`

 

PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C


Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Ðáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. - Ðáp. 

Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia: Tv 84, 8

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Ðó là lời Chúa.

 

 Suy niệm

nhập thể cảm nghiệm  

Hôm nay, theo phụng niên của mình, Giáo Hội bắt đầu tiến vào Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh, với Chúa Nhật Mùa Vọng Thứ I trong 4 tuần lễ tượng trưng cho 4 ngàn năm trông đợi Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô.

Bởi thế, chủ đề cho cả Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, thậm chí bao gồm cả Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, căn cứ vào phụng vụ Lời Chúa tổng quan cho cả các Mùa Phụng Vụ bất khả phân ly này, đó là chủ đề "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), giống như chủ đề chung cho cả 3 mùa phụng vụ còn lại trong năm: Mùa Chay, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, đó là chủ đề: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25).

Theo chủ đề chung trên đây cho cả Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, thì đề tài cho riêng 4 tuần lễ Mùa Vọng đó là "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể".

Đó là lý do ngay Bài Đọc 1 hôm nay, được trích từ Sách Tiên Tri Giêrêmia, chúng ta đã thấy hình ảnh xa xa về một Vị Thiên Chúa nhập thể làm người sẽ xuất hiện "vào những ngày đó và vào thời gian đó", từ chi tộc Giuđa và theo giòng dõi Đavít "như một chồi công chính":

"Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: 'Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi'".

Thiên Chúa nhập thể để làm gì, nếu không phải để công chính hóa con người tội lỗi, con người đã trở nên bất chính bởi nguyên tội. Ngài nhập thể làm người "như một chồi công chính" và chính là "Đấng công chính của chúng tôi". Và vì thế Cựu Ước đã hướng về Người và trông chờ Người đến, như tâm nguyện đầy nhận thức được bày tỏ trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. 

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. 

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài.

Đối với dân Tân Ước của Thiên Chúa, thì lại ngưỡng vọng về lần đến thứ hai của Đấng đã đến lần thứ nhất để cứu độ loài người nói chung và để công chính hóa những ai tin vào Người bằng việc lãnh nhận Phép Rửa nói riêng. Do đó, việc họ sống công chính bằng lòng bác ái yêu thương sau khi lãnh nhận Phép Rửa tái sinh là thái độ họ luôn hướng về Người và trông chờ Người đến, theo tinh thần và ý nghĩa của huấn dụ Thánh Phaolô Tông Đồ trong Bài Đọc 2 chu kỳ Năm C hôm nay:

"Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen".

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng Năm C này, đoạn cuối cùng cũng chính là nguyên hai đoạn của bài Phúc Âm Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên hôm kia và hôm qua, hai ngày cuối cùng của cả phụng niên. Cả hai bài Phúc Âm hôm kia và hôm qua, hai ngày cuối cùng của phụng niên, và bài Phúc Âm hôm nay, ngày đầu tiên của phụng niên (cách riêng ở Năm C) đều chất chứa những lời vừa cảnh báo vừa huấn dụ của Chúa Giêsu y hệt nhau:

"Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" (Bài Phúc Âm hôm kia Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên) ... "Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến" (Câu cuối cùng của Bài Phúc Âm hôm qua Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên cũng của Bài Phúc Âm hôm nay).

Ngoài những gì đã chia sẻ trong bài Phúc Âm cho Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên - 

 Phụng Vụ Lời Chúa - Tuần XXXIV Thường Niên

 ở đây, ở vào thời điểm Mùa Vọng mở màn cho một năm phụng vụ mới, hướng về Chúa Kitô đến lần thứ nhất này, chúng ta cần hiểu những lời Chúa Giêsu khuyến dụ các môn đệ của Người như thế nào đây, nếu không phải hiểu theo chiều hướng ngưỡng vọng về lần đến thứ hai của Người, một lần đến cuối cùng hoàn toàn khác với lần đến thứ nhất của Người, ở chỗ, trong khi lần thứ nhất có vẻ âm thầm và an bình thì lần thứ hai công khai trước toàn thế giới của con người, với đầy những biến động và chấn động, cả ở nơi thiên nhiên lẫn loài người, như lời Chúa Giêsu báo trước ở đầu Bài Phúc Âm hôm nay:

"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Thật vậy, đối với Kitô hữu thuộc thành phần dân Tân Ước thì Chúa Kitô của họ quả thực đã đến rồi, và vì thế họ trông chờ Người không phải như dân Cựu Ước trông chờ Đấng Thiên Sai của họ (mà cho đến bây giờ họ thậm chí vẫn còn chờ), nhưng Đấng Thiên Sai của dân Cựu Ước ấy lại chính là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại và của riêng Kitô giáo đã đến lần thứ nhất trong giòng lịch sử nhân loại ở miền đất được họ gọi là Thánh Địa, đúng như các lời tiên tri đã tiên báo, "tại Bêlem miền đất Giuđa" (xem Mica 5:1). 

Dân Do Thái xưa, cho dù trông mong Đấng Thiên Sai được Thiên Chúa hứa sai đến với họ, như đã được tiên báo trong Thánh Kinh của họ, nhưng khi Người xuất hiện chẳng những đã không nhận ra Người, "không nhận biết Người" và "không chấp nhận Người" (Gioan 1:10-11), mà còn vì thế cuối cùng họ đã lên án Người và sát hại Người. 

Cũng có thể tương tự như thế, dân Tân Ước, cho dù sống theo đức tin tông truyền, công nhận Đức Giêsu Nazarét chính là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái nên cũng chính là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại và của riêng Kitô giáo, nhưng thực tế phũ phàng cho thấy, trong đời sống đạo của họ, họ vẫn sống như "không nhận biết Người" và "không chấp nhận Người", chẳng khác gì như dân Do Thái xưa.  

Ở chỗ, họ sống, không nhiều thì ít, không lâu thì mau, không nặng thì nhẹ, không cố tình thì vô tình, ngược lại với tinh thần Phúc Âm trọn lành của Chúa Kitô (xem Mathêu đoạn 5-7 về Bài Giảng Trên Núi), sống phản lại với lời kêu gọi bỏ mình và vác thập giá mà theo Người (xem Mathêu 16:24), sống tương phản với tinh thần và mẫu gương của Người không hưởng thụ nhưng phục vụ cho đến cùng của Người (xem Mathêu 20:28; Gioan 13:1).  

Bởi thế, họ như chưa thực sự cảm nghiệm được Người, như thể Người chưa hề đến lần thứ nhất nơi họ trước những ai chưa tin vào Người. Và vì vậy, để vừa chứng thực là Chúa Kitô thực sự đã đến lần thứ nhất và vừa ngưỡng vọng Người đến lần thứ hai, Kitô hữu chúng ta cần phải: "đứng dậy và ngẩng đầu lên". 

Nghĩa là, về phần tiêu cực, chúng ta cần phải "đứng dậy", một cử chỉ như muốn cương quyết dứt khoát từ bỏ cuộc sống hưởng thụ, ở chỗ hoàn toàn cởi bỏ con người cũ, con người xác thịt, luôn hướng hạ và chỉ biết sống hiện sinh như được Chúa Giêsu nói đến ở đầu Bài Phúc Âm hôm nay: "chè chén say sưa và lo lắng việc đời". 

Trái lại, về phần tích cực, chúng ta còn phải "ngẩng đầu lên", một thái độ tỏ ra luôn khao khát và tìm kiếm những sự trên trời (xem Colosê 3:1-2), một cử chỉ hướng về, chiêm ngắm và gắn bó với Đấng đã cứu độ mình (xem Gioan 14:1), một tác động tỏ ra mong muốn noi theo bắt chước mẫu gương của Chúa Kitô (xem Gioan 13:15). 

Có thế, Chúa Kitô mới thực sự "hóa thành nhục thể" nơi bản thân Kitô hữu và mới sống động trong đời sống của Kitô hữu, và như thế họ mới chứng thực được rằng Người là "Đức Kitô Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian" (Gioan 11:27), và đồng thời cũng là Đấng đang đến qua các hoạt động tông đồ truyền giáo của họ nói riêng và của Giáo Hội nói chung, cho đến khi Người hoàn toàn tỏ hiện vào lần đến cuối cùng của Người để "Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự" (1Corinto 15:28). 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

MV-CN1C.mp3