Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 142

 
Thưa Cha, con năm nay 17 tuổi, con thường hay thủ dâm, qua mạng con biết là theo đạo, thủ dâm có tội nhưng con lại thấy sau khi thủ dâm thường con không còn nghĩ đến vần đề tình dục nhiều và đầu óc thoát ra khỏi tội lỗi, còn thấy đó là một việc tốt vậy tại sao lại nói thủ dâm có tội và cấm, nhiều lúc làm con thắc mắc rất nhiều.  Ngoài ra trên mạng trên các bài giáo dục giới tính còn nói thủ dâm có nhiều cái lợi, vậy thưa cha con nên làm gì cho đúng và cần thiết.
PQT
 
 
Đáp:

Muốn nhận định đúng mức sự ác dữ của vấn đề thủ dâm chúng ta phải hiểu biết mục đích, giá trị của các cơ năng tính dục mà Đấng Tạo Hóa đã phú bẩm cho con người.  Kinh nghiệm bản thân của em về vấn đề thủ dâm làm cho em bớt nghĩ đến vấn đề tính dục cũng không phải là lý do biện hộ cho sự “vô tội” của việc thủ dâm.  Người tham ăn không muốn ăn nữa sau khi đã no và chán ngấy đồ ăn cũng không thể biện hộ cho việc tham ăn là vô tội, vô hại.  Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội cũng như những nhà thần học luân lý, sau nhiều nghiên cứu về mạc khải và khoa học cũng đã đi đến kết luận:  "Both the Magisterium of the Church, in the course of a constant tradition, and the moral sense of the faithful have been in no doubt and have firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action."(xem Catechism of the Catholic Church, n. 2352; cf. Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration Persona humana, 9).  Có những người coi thường việc thủ dâm và cho là truyện bình thường hay lành mạnh.  Nhưng họ không phải là những người có trách nhiệm và đủ tư cách để hướng dẫn chúng ta trong vấn đề luân lý và tôn giáo.  Chúng ta phải nghe theo những vị thủ lãnh (các Giáo Hoàng) mà Thiên Chúa đã trao phó kho tàng đức tin để họ canh giữ cho phần rỗi của con người.  Họ được Chúa gìn giữ cho khỏi sai lầm trong vấn đề đức tin và luân lý. Chúng ta thường gặp nhiều bảng quảng cáo trên xa lộ, nhưng đó không phải là những bảng chỉ đường chính thức và an toàn.

GHI CÂU HỎI