Suy Niệm Về Thánh Giuse

GIỜ THÁNH NGÀY LỄ THÁNH GIUSE

§ Lm Trần Minh Tiến

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI CHA GIA ĐÌNH

KHAI MẠC

1. Đặt Mình Thánh Chúa. hát kính Thánh Thể.

2. Lời nguyện mở đầu của chủ sự

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân ngày lễ thánh Giuse - Bổn mạng Hội Thánh, Bổn mạng Giáo Phận thân yêu và là gương mẫu cho các bậc gia trưởng -, chúng con đến quy tụ bên Chúa để cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Đặc biệt trong năm Thánh Hóa Gia Đình này, chúng con lại tha thiết cầu xin Chúa cho các gia đình kitô-hữu, cho Gia Đình Giáo Phận và cho Hội Thánh là Gia Đình Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin cho chúng con biết sống công chính thánh thiện, noi gương người tôi trung của Thiên Chúa là Cha nhân lành, mà hy sinh phục vụ trong cuộc sống thường ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LỜI CHÚA - SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

I. THÁNH HÓA GIA ĐÌNH : KHIÊM TỐN VÀ PHÓ THÁC

Chúng ta hãy nghe Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai

Ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng : “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đavít : Đức Chúa phán thế này : Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi - một người do chính ngươi sinh ra -, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. (2 Sm 7,4-5a.12-14a)

Suy niệm 1

Thiên Chúa đã sai tiên tri Nathan đến nói với vua Đavít về việc con của vua sẽ thay vua để thực hiện những gì chính vua dự tính sẽ làm, đó là xây cất đền thờ cho Thiên Chúa và củng cố triều đại của vua. Mới nghe qua, chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa không còn tín nhiệm vua Đavít nữa, mặc dầu qua miệng tiên tri Nathan, Thiên Chúa hứa sẽ cho triều đại của vua được vững bền mãi mãi. Vua Đavít đã hiểu ý nghĩa của lời sấm, bởi chính vua cũng là một tiên tri, nên đã vào ngồi chầu trước nhan Thiên Chúa và cầu nguyện rằng : “Lạy Đức Chúa, Ngài thật vĩ đại : Không ai sánh được như Ngài và có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như điều tai chúng con đã từng được nghe… Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi và xin hành động như Ngài đã phán…” (2 Sm 7,18a.22.25).

Lòng khiêm tốn của vua Đavít thật đáng khâm phục ! Tuy xuất thân từ đồng cỏ, từ một cậu bé chăn chiên, nhưng Thiên Chúa đã cho ngài thực hiện bao chiến công hiển hách, tiêu diệt các kẻ thù của dân tộc Israel, làm cho dân Israel trở nên hùng mạnh giữa mọi dân khắp vùng. Vậy mà ngay khi vua đang ở trên đỉnh cao danh vọng và đang dự tính thực hiện những công trình to lớn mà vua ấp ủ trong lòng, thì Thiên Chúa lại nói đến một người khác, dầu đó là dòng dõi của ngài, sẽ kế vị ngài, sẽ xây đền thờ Thiên Chúa, sẽ củng cố ngai vàng và triều đại của ngài, chứ không phải chính ngài, mặc dầu ngài đang nắm trong tay mọi quyền lực và mọi thứ giầu sang của cải trên đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là những người được Thiên Chúa ban quyền làm cha trong gia đình, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được biết noi gương vua Đavít : khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình, để không cản trở sự thăng tiến của con cái. Xin cho chúng con cũng biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa, biết phó thác tương lai gia đình trong tay Chúa, nhưng cũng luôn ý thức trách nhiệm của mình là cộng tác với Chúa để xây dựng cuộc sống và hạnh phúc của gia đình chúng con. Amen.

Hát “Lắng nghe Lời Chúa” hay “Trông cậy Chúa”

II. THÁNH HÓA GIA ĐÌNH : CẬY TIN VÀ PHÓ THÁC

Chúng ta hãy nghe Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma

Thật vậy, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp ; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin [...]. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa ; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép : Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán : Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế […]. Bởi thế, ông được kể là người công chính. (Rm 4,13.16-18.22)

Suy niệm 2

Lời Chúa qua đoạn thư gửi tín hữu Rôma mà chúng ta vừa nghe, soi sáng cho chúng ta về vai trò của người cha trong việc thánh hóa gia đình.

Từ trước đến nay, với những nỗ lực ổn định kinh tế gia đình, tạo nên cuộc sống thoải mái với những tiện nghi vật chất, lo lắng cho con cái có cơm ăn áo mặc, được cắp sách đến trường, … hoặc với cố gắng xây dựng nếp sống đạo đức trên tinh thần sống theo Lề Luật Chúa và Hội Thánh, để xứng đáng với danh xưng gia đình có đạo, chúng ta, những người làm cha trong gia đình, phần nào cảm thấy hài lòng khi mọi việc diễn ra tốt đẹp như lòng mong ước hay cảm thấy chán nản thất vọng khi cuộc sống gia đình thiếu êm ấm thuận hòa hoặc lâm cảnh lầm than cơ cực…

Hôm nay thánh Phaolô họa lại hình ảnh của một vị gia trưởng là tổ phụ Abraham : “Không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp ; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Abraham đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và ông đã dẫn dắt gia đình ông, dân tộc ông đi theo con đường Thiên Chúa chỉ dạy.

Trước hiện tình gia đình còn nhiều bế tắc hoặc đang bị nhiều bóng tối xâm hại, gia trưởng chúng ta có khi ảo tưởng rằng mình có thể giải quyết được mọi khó khăn bằng chính khả năng của mình, có khi lại buông xuôi tuyệt vọng. Ước gì những lúc đó hình ảnh ctổ phụ Abram chiếu sáng tâm hồn chúng ta, dẫn dắt chúng ta làm tốt vai trò người gia trưởng trong gia đình. “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin…”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn mọi người trong gia đình chúng con trở nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh. Trong vai trò là những gia trưởng, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con biết tin tưởng và vững vàng cậy trông vào hành động của Chúa trong mỗi tâm hồn, trong mỗi gia đình. Xin cho chúng con khi càng gặp khó khăn thử thách thì càng biết cậy tin vào Chúa vì Chúa là Chúa của sự thánh thiện và bình an. Amen.

Hát “Trông cậy Chúa”

III. THÁNH HÓA GIA ĐÌNH : THỰC HIỆN Ý CHÚA

Chúng ta hãy nghe Tin Mừng theo thánh Mátthêu

Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô […]. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” […]. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,16.18-21.24a)

Suy niệm 3

Kinh Thánh nói rõ : ông Giuse là người công chính, nghĩa là người ăn ở ngay lành, luôn biết kính sợ Thiên Chúa, luôn yêu mến và làm đẹp lòng Thiên Chúa, luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa bằng việc thường xuyên đọc, suy niệm, lắng nghe Lời Chúa. Có lẽ những trăn trở của ông về việc Maria mang thai khi còn là một trinh nữ đã phần nào được giải tỏa nhờ sấm ngôn của tiên tri Isaia : “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel” (Is 7,14).

Tuy nhiên trước sự thinh lặng của Maria, và với ý thức về sự hèn mọn của mình, không xứng đáng tham dự vào kế hoạch của Thiên Chúa, thì việc Giuse chọn con đường rút lui âm thầm cũng là dễ hiểu và rất đáng thông cảm. Nhưng khi được sứ thần Chúa đến báo mộng, Giuse đã mau mắn từ bỏ ý riêng, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa với tinh thần khiêm tốn, vâng phục như Maria đã làm trước đó.

Một gia đình sẽ nên thánh và đem ơn cứu độ đến cho nhiều người, nếu người vợ, người chồng luôn biết tìm kiếm và lắng nghe ý muốn của Chúa qua việc thường xuyên đọc và suy niệm Lời Chúa. khi cha mẹ biết từ bỏ ý riêng để thực hiện ý Chúa trong đời sống thường ngày, thì gia đình sẽ được thánh hóa theo gương mẫu của Thánh Gia Nadarét, cho dù gia đình có gặp phải gian nan thử thách.

Kinh Lạy thánh Giuse

Lạy thánh Giuse Bổn Mạng Hội Thánh, - Ngài thật xứng đáng được khắp nơi ca tụng - dưới danh hiệu cao đẹp của Tin Mừng - là “người tôi tớ tốt lành và trung tín” (x. Lc 12,42) - đã được Thiên Chúa tín nhiệm - và ký thác toàn bộ gia nghiệp Nước Trời. - Quả vậy, trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, - Ngài được chọn làm Bạn của Đức Trinh Nữ Maria ; - và dưới dòng họ của Ngài, - Con Thiên Chúa làm người thuộc hoàng tộc Đavít - đã âu yếm gọi Ngài là “cha” ; - giờ đây trên Quê Trời vinh phúc, - Ngài thực hiện vai trò một người Bảo-trợ, - chuyển cầu cho các tín hữu trong đoàn dân Thiên Chúa.

Lạy thánh Giuse Bổn Mạng Hội Thánh, - chúng con ca tụng Ngài là “đấng công chính” (Mt 1,19) - đã nêu cao tấm gương một đời sống thánh thiện - như lời Phúc Âm khuyên dạy : - nhờ việc vâng phục của Ngài - mà Ngôi Lời đã hoàn tất mầu nhiệm Nhập Thể cách tốt đẹp ; - trong nếp sống nghèo khó, - Ngài đã cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ - làm phong phú cho đời sống các gia đình ; - Ngài lại còn sống thanh khiết - để bảo vệ và gìn giữ Mẹ Thiên Chúa. - Xin chuyển cầu cho Hội Thánh - với biết bao nhu cầu và đòi hỏi trung tín trong sứ mạng, - để mọi thành phần Dân Chúa được cùng Ngài - không ngừng tôn vinh Thiên Chúa - và phục vụ lợi ích anh em mình. - Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình, có người cha nuôi và người mẹ là những người đạo đức thánh thiện ; Chúa đã được hấp thụ bầu khí đạo đức của gia đình Nadarét, xin Chúa ban ơn trợ giúp, cho các gia trưởng chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, lèo lái hướng dẫn gia đình theo đường lối của Chúa, bằng cách từ bỏ ý riêng mình và thực hiện ý Chúa trong sự phó thác, kính sợ và yêu mến Chúa mọi ngày suốt đời chúng con. Amen.

Hát “Trông cậy Chúa ”

KẾT THÚC

1. Hát “Này con là Đá”. Lời nguyện cầu cho Đức Thánh Cha.

2. Hát “Đây nhiệm tích”. Lời nguyện và Phép Lành Mình Thánh Chúa.

3. Hát kính thánh Giuse kết thúc.

Trang Giuse | Trang nhà

Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments