Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 19 tháng 5

Xin Ơn Ðược Thứ Tha Mọi Tội Lỗi.

Ðức Mẹ Sầu Bi mong đợi được ẵm xác Chúa Giêsu

 

Vì sắp tới giờ kèn bạc từ trong đều thờ vang lên báo hiệu ngày hưu lễ bắt đầu từ xế chiều thứ sáu. Và mọi người phải ngưng mọi công việc chân tay để thánh hóa ngày hưu lễ.

Ông Giuse Arimathia vốn đã tin theo Chúa Giêsu cách âm thầm. Nay thấy Chúa mình chết một cách anh dũng và thánh thiện mà các môn đệ chính thức của Thầy không ai dám ra mặt lo việc an táng cho Thầy, nên ông tự biết mình phải công khai lo việc an táng. Vì là người có thế giá trong dân, ông đã vào xin quan Philatô để được tháo xác Thầy khỏi khổ giá. Nhưng theo tục lệ, quan phải được báo cáo là các nạn nhân đã chết thật. Nên lính Rôma đã cho đập giập ống chân các tử tội, để vì không rướn lên để thở được họ sẽ mau chết vì ngộp thở.

Khi thấy Ðức Giêsu đã chết nên lý hình không đập giập ống chân Người, nhưng để có thể báo cáo là Chúa đã chết thật, nên một người lính đã lấy đòng đâm thâu tim Chúa. Máu và nước đã chảy ra hết theo lưỡi đòng.

Ðúng như lời Kinh thánh tiên báo: “Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập”. Lại có lời Kinh thánh khác: “Họ sẽ nhìn lên Ðấng họ đã đâm thâu”.

Ðức Mẹ đã chỉ chờ được lấy xác con, nên khi các ông gỡ xác Chúa xuống thì đặt vào lòng Ðức Mẹ.

Ðức Mẹ như chết ngất vì đau thương, thấy Con bị xâu xé và mang nhiều thương tích. Ðức Mẹ nhẹ nhàng gỡ mũ gai và xoa các vết thương cách nhẹ nhàng tưởng như Chúa còn sống và đau lắm.

Nhưng vì không còn thời giờ nên các ông đã xin Ðức Mẹ cho làm thủ tục liệm xác vội vàng để kịp đặt vào mồ đá trước giờ hưu lễ bắt đầu.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria sầu bi, được ôm lấy xác Chúa, Mẹ đã nhẹ nhàng xoa bóp các vết thương tưởng như Chúa còn đang sống. Xin mẹ cho chúng con được cảm thông những khổ đau to lớn của Mẹ.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria sầu bi, xin Mẹ cũng cho con được in vào lòng các thương tích Chúa đã chịu vì con.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria sầu bi, xin vì những đau khổ Mẹ đã chia sẻ với Chúa Giêsu, giúp con đừng bao giờ quên Chúa và Ðức Mẹ đã chịu bao đau khổ vì con.

* Hát