Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


DÂNG HIẾN THÁNG NĂM CHO MẸ MARIA

Sưu tầm

Ngay từ thế kỷ 13, Vua Castille,Alfonso X Khôn Ngoan đã so sánh vẻ đẹp của Mẹ Maria với tháng Năm trong một bản nhạc của nhà vua. Trong thế kỷ tiếp đó,Chân phước Dòng Đa-minh Henry Suso suốt thời kỳ mùa hoa nở,đã đan những vương miện để dâng lên Thánh Nữ Đồng Trinh vào ngày đầu tháng Năm.

Năm 1549,một tu sĩ Dòng Biển-Đức,Seidl,đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề “Tháng Năm Thiêng Liêng”, trong khi Thánh Philip Neri thúc giục thanh niên bày tỏ lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria trong suốt tháng Năm,khi Ngài quy tụ trẻ em quanh bàn thờ Đức Trinh Nữ Maria để dâng lên Mẹ những đoá hoa mùa xuân.

Một ít năm sau đó, các tu sĩ Dòng Tên khuyên các gia đình vào chiều trước ngày Đầu tháng Năm,hãy làm một bàn thờ cho Mẹ Maria trong nhà mình và trang trí bằng hoa và nến. Ý tưởng nầy là mỗi ngày trong tháng Năm, gia đình quy tụ nhau để đọc một số lời cầu nguyện tôn vinh Đức Nữ Đồng Trinh và rút thăm ghi vào một mẫu giấy nhân đức phải thực hành ngày kế tiếp. Lòng tôn sùng Mẹ Maria nầy được duy trì trên khắp thế giới cho đến ngày nay.

Vì vậy trong Tháng Năm nầy, đừng ngần ngại hành động như những đứa con và dâng cho Mẹ Maria những đoá hoa tươi thắm và những lời cầu nguyện.