Tháng Mân Côi


Ý nghĩa kinh Kính Mng,
Đc kinh Kính Mng là ca ngợi tình yêu Thiên Chúa

Khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng là chúng ta đã có một tình yêu cùng của Thiên Chúa trong công cuộc Nhp Th, Cứu Chuộc Thánh Thể Chúa Kitô. Nói chung, khi đọc Kinh Kính Mừng, cng ta không ca ngợi một thụ to (hiu theo cng ta) mà chúng ta ca ngợi nh yêu biên ca Thiên Ca, khi chính Ngôi Hai đã xuống thế làm người trong lòng đồng trinh Mẹ Maria. S Ngôi Hai Nhp Th không phi là đem sự sống, nh yêu ca Thiên Chúa cho nhân loi qua sự Phc Sinh của Chúa Kitô sao ? 

Mỗi Kinh Kính Mừng là một lời ngợi khen, chúc tụng, đn t nh yêu Thiên Ca.

Mỗi Kinh Kính Mừng là một lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa, cùng đn t nh yêu Thiên Chúa đã ban cho loài người trong công cuộc Nhp Th, Cu Chuộc của Thiên Chúa Ngôi Hai trong cung lòng M Maria. Ngợi khen, chúc tng, tôn vinh Thiên Chúa nh yêu Người đã thể hin nơi Ngôi Hai trong cung lòng Đồng Trinh Mẹ Maria, đn t nh yêu Thiên Chúa trong s nhn biết Thiên Chúa yêu du loài người trong Ngôi Hai. Ý nghĩa này phù hợp với sự t Ti Tim Tình Yêu của Chúa cho nhân loi, nghĩa là nhn biết Thiên Chúa yêu cng ta cùng trong Con cực thánh Người. (Sách Mu Nhim Maria hay Mu nhim Mân Côi trang 59-60)

Giai thoi

Con kh rình bóp c ch nhà

Trong niên sử dòng Capucin của Boverio quyển I, có thuật ch một luật sư nổi tiếng ở Venise.

Để làm giàu, đương sự dùng đủ mánh lới gian ln bt công. Do đó chàng sống trong một nh trạng tht t thm. Có l không còn gì là tốt đp nơi chàng na, ngoài thói quen hng ngày đc một kinh Kính Mừng kính Đc Trinh N Maria.

Tuy nhiên nhờ chút đo đức nghèo nàn đó, anh thoát được cõi trầm luân muôn kiếp. Vị trạng sư này được i may măn là kết thân với Linh Mục Mathêu Bosso.

Đương sự hết lời năn nỉ ngài đến ng bữa. Mời mãi, ngày kia, ngài cũng chiu lòng. Khi ngài đến nhà, ông lut khoe :

- Đây, con muốn chỉ cho cha một sự lạ, cha chưa bao gi thấy, Con có mt con khỉ hay tuyệt. Nó giúp con như một nghĩa bộc: nào lau ra ly chén nào dọn bàn ăn và mở ca ngõ cho con.

- Coi chng, linh mục đáp, không phải là một con kh, là một cái hơn na ; gọi đến cho tôi coi.

Người ta gọi kh, khỉ vn làm lơ. Đổ xô đi tìm khp nơi t mới biết trốn k dưới một i giường để trong phòng n ngoài. Kêu mãi, nó không chu ra. Nhà tu hành đề nghị :

- À  thế, chúng ta cùng đến xem.

Tới nơi, linh mục thét to:

- Quỉ hoả ngục, hãy ra khỏi chỗ và nhân danh Thiên Chúa ta truyền cho mi phải nói mi là ai.

By gi khỉ khai là quỉ trong nhà này, chực ngày nào tội nhân quên đọc i Kinh ông có thói quen đọc để kính Đức Trinh N Maria : Thiên Chúa đã cho phép hn bóp c ông ta ngay ln đu tiên, khi ông quên đc.

Nghe vy, ông trạng khốn khổ quì xuống chân người đy t Chúa để van xin ngài cứu giúp.

Sau khi đã trấn nh đương sự, linh mục truyn cho con khỉ ra khỏi nhà đừng làm gì thit hi gia chủ. Ngài thêm : « Điu ta cho mày đưc làm là khoét một cái l trong vách để đánh dấu vic mày đi khỏi đây ».

Cha vừa dứt li, một tiếng ào ào vang lên, và người ta thy một l hổng nơi vách.

Vôi đá gì bít li cũng hiu. Chúa muốn cho làm chứng một sự l cho đến ngày cha

Bosso khuyên tm l bng một bng cm thạch có chm hình thiên thn.

Ông trạng nhà ta, t đó đổi đời, sống thánh thin, mỗi ngày, không những đọc một Kinh Mân Côi mà đọc hàng nghìn kinh ông cũng chưa cho là đủ.

Lời nguyn

Kính ly Mẹ Mân Côi, xin cho cng con có tâm trạng như nhà lut sư; dâng Mẹ hng nghìn Kinh Mân Côi mà cũng chưa cho là đủ.