Thánh Ca Dâng Mẹ - PDF

1

Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời

2

Ave Maria (Huyền Linh)

3

Ave Maria (Thành Tâm)

4

Bài ca dâng Mẹ

5

Bài ca tình yêu

6

Bên Mẹ chiều về

7

Biển đời có Mẹ

8

Bông hồng dâng Mẹ

9

Ca khúc bên Mẹ

10

Cánh hoa tuyệt vời

11

Cầu Mẹ thương xứ đạo

12

Cầu xin Mẹ từ ái

13

Chào kính Nữ Vương

14

Chào Đức Mẹ

15

Chạy đến Mẹ Tà Pao

16

Chiều cuối năm bên Mẹ

17

Chiều mưa cầu Mẹ

18

Chiều tâm tư

19

Chúa đoái nhìn

20

Chúc tụng Mẹ La Vang

21

Chúng con kính chào

22

Chuỗi hạt vàng xinh

23

Chuông chiều La Vang

24

Con tìm về Mẹ

25

Con xin dâng Mẹ

26

Cung chúc Trinh vương

27

Cùng Mẹ dâng hiến

28

Cùng Mẹ ra khơi

29

Dâng về Mẹ

30

Dâng Mẹ năm sắc hoa

31

Dâng Mẹ

32

Dâng Mẹ bài ca

33

Dâng Mẹ đời con

34

Dâng Mẹ La Vang

35

Dâng Mẹ ngàn hoa

36

Dâng Mẹ ngàn hoa (Văn Chi)

37

Dâng Mẹ niềm tin yêu

38

Dâng Mẹ xứ đạo

39

Dâng mình cho Đức Mẹ

40

Dâng nến

41

Dạo ca Mẹ hiền

42

Đến khi con về trời

43

Đền tạ Trái Tim Mẹ

44

Đức Mẹ Việt nam

45

Dưới chân thập giá

46

Đường đời tận hiến

47

Fatima, loi Mẹ khuyên

48

Giữa biển đời

49

Hái hoa dâng Mẹ

50

Hiền mẫu La vang

51

Hoa mân côi

52

Hoa mần côi kính Mẹ

53

Hoan ca Maria

54

Hoàng hậu cạnh Đức Vua

55

Hoàng hôn cầu Mẹ

56

Hoa tím dâng Mẹ

57

Hoa trắng dâng Mẹ

58

Hoa vàng dâng Mẹ

59

Hoa xanh dâng Mẹ

60

Hỡi sứ thần

61

Hồn tôi ca lên

62

Hồn tôi ngợi khen

63

Hợp dâng với Mẹ

64

Hương hoa dâng Mẹ

65

Hương kinh dâng Mẹ

66

Hương kinh nhiệm màu

67

Hương lòng dâng Mẹ

68

Hương lòng

69

Hướng về La vang

70

Huyền nhiệm Xin Vâng

71

Kết hoa dâng Mẹ

72

Khẩn cầu Mẹ La vang

73

Khấu đầu bái lạy

74

Khen ngợi Chúa

75

Khiêm cung mừng Mẹ

76

Khúc ca dâng Mẹ

77

Kìa bà nào

78

Kinh ca ngợi

79

Kính chào Nữ vương

80

Kinh chiều

81

Kính chào Thánh Mẫu

82

Kính lạy Mẹ

83

Kính lạy Nữ vương

84

Kinh ngợi khen

85

Kinh thánh mẫu La vang

86

Kinh trầm ái

87

Lạ lùng thay kỳ công

88

Là tiếng xin vâng

89

La vang cánh đồng

90

La vang hành khúc

91

La vang tin yêu

92

Lạy Mẹ La vang

93

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời

94

Lạy Đức Mẹ La vang

95

Lạy Mẹ mến yêu

96

Lạy nữ vương mân côi

97

Lạy nữ vương thiên đàng

98

Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng

99

Lạy thánh Nữ Maria

100

Lễ Đức Mẹ lên Trời

101

Linh hồn tôi (Kim Long)

102

Linh hồn tôi chúc tụng

103

Linh hồn tôi nhảy mừng

104

Lời cầu cho xứ đạo

105

Lời cầu tâm tư

106

Lời dâng

107

Lời kinh dâng Mẹ

108

Lời kinh mân côi

109

Lời kinh yêu thương

110

Lời Mẹ La Vang

111

Lời Mẹ nhắn nhủ

112

Lời Mẹ ru con

113

Mẫu tâm vẹn tuyền

114

Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

115

Mẹ là mẫu gương

116

Mẹ là niềm vui

117

Mẹ là trăng

118

Mẹ là vẻ vang

119

Mẹ ngàn hoa

120

Mẹ nhân ái

121

Mẹ ơi

122

Mẹ sầu bi

123

Mẹ Thiên Chúa

124

Mẹ Việt nam

125

Mẹ vô nhiễm

126

Mùa hoa

127

Muôn thế hệ

128

Này hồn tôi

129

Ngợi khen Chúa

130

Ngợi khen Chúa 02

131

Nguyện cầu với Mẹ

132

Nhìn lên Nữ vương

133

Nhờ Mẹ đến với Chúa

134

Như lời ca dao

135

Như lời dấu yêu

136

Như một lời nguyện

137

Như muôn đóa hồng

138

Như cánh hoa dâng Mẹ

139

Những kỷ niệm hồng

140

Nỗi niềm của Mẹ

141

Nơi Mẹ Chúa quang lâm

142

Nữ vương luyện hình

143

Nữ vường mân côi

144

Nữ vương Việt nam

145

Nữ hoàng thiên quốc

146

Nữ trinh triều thiên

147

Nữ vương thiên đàng

148

Nữ vương thiên đàng

149

Ôi Maria Mẹ là mùa xuân

150

Quỳ trước ngai Mẹ

151

Ra đi đồng hành

152

Sắc hoa dâng Mẹ

153

Sống chết yêu Mẹ

154

Sống có Mẹ

155

Sống gần Mẹ

156

Sứ điệp Fatima

157

Tạ lễ với Mẹ

158

Tâm tình dâng Mẹ

159

Tâm tư người viễn khách

160

Tâm tư người viễn khách 02

161

Tận hiến cho Mẹ

162

Tấu lạy Bà

163

Tấu lạy Bà

164

Tháng Đức Mẹ

165

Tháng hoa về

166

Tháng Mẹ đã về

167

Thánh danh bất tử

168

Thân lạy thánh mẫu La vang

169

Tiến bảy hoa

170

Tiễn con chiều hoang vắng

171

Tiến dâng lên Mẹ

172

Tiến hoa

173

Tiến hoa năm sắc

174

Tiến hoa năm sắc  02

175

Tiến hoa năm sắc  03

176

Tình con

177

Tình Mẹ

178

Tôn vinh Mẹ

179

Trái tim Mẹ

180

Trái Tim Mẹ toàn thắng

181

Trái Tim Mẹ

182

Trái Tim Mẹ 02

183

Trái tim Vô nhiễm Mẹ

184

Trinh Vương Maria

185

Trông trời đêm

186

Trước tòa Mẹ

187

Từ đất lên trời

188

Tung hô Chúa

189

Với Mẹ con dâng

190

Vòng hoa dâng Mẹ

191

Vui ca bên Mẹ

192

Xin phù giúp

193

Xin vâng

194

Xin ký thác cho Mẹ

195

Xin Mẹ đồng hành với con

196

Xin vâng

197

Xin vâng như Me

198

Xin ý Ngài thực hiện

199

Yêu Mẹ La Vang

200

Yêu mến Mẹ La Vang

Trang Mẹ Maria