Suy Niệm Về Thánh Giuse

 Suy niệm về Thánh GIUSE (19-3)

 Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Thánh Giuse là vị thánh rất đặc biệt.

Trong tất cả các vị thánh, ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Các Thánh, không có thánh nào sánh kịp với Thánh Giuse: một vị thánh mà khi sống, thì được sống bên cạnh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và được sống bên cạnh Đức Maria, Mẹ Đức Chúa Trời trong gia đình thánh thất, là thiên đàng trên trần gian nầy;  còn khi chết, thì được chết trong tay Hai Đấng cao trọng nầy.

Trước hết, Thánh Giuse hết sức cao sang trong việc Ngài được làm Cha Nuôi của Chúa Giêsu.

Các Thánh Tổ Phụ, các Thánh Tiên Tri, các Thánh Nam Nữ xưa và nay, đều sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu, còn Thánh Giuse thì nuôi dưỡng Chúa Giêsu, nâng đỡ Chúa Giêsu, lo lắng cho Chúa Giêsu, bồng Chúa Giêsu trên tay, hôn kính Chúa Giêsu, nói chuyện với Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu ăn, cho Chúa Giêsu mặc, bảo vệ Chúa Giêsu khỏi muôn vàn nguy hiểm.

Ý Thiên Chúa quan phòng để cho Thánh Giuse làm Cha của Đấng Cứu Thế ở trước mặt người đời. Để thực hiện ý định nầy của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu luôn vâng lời Thánh Giuse từng li từng tí, tôn kính Ngài như một người con hết sức hiếu thảo.

 Vì Chúa Giêsu chỉ có một mình Đức Mẹ là Mẹ thật, nên Thánh Giuse được Thiên Chúa Cha giao cho toàn quyền lo lắng mọi sự cho Con Một mình trên trần gian nầy. Bởi thế, trừ ra chức làm Mẹ Đức Chúa Trời vô cùng cao sang của Đức Maria,  thì trên trời dưới đất nầy, không có chức nào cao trọng cho bằng chức làm Cha nuôi của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu.

Thánh Giuse còn hết sức cao sang trong chức vụ Ngài làm bạn rất thanh sạch của Đức Maria.

Đối với Đức Maria, chức làm Mẹ Thiên Chúa là chức cao trọng vô cùng, thế mà Thánh Giuse lại được liên kết mật thiết với Đức Maria bằng giây liên lạc hôn nhân theo phép đạo.

Khi ban Thánh Giuse làm bạn rất thanh sạch của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa ban cho thánh Giuse ba điiều cao quý: một là, làm người bạn đường lo lắng, giúp đỡ Đức Maria; hai là, làm người chứng nhận sự trinh khiết tuyệt vời của Đức Maria; ba là, ban cho Thánh Giuse ơn trọng đại tham gia vào phẩm chức cao cả làm Mẹ Đức Chúa Trời của Đức Maria.

Bởi thế, Thánh Giuse được Giáo Hội tôn kính hết sức đặc biệt:  Giáo Hội dành một tháng trong năm để kính Thánh Giuse; đặt hai lễ trọng trong năm kính Thánh Giuse; dành ngày thứ tư trong tuần để kính Thánh Giuse; soạn nhiều kinh đặc biệt để cầu nguyện và ca ngợi thánh Giuse như Kinh Cầu Thánh Giuse, Kinh Thân Lạy Ông Thánh Giuse; chọn Thánh Giuse làm bổn mạng của mình. Khi chọn Thánh Giuse làm Quan Thầy Bổn Mạng, Giáo Hội quả quyết rằng: “Ngoài Đức Maria ra, thì trên trời dưới đất nầy, không tìm được một vị thánh nào có thần thế để bênh vực Giáo Hội cho bằng Thánh Giuse.” (ĐGH Piô IX, 08.12.1870).

          Vậy, trong đời sống làm con Chúa, làm con Mẹ, chúng ta hãy noi gương bắt chước Thánh Giuse trong những nhân đức nổi bật của Ngài.

Gương nhân đức trong sạch (hình ảnh Thánh Giuse: nhành huệ nơi tay;  Kinh Cầu Thánh Giuse: Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh; cực thanh cực tịnh; che chở kẻ giữ mình đồng trinh).

Gương đức tin mạnh mẽ (tin lời Chúa do thiên thần truyền).

Gương vâng lời nhanh chóng (thi hành ngay lệnh Chúa truyền / Kinh Cầu: chịu lụy mọi đàng).

Gương thành thật (Kinh Cầu: rất ngay chính thật thà).

Guơng thinh lặng (không bao giờ nói ra một lời ta thán / nêu cao gương cho các linh hồn sống đời nội tâm).

Gương khôn ngoan (được Thiên Chúa dùng để huớng dẫn Con của Ngài và Mẹ của Con Ngài / Kinh Cầu : Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô; Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa; cực khôn cực ngoan; làm cho sáng danh gia đạo; Đấng an ủi kẻ mắc gian nan).

Gương hy sinh (lo miếng cơm manh áo cho Đức Maria và Chúa Giêsu, tuy không giàu sang lòe loẹt gì, nhưng luôn luôn đầy đủ; bao bọc nuôi dưỡng Thánh Gia Thất bằng mồ hôi nước mắt của mình; thức khuya dậy sớm lo cho kịp công kịp việc; nêu cao gương cho người cha, người gia trưởng trong gia đình).

Gương siêng năng làm việc (học nghề và làm nghề thợ mộc để sinh sống).

Gương mẫu của các người thợ (Kinh Cầu: kiểu thức các tài công noi theo).

Gương nhịn nhục (Kinh Cầu: làm gương nhân đức nhịn nhục).

Gương khó nghèo (Kinh Cầu: yêu chuộng sự khó khăn).

          Thánh Giuse thật là một vị thánh siêu phàm, không thiên thần nào, không vị thánh nào có thể sánh kịp. Chúng ta hãy nghe những lời đầy cậy trông sau đây của thánh nữ Têrêxa Avila:

- “Tôi không thể quên được rằng cho đến ngày hôm nay, tôi xin Thánh Giuse điều gì thì được điều đó, và tôi không thể không lấy làm bỡ ngỡ khi thấy rằng, nhờ Thánh Giuse cầu bàu mà Chúa đã ban cho tôi nhiều ơn và đã cứu tôi khỏi những nguy hiểm phần hồn phần xác. Các thánh khác thì được Chúa ban ơn giúp chúng ta trong một vài trường hợp cần thiết, còn kinh nghiệm cho tôi biết rằng Thánh Giuse giúp chúng  ta trong tất cả mọi trường hợp, như thể Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng: khi ở dưới thế nầy, Ngài đã vâng lời Thánh Giuse vì Ngài là Cha nuôi mình, thì nay trên trời, Ngài cùng không từ chối Thánh Giuse điều gì.”

Trang Giuse | Trang nhà

Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments