Suy niệm mùa chay
Nguồn: nguoitinhuu.com
Người đọc: Lucie Maria


 1. Hãy xé lòng - ĐTGM Ngô Quang Kiệt

 2. Sám hối - Lm Nguyễn Hồng Giáo

 3. Giêsu, lạy Chúa tôi - Giám Mục Bùi Tuần

 4. Thế nào là đói

 5. Lạy Chúa xin đoái thương - Nhạc

 6. Một cõi riêng tư - Lm Nguyễn Hữu An

 7. Khiêm nhường - Bài giảng của Giám Mục Bùi Tuần

 8. Thứ Năm Tuần Thánh

 9. Thứ Sáu Tuần Thánh

 10. Tấm bánh Tình Yêu - ĐTGM Ngô Quang Kiệt

 11. Đức Tin Trong Sáng - ĐTGM Ngô Quang Kiệt


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

Trang Audio Books

Trang Thiên Chúa