Kinh Cầu Thánh Giuse

KINH KÍNH MỪNG GIUSE

§ Góp nhặt

 Kính mừng Giuse, đầy ơn Chúa, Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi, và tận tình chăm nom săn sóc. Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam, và Giêsu Con Chí Thánh của bạn thanh khiết Ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay, và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử.

Amen.

Imprim potesti
J.B Trần đức Huyên
Cens.Deputatus

Imprimatur
+J.B. Phạm Minh Mẫn
Archiepiscopus S.G
Civ.Saigon. die 27.1.2000