TOTUS TUUS, TẤT CẢ CHO MẸ

ĐÓ LÀ KHẨU HIỆU ĐỨC GIÁO HOÀNG

GIOAN-PHAOLÔ II

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã viết : TOTUS TUUS: Đấy không chỉ là một công thức đạo đức quy ước, sự diễn tả hết sức đơn sơ một lòng sùng mộ, mà còn hơn nhiều thế nữa. Trong thế chiến thứ hai, khi tôi làm việc như người thợ trong một xưởng, ý hướng của tôi về lòng sùng một nầy dã củng cố vững vàng trong tôi. Cho tới khi đó, dường như tôi chuộng giữ một khoảng cách nào đó với việc tôn sùng Đức Maria của thời niên thiếu, để tập trung đời sống thiêng liêng của tôi nhiều hơn về Chúa Kitô. Nhưng nhờ Thánh Louia-Maria Gringon de Montfort, tôi đã hiểu được rằng lòng sùng mộ đích thực đối với Mẹ Thiên Chúa đích thực có Chúa Kitô làm trung tâm (Christocentrique), được bén rễ sâu trong Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi và trong các Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc.

Như thế tôi cũng đã tái khám phá lòng sùng một Mẹ Maria với một sự chú tâm mới mẻ; công thức sùng mộ nầy không ngừng chín mùi trong tôi và mang hoa trái, xuất hiện ở trong Tông thư Redemptoris Mater (Mẹ Đấng Cứu Chuộc) và trong tông thư Mulieris Dignitatem (Phẩm giá phụ nữ).

Mỗi người chung ta phải ý thức rằng lòng sùng kính Đức Maria không chỉ bày tỏ một sự bay cao tâm hồn. một sự nghiêng chiều tình cảm, nhưng đáp lại chân lý khách quan về Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria là một Evà mới mà Thiên Chúa đặt bên cạnh Chúa Kitô, Adam mới, ngay từ ngày Truyền Tin, sau đó trong đêm Giáng Sinh ở Bet-lem, ở tiệc cưới Cana ở Galilêa, dưới chân Thánh Giá trên núi Sọ và cho đến lễ Ngũ Tuần: Mẹ Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc là Mẹ Hội Thánh.

Công Đồng Vatican II đã làm cả cho giáo lý lẫn lòng sùng mộ Mẹ Maria có một bước vọt thần kỳ. Khôg thể kể ra hết nơi đây toàn bộ chương VIII tuyệt vời của hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân (Lumen Gentium)và thật là đáng tiếc!. Khi tôi tham dự Công Đồng, tôi đã nhận ra một cách trọn vẹn kinh nghiệm cