ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Xin chào anh chị em thân mến,

Trong lễ chúng ta đang cử hành mừng Thiên Chúa đây là cử hành mầu nhiệm về một Vị Thiên Chúa duy nhất. Vị Thiên Chúa này là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Vị nhưng chỉ là một Thiên Chúa! Ngôi Cha là Thiên Chúa, Ngôi Con là Thiên Chúa, Ngôi Thần Linh là Thiên Chúa. Thế nhưng Ba Ngôi không phải là ba thiên chúa mà chỉ là một Thiên Chúa trong Ba Ngôi. Đó là mầu nhiệm được Chúa Giêsu Kitô mạc  khải cho chúng ta: Mầu nhiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta dừng lại để cử hành mầu nhiệm này, v́ các Ngôi Vị đây không phải là một tĩnh từ về Thiên Chúa, không phải. Các Đấng là các Ngôi Vị thực hữu, khác biệt, khác nhau; các Vị không phải - như thành phần triết gia thường nói - là "những ǵ phát tỏa của Thiên Chúa", không, không phải thế! Các Đấng là các Ngôi Vị. Chúa Cha là Ngôi Vị chúng ta nguyện cầu nơi Kinh Lạy Cha; Chúa Con là Ngôi Vị đă ban cho chúng ta ơn cứu chuộc, ơn thánh hóa; Thánh Linh là Ngôi Vị ở trong chúng ta và ngự trong Giáo Hội.

Điều này là những ǵ nói với tâm can của chúng ta, v́ chúng ta thấy điều ấy được bao gồm chất chứa nơi một lời phát biểu của Thánh Gioan tóm gọn tất cả Mạc Khải (1Gioan 4:8-16). Chúa Cha là t́nh yêu, Chúa Con là t́nh yêu, Thánh Thần là t́nh yêuV́ là t́nh yêu mà Thiên Chúa, trong khi duy nhất, lại không lẻ loi nhưng hiệp thông, giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. V́ t́nh yêu chính yếu là ở chỗ ban tặng bản thân, nên nơi thực tại nguyên thủy và vô cùng của ḿnh, Chúa Cha thông ban ḿnh bằng việc nhiệm sinh Chúa Con, Đấng lại hiến ḿnh cho Chúa Cha, để rồi t́nh yêu hỗ tương của các Vị chính là Thánh Linh, mối hiệp nhất của các Vị. Thật không dễ ǵ hiểu được mầu nhiệm này, nhưng anh chị em có thể sống mầu nhiệm này, tất cả chúng ta, anh chị em có thể sống dồi dào.

Mầu nhiệm về Ba Ngôi này do chính Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta. Ngài đă làm cho chúng ta biết được dung nhan của Thiên Chúa như là một Người Cha nhân hậu xót thương; Người đă tỏ ḿnh ra, một con người thực sự, là Con Thiên Chúa và là Lời của Chúa Cha, là Đấng Cứu Thế đă hiến mạng sống v́ chúng ta; và Người nói về Thánh Linh là Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, là Thần Chân Lư, là Đấng Phù Trợ - chúng ta đă nói về từ chữ "Phù Trợ" này ở Chúa Nhật tuần vừa rồi - tức là Đấng An Ủi và là Đấng Bầu Chữa. Khi Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ sau phục sinh, Người đă sai các vị đi truyền bá phúc âm hóa cho tất cả mọi dân nước, rừa tội cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Thánh Thần" (Mathêu 28:19).

Bởi thế, lễ hôm nay giúp cho chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm yêu thương tuyệt diệu này và là ánh sáng chúng ta từ đó được bắt nguồn cùng hướng về trong cuộc hành tŕnh trần thế của chúng ta.

Trong việc loan truyền Phúc Âm cũng như nơi hết mọi h́nh thức truyền giáo của Kitô giáo, chúng ta không thể coi thường mối hiệp nhất được Chúa Giêsu kêu gọi nơi chúng ta trong việc theo đuổi mối hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần: chúng ta không thể nào bỏ qua mối hiệp nhất ấy. Vẻ đẹp của Phúc Âm đ̣i phải được sống hiệp nhất và cần được chứng thực nơi mối ḥa hợp giữa chúng ta là thành phần khác biệt! Tôi dám nói rằng mối hiệp nhất này là những ǵ chính yếu đối với Kitô hữu, ở chỗ, nó không phải là một thái độ, một cách nói, không phải, mà là những ǵ chính yếu, v́ nó là mối hiệp nhất xuất phát từ t́nh yêu, từ ḷng thương xót của Thiên Chúa, từ ơn công chính hóa của Chúa Giêsu Kitô, cũng như từ việc hiện diện của Thánh Thần trong cơi ḷng của chúng ta.

Mẹ Maria Rất Thánh, nơi tính chất đơn thành và khiêm hạ của Mẹ, phản ảnh Vẻ Đẹp của Thiên Chúa Ba Ngôi, v́ Mẹ đă hoàn toàn đón nhận Chúa Giêsu vào đời sống của Mẹ. Mẹ duy tŕ nâng đỡ đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta thành những con người tôn thờ của Thiên Chúa và là những tôi tớ phục vị anh chị em của chúng ta.

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210530.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ư bằng mầu