Khóa học hỏi về lịch sử và sứ điệp
của sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima


 Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Trong các sứ điệp được Chúa và Đức Mẹ ban bố cho con cái Giáo Hội, 

phải công nhận là Sứ Điệp Fatima năm 1917-1929, như trong Hồi Niệm của Chị Lucia, 

và Sứ Điệp LTXC thập niên 1930 (1931-1938), trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina,

là 2 sứ điệp, về thiời gian. tiếp liền nhau, và về nội dung bất khả phân ly, và đầu thích hợp cùng khẩn thiết cho thới đại chúng ta đây. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng bất ngờ xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô, sau 455 năm chỉ giáo hoàng Ý quốc,

đến từ một nước cộng sản Đông âu là Balan,

là vị giáo hoàng được Thiên Chúa quan phòng thần linh tuyển chọn và sai đến để thi hành cả 2 Sứ Điệp Fatima và LTXC này: 

1- Ngài đã phong Thánh cho nữ tu Faustina ngày 30/4/2000, 

    và đã phong Chân phước cho hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000;

2- Ngài đã tuyên bố thiết lập Lễ LTXC vào cuối lễ phong thánh cho Chị Faustina

    và ngài cũng đã hứa tuyên bố Bí Mật Fatima phần ba cuối lễ phong chân phước cho 2 thiếu nhi Fatima;

3- Ngài đã hiến dâng Nước Nga và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở Vatican, 

    và ngài cũng đã hiến dâng loài người cho LTXC ngày 17/8/2002 ở Balan. 

Bé tĩnh này trong năm 2021, lần đầu tiên đã thực hiện trực tuyến online 6 buổi chia sẻ 

về Thánh Mẫu Thương Xót Fatima vào mỗi ngày 13 từ Tháng 5 đến Tháng 10, xin được phổ biến lại,

nhân dịp trong Tháng Giêng 2022 này, Trung Tâm Đền Thánh Fatima ở Fatima Bồ Đào Nha tổ chức 4 khóa học hỏi về Fatima vào mỗi Thứ 4 hằng tuần, 

những vấn đề dường như cũng đã được bé tĩnh mạo muội trình bày trong 6 buổi chia sẻ online 5-10/2021, ở cái link sau đây: 

Khóa học hỏi về lịch sử và sứ điệp của sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
 

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4  

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 

https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 

(phần kết)

Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM  

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4  

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

Livestream ngày 13/10/2021 Thứ Tư

 

HSTTM-TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh  

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 

https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

Attachments area

Preview YouTube video FATIMA - ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

https://i.ytimg.com/vi/xsgjlcdLQh4/mqdefault.jpghttps://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/mediatype/icon_2_youtube_x16.png

FATIMA - ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

Preview YouTube video FATIMA TRÁI TIM THƯƠNG XÓT

https://i.ytimg.com/vi/JLFF_bbV12k/mqdefault.jpgFATIMA TRÁI TIM THƯƠNG XÓT

Preview YouTube video Fatima Trái Tim Thương Xót phần kết

https://i.ytimg.com/vi/KxjOw_p0PwQ/mqdefault.jpgima Trái Tim Thương Xót phần kết

Preview YouTube video FATIMA - BÍ MẬT THƯƠNG XÓT

https://i.ytimg.com/vi/HO5pGaO3aTM/mqdefault.jpgFATIMA - BÍ MẬT THƯƠNG XÓT

Preview YouTube video Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://i.ytimg.com/vi/YkEAIS7Wk-4/mqdefault.jpgFatima - Sứ Vụ Thương Xót

Preview YouTube video Thánh Mẫu Thương Xót Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://i.ytimg.com/vi/K5cmNVA_udQ/mqdefault.jpgánh Mẫu Thương Xót Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

 https://youtu.be/btwyEJIFLD8  

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Attachments area

Preview YouTube video Thánh Mẫu Thương Xót Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

https://i.ytimg.com/vi/btwyEJIFLD8/mqdefault.jpgẫu Thương Xót Fatima - Sứ Điệp Thương Xót