GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT ĐỒNG CÔNG THỦ ĐỨC

Để nâng đỡ đời sống tinh thần cho các người khuyết tật, những người bị bệnh kinh niên già cả, Ban Bác Ái Xã Hội Đồng Công hằng tuần có tổ chức một Thánh Lễ dành riêng cho họ vào 16 giờ 45 chiều Thứ Bảy. Thánh Lễ cũng tụ tập được khoảng 300 người kể cả người gia đình đi theo. Thánh Lễ là bữa tiệc tinh thần thật cần thiết để cung cấp cho họ sức chịu đựng được những đau đớn của thân xác và đau khổ của tâm hồn. Trong số những bệnh nhân này có một em khuyết tật mà chiều Thứ Bảy nào gia đình cũng phải chở em đi dự lễ. Thứ Bảy nào mà gia đình ngăn trở không thể đưa em đi dự lễ được thì ngày đó bệnh của em lên cơn, vì thế, với bất cứ giá nào cũng phải đưa em đi đự lễ.

Kèm theo với những Thánh Lễ được dâng lên để nuôi sống đời sống tinh thần, Ban BAXH cũng thường phát quà cho họ trong những dịp đặc biệt như Lễ Quan Thầy: Các Thánh TĐVN, Giáng Sinh, … và uống nước sau Thánh Lễ. Đây là dịp cách bệnh có thời giờ gặp gỡ nhau và với quí cha, quí thầy.

Trang Truyền Giáo

Trang Nhà