MÙA GIÁNG SINH - Năm A
LỄ CHÚA HIỂN LINH - NĂM A
Lm Robertô Maria Phạm Văn Bình, CRM