Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 289

Thưa cha, con cần được biết 1 số điều. Con muốn hỏi thủ dâm là tội trọng hay tội nhẹ? Con thực sự hết lòng tin vào chúa, con đã tham gia ca đoàn, đã làm rất nhiều việc sáng danh chúa. Đôi khi con có đọc thánh thư vào những thánh lễ Chúa nhật... .Thế nhưng, giá như con không dính vào sự dâm ô thì hay biết bao, nó đã cướp đi của con rất nhiều,... hay nói cách khác là con đã không thể đứng vững trước nó… thưa cha, con phải làm sao để thoát ra nó bây giờ? Con đã cầu nguyện rất nhiều, và đã cảm thấy ơn chúa xuống trên con... thế nhưng con chỉ có thể giảm cường độ chứ không thể bỏ hẳn cha ạ! Con mong nhận được lời khuyên của cha. Con muốn nói với cha rằng: con rất muốn dấn thân cho chúa...

Ph.

 

Đáp:

Xin xem các câu trả lời số 94, 142, 177.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP