Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

GIÁO LÝ VỀ ĐỨC MẸ MARIA

Tiểu Sử

ĐỨC MẸ MARIA

TỪ SINH NHẬT ĐẾN TRUYỀN TIN

26. Lịch Sử Đức Trinh Nữ Maria được phân chia là mấy giai đoạn?

Lịch sử Đức Maria có thể phân làm hai giai đoạn quan trọng: Từ Sinh Nhật đến lúc được Truyền Tin - Từ lúc được Truyền Tin cho đến khi Về Trời.

 

27. Đức Trinh Nữ Maria thuộc gia đình nào?

Đức Trinh nữ Maria thuộc hoàng tộc Đavít. Vì vận rủi, song thân không còn sinh sống theo bậc quyền quý thưở xưa nữa.

(Kinh Thần Vụ Giờ Sáng Ant 1 Lễ Sinh Nhật Mẹ, Sách The Liturgy of Hours IV tr. 1372; Mary and Joseph their Lives and Times, Denis O’Shea tr. 21)

 

28. Song thân Đức Trinh Nữ Maria là ai?

Song thân Đức Trinh Nữ Maria là hai vị Thánh mà Thánh Truyền cho chúng ta biết quý danh là Gioakim và Anna.

 

29. Có sự gì lạ xảy ra trong việc thụ thai trẻ Maria?

Theo lưu truyền cổ xưa, Thánh Anna thân mẫu của Đức Maria bị son sẻ rất lâu năm. Nhưng Bà đã thụ thai cách nhiệm lạ người con gái tuyệt diệu của Bà.

 

30. Trẻ nữ Maria được sinh ra ở đâu?

Trẻ Maria đã được sinh ra trong nước Do thái, nhưng tại thành phố nào thì không ai biết đích xác, vì các Thánh sử không đề cập đến. Một trong ba thành phố sau đây giành nhau vinh dự đó: Sêphoris, Giêrusalem và Nazareth.

Theo cuốn Tiểu luận về Đức Maria của Đức Cha Marcel Marie Dubois, Tổng Giám Mục Besancon nước Pháp thì: Lưu truyền Đông Phương quả quyết Đức trinh Nữ Maria được sinh tại Giêrusalem. Còn Lưu truyền Tây Phương, theo ý kiến các nhà chú giải Thánh Kinh lại cho rằng Đức Trinh Nữ Maria được sinh tại Nazarth.

(Petite Somme Mariale của Mgr. Marcel Marie Dubois Đoạn IV, tr. 36)

Theo mặc khải tư của chị Đáng Kính Maria agrêđa (1602-1665) và chị Catharina Emmêrich (1774-1824) thì Trẻ Maria đã được sinh tại thành Nazareth.

(Mystical City of God, Book I, Chap. XII tr. 142-145; The Life of the Blessed Virgin Mary tr. 73)

 

31. Trinh Nữ Maria được sinh ra ngày nào?

Chúng ta không biết đích xác ngày, tháng, năm sinh của Đức Maria. Kinh Thánh cũng không đề cập đến. Nhưng tại Đông Phương từ thế kỷ thứ VI và tại Tây Phương từ cuối thế kỷ thứ VII, Giáo Hội đã mừng lễ Sinh Nhật Mẹ vào ngày 8 tháng 9 hằng năm.

(Xem Dictionary of Mary trang 35 và 115)

 

32. Sau khi sinh, trẻ này được đặt tên gì?

Sau khi sinh, trẻ nữ này được đặt tên là MARIA, có nghĩa là: “Người Được Thiên Chúa Yêu”.

Việc này đã được Thiên Chúa soi dẫn. Đây là thánh danh mà chúng ta phải đọc cách cung kính, cậy trông và yêu mến, vì là danh hiệu cao cả nhất, uy quyền nhất và đáng yêu nhất sau thánh danh GIÊSU.

 

33. Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã sống ở đâu trong thời thơ ấu?

Theo lưu truyền rất lâu đời và các tranh ảnh cổ thời của Giáo Hội Bysantin Đông Phương vào thế kỷ 11, 12 và của Giáo hội Tây Phương vào thế kỷ 14, 15, thì Rất Thánh Trinh Nữ maria đã sống thời thơ ấu tại Đền Thánh Giêrusalem cùng với một ít thiếu nữ đồng hương. Ở đấy Người đã được chỉ dẫn về các Luật Lệ Maisen, tập làm các việc như thêu, đan, may và cầu nguyện. Vì thế Giáo Hội đã có Lễ Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh kính ngày 21 tháng 11 Dương lịch.

(Trích New Catholic encyclopedia IX, tr. 375-377)

 

34. Đến tuổi nào Rất Thánh Trinh Nữ lìa bỏ Đền Thờ?

Quãng 14, 15 tuổi là tuổi theo luật lệ của Đền Thánh Giêrusalem, các thiếu nữ ngụ tại đó phải ra về để sửa soạn kết bạn, hy vọng sẽ được chọn làm mẹ sinh ra Chúa Cứu Thế, như lời Tiên tri Isaia đã báo vào năm 740 trước Chúa Giáng Sinh (Is. 7:14), Đức Trinh Nữ Maria cũng phải tuân lệnh ra khỏi Đến Thờ, kết hôn với Thánh Cả Giuse là người rất công chính, cũng thuộc dòng tộc vua Đavít.

Nghệ thuật Công Giáo bên Giáo Hội Bysantin Đông Phương diễn tả: Trinh Nữ Maria đã cùng với Thánh Giuse vâng lệnh Thiêng Chúa qua lời truyền của thày cả thượng phẩm Giacaria, quản nhiệm Đền Thánh, để làm lễ đính hôn tại Đền Thờ Giêrusalem bằng dấu hiệu đặc biệt Chúa tỏ ra là gậy của Thánh Giuse trổ bông Huệ tươi xinh.

(New Catholic Encyclopedia IX, tr. 378)