Thơ Thánh Giuse

Xin mãi được trung trinh

 Hạt nho nhỏ bé

Xin cho con mãi được trung trinh

Như ngọn đèn chầu nơi Nhà Chúa

Yêu Ánh Sáng chẳng bao giờ cũ

Cứ âm thầm lặng lẽ sống để yêu

Chiều mưa nay nhớ Chúa bao nhiêu

Là bấy nhiêu nhịp chân về lối cũ

Tháp chuông vẫn thủy chung rung đủ

Từng tiếng lòng Thiên Chúa gọi người yêu

Đường đời con có lúc phiêu diêu

Lòng có lúc nôn nao tìm quán trọ

Chợt tỉnh lại thấy hình bóng đó

Chính là Người, Thiên Chúa, chính Tình Yêu

Trang Giuse | Trang nhà