MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm A
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Lm Rôbertô Maria Phạm Văn Bình, CRM