Tháng Mân Côi


Ý nghĩa kinh Kính Mng

Đọc Kinh Kính Mng là cách cầu nguyn đp lòng Ca.

Thiên Chúa quá nhân t để Người không còn nhìn thy tội lỗi chúng ta nữa khi chúng ta cluôn ming ngợi khen lòng trí cng ta luôn hướng về Người mà tán t tình Người yêu du chúng ta. Như Thánh Nữ Têrêsa nhỏ đã nói : « Thiên Chúa và dốt không biết nh toán ». Người sẽ quên hết và không còn nhìn thy những tội li, những xu xa ô nhim nơi hồn xác cng ta na, khi chúng ta luôn ngợi khen ca tụng nh yêu Người. Vy khi dy nhân loi đọc Kinh Kính Mừng là Mẹ Maria đã dy cho nhân loi biết cách cầu nguyn đp lòng Chúa hơn hết những lời cu nguyn khác.

Ngi khen, tán dương nh Yêu Thiên Chúa đ kéo nh u và s th tha đến vi mi ni.

Kinh Mân Côi đã liên kết c linh hồn thế nào khi chúng ta sử dụng. Trong Tình Yêu Thiên Chúa nơi c linh hồn như chúng ta đã rõ : Tt c chúng ta đu là những chi thể trong thân thể mu nhim là Hội Thánh Ca. Mỗi ln cng ta ngợi khen cùng tán dương Tình Yêu Thiên Chúa trong các linh hồn t không những cng ta đã ngợi khen Thiên Chúa trong nh yêu Chúa ban cho chúng ta, mà li ngợi khen thay cho tt c mọi chi thể trong thân nh chúng ta nữa. Nếu sự cng ta ngợi khen y đủ cho tt c mọi hơi thở đang hin hữu tn trần gian, tchính cng ta đã kéo nh yêu cùng sự thứ tha đến với tt c mọi người trong nhân loi.

Giai thoi

Ghì chặt tội nhân không cho đến máy chém.

Trong quyn III ch truyn Các Phép L số 39, LM. Radi (Razzi) thuộc dòng Thánh Bin Đc k truyện l sau đây :

Một thanh niên m côi cha sớm, được m gởi trong triu ca một ông hoàng. Khi t giã, m đo đức rất sùng kính Đức Trinh Nữ, bt con hứa mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng và thêm lời đơn gin : « Lạy Đc Trinh N có phúc, xin bảo trợ con trong gi lâm t ».

Thế là anh chàng vào triu. Nhưng chng bao lâu, anh quá tc táng, ông hoàng buộc lòng phi thi hồi.

Tuyt vọng không biết sống bng cách nào, anh bt đu đi cướp của giết người. Tuy vy, anh vn tiếp tục đọc một Kinh Kính Mừng hng ngày và lời nguyn hứa vi m.

Rồi anh bị bt bị án tử. Trưc ngày bị xử, trong tù, đương sự than phiên nỗi ô nhc ca nh, mối đau thương ca m cái chết đang ch đợi chàng.

Quỉ ly hình một thanh niên tun tú hin ra hứa cứu chàng khỏi tù khỏi chết, nếu chàng chu làm điu quỉ bo. Người bt hnh tuyên bố sn sàng hết.

Thanh niên trá hình cho chàng biết hn là quỉ đến cứu giúp chàng. Hn bt đu buộc t bỏ Chúa Giêsu Kitô c ch. Tên khốn nn bng lòng. Quỉ còn buộc hn bỏ Đức Trinh Nữ và không nhn sự bo hộ của Ngài. Anh chàng đáp : « Vic đó tôi không làm bao gi ». tâm trí hướng về M Maria, chàng đọc Kinh Kính Mừng và lời nguyn mà thân mu bo.

Nghe vy, quỉ biến mt, để tên t tù khốn khổ, buồn phin đến cc độ, đã phm tội ty đình là chối Ca.

Nhưng chàng chy đến cùng Đc Trinh Nữ. Ngài ban cho chàng ơn thống hối tội lỗi xưng tội với lòng ăn năn trọn ho trong l su chan chứa.

Tn đường đến máy chém, tên t tù đi ngang trước tượng Đc M. Chàng chào kính bng Kinh Kính Mừng và lời nguyn xin hộ phù trong gi lâm chung.

kinh ngc thay : mi người đu thy tượng Mẹ gục đu chào li. Vô cùng cm động, chàng xin đến hôn chân M. Các người thi hành án lnh chng thích gì vic đó, nhưng qun chúng biu dương ồn ào mối xúc động, buộc lòng họ cho chàng đến đt đôi môi nóng hổi lên thánh tượng M.

Khi chàng cúi hôn, tượng Đức M bỗng sinh đng, đưa tay ra nm tay chàng, cht đến nỗi không thể rứt chàng ra được.

Qun cng thy sự l hô to : « Xin tha ! Xin tha ! ». chàng được tha bổng. Anh chàng hồi hương sống đời thánh thin tr nên tông đồ nhit thành của kinh Kính Mừng vn ng để cứu chàng hai phn hồn xác.

Lời nguyn

Ly Mẹ Mân Côi, cng con tht nghn ngào trước lòng khoan dung, nhân hu bao la, bát ngát như trời như b ca M.

Xin cho chúng con luôn hăng say đọc Kinh Mân Côi, để ít nữa chúng con cũng biết nguyn xin như Rabindth Tagore : « Tim tôi hi, làm sao ngươi có thể quay đi khỏi nụ cưi của Chúa ngươi và lạc loài xa Chúa. Ngươi đã bỏ Đng dấu u ngươi để nhớ đến k kc, vì thế công vic ngươi hóa tnh vô nghĩa ».