Tháng Mân Côi


Ý nghĩa siêu việt ca kinh Kính Mng 

M Maria là hin thân ca Thiên Ca giữa loài ni.

Ý nghĩa thứ hai siêu vit hơn ý nghĩa thứ nht. Trong mu nhim Maria mà cng ta đã biết nơi đây, Mẹ Maria là hin thân của Ngôi Ba Thiên Chúa giữa loài người. Nên khi chúng ta đọc kinh Mân Côi là chúng ta đã ca tụng Thiên Chúa trong nh yêu mà Người đã thể hin giữa loài người nơi Ngôi Con Ngôi Thánh Thần. Ngôi Ba hin din gia loài người trong xác thánh Maria để t lnh yêu Thiên Chúa nơi Ngôi Hai Nhp Th, hu cho nh yêu Thiên Chúa được duy trì tái sinh sự sống cho nhân loi trong chính Ngôi Hai bởi Ngôi Ba.

Đọc kinh Kính Mừng là ta tha thiết xin ơn cứu rỗi.

Chúng ta đã biết rõ : sự sống của Ngôi Hai trong xác phàm được Phục Sinh bởi Ngôi Ba. Vy khi Ngôi Hai đã sống li vinh hin thế nào t s sống của loài người cũng đưc vinh hin như vy bởi Ngôi Ba (điu nầy lại nhắc chúng ta nhớ lại li trăn trối trong phút cuối cùng của Chúa Ngôi Hai là loài ngưi phải đưc tái sinh trong cung lòng Mẹ Đồng Trinh Maria). Thế nên trong ý nghĩa th hai của kinh Kính Mừng, Mẹ Maria đã dạy loài người ca tụng tình yêu lạ lùng của Chúa trong sự tái sinh sự sống Đức Kitô, bởi Tình Yêu là Chúa Thánh Thần. Cùng với ý nghĩa này khi đọc kinh Kính Mừng là chúng ta đã tha thiết xin được cứu rỗi bởi tình yêu Thiên Chúa trong nhân loại. (S.Đ.D. trang 61-62)

Giai thoi

Đức Mẹ đi tu 15 năm.

Có gần mưi tác gi danh tiếng như Césaire, Rho, Raymond Dòng Tên, Niquet Dòng Tên v.v.... đã ng thuật câu truyện hi hu sau đây.

N tu atrích, tuy đã Phưc Vin Phôngrô, vn chưa dt « mùi tc ly dường kia cay đng ».

Thiếu nữ đã phải lòng một thanh niên và quyết trốn theo chàng để thoả tình nguyệt hoa.

Nàng có nhiệm vụ giữ cửa nhà dòng, nên trước khi bôn đào, đã đến một tượng Đức Maria gởi bộ khóa lại. Nàng qua vùng kế cận để buông theo nghiệp phấn hương. Sau 15 năm giang hồ, ngày kia, nàng gặp người cùng cấp lương thực cho nhà dòng. Khi đã điều tra kỹ lưỡng và biết chắc chắn người kia không rõ tông tích mình, nàng hỏi đương sự có biết dì phước Beatrích không.

- Tôi biết phưc ấy lắm, là một thánh sống, anh chàng đáp, thêm : Hin gi là bề trên tập vin.

Nghe vậy, từ ngỡ ngàng đến kinh hãi, Bêatrích không hiểu ất giáp gì hết.

Nàng thay đổi xiêm y, ẩn hình khách lạ và đến dòng tìm hiểu điều bí ẩn. Khách bấm chuông xin gặp nữ tu Bêatrích.

Người ra gặp chính là Đức Trinh Nữ mà nàng, khi trốn tu viện theo trai, đã để dưới chân bộ chìa khóa và áo nhà tu.

Mẹ Thiên Chúa du dàng bo : « Bêatrích con, con nên biết là để bảo toàn danh giá cho con, M đã mang lốt hình hài giống con, và trong 15 năm, con ngoài dòng và xa Chúa, M đã chu toàn mọi phận v thay thế cho con. Con gái của Mẹ, con hãy trở lại dòng và ăn năn hi ci, Con M còn chờ đi con. Con hãy nỗ lc duy t danh thơm M đã tạo cho con bằng đi sống gương mẫu ».

Nói đoạn Ngài biến mất. Bêatrích vào tu lại.

Để tỏ lòng biết ơn và đền ơn Đấng đã tỏ lượng khoan hồng phù trợ, nàng đã sống chuỗi ngày còn lại hết sức thánh thiện. Trước khi chết, nàng kể lại tự sự và không quên nêu lên như một lời trối :

- Gp hoàn cnh nào, và bt c sao đi na cũng phi luôn luôn chào kính M bng Kinh Mân Côi. Tôi đã đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Các bạn cũng phải đọc Kinh cu rỗi đó hằng ngày !

Lời nguyn

Kính lạy Mẹ Mân Côi yêu dấu, lòng từ bi của Mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Chúng con đang ngợp sóng lân ái đó và nguyện chết ngất đi trong tình yêu mến Mẹ. Nguyện luôn luôn chào yêu Mẹ bằng Kinh Mân Côi.