THÁNH CẢ GIUSE

Lm.Hồng Phúc. DCCT

CHƯƠNG I: GIUSE TRONG MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC.

Cuộc Sống Mai Ẩn

Luca viết: “Đức Giêsu khởi công lúc 30 tuổi. Như người ta nghĩ thì Ngài là con của Giuse …” (Lc3,23). Thánh sử Luca lập bản gia phả của Chúa từ Ađam mà xuống qua vua Đavít, để minh chứng cho các tân tòng từ dân ngoại trở lại biết Đức Kitô đã đến cứu chuộc tất cả mọi con cái của Ađam.

Người sống mai ẩn 30 năm, nhưng không ai biết rõ Người đã sống với dưỡng phụ Giuse trong bao lâu. Một tương truyền cổ xưa cho rằng Chúa Giêsu lên 19 tuổi thì Thánh Giuse qua đời. Và cũng theo đó thì Chúa đã sống với Đức Mẹ khoảng 10 năm nữa, tiếp tục nghề thợ mộc mà Thánh Giuse đã truyền cho, trước khi ra giảng đạo.

Hẳn là Thánh gia thất không sống riêng rẽ, biệt lập, không giao tiếp với ai. Người đông phương thích sống hòa hợp, cách riêng với những người bà con  quen thuộc trong đại gia đình. Thánh Giuse có một anh em là ông Alphê, thân phụ của Simon và Giuđa mà Chúa sẽ kết nạp và nhóm Tông đồ sau này. Giacôbê, sau này sẽ là Giám mục tiên khởi của Giêrusalem, được Phúc âm gọi là “anh em của Chúa” chính là người em họ.

Trong khi thế giới vẫn xoay vần với bao nhiêu biến thiên của lịch sử, thì trong gia đình Thánh gia thất, ba Đấng đã sống âm thầm trong việc bổn phận, ai làm việc ấy, không cần phải tài giỏi mới biết… quét nhà, thu dọn đồ đạc, xách bình đi kín nước. Thì Con Thiên Chúa đã làm những việc tầm thường ấy. Người làm để thánh hóa lao công, để dạy cho chúng ta biết chu toàn bổn phận.

Thời xưa, lao công bị khinh dể, Aristote từng tuyên bố lao công không xứng đáng cho người tự do, người Hi lạp cho người lao động không xứng đáng làm công nhân, thì trong suốt thời gian mai ẩn, ròng rã gần 30 năm, Chúa Giêsu là người lao công, “một người thợ mộc” (Mt 6,3) như Giuse dưỡng phụ Người là “bác thợ mộc”. Giuse đã làm việc vất vả, đã trối nghề cho con, để khi nằm xuống, con tiếp tục sinh sống, phụng dưỡng mẹ.

Như đã nói trên, Thánh gia thất không sống đơn độc, thu mình trên một ốc đảo mà sống hòa hợp với hàng xóm, hay giúp đỡ người khác. Giuse là người thợ một trong làng, Chúa Giêsu là “con của bà Maria” và anh em Người ai cũng biết. (Mt 13,55). Nhung tiếng đồn thổi trong hàng xóm chắc cũng có tiếng vọng lại trong xưởng mộc của Giuse do khách hàng mang vào. Người ta nói đến một vị cứu tinh sắp giải phóng đất nước khỏi ách đô họ La mã. Người ta kể cho nhau câu chuyện của một người nào đó tên là Giuđa người Galilê, tự xưng là Mêsia, đã chiêu một tám trăm đệ tự và sắp khởi loạn. Đoàn vệ binh La mã đập tan và đóng đinh tất cả trên đồi cây gần Nazareth (Cv 5,37). Lúc ấy Chúa Giêsu lên 12 khoảng tuổi, chắc Ngài đã nghe nói đến cái mộng giải phóng chính trị cổ xưa của đồng hương.

Người ta cũng bàn tán xôn xao về việc Hêrôđê Antipas, một người con khác của Hêrôđê đại đế đang dùng tiền dân để xây cất gần Biển hồ, một dinh thự “ăn chơi” và vào năm 28, ông bỏ vợ chính thức để lấy Hêrôđiađê chị dâu. Người ta xì xầm sau lưng, chỉ có Gioan tiền hô là cả dám đến trước mặt vua và nói: “ông không được lấy vợ của anh”. Cử chỉ ấy đã làm cho ông Gioan mất đầu (Mt 6,17-27).

Bao nhiêu biến chuyển xảy ra chung quanh. Nhưng Giuse và con vẫn âm thầm làm việc. Làm việc mới có mà ăn. Cả những thầy Rabbi như Hillel, thầy cả Gamaliel cũng làm nghề… bổ củi.

Đọc những dụ ngôn của Chúa Giêsu sau này, chúng ta hiểu Chúa không sống gần những kẻ giàu có và Ngài tuyển chọn tông đồ trong giới thường dân, những người đánh cá.


Last Updated:17-02-2008