Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 02 - Tên cực trọng thánh cả Giuse

Giuse là tên Thiên Chúa soi sáng cho cha mẹ đặt cho con.

Giuse, theo thánh Bênađô giải nghĩa, là thêm lên, là dư dật.

Không kể tên Giêsu Maria, chẳng có tên nào phù giúp, cứu chữa người ta bằng tên Giuse. Thiên Chúa đã ban ơn riêng cho tên cực trọng này. Khi kêu tên thánh Giuse, kẻ lo buồn được vui mừng, kẻ bị ma quỉ cám dỗ được mạnh sức chống trả, kẻ mắc nguy hiểm xác hồn được thoát khỏi, kẻ đang lâm tử được chết lành.

Lạy Thánh Cả Giuse , chúng con dốc lòng kêu Tên Người khi còn khỏe mạnh, nhất là khi chúng con đang trong giờ sắp ra khỏi đời này.

Truyện thánh - Hai tu sĩ khỏi đắm tầu

Xưa có 2 thầy dòng thánh Phanxicô khó khăn vượt biển đến ngang xứ Frandria, thì gặp bão biển, tầu vỡ ra tan nát. 300 người trong tầu chìm xuống chết đuối cả, còn 2 thầy dòng may vớ được tấm ván, thì bám lấy, nổi lênh đênh trên mặt nước 3 ngày 3 đêm. Sóng giữa biển hằng giùa đi giùa lại, đưa lên đưa xuống luôn mãi, biết 2 thầy dòng ấy kinh khiếp sợ hãi cùng cheo leo liều mình chết là thế nào?

Nhưng 2 thầy ấy không ngã lòng, mà trông cậy vững vàng, cùng sốt sắng kêu van ông thánh Giuse, xin Người cứu chữa mình.

Hai thầy dòng chẳng trông cậy uổng công, vì đến ngày thứ 3, khi 2 thầy đã mệt nhọc hết sức, thì thấy một cụ già uy nghi tốt lành hiện ra trên đầu ván, yên ủi cho khỏi sợ hãi, lại lấy tay mình đẩy tấm  ván  vào bãi cát mà nói rằng:

- Ta là ông thánh Giuse, vì chúng con có lòng kính mến tôn kính ta, thì ta nghe lời chúng con cầu xin. Vậy từ nay chúng con phải năng suy ngắm 7 sự đau đớn cùng vui mừng của ta, thì chúng con sẽ được nhiều ơn lành.

Nói bấy nhiêu lời xong, thánh cả Giuse liền biến đi.

Hai thầy dòng quì gối xuống bãi cát ngợi khen, tạ ơn Thánh Cả Giuse hết lòng, rồi về nhà kể lại sự tích lạ này cho cả nhà Dòng nghe.