Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

GIÁO LÝ VỀ ĐỨC MẸ MARIA

Đặc Ân Rạng Ngời

CỦA ĐỨC MẸ MARIA

NHỮNG ĐẶC ÂN RẠNG NGỜI

CỦA ĐỨC MẸ MARIA

 

134. Thiên Chúa có ban nhiều Đặc Ân riêng biệt cho Đức Mẹ Maria vì sứ mệnh lạ lùng của Người không?

Những Đặc Ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria vì sứ mệnh lạ lùng của Người thật sự có rất nhiều và rất đặc biệt.

 

135. Những Đặc Ân đó là gì?

Có những Đặc Ân liên quan đến linh hồn Đức Mẹ Maria, có những Đặc Ân hướng về thân xác Đức Mẹ. Lại có những Đặc Ân liên quan đến cả xác lẫn hồn Đức Mẹ Maria.

 

 

Chương I

NHỮNG ĐẶC ÂN

LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

 

136. Những Đặc Ân nào được ban cách riêng biệt cho linh hồn Đức Mẹ Maria?

Các Đặc Ân được ban cách riêng biệt cho linh hốn Đức Mẹ Maria có thể tập trung vào hai loại:

* Được miễn trừ khỏi mọi bất toàn về luân lý.

* Được sung mãn tỉ đối về mọi hoàn hảo luân lý.

 

137. Linh hồn Đức Trinh Nữ Maria được miễn khỏi mọi bất toàn luân lý nào?

Những bất toàn luân lý mà linh hồn Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ là: Tội Nguyên Tổ- dục vọng và tội riêng.

 

I. ĐỨC MẸ MARIA ĐƯỢC MIỄN TRỪ CÁC BẤT TOÀN

 

A. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI NGUYÊN TỘI

 

138. Miễn trừ khỏi Nguyên Tội hay Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là gì?

Sự miễn trừ khỏi Nguyên Tổ hay là được ơn Vô Nhiễm Nguyên tội có nghĩa là ngy từ giây phút đầu tiên cá nhân hiện hữu, tức là giây phút đầu tiên linh hồn hợp với xác, Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa dự phòng cho khỏi vết nhơ tội Nguyên Tổ, mà theo lẽ thông thường, Người cũng bị lây nhiễn, vì Người là con cháu Ađam-Evà.

Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854.

Gần bốn năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858 Đức trinh Nữ Maria đã thân hiện với em Bernađetta tại Lỗ Đức nước Pháp và tuyên bố: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội", để xác quyết lời tuyên tín của Đức Thánh Cha là đúng.

 

139. Có cá bằng chứng về Đặc Ân phi thường này của Đức Trinh Nữ Maria không?

Đặc Ân phi thường này tìm được bằng chứng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền.

 

140. Thánh Kinh chứng minh Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như thế nào?

Dựa vào Tiền Phúc Âm và các lời Sứ Thần kính chào Đức Mẹ Maria, Thánh Kinh đã chứng minh cho chúng ta Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Thật vậy, Tiền Phúc Âm đã tiên báo cách long trọng rằng, một mối thù truyền kiếp, một sự xung đột toàn diện, trọn vẹn và liên lỉ giữa ma quỷ (hoặc tội lỗi) với Người nữ nói tới, chính là Đức Mẹ Maria. (Cũng một xung đột cũng phải có giữa Chúa Kitô và ma quỉ). Vậy sự xung đội này đã chảng bao giờ trọn vẹn và toàn diện, nếu Đức Trinh Nữ Maria chỉ một giây phút nào thôi đã lệ thuộc thội Nguyên Tổ. Lại nữa, tiền Phúc Âm loan báo cho chúng ta sự toàn thắng của Người Nữ trên ma quỉ. Sự toàn thắng này sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, nếu chỉ một giây phút nào thôi, ma quỉ đã đắc thắng Đức Trinh Nữ Maria bởi tội Nguyên Tổ.

Như vậy chân lý Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chứa đựng các mặc nhiên trong Tiền Phúc Âm (Còn gọi là Tin Mừng nguyên thủy)

Đặc Ân rạng ngời này còn ẩn chứa cách mặc nhiên trong các lời Sứ Thần kính chào Đức Mẹ Maria: “Kính chào Đấng Đầy Ơn. Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trinh Nữ được diễm phúc hơn mọi người nữ” (Lc 1:28).

Vậy thì, Đức Trinh Nữ Maria được công bố Đầy Ơn Phúc, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, được chúc phúc giữa các phụ nữ trong mọi thời đại và đến vô tận: điều này sẽ bất khả nếu chỉ một giây lát nào đó, thấy được trong linh hồn Đức Mẹ Maria có tội lỗi tương phản với ân sủng, bị tách rời khỏi Thiên Chúa và trở nên căn nguyên mọi bất hạnh.

