Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 14
6
 

Thưa cha, con đã có 2 con. Sau khi sinh cháu thứ hai, con đã 2 lần đi phá thai. Việc dùng biện pháp tránh thai tự nhiên đôi khi không tránh khỏi sự thụ thai bởi vì nội tiết tố của mỗi người phụ nữ thường khác nhau, có người vòng kinh không đều. Con đã thử dùng biện pháp tránh thai tự nhiên nhưng cũng có lần đã không tránh khỏi, vì vây con dùng bao cao su để tránh thai. Có được không? Con xin cha giải đáp cho con. Con xin cám ơn cha.
Mrs. H.
 

 
Đáp:

Dùng bao cao su để tránh thai là sử dụng một phương pháp tránh thai bất hợp pháp.  Giáo Hội đã dạy chúng ta “phải coi là xấu từ bản chất nó bất cứ hành động nào, hoặc đang khi diễn ra hành vi phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành vi này sau đó, nhằm làm cho không thể có sự sinh sản” (GLCG 2370).

xin xem thêm câu 137


GHI CÂU HỎI