Thiết kế Video: Lm Hữu Thảo, CRM và Lm Y Phan, CRM

Hướng dẫn tải Tin Mừng - Danh Ngôn trên youtube.
Trường hợp không download trực tiếp các Danh Ngôn trên Youtube được.- hãy Copy đường link của trang Youtube đó
bạn có thế click TẠI ĐÂY
Sau đó past đường link vào ô chờ tải về.