Tháng Mân Côi


Mầu nhiệm Mùa Mừng - Đức Giêsu sống lại

Thứ nhất : Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Đọc mầu nhiệm này chúng ta đã thấy rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Mẹ Maria đã dạy chúng ta cái ước ao quan trọng nhất là sự sống đời đời cho linh hồn. Xác thịt sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống là linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng ta. Chúa đòi lại hơi thở ấy, nên Mẹ Maria dạy chúng ta phải xin cùng Thiên Chúa để hơi thở ấy được hô hấp trong sự sống là chính Thiên Chúa. Sự sống lại của Ngôi Hai bởi Ngôi Ba mà có. Vậy sự sống của chúng ta cũng bởi Ngôi Ba. Dạy chúng ta khát khao sự sống là Mẹ dạy chúng ta hãy mời Mẹ làm chủ, để Mẹ ban sự sống cho chúng ta nơi cung lòng Mẹ.

Giai thoại

Tràng chuỗi Mân Côi là chìa khóa thần mở cửa luyện tội

Cha Nieremberg là một linh mục thông thái, dòng Đaminh ở thế kỷ thứ 18. Ngài kể :

Tại thành Phố Aragon, nước Tây Ban Nha có một thiếu nữ quyền quí và rất đẹp tên Alệsơn. Hai chàng thanh niên mê mệt cô nàng và ghen nhau dữ dôi, ngày kia trong cuộc tranh hùng, đã hạ sát nhau.

Cha mẹ hai gã si tình giận dữ và gán cho người đẹp đã gây nên điều bất hạnh đó. Họ đến nhà nàng, chặt đầu và quăng xuống giếng.

Mấy ngày sau, thánh Đaminh đi ngang qua đó. Được Chúa soi sáng, ngài đến giếng và gọi : « Alệsơn, lên đây ».

Nạn nhân nổi lên, đặt đầu lên bờ giếng và xin xưng tội. Thánh nhân giải tội, rồi cho nàng rước Thánh Thể trước đám người tụ họp rất đông.

Thánh Đaminh hỏi nhờ đâu, nàng được ơn đặc biệt đó. Alệsơn đáp là khi nàng bị giết, nàng đang mắc tội trọng. Nhưng, để thưởng công nàng thường lần chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ giữ nàng còn sống.

Trong hai ngày, mọi người có thể xem trên bờ giếng đầu của Alệsơn sống động nói năng cho đến khi linh hồn nàng xuống luyện tội.

Nửa tháng sau, nàng hiện ra cùng thánh Đaminh, diễm lệ và sáng chói như một vừng sao. Nàng trình với thánh nhân không có gì hiệu nghiệm để cứu các linh hồn trong luyện tội bằng lần hạt Mân Côi. Nàng thêm : Các linh hồn thánh thiện kia, khi đã lên thiên đàng, không quên cầu bầu cho những kẻ đã áp dụng cho họ cái Kinh Kính Mừng đầy quyền năng đó.

Sau đó, thánh Đaminh chiêm ngưỡng linh hồn diễm phúc này hớn hở bay bổng lên cõi trường sinh.

Giai thoại

Một Tràng chuỗi kéo 1.400.000 linh hồn lên trời

Thánh Gioan Massias, trợ sĩ Dòng Đaminh hết sức hăng say lần hạt để cứu các linh hồn trong Luyện tội. Khi thầy hấp hối, cha giải tội ra lệnh :

- Thầy cho biết có bao nhiêu linh hồn đau khổ thầy đã giải thoát với chuỗi Mân Côi của thầy?

Thầy đáp :

- Thưa cha, một triệu bốn trăm ngàn người. Khi thầy lên trời : cả triệu tư linh hồn sáng láng, diễm lệ vô song đó sẽ tháp tùng thầy. Ôi là hùng hậu ! Ôi là oai phong lẫm liệt !

Vạn tuế, vạn tuế tràng chuỗi Mân Côi, chìa khóa thần mở cửa Luyện Tội.

Lời nguyện

Lạy Nữ Vương các linh hồn luyện ngục, xin thương xót chúng con cùng.

Chúng con xin vui lòng dâng các sự khó chúng con chịu cho Mẹ, hợp với những sự đau đớn của Chúa và của Mẹ để đền tội chúng con đời này, và đời sau, Amen.

Lm. A. Nguyễn Đức Tuyên - Dòng Chúa Cứu Thế.