Tháng Mân Côi


Tháng 10, tháng Mân i kính M Maria

Kinh Mân Côi là hương hoả tuyt diu thánh Đaminh trối li cho Dòng Thuyết Giáo. Các hiếu tcủa Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sn cùng thánh thin đó ngày một tăng trưởng.

Để c động vic tôn ng Mẹ Maria, một Linh mục dòng này đã biên son một tp sách nhỏ trình bày 15 Mu nhim chuỗi Mân Côi giúp đc gi suy nim trong lúc ln ht đã đem li nhiu thành ch tốt đp.

Giáo quyn nước Tây Ban Nha hưởng ng ph biến nhanh mnh khp nước vic đo đứcđy sáng to linh ng đó của vị tu nhà.

Đức Piô IX tăng cường s ủng hộ bng nhiu ân xá ban cho những giáo n ch cực tham gia vic tôn sùng M Maria bng kinh Mân Côi trong tháng Mười.

Đức Lêô XIII phổ cập việc đo đc này khp thế giới :

- Bng nhiu Thông Đip đề cao vic tôn sùng Kinh Mân Côi

- Bng sc lnh dy giáo dân ln ht Mân Côi để ca ngi, cảm mến cu xin với Mẹ Chúa Trời trong Tháng Mười.

- Bng nhiu ân xá đi xá đc bit cho những ai sùng kính Kinh Mân Côi.

Có thể nói Đc Trinh N đã long trng ân cn mc nhiên minh nhn tháng Mười, tháng Mân Côi qua 6 ln xut hin Fatima năm 1917, mà cao đim là ngày 13 tháng 10. 

S tán đồng ca Mẹ được minh hoa hết sức ngon mục nhn mnh đm nét bng những phép l c th tin khoáng hu.

Trong ln hin ra tháng Mười Đức Mẹ đã xưng : « Ta là Đc Mân Côi và ban mnh lnh lần hạt mỗi ngày ».

Tháng Mười đương nhiên thành Tháng Mân Côi Mẹ Maria.

Giai thoi

Đức Maria tìm thấy trn nim hoan lạc
tr
ong tràng hạt Mân i.

Thánh Đaminh (Dominique De Guzaman 1170-1221) thuyết giáo cho ly phái Anbigioa, nhưng ngài thy vn là công tràng.

Ngài chy đến cùng Đc Trinh Nữ, quyết van nài Mẹ nhm lời mới ti.

Từ Tulu (Toulouse) Ngài vào tn rừng sâu ho lánh, lưu li đó ba ngày đêm để ăn chay cu nguyn không ngừng.

Khi thánh nhân xut thn, Mẹ Thiên Chúa hin ra huy hoàng tuyt m, có ba nữ hoàng tháp tùng. mỗi nữ hoàng li có 50 trinh nữ theo hu phục dch.

Nữ hoàng thứ nht, cũng như đoàn tùy tùng mc y phc trng. Nữ hoàng thứ hai y phc đỏ. Nữ hoàng thứ ba vn một áo dt bng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán : « Ba nữ hoàng tiêu biu cho ba Tràng Hạt ; năm mươi trinh nữ tùy tùng mỗi nữ hoàng là 50 kinh nh Mng của mỗi Tràng Ht ; màu trắng nhắc lại các Mầu nhim Vui ; màu đỏ, các Màu Nhim Thương ; và màu vàng, các Mầu Nhim Mng ».

Các mu nhim Nhp Th, Giáng Sinh, Đời Sống và Khổ Nn ca Con M, cũng như các mu nhim Sống Li Lên Trời đu cha đựng như khéo léo lng vào trong kinh Kính Mừng và kinh Ly Cha.

« Đó chính là Tràng Chuỗi Mân Côi, nghĩa là Triu Thiên trong đó M m thấy trọn nim hoan lc. Con hãy truyn khắp nơi kinh y, và các ngưi lạc giáo sẽ trở li, các n hu sẽ vng tin và sẽ đưc dim phúc muôn đi ».

Được phn khởi, thánh Đaminh vội lui về Tulu, đi ngay vào nhà thờ. Theo như lời truyn khu khi đó chuông t dộng vang lên inh i. Nhân dân bỡ ng nghe chuông đánh vào giờ khác thường, t kéo nhau đến nhà thờ.

Thánh Đaminh lên din đàn nói đến phép công thng của Thiên Chúa ngày phán xét. Để tnh sự c công đó, chỉ có phương thế chc chn là cu khn với Mẹ nhân từ.

Thánh nhân gii thích Kinh Mân Côi đọc to. Mọi người hưởng ứng ln ht Mân Côi. Hiu năng của vic tôn sùng nầy tht l lùng: Trên một tm nghìn người lc giáo qui chánh, số tội nhân tr về trong một thời gian ngn ngi.

Lời nguyn

Ly Mẹ yêu du, thế là chúng con có 2 tháng Mẹ trong 1 năm ! Hai tháng vàn quí giá đối với con i M. Trưc hai tháng đó, thời gian như ngưng đọng trong đợi ch của các con hiếu tho M.

Bây gi Tháng Mẹ v, lòng cng con tràn ngp yêu mến, yêu mến Mẹ tng giây, tng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói, trong vic làm.

Lòng trìu mến đó quyết thể hin bng :

  • Mỗi giây phút tn hiến cho Mẹ tâm hồn thân xác.

  • Hng ngày dâng Thánh Lễ Rước Chúa sốt sng hơn.

  • Hng tun dự các gi Thánh hành hương kính Đức Mẹ Hng Cứu Giúp.

  • Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như nữ thánh Têsa.

  • Hng băn khoăn lo lng cho phn rỗi tha nhân.

  • bt clúc nào Ave Maria con dâng lời Chào M.

Tha thiết xin Mẹ Mân Côi cho cng con thể hin quyết tâm st son đó.