PVLC Thứ 3 Tuần VI Thường Niên
 

 Bài Đọc I: (Năm II) Gc 1, 12-18

"Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Phúc cho kẻ chịu thử thách, v́ khi đă được tinh luyện, sẽ lănh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đă hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, v́ Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị t́nh dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi t́nh dục đă thai nghén, th́ sinh ra tội lỗi, và khi tội đă phạm rồi, th́ sinh ra chết.

Anh em thân mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đă muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ. - Đáp.

2) V́ Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người ḷng ngay sẽ thuận t́nh theo. - Đáp.

3) Đang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, th́, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi ḷng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, th́ ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con. - Đáp. 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc 8, 14-21

"Các con hăy ư tứ giữ ḿnh khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ c̣n một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hăy coi chừng và giữ ḿnh cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại ḿnh không có bánh". Chúa Giêsu biết ư liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?"

Đó là lời Chúa.

 

Suy nghiệm Lời Chúa 

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan chính yếu đến lời cảnh báo của Chúa Giêsu với thành phần tông đồ là các môn đệ nồng cốt của Người: "Các con hăy coi chừng và giữ ḿnh cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Thế nhưng, tiếc thay, thành phần môn đệ của Người hầu như toàn là thành phần quê mùa chất phác, hay có trí thức một chút như chàng Mathêu hay Batôlômêo cũng đầy ḷng chân thành nên cũng chẳng nghĩ ǵ sâu xa. Bởi đó, sau khi nghe Thày ḿnh nói như vậy, các vị bảo nhau rằng: "Tại ḿnh không có bánh"bởi các vị lại cứ tưởng Người bảo các vị đừng ăn bánh của nhóm biết phái và Hêrôđê, v́ men liên quan đến bánh, mà hăy ăn số bánh mang theo thôi, trong khi đó "các môn đệ quên mang bánh và chỉ c̣n một chiếc bánh trong thuyền". 

Bởi thế, Chúa Giêsu đă phải giải thích cho các môn đệ tông đồ của Người biết ư nghĩa những ǵ Người nói về "men biệt phái và men Hêrôđê". Tuy nhiên, Người hoàn toàn nói về bánh mà thôi, liên quan đến hai lần Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, như Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: 'Mười hai thúng'. - 'Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?' Họ thưa: 'Bảy thúng'. Bấy giờ Người bảo các ông: 'Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?'"

Không thấy Thánh kư Marco cho biết thêm là các tông đồ có hiểu sau lời giải thích của Chúa Giêsu hay chăng. Nhưng, căn cứ vào lời giải thích này th́ Người mới chỉ hé lộ phân nửa ư nghĩa về "men biệt phái và men Hêrôđê", men liên quan đến bánh. Nghĩa là, Người cố ư nhắc cho các tông đồ rằng tại sao các con lại sợ thiếu bánh chứ, khi Thày nói với các con rằng "các con hăy coi chừng và hăy giữ ḿnh cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê", v́ Thày có thể làm cho bánh hóa ra nhiều cơ mà, như các con đă thấy đó, dù hiện nay chúng ta chỉ có một chiếc bánh mang theo. Vậy một nửa ư nghĩa kia liên quan đến chính men là ǵ, Chúa Giêsu hoàn toàn không hề nói tới. 

Tuy nhiên, nếu các tông đồ để ư, nhất là qua những lần đụng chạm giữa thành phần biết phái và Thày của các vị, những lần cả Thày tṛ bị thành phần này theo dơi và hạch hỏi cùng bắt bí, sẽ hiểu được đâu là ư nghĩa của men được Thày của các vị nói tới, và căn dặn các vị phải "canh chừng và giữ ḿnh", đó là những chủ trương sống đạo sai lạc và đời sống giả h́nh ham danh của họ. Chủ trương duy luật và tự công chính hóa nhờ việc giữ luật của họ bất chấp ḷng nhân hậu là một thứ men, và đời sống giả h́nh ham danh của họ, thích ăn trên ngồi trước, làm việc ǵ cũng chỉ để khoe khoang lấy tiếng. 

Đúng thế, gương mù gương xấu tự bản chất có tác dụng làm dậy lên t́nh trạng xấu xa tệ hại trong môi trường nhân sinh và gây ô nhiễm hay lây nhiễm một cách nhanh chóng. Bởi v́, nơi con người ta, v́ lây nhiễm nguyên tội, vốn xu hướng về những ǵ là rộng răi thoải mái và tầm thường trần tục, dễ dàng hùa theo những ǵ tự nhiên dễ dăi hơn là những ǵ khắt khe, khổ chế, khó khăn v.v. Nhất là những ǵ hợp với thị hiếu hay sở trường hoặc ước muốn cùng chủ trương của từng cá nhân con người. Có thể Chúa Giêsu đă lợi dụng chính lúc các tông đồ quên bánh mà nói đến men, đến gương mù gương xấu của thành phần trí thức và có thế giá dễ gây ảnh hưởng trong dân chúng, nhất là thành phần b́nh dân dễ tin và dễ theo, dễ bị lôi kéo, trong khi đó các tông đồ cũng ngây thơ vô tội đến độ có thể bị cuốn theo lúc nào không biết, chẳng hạn như các vị có lần đă tỏ ra ham danh chẳng thua ǵ nhóm biệt phái ở chỗ tranh giành ngôi thứ với nhau. 

Phải, sở dĩ con người trần gian dễ bị gương mù gương xấu lôi cuốn và noi gương bắt chước là v́ chính trong con người của ḿnh họ đă có sẵn mầm mống xấu, có cùng tần số với gương mù gương xấu, dễ dàng chiều theo gương mù gương xấu. Yếu tố trong con người rất dễ nhậy cảm với gương mù gương xấu, rất dễ bốc cháy theo ngọn lửa gương mù gương xấu, theo Thánh Gicôbê trong Bài Đọc I hôm nay, đó là "t́nh dục" ở nơi họ, và gương mù gương xấu chẳng khác ǵ như một chước "cám dỗ": "Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, v́ Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị t́nh dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi t́nh dục đă thai nghén, th́ sinh ra tội lỗi, và khi tội đă phạm rồi, th́ sinh ra chết". 

Trong Bài Đọc I hôm nay, Thánh Giacôbê như thể c̣n đề ra cho chúng ta một phương cách để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của gương mù gương xấu nữa, bởi v́, nếu "gương mù gương xấu" xuất phát từ con người, từ trần gian, một trần gian không thể nào thoát khỏi gương mù, th́ ân sủng và phúc lành từ trời, được chất chứa nơi "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lư" (Gioan 1:14), những ǵ chân thật nhất làm cho con người được tái sinh vào sự sống: "Anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đă muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật". 

Đó là lư do Bài Đáp Ca hôm nay mới chất chứa một tâm t́nh rất hợp với phụng vụ Lời Chúa hôm nay, bao gồm cả Bài Đọc I lẫn Bài Phúc Âm: 

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ.

2) V́ Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người ḷng ngay sẽ thuận t́nh theo.

3) Đang lúc con nghĩ rằng chân con xiêu té, th́, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi ḷng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, th́ ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

Thu.3.VI-TN.mp3