Tháng Mân Côi


Mầu nhiệm Mùa Mừng - Mông Triệu

Thứ bốn : Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Mầu nhiệm này cũng cho chúng ta thấy rõ sự thánh thiện cao vời của Mẹ Maria khi Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn cả xác. Mẹ lên trời, cả đạo binh thiên quốc hớn hở reo vui, cả triều đình thiên quốc ra đón chào Mẹ, cao rao và ngợi khen Mẹ. Chính Ngôi Hai đã ra rước Mẹ lên ngôi vị Nữ Vương trời đất. Điều này khiến cho tất cả mọi linh hồn yêu mến Mẹ, tôn sùng Mẹ và tín thác vào Mẹ đều khát khao được chết trong vòng tay yêu thương của Mẹ để được Mẹ bồng ẵm về trời.

Giai thoại

Bức tường Bá linh không cần dựng lên nữa.

Xứ Tấn Tài ở Ninh Thuận là một xứ toàn tòng cũng như Phủ Cam ở thừa Thiên và Thuận Nghĩa ở Nghệ An. Xứ đạo thâm niên này, trong thập niên 1950, có 2 gia đình không hiểu tại sao coi nhau như thù địch.

Họ thầm mong sao có một bức tường như bức tường Bá Linh ngăn cách đến trời để họ khỏi giận nhau để đi khuất mắt.

Các phần tử trong gia đình luôn tìm cớ gây hấn, thậm chí con chó chạy qua, con gà chạy lại cũng là những sứ giả lưu động mang lại bất ổn.

Năm lần bảy lượt, họ làm đơn kiện nhau vời lý trưởng, với chánh tổng để đào sâu thêm hố chia rẽ.

Rốt cùng, họ kéo nhau đến cha chánh xứ. Sau nhiều phen giảng hoà không được, linh mục được soi sáng, cho phát động chiến dịch lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ và riêng trong 2 gia đình. Hai nhà vâng lời cha sở, tối nào cũng lần hạt trước khi ngủ.

Sau 6 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm đó, mọi người trong 2 gia đình lần lượt đến chung Tiệc Thánh Thể, sau khi đã công khai làm hoà với nhau và đến toà cáo giải.

Làng trên xóm dưới hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi lạ lùng ấy. Nhiều người hiếu kỳ muốn biết lý do, nhất là ông M., một người bà con bên lương ở làng Cả Đủ.

Hai gia đình đó đều công nhận từ ngày bắt đầu lần hạt Mân Côi trong gia đình thì từ từ tìm được nguồn an vui, biết nhẫn nhục, chín bỏ làm mười, biết dũa mài các góc cạnh tính hư tật xấu, biết coi nhau là phần chi thể của Mình Mầu Nhiệm Chúa.

Xác tín trước sức linh nghiệm của Kinh Mân Côi, ông M. ngây thơ hỏi :

- Tụi tôi bên lương có niệm được câu chú đó không ?

Gia chủ vội vàng đáp :

- Chúa Mẹ ôi ! Bác mà đọc thì Đức Mệ nhậm lời gấp, có lẽ còn nhậm lời hơn nữa. Theo tinh thân phúc âm, bác chắc càng được Bề Trên nâng niu, trìu mến hơn tôi nữa đó. Dụ ngôn Chúa để 99 con chiên lại và vất vả đi tìm con chiên lạc sờ sờ ra đó. . .

Ông M. vò đầu thằng cháu và bảo :

- Con lấy tờ Pơluya dày, tốt hảo hạng, biên cho bác một câu chú « Kính Mừng Maria » đi cháu, này bác thưởng trước mấy đồng ăn kẹo.

Hai gia đình lấy lại hoà khí trong bao nhiêu năm đau khổ trước đây, từ đó đã trở nên những tông đồ Kinh Mân Côi đầy nhiệt huyết cho làng trên xóm dưới, và cả cho thôn đông xã đoài...

Lời nguyện

Lạy Mẹ Mân Côi,

Ngày 8 tháng 5 năm 1877, Đức Piô IX, khi tiếp một số đông đảo khách hành hương đã hết sức xúc động khuyên bảo : « Các con thân yêu, các con hãy luôn luôn tha thiết với Kinh nguyện chiều hôm trong nhà mình và siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi tối trong gia đình. Vì Kinh Mân Côi gồm tóm mọi điều giáo huấn và mọi Kinh nguyện của Giáo Hội ».

Xin Mẹ cho chúng con quán triệt ý nghĩa súc tích và triệt để thi hành lời nhắn nhủ đó của vị Cha Chung.