Tháng Mân Côi


Mười lăm đặc ân Mẹ hứa ban
cho những người sốt sắng lần hạt Mân Côi

Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho linh mục Alain và long trọng hứa ban cho những người sốt sắng lần hạt Mân Côi Mười Lăm đặc ân sau đây :

1. Được một ơn đặc biệt quí hóa.

2. Được bênh vực và chở che cách riêng.

3. Được phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng.

4. Được lãnh nhận mọi ơn lành. 

5. Được mau ra khỏi lửa luyện tội.

6. Được lãnh các bí tích sau hết trước khi chết.

7. Không phải hư hỏng, trụy lạc.

8. Dấu chắc được rỗi linh hồn.

9. Được làm con riêng của Đức Mẹ, em Chúa Giêsu.

10. Được vinh hạnh làm anh em với các thánh trên thiên đàng (đoàn viên Hội Mân Côi).

11. Được nâng đỡ trong mọi cơn gian nan thiếu thốn nếu cổ động và truyền bá Kinh Mân Côi.

12. Được ơn soi sáng, dư dật ơn thánh, chung hưởng phần công nghiệp các thánh.

13. Không mắc phải tai nạn, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, không phải chết tươi, được ơn sám hối, nếu là người tội lỗi; được ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa.

14. Tràng hạt Mân Côi sẽ trở thành chiến cụ tinh nhuệ để chiến đấu với hoả ngục; sẽ tiêu diệt mọi tính mê nết xấu; sẽ tẩy uế mọi vết nhơ tội lỗi; sẽ tiêu diệt các bè rối.

15. Tràng hạt Mân Côi sẽ tô điểm vẻ đẹp siêu nhiên của các nhân đức, các việc lành phước đức; sẽ đem lại cho các linh hồn lòng thương yêu, nhân hậu của Thiên Chúa; sẽ tiêu diệt lòng tham lam, ham hố để trở về yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm và khao khát của vĩnh cửu trên trời.

Giai thoại

Bản luật được công bố trên đồi Fatima

Trưa ngày 13.5.1917 từ muôn tháp nhà thờ, sóng âm thanh dào dạt, ba trẻ Luxia, Giaxinta và Phanxicô sụp quì xuống nệm cỏ xanh và lần hạt như thói quen. Giữa lúc ấy, Đức Trinh Nữ hiện đến như để thưởng công cho ba người bạn trẻ. Tay phải Ngài cầm tràng hạt rất đẹp. Lần viếng thăm nào Ngài cũng khuyên lần hạt Mân Côi. Ngay lần hiện ra thứ nhất này, Ngài hứa vĩnh phúc cho Phanxicô, nếu em lần hạt nhiều chuỗi.

Ngày 13.6.1917, gần sáu ngàn người hoà vang lời nguyện « Kính Mừng Maria » cùng 3 trẻ nhỏ, Đức Trinh Nữ hiện đến và nhấn mạnh lần thứ ba rằng :

- Lần hạt Mân Côi cần thiết vô cùng, phải lần hạt để cuộc chiến được chấm dứt.

Ngày 13.9.1917, trước 30 ngàn người đang niệm châu, Đức Mẹ lặp lại đúng hệt lời yêu cầu tháng 7 trước. Ngài thêm :

- Bệnh nhân muốn thuyên giảm, người nào muốn xin ơn : cần phải trung thành lần hạt.

Ngày 13.10.1917, ngày phép lạ cả thể, hơn 70 ngàn người chứng kiến, và ức triệu ở xa trông thấy, và như xưa trên núi Xinai, giữa sấm chớp kinh hoàng, nay trên đồi Fatima với những hiện tượng lạ lùng chưa từng thấy, một bản luật được công bố :

Hãy tiếp tục lần chuỗi hằng ngày

Trong lần xuất hiện cuối cùng này, Đức Mẹ cũng nhắc đến những phép gẫm khi lần hạt trong các phim hình hiện ra. Năm sự Vui : Thánh Gia Thất. Năm sự Thương : Đức Mẹ sầu bi. Năm Sự Mừng : Đức Bà Cát Minh.

Lời nguyện

Kính Lạy Mẹ Mân Côi Fatima, chúng con hết lòng cám ơn Mẹ đã thương hiện ra nhắc nhủ chúng con lần hạt hằng ngày. Xin Mẹ cho chúng con luôn luôn tuân giữ lời Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con xác tín rằng : « Ngày nào không lần chuỗi Mân Côi, ngày đó coi như vô ích, ngày đó là ngày bất hạnh ».

Tha thiết xin Mẹ cho chúng con luôn luôn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để được Mẹ ban cho 15 đặc ân Mẹ hứa.