mất". 

Trường hợp điển h́nh về cái hậu quả tai hại cho những "ai muốn cứu mạng sống ḿnh th́ sẽ mất" được Sách Khởi Nguyên ở Bài Đọc 1 hôm nay thuật lại liên quan đến Tháp Babel và con cháu của tổ phụ Noe: "Lúc bấy giờ toàn thể lănh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đă gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người này nói với nhau rằng: 'Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa để nung'". 

Con cháu của tổ phụ Noe đă "muốn cứu mạng sống ḿnh" ở chỗ: "Nào, bây giờ chúng ta hăy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hăy tạo cho ta một tên tuổi để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu", th́ lại bị "mất" một cách oan khiên nghiệt ngă đầy thảm hại: "Chúa ngự xuống để quan sát thành tŕ với cây tháp mà con cái loài người đang xây. Và Chúa phán: 'Này coi, chúng nó hợp thành một dân tộc duy nhất và kia là điều chúng đă khởi công. Giờ đây không có ǵ ngăn cản chúng thi hành điều chúng đă dự tính. Ta hăy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn, để người này không c̣n hiểu tiếng nói của người kia'. Và Chúa đă làm cho họ tản mát xa chỗ đó để tràn ra khắp mặt địa cầu". 

"Ai muốn cứu mạng sống ḿnh th́ sẽ mất", như trường hợp của con cháu của tổ phụ Noe trong Bài Đọc 1 hôm nay quả thực đă ứng nghiệm lời Thánh Vịnh ở Bài Đáp Ca câu 2 hôm nay: "Chúa phá tan ư định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ư định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng ḷng Ngài c̣n măi đời nọ sang đời kia", và bởi thế mà chúng ta cần phải dâng lời nguyện sau đây của câu Alleluia hôm nay: "Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia" (TV 118:27). 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

TN.VI-6.mp3