Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 17 - Thánh Cả Giuse làm gương đức Trong sạch

"Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa ".

Thánh nữ Têrêsa nói:" Thánh Cả Giuse giữ mình sạch sẽ như thiên thần, nên các thiên thần hay hiện đến cùng Người". Cũng vì Người khiết tịnh, nên Thiên Chúa đã chọn Người làm bạn giữ gìn Đức Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức sạch sẽ rất tốt rất quí. Kẻ giữ mình sạch sẽ nên như thiên thần dưới đất, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse thương những kẻ giữ mình sạch sẽ cách riêng, chính Chúa đã chọn thánh Gioan trinh sạch làm con Ðức Mẹ trên thánh giá. Linh hồn những kẻ sạch sẽ như ngai tòa Chúa vui thích ngự vào, lại thương ban ơn riêng cho kẻ ấy đời này đời sau.

Theo lời các em ở Fatima, khi được xem thấy hỏa ngục ngày 13 tháng 7 năm 1917 , nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì tội dâm tà hơn các tội khác.

Lạy Thánh Cả Giuse xin giúp con luôn giữ linh hồn và xác cho thanh sạch, là đền thờ Thiên Chúa .

Truyện thánh - Nữ tu bị cám dỗ lỗi khiết tịnh

Có một Nữ tu bị cám dỗ nặng nề về đức thanh tịnh.  Ban đêm ban ngày, và ngay cả lúc đọc kinh cầu nguyện, trí lòng chị nặng bị ám ảnh bởi những tư tưởng xấu xa.

Thoạt đầu chị chống trả mạnh mẽ, nhưng lâu ngày chùn mỏi, chị như ngã lòng. Trong lúc buồn rầu bối rối, chị đã cầu cùng Ðức Mẹ "Lạy Mẹ đáng mến, con xin mẹ chỉ dạy Ðấng Thánh nào mạnh thế trước mặt Chúa và đẹp lòng Mẹ hơn cả, để con nhận làm quan thầy phù hộ qua cơn hiểm nghèo này!"

Cầu nguyện rồi, chị mệt quá liền thiếp đi.  Bỗng mơ thấy Ðức Mẹ hiện ra bảo chị hãy nhận Thánh Giuse làm quan thầy và phó mình trong tay Ngài gìn giữ.

Tỉnh lại, chị vui mừng lắm, liền sốt sắng dâng linh hồn và thân xác cho Thánh Giuse.  Quả nhiên cơn cám dỗ lui đi và sự bình an trở lại.

Về sau, một đôi khi kẻ thù có xông đánh, chị lại chạy đến nấp mình dưới áo choàng của Thánh Giuse và được toàn thắng.