Lễ Thánh Giuse, ngày 19-03

MẪU GƯƠNG LẮNG NGHE

§ Fr Francis Ly

“Ông đang toan tính như vậy thì thiên thần hiện ra báo mộng…” (Mt 1:20.)

Nếu có dịp tìm kỹ trong các sách Tin Mừng mà các Thánh Sử đã viết về cuộc đời của Chúa Kitô, có lẽ chúng ta sẽ không tìm thấy một ‘Lời’ nào của Thánh Giuse mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Cho dù không nói ra lời nào nhưng trong tư tưởng của Thánh Giuse đã suy nghĩ và tính toán gì đều không thể nào ‘hành động’ ngoài thánh ý của Thiên Chúa được. Ngài đã âm thần hoàn tất những hoạch định của Thiên Chúa trong ‘Thinh Lặng của một ‘Người Công Chính’ với sự suy nghĩ ‘Công Chính’ của thánh nhân.

Có thể những bậc ‘Cha Chú’ trong Cộng Đoàn Xứ Đạo hay Gia Đình nên noi theo nhân đức ‘Thầm Lặng’ của Thánh Cả Giuse trong cách cư xử giao tế ngày hôm nay là biết ‘Lắng Nghe’ hơn là dùng quyền bính. Trong thinh lặng của nội tâm, những bậc Cha Chú sẽ tìm được sự bình an của tâm hồn và sẽ nghe được nhiều tiếng vọng lại của những phần tử trong gia đình hay Cộng Đoàn Xứ Đạo của mình.

Lời Nguyện: Lạy Thánh Giuse, xin trao ban cho chúng con nhân đức ‘Thinh Lặng’ để có thể kiềm chế được những tính nóng nảy, bốc đồng, kiêu căng. Xin cho cái tôi của chúng con được chế ngự bằng sự lắng nghe trong kiên nhẫn những phần tử trong gia đình hay Cộng Đoàn Xứ Đạo, để từ đó chúng con sẽ định hướng được cho những quyết định thiết thực cho lợi ích chung.

Trang Giuse | Trang nhà