`

 

PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXVIII Thứ 6 và Lễ Thánh Têrêsa Avila ngày 15/10


 

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 1-8

 

"Abraham đã tin vào Thiên Chúa và điều đó kể cho ông như sự công chính".

 

Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Rôma.

 

Anh em thân mến, chúng ta phải nói gì về chuyện Abraham, tổ phụ theo huyết nhục của chúng ta đã gặp thấy? Nếu như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể cho ông như sự công chính.

 

Ðối với người thợ làm việc, tiền công không kể được là ân huệ, nhưng là một món nợ. Còn đối với người không làm việc, nhưng tin vào Ðấng làm cho người ác nên công chính, thì đức tin của kẻ ấy được kể như là sự công chính, theo ơn Thiên Chúa phân định.

 

Cũng như Ðavít tuyên bố là phúc đức con người được Thiên Chúa kể là công chính, không cần có việc làm, mà rằng: "Phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp nhất sự tội".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 31, 1-2. 5. 11

 

Ðáp: Chúa là chỗ dung thân; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ (c. 7).

 

Xướng: 1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. - Ðáp.

 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con". - Ðáp.

 

3) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng! - Ðáp.

 

Alleluia: Dt 4, 12

 

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 1-7

 

"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

 

"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

 

"Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

Suy Nghiệm Lời Chúa


Bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên hôm nay vẫn theo chiều hướng đức tin công chính là những gì được Bài Đọc 1 cho năm lẻ tiếp tục khai triển từ Thứ Hai đầu Tuần XXVIII Thường Niên này.

 

Trước hết, có một chi tiết hơi lạ ở ngay đầu bài Phúc Âm hôm nay, đó là chi tiết: "Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: 'Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình'...".

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao tình trạng dân chúng đông đảo đến độ chen lấn đạp cả lên nhau lại trở thành nguyên động lực thúc đẩy Chúa Giêsu lên tiếng giảng dạy các môn đệ của Người về việc ý tứ giữ mình cho khỏi men của những người biệt phái? Phải chăng hiện tượng chen lấn nhau, đến độ gây tổn hại cho nhau như thế là hình ảnh về một thứ môi trường có thể lây lan những cái xấu xa từ kẻ mạnh sang kẻ yếu!

 

Chính Chúa Giêsu đã xác định "men biệt phái, nghĩa là sự giả hình". Mà giả hình tức là những gì không thật, giả tạo, dối trá không thể nào tồn tại vĩnh viễn như chân lý bất diệt, tức là sẽ bị lộ ra trước ánh sáng, như chính Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay:  

 

"Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà".

 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu chẳng những khuyên các môn đệ hãy tránh điều tiêu cực là sống giả hình như thành phần biệt phái, mà còn trấn an và thúc giục các vị hãy sống tích cực bằng lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi phải sống sự thật, tức là sống không giả tạo, không gian dối, không giả hình, cho dù có vì thế, vì chân lý mà bị bách hại và bị sát hại như Người:

 

"Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".

 

Ở đây Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng: 1- không một sự gì xẩy ra ngoài Thánh Ý Chúa quan phòng; 2- dù là một con chim sẻ chỉ có giác hồn, một sợi tóc vô hồn v.v., chẳng đáng già là bao, huống chi là con người vốn là loài linh ư vạn vật, cao trọng hơn chim sẻ nhiều; 3- Thiên Chúa là Đấng quan phòng thần linh sẽ gìn giữ tất cả mọi người và từng người theo ý định khôn ngoan và quyền năng vô cùng của Ngài; 4- bởi đó đừng lo âu sợ hãi nhất là sợ kẻ dữ vì họ cũng chỉ là một con người hữu hạn như mình, chứ không toàn quyền sinh tử đời đời như Thiên Chúa.

 

Tóm lại, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa mà bằng an vui sống cho dù có phải gian nan khốn khó hoạn nạn đớn đau. Chính lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là những gì làm cho con người sống chân thật và công chính, sống vượt lên trên mọi gian nan khốn khó, sống trước thánh nhan Thiên Chúa. 

 

Vì bài Phúc Âm vẫn tiếp tục liên quan đến thành phần biệt phái và luật sĩ tự cho mình là công chính nhờ việc họ giữ luật, hoàn toàn có tính cách giả hình, mà trong Bài Đọc 1 Giáo Hội vẫn chọn những gì Thánh Phaolô, một phần tử biệt phái ngày xưa, theo kinh nghiệm Do Thái giáo ngài đã theo đuổi, so với Kitô giáo ngài đang rao giảng, về sự công chính do Chúa và bằng lòng tin vào Chúa, như ngài đã xác tín trong Bài Đọc 1 không phải chỉ hôm qua mà cả hôm nay nữa: "Nếu như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể cho ông như là sự công chính".

 

Thánh Phaolô còn trích lại một câu Thánh Vịnh của Vua Đavít về vấn đề "công chính, không cần có việc làm, mà rằng: 'Phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác, và được che lấp các tội lỗi. Phúc cho người Chúa không chấp nhất sự tội'", và câu này chính là câu Thánh vịnh đầu tiên trong 3 câu của bài Đáp Ca hôm nay, một Bài Đáp Ca về tâm trạng của một con người tội lỗi nhưng biết lỗi và thú lỗi:

 

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.

 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: "Con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con".

 

3) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

TN.XXVIIIL-6.mp3 

 

Ngày 15 tháng 10

 

Thánh Tê-rê-xa A-vi-la, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

lễ nhớ bắt buộc

 

Tiểu sử 

 

Chào đời năm 1515 tại A-vi-la, Tây Ban Nha, Tê-rê-xa là một nhà cải tổ dòng Cát-minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Là người chiêm niệm, chị đã ghi lại kinh nghiệm thần bí của mình trong “chuyến đi lên Thiên Chúa”. Các tập sách của chị đã khiến chị thành bậc thầy về đường thiêng liêng. Là người sáng lập, chị đã rảo khắp nước Tây Ban Nha để thiết lập các đan viện. Tâm hồn chị được thống nhất nhờ nỗi khao khát được sống “một mình với Đấng Độc Nhất”. Chị qua đời ở An-ba năm 1582.

 

 

Bài đọc 2

 

Chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến tình yêu của Chúa Ki-tô Giê-su

 

Trích tác phẩm của thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ.

 

Ai được Chúa Ki-tô Giê-su là bạn thân và là nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng, thì có thể chịu đựng mọi sự. Quả thật, chính Người trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta ; Người không bỏ rơi ai, vì Người là bạn thân đích thực và chân thành. Tôi thấy rõ là : nếu chúng ta muốn đẹp lòng Thiên Chúa và được Người ban cho những ân huệ lớn lao, thì chính Thiên Chúa lại muốn những ơn ấy đến với chúng ta qua bàn tay của con người Giê-su cực thánh, là Đấng mà Thiên Chúa uy nghi đã tuyên bố là rất đẹp lòng Người.

 

Rất nhiều lần do kinh nghiệm, tôi nhận thấy một điều mà Chúa cũng nói cho tôi biết và tôi dám nói là tôi đã nhìn thấy tận mắt, đó là : chúng ta phải vào qua cửa này, nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa uy nghi cao cả cho biết những điều huyền nhiệm và bí ẩn. Không được tìm con đường nào khác, cho dù đã đạt tới tuyệt đỉnh chiêm niệm. Trên con đường này, người ta bước đi an toàn vững chắc. Ở đây, Chúa chúng ta là Đấng ban phát và đem lại cho chúng ta mọi ơn lành. Chính Người sẽ dạy dỗ chúng ta. Quan sát kỹ cuộc đời của Người, chúng ta sẽ thấy không có gương nào tốt lành và trọn hảo hơn để mà bắt chước.

 

Chúng ta ước mong gì hơn là có người bạn đáng tín nhiệm như thế ở bên cạnh, một người bạn không bỏ mặc chúng ta, những khi chúng ta gặp gian nan khốn khó, như bạn hữu trên thế gian thường làm. Phúc thay ai thật sự chân thành yêu mến Người và luôn luôn giữ Người ở lại với mình. Chúng ta hãy nhìn thánh Phao-lô tông đồ : xem ra người không thể không nói đến Chúa Giê-su ngoài miệng, vì người đã khắc ghi Chúa trong trái tim mình. Một khi hiểu điều đó rồi, tôi đã chuyên chú tìm tòi và biết được rằng một số các vị thánh được ơn chiêm niệm lạ lùng, như thánh Phan-xi-cô, thánh An-tôn thành Pa-đô-va, thánh Bê-na-đô, thánh Ca-ta-ri-na thành Xi-ê-na đã không đi con đường nào khác. Chúng ta phải hết sức tự do đi trên con đường này, một niềm phó thác trong tay Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn tuyển dụng chúng ta vào hầu cận Người và thông ban cho ta các bí nhiệm của Người, thì ta hãy sẵn lòng vâng theo.

 

Mỗi lần nghĩ đến Chúa Ki-tô, chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến tình yêu của Người, tình yêu đã thúc đẩy Người ban cho chúng ta biết bao ơn thiêng cũng như phúc lành, và nhớ rằng Thiên Chúa đã tỏ tình yêu thương ta biết mấy, khi cho chúng ta bảo chứng lớn lao về tình yêu ấy là Chúa Ki-tô : quả thật tình yêu đòi hỏi tình yêu. Vì thế, chúng ta hãy ra sức tâm niệm điều đó để thúc đẩy mình yêu mến. Vì, nếu chỉ một lần Thiên Chúa ban ơn này cho ta là in sâu tình yêu của Người vào trái tim ta, thì mọi sự sẽ trở nên rất dễ dàng, và trong thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ tấn tới nhiều mà không phải vất vả bao nhiêu.

 

Xướng đápTv 72 (73),27.28 ; 1 Cr 6,17

 

X Lạy Chúa, kìa ai xa Chúa sẽ mai một hết. Còn

 

Đ hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

 

X Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người.

 

Đ hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

 

Lời nguyện 

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh Tê-rê-xa A-vi-la, để người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của người, và luôn khát khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu xin

 

 

ĐTC Biển Đức XVI:

 

2/2/2011 – Bài 130 về Thánh Teresa d’Avila

 

  LeThanhTeresaAvila.mp3

 

 ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 

 

 https://youtu.be/oncTQxkkA4g