Lịch tŕnh Tông du của ĐTC Phanxicô

đến đảo Sưp và Hy Lạp


Hồng Thủy

Hôm 13/11, Toà Thánh đă công bố lịch tŕnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Sưp và Hy Lạp từ ngày 2-6/12 sắp tới, theo đó, ngài thăm Đảo Sưp 2 ngày đầu, và 3 ngày sau dành cho Hy Lạp.

TÔNG DU CỦA ĐTC PHANXICÔ
ĐẾN SƯP VÀ HY LẠP

2-6/12/2021

Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
ROMA - LARNACA - NICOSIA

11:00 Khởi hành từ Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Larnaca  
15:00 Đáp xuống Sân bay quốc tế Larnaca  
15:00 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC tại Sân bay quốc tế Larnaca  
16:00 GẶP GỠ LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, PHÓ TẾ, GIÁO LƯ VIÊN, CÁC HIỆP HỘI VÀ PHONG TRÀO GIÁO HỘI CỦA SƯP tại Nhà thờ chính toà Maronite Đức Mẹ Ban Ơn ở Nicosia Diễn văn của ĐTC
17:15 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Dinh Tổng thống ở Nicosia  
17:30 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ SƯP tại Pḥng hội riêng của Dinh Tổng Thống ở Nicosia  
18:00 GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XĂ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại “Hội trường Nghi lễ” của Dinh Tổng thống ở Nicosia Diễn văn của ĐTC
     

Thứ Sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021
NICOSIA

08:30 THĂM HỮU NGHỊ ĐỨC CHRYSOSTOMOS II, TỔNG GIÁM MỤC CHÍNH THỐNG SƯP tại Toà Giám mục Chính thống Sưp ở Nicosia  
09:00 GẶP GỠ THƯỢNG HỘI ĐỒNG tại Nhà thờ Chính toà Chính thống giáo ở Nicosia Diễn văn của ĐTC
10:00 THÁNH LỄ tại “Sân vận động GSP” ở Nicosia Bài giảng của ĐTC
16:00 CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT VỚI NHỮNG NGƯỜI DI CƯ tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Giá ở Nicosia Diễn văn của ĐTC
     

Thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021
NICOSIA - LARNACA - ATENE

09:10 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Larnaca  
09:30 Khởi hành bằng máy bay đến Athen  
11:10 Đến Sân bay quốc tế Athen  
11:10 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC tại Sân bay quốc tế Athen  
12:00 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại Dinh Tổng thống ở Athen  
12:15 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ HY LẠP tại Pḥng hội riêng của Dinh Tổng thống ở Athen  
12:30 GẶP GỠ THỦ TƯỚNG tại Dinh Tổng thống ở Athen  
12:45 GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XĂ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Dinh Tổng thống ở Athen Diễn văn của ĐTC
16:00 THĂM HỮU NGHỊ ĐỨC JERONYMOS II, TỔNG GIÁM MỤC ATHEN VÀ TOÀN HY LẠP tại Toà Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athen  
16:30 GẶP GỠ CỦA ĐỨC JERONYMOS II VÀ ĐTC PHANXICÔ VỚI ĐOÀN TUỲ TÙNG HAI PHÍA tại “Pḥng Ngai Toà” của Toà Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athen Diễn văn của ĐTC

 

17:15 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LƯ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà thánh Dionigi ở Athen Diễn văn của ĐTC

 

18:45 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ D̉NG TÊN tại Toà Sứ thần ở Athen  
     

Chúa Nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021
ATHEN - MYTILENE (LESVOS) – ATHEN

09:15 Khởi hành bằng máy bay đến Mytilene  
10:10 Đến Sân bay Mytilene  
10:45 THĂM NHỮNG NGƯỜI TỊ NẠN ở “Trung tâm Tiếp nhận và Định danh” ở Mytilene Diễn văn của ĐTC
Kinh Truyền Tin
12:15 Khởi hành bằng máy bay đến Athen  
13:10 Đến Sân bay quốc tế Athen  
16:45 THÁNH LỄ tại “Thính pḥng Megaron” của Athen Bài giảng của ĐTC
19:00 THĂM HỮU NGHỊ CỦA ĐỨC JERONYMOS II VỚI ĐỨC THÁNH CHA tại Toà Sứ thần ở Athen  
     

Thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021
ATHEN - ROMA

08:15 VIẾNG THĂM CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI tại Toà Sứ thần ở Athen  
09:45 GẶP GỠ GIỚI TRẺ tại Trường thánh Dionigi của Các Nữ tu Orsoline ở Maroussi, Athene Diễn văn của ĐTC
11:15 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Athen để bay về Roma  
11:30 Khởi hành bằng máy báy về Roma  
12:35 Đến Sân bay quốc tế Roma/Ciampino