MÙA PHỤC SINH - Năm A
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Lm Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải, CRM