Tháng Mân Côi


Kinh Kính mng Maria : Vic tôn kính M hàng đầu

Thánh Anphong luôn luôn là vị Tiến Cu Nguyn là vị Tiến « Nhng Vinh hin Đc M Maria », đã đt Kinh Kính Mừng vào hàng đu trong 10 vic tôn kính Đức M.

Sau đây lời vàng ngc ca Ngài : « Ôi li chào mng của Thiên Thần đp lòng Đc Trinh Nữ biết bao ! » Khi nghe lời y, cơ hồ như Ngài cảm nhn li nim vui lúc Thiên S Gabrie báo tin Ngài sp làm Mẹ Thiên Ca. Chúng ta hãy hân hnh dâng nỗi hoan lc đó bng cách thường xuyên đc Kinh Ave Maria.

Thánh ma a Kempis khuyên : « Chúng ta hãy năng ngỏ li vi M Maria li chào của Thiên Thần, vì Ngài rất thích t khi nghe li ấy ».

Chính Ngài đã tâm sự với thánh Mêchtin : « Trong tất c mọi li chào kính, li chào kính thiết thân ti lòng Ngài hơn c là Kinh nh Mng ». 

Ai chào M sẽ đưc Ngài chào li. Ngày kia, Tnh Bênađô nghe rõ ràng t một tượng Mẹ :

« Bênađô, M chào con ». lời chào ca Đức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp l. Thánh Bônaventura nói : « Ngài hoan hỉ chào ta, nếu ta st sắng chào Ngài bằng kinh nh Mng ».

Rítsa Lôrensô thêm : « Nếu ngưi nào trình din Đc Trinh N vi Kinh nh Mng, l nào Ngài có thể nào t chối không ban ơn cho đương sự không ? » Chính M đã hứa với thánh Giêtruđê sẽ ban cho trong gi lâm chung bao nhiêu điu giúp đỡ bng by nhiêu ln đọc kinh Kính Mừng.

Thánh Alanh Rốt (Alain de la Roche) qu quyết : « Khi đọc Kinh nh Mng c thiên đàng nhảy mng hoan lc, hoả ngục run rẩy và ma quỉ chạy trốn ».

ma A Kempis cũng minh xác, chính ông kinh nghim : Ngày kia ma quỉ hin ra, ông lin đuổi chy trốn với Kinh Kính Mừng.

Thánh Tiến Sĩ của Đc Trinh Nữ khuyên ta đc kinh Kính Mừng trong 6 trường hợp sau đây :

  • Đọc 3 kinh Kính Mừng sáng khi thc dy ban tối trước khi đi ng

  • Đọc kinh Nht một ngày 3 ln.

  • Đọc kinh Kính Mừng khi nghe đim giờ.

  • Đọc kinh Kính Mừng khi ra khỏi nhà khi v.

  • Đọc kinh Kính Mừng khi thy tượng Đc M.

  • Đọc kinh Kính Mừng trước sau khi làm một vic gì.

Giai thoi

Một đại úy bay nổi qua đưng

Khi chúng ta cầu nguyện vi M Maria là đại hin mẫu, không nhng Ngài giúp ta nên tnh hoặc hối cải trở v vi Chúa, còn tránh cho ta nhng sự nguy him làm ta tái phạm. Câu truyện lý t sau đây minh chng điu đó.

Trong tác phẩm Ngưi Giáo hu thông ti, linh mục Xenhơri (Segneri) k :

Lamã có một thanh niên, đy tôi lỗi trắng trợn l những tp quán xu xa, ngày kia, đến xưng tội với cha Duchi (Nicolas Zucchi). Ngài tiếp chàng với lòng t ái, cảm tng thm trạng của chàng. Ngài quyết chc lòng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tt xu quái ác y. Bởi vy, ngài ra vic đn tội một kinh Kính Mừng khi thc dy, trưc khi ng và dâng con mt, tay chân và toàn thân cho Mẹ để xin Ngài gìn gi như là sở hữu của Ngài, cuối cùng là hôn đt 3 ln.

Hối nhân làm đy đủ vic đn ti, lúc đu không thy hiu qu lm. Nhưng cha Ducchi buộc chàng không bao gi b, khuyên chàng can đm và tin mnh vào s che ch ca Đức Trinh N.

Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bn hữu cùng rời Lamã chu du khp thiên h.

Khi v, chàng đến trình din cha gii ti. Ngài sung sướng sửng sốt thy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hn tt xu.

Ngài hỏi : « Con làm thế nào đưc Chúa cho thay đổi l lùng như vậy ? »

Chàng thưa : « Chính nh Đc Trinh N con đưc ơn y. Ngài thưng con đã đọc kinh Ave hôm sm như cha đã dạy ».

Thừa thng xông lên. Cha Duchi lên toà ging, trình bày sự linh nghim của Kinh « Tu Ly Bà » hôm sớm y.

Trong số thính gi có một đi úy, đã lâu sống lộn xộn. Viên quan lin đem ra áp dụng, quyết bứt dây ng buộc đương sự trong nô l ma qu. Nhờ vic đo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đo đưc mối đam mê ô nhục của nh và đổi đời.

Sau nửa năm, anh chàng, quá li vào sức nh, đã điên cuồng ng : đến xem người đồng phm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ tức là liu mình có thể tái phm, chàng cảm thy một sức hình bt đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước nhà nh. Thế là chàng hiu rõ Đức Trinh Nữ đã rứt chàng ra khỏi sự mt.

Lời nguyn

Mẹ ơi ! Uy lực song của Kinh Kính Mừng làm chúng con sung sướng phn khởi ! Xin Mẹ cho toàn thể nhân loi gn 5 t người hin nay, ai cũng đc kinh Kính Mừng. Ai cũng đc kinh toàn năng, toàn lực đó t không my chc thế gian biến thành Thiên Đàng.