Tháng Mân Côi


Ý nghĩa kinh Kính Mng

Đọc kinh Kính Mng đ ngi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Ca.

Khi Mẹ Maria dy nhân loi đọc Kinh Kính Mừng, cng ta mới thy rõ sự khiêm nhường của Mẹ lớn làm sao ! M không dy nhân loi ca tng Thánh Danh M, mà Mẹ đã dy nhân loi ngợi khen, chúc tng, tôn vinh cùng đn đáp tình yêu Thiên Chúa đã yêu du cng ta thế nào, khi Ngôi Hai Nhp Th. S ca ngợi cùng đền đáp nh yêu Thiên Chúa không mang li vinh quanh cho Ca, mà kéo ân sủng nh yêu cùng sự thứ tha của Chúa xuống cho nhân loi. Thế nên ti sao Mẹ li dy loài người cng ta phi siêng năng ln ht Mân Côi ? Thiên Chúa cảm động xiết bao khi thy nhân loi luôn ngợi khen cùng đn t tình yêu của Người trong mọi giây phút. Thiên Chúa nhân từ, Người sẽ li tuôn đổ nh yêu hơn nữa, cùng thứ tha cho loài người án công thng đã ra.

Siêng năng ln ht là năng ngi khen Thiên Chúa đkéo ơn tha th xung cho nhân loại.

Mẹ Maria đã n du Mẹ đi để chỉ nghĩ đến phn rỗi nhân loi trước cơn thnh nộ của Thiên Chúa Cha, nên Mẹ đã khn thiết kêu nài loài người phi siêng năng ngợi khen cùng nhn biết nh yêu của Thiên Chúa yêu du loài người, hu ơn tha thứ được đến với tt c nhân loi, nếu tt c cng ta đu thực thi mnh lnh Mẹ Thiên Chúa ban ra. (S. Đ. D. trang 60)

Giai thoi

Đức M nằm vạ

Đ t là bit danh khiêm tn ca đng đáng kính Gioan rôn (Jean Herold), Dòng Thuyết Go. Trong bài giảng 161 ngài k lại mẫu chuyn cảm động sau đây :

Một ông kia đã lp gia đình sống trong tội li. Vợ đương sự rất đo đức, ngày đêm năn nỉ chàng dứt bỏ đàng tà. Chàng coi như pha. Nàng c gng van xin mãi, ít nht là trong thm trạng đó, chàng trung thành với một vic sùng kính nào đối với Đức Trinh Nữ Maria. Nàng yêu cầu : « Ti, anh n nh em, chỉ đc một kinh nh Mng mỗi lần anh đi qua ng ảnh Đc M ». Anh chàng chp nhn.

Một đêm kia, tn đường truy hoan, chàng thy xa xa một ánh sáng. Chàng đến gn nhn ra là một cây đèn thp trước một bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Con. Chàng đọc Kinh Kính Mừng như tng l.

Nhưng chàng thấy gì ? Chúa i Đồng tràn đầy những thương tích thê thm và dm d máu chy. Khiếp sợ cảm kích ng là chính mình, bởi tội lỗi nh gây nên thươngch cho Đng Cứu Chuộc, chàng khóc nức nở.

Nhưng kìa, Chúa Hài Nhi quay mt đi không nhìn chàng. Tội nhân hết sức thn thùng, ng lời cùng Đức Trinh Nữ : « Hi M nhân hậu, Con M t khưc con. Con chạy đến cùng M là M Ngài và là Đấng bin hộ quyn phép vô song mà cũng nhân hậu vô cùng na. Vậy xin Mẹ hãy giúp con, cầu bầu cùng Chúa cho con ! »

Đức Mẹ lin đáp : « À, các ngưi tội nhân , các ngưi gọi ta là M nhân hậu, nhưng các ngưi không ngng làm cho ta trở thành một ngưi M đau khổ khi tái din tấn Thương Kcủa Con Ta và khổ não cho chính Ta na ».

Tuy nhiên, Mẹ Maria không thể để anh y tr về mà không được an i. Anh đã chào Mẹ bng Kinh Mân Côi khi vừa quì dưới chân M, Mẹ quay về phía Chúa Giêsu để xin tha thứ.

Đức Trinh Nữ đ Chúa nm trong khám và quì xuống nói với Ngài : « Con ơi, M quì mãi dưi chân Con cho đến khi nào Con tha thứ cho tội nhân nầy, M mi đng dậy... »

Chúa thưa : « Thưa Mẹ, Con không thể t chối sự với Mẹ. M muốn Con tha cho ? Thế

t Con tha vì u mến M. Xin M bảo đến hôn các thương ch của Con ». 

Phm nhân bước ti, giàn giụa c mt, hôn đến đâu thương ch Chúa biến tan đến đó. Sau cùng, Chúa ôm chàng để t du thứ tha.

Hoàn toàn đổi mi, tội nhân t đó sống như một vị Thánh mỗi ngày đọc hng ngàn hng vn Kinh Mân Côi để t ơn M.

Lời nguyn

Ly Mẹ Mân Côi, nếu hằng ngày con không đc được hng ngàn, hng vn Kinh Kính Mừng, ít nữa xin cho con nhớ đọc 50 Kinh, 100 Kinh, để con biết nguyn xin như Rabindranath Tagore : « Hồn tôi ơi, sao ngươi mất dần kiên nhẫn ? Đấng canh gi chim tri, t và côn trùng, Đấng đã chăm sóc ngươi còn trong lòng Mẹ, làm sao Ngài không bảo v ngươi một khi ngươi đã chào đi ».