Mẹ Toàn Thắng

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ns phối khí:
 VŨ ĐÌNH ÂN
Ca đoàn 
THIÊN THANH

 

Phần Mở và Kết:

Kính mừng Mẹ Fatima (Mẹ Fatima)

Con kính chào,

Ngợi ca Mẹ vinh thắng (Ca Mẹ vinh thắng)

Mẹ toàn năng,

Nhờ Chúa Trời thương ban (Nhờ Chúa thương ban)

Dẫn soi đường,

Tạo thế giới bình an (Tạo thế giới bình an).

 

Tiểu khúc 1:

Ngợi ca danh Mẹ toàn thắng Satan.

Đồng công Mẹ thương cứu chuộc nhân thế.

Mẹ nhắn kiên trì sống đức tin,

Fatima sứ điệp, vững trông cậy bình yên.

 

Tiểu khúc 2:

Ngày xưa, nhân loại đại chiến thê lương.

Lệ rơi, sầu thương ngút ngàn thế giới.

Tà thuyết vô thần gieo khắp nơi.

Dương gian đang bất hòa, bỗng dưng Mẹ hiện ra.

 

Tiểu khúc 3:

Ngày nay, nguyên tử vũ khí tranh đua.

Khổ đau trào dâng Giáo Hội lữ thứ.

Dòng máu tử đạo sinh giáo dân.

Tuân theo ba giới lệnh, vững tin Mẹ trạng sư.

 

Điệp khúc:

THỐNG HỐI! Tin Mừng Lời Chúa đâm chồi.

MÂN CÔI! Tràng chuỗi Hoa Kinh sáng ngời.

Cùng cầu xin. Lòng thành tín.

Mẹ vinh thắng.

Muôn người muôn nước

SÙNG KÍNH TRÁI TIM MẸ VÔ NHIỄM.