 

141. Thánh truyền chứng minh Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như thế nào?

Tất cả lưu truyền Kitô Giáo đầu tiên còn tiềm ẩn, dần dà càng hiển nhiên hơn, đều nhìn nhận Đặc Ân Thánh Mẫu rạng ngời này. Đặc biệt trong những thế kỷ đầu, lưu truyền xác nhận Đặc Ân này các mặc nhiên, dần dà trong các thế kỷ kế tiếp, những điều xác nhận đó trở nên minh nhiên hơn.

Đặc Ân này đã làm phát sinh hai trường phái giữa các nhà Tiến Sĩ của Giáo Hội, trước khi vấn đề được Đức Thánh Cha tuyên tín:

* Trường phái Thômasô: Gồm một số linh hồn tên tuổi thuộc Dòng Đa Minh, đứng dầm là Thôma, rồi Bênađô, Albertô Cả, và một số ít thuộc Dòng khác như Bonaventura Dòng Phanxicô v..v.

Trường phái này chủ trương rằng: Nếu linh hồn Đức Trinh Nữ Maria không hề nhiễm lây tội Nguyên Tổ, thì Chúa Giêsu Kitô không phải là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, vì có một người được miễn trừ. Vì thế Trường Phái Thômasô cho rằng: Đức Trinh Nữ Maria có mắc tội Nguyên Tổ, nhưng đã được tẩy sạch trược khi được sinh ra.(Xem Đặc Ân complete Mariology của C. X. J. M. Friefthoff, OP, Blackpriars Pulications, London 1958, trang 59, 60; và New Catholic Encyclopedia Vol VII tr. 380)

* Trường Phái Don Scoto: Đa số thuộc Dòng Phanxicô lại quả quyết: Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa đề phòng và gìn giữ khỏi mắc tội Nguyên Tổ ngay từ giây phút đầu thai.(Xem Đặc Ân complete Mariology của C. X. J. M. Friefthoff, OP, Blackpriars Pulications, London 1958, trang 59, 60; và New Catholic Encyclopedia Vol VII tr. 380)

Từ ngày Đức Thánh Cha Piô IX tuyên bố tín điều “Đức Mẹ Maria được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội từ giây phút đầu thai thành người” thì mọi cuộc tranh luận về vấn đề này do các môn sinh thuộc trường phái Thômasô đã chấm dứt.

 

142. Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo dạy thế nào về Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ?

Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo số 491 dạy rằng:

“Qua nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã ý thức: Đức Trinh Nữ Maria đầy tràn ân sủng Thiên Chúa (Lc 1;28), đã được cứu chuộc ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Đó là điều được tuyên xưng bởi tính điều Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Thánh Cha Piô IX tuyên bố năm 1854”

“Ngay từ phút đầu được thụ thai, do ân sủng và Đặc Ân phi thường của Thiên Chúa, vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria diễn phúc đã được gìn giữ khỏi bị nhiễm lây vết nhơ nguyên tội”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 491)

 

143. Làm sao dung hòa Đặc Ân cao cả này với sự Cứu Chuộc toàn diện của Chúa Giêsu Kitô?

Người ta có thể dễ dàng dung hòa Đặc Ân cao cả này với ơn Cứu Chuộc toàn thể nhân loại của Chúa Kitô, nếu người ta lưu ý đến Sự Cứu Chuộc Giải Thoát, có nghĩ là nâng đỡ người đã sa ngã được chối dậy, với sự Cứu Chuộc Dự Phòng, là ngăn ngừa khỏi sa ngã. Sau đây là thí dụ điển hình:

“Người ta có thể cứu một người đang ngã vào bùn nhơ hoặc bằng cách kéo họ ra khỏi đó sau khi đã ngã vào, hoặc giữ họ lại trong lúc họ sắp ngã vào. Cách thứ hai này hiển nhiên và quý giá hơn cách thứ nhất.

Chúng ta được Chúa Giêsu Kitô cứu sau khi chúng ta đã ngã vào tội Nguyên Tổ.

Đức Trinh Nữ Maria được cứu khỏi vào lúc Mẹ sắp ngã vào, trước khi ngã vào tội Nguyên Tổ”.(Mẹ Maria trong Tín Lý của Linh Mục Neubert, tr. 269)

 

144. Một Đặc Ân siêu việt như thế được ban tặng Đức Mẹ Maria có thích đáng không?

Đặc Ân cao cả siêu việt như vậy, ban tặng cho Đức Mẹ Maria thật rất chính đáng và thích hợp. Nếu làm khác đi sẽ bất xứng với chức MẸ THIÊN CHÚA. vì nếu Đức Trinh Nữ Maria có tội, thì chính tội đó phản ảnh lên Người Con Cực Thánh của Đức Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

Hơn nữa, nếu không có Đặc Ân này, Đức Trinh Nữ Maria sẽ không xứng đáng làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại. Vì sao có thể cộng tác xứng đáng để nâng dậy những người khác khỏi lầm lỗi, nếu chính mình đã mang ô nhục đó?

 

B. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI DỤC VỌNG

 

145. Dục vọng là gì?

Dục vọng là sự thúc đẩy về điều xấu, là hướng chiều tháo thứ của thèm khát khoái cảm về các lạc thú được phép hay không được phép; khuynh hướng này thường trốn thoát lý trí và không chấp nhận lệnh của lý trí. Đây là một trong những hậu quả thê thảm của tội Nguyên Tổ, nó đã phá hủy sự hòa hợp mà Thiên Chúa đã sắp đặt giữa khát vọng khoái lạc cảm giác và khát vọng hợp lý hay ý chí.

 

146. Vì lý do nào Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ khỏi dục vọng?

Lý do chính và duy nhất làm cho Đức Mẹ Maria miễn khỏi dục vọng, vì Người đã được miễn trừ khỏi tội Nguyên Tổ là căn nguyên gây nên dục vọng. Trong Đức Mẹ Maria luôn luôn có sự hòa hợp nội ngoại hoàn mỹ và tuyệt hảo, không bao giờ có hỗn loạn bởi một kích động tháo thứ nào.

 

 

C. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI TỘI RIÊNG

 

147. Có phải Đức Trinh Nữ Maria được luôn Miễn Trừ Khỏi Tội Riêng không?

Phải. Đức Trinh Nữ Maria được luôn Miễn Trừ Khỏi Tội Riêng. Đó là điều Giáo Hội hằng tin tưởng và đã minh nhiên công bố tại Công Đồng Triđenitinô (khóa 6, khoản luật 23), khi đe phạt và tuyệt thông cho những ai dám phủ nhận chân lý này Giáo Hội đã dạy.

 

148. Sách Giáo Lý Giáo Hội dạy thế nào về đặc ân Miễn Khỏi Tội Riêng nơi Đức Mẹ?

Sách Giáo Lý Giáo Hội có hai số đề cập đến vấn đề đó, như sau:

“Các Giáo Phụ của truyền thống Đông Phương đã gọi Mẹ Thiên Chúa là Đấng Rất Thánh. Các ngài chúc tụng Đức Mẹ Maria là Đấng không hề vướng lây một vết nhơ tội lỗi, như một Tạo Vật Mới do Chúa Thánh Linh tạo dựng và tác thành”.

(Lumen Gentium 56)

“Nhờ Ân Sủng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria vẫn Tinh Tuyền Vô Nhiễm Tội Riêng suốt đời” (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 493)

“Đàng khác, nhiều Giáo Phụ và nhiều Tiến Sĩ Giáo Hội đã nhận ra nơi Người Nữ được loan báo trong Tin Mừng Nguyên Thủy là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô, như Evà mới, là người đầu tiên và duy nhất được hưởng cuộc chiến thắng tội lỗi do Chúa Kitô, nên Đức Mẹ Maria được gìn giữ khỏi nhiễm lây mọi vết nhơ Nguyên Tội. Và suốt cuộc đời dương thế, nhờ ơn đặc biệt của Thiên Chúa, Mẹ Maria không hề phạm một tội nào”.(Giáo Lý Công Giáo số 411)

 

149. Tại sao Đức Mẹ Maria được Miễn Khỏi Tội Riêng?

Theo Thánh Thôma Tiến Sĩ, Đức Trinh Nữ Maria đước Miễn Khỏi Mọi Tội Riêng vì 3 lý do sau đây:

1. Đức Mẹ Maria là Mẹ Con Thiên Chúa. Sự ô nhục của Người Mẹ sẽ phản ảnh lên Người Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

2. Đức Mẹ Maria đã kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, nên không thể liên kết với tội lỗi được nữa.

3. Đức Mẹ Maria là Đền Thờ Đấng Khôn Ngoan Chí Thánh, nên Thiên Chúa không thể cư ngụ trong một thân xác lụy phục tội lỗi (Sách Khôn Ngoan 1:4)

 

150. Điều gì hợp lực làm cho Đức Mẹ Maria trở nên Bất Khả Phạm Tội?

Có ba trợ lực cho Đức Mẹ Maria trở nên Bất Khả Phạm Tội:

1. Trước hết là sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa đã canh chừng, đuổi xa các căn cớ.

2. Sự tràn đầy ân sủng và các ơn trợ giúp Thiên Chúa đã biệt đãi Đức Mẹ Maria.

3. Sự được miễn khỏi dục vọng, làm cho các đam mê không bao giờ chế ngự được lý trí của Đức Mẹ.

Đời sống của Đức Mẹ Maria ở trần gian, một cách nào đó, giống như đời sống các Phúc nhân ở trên trời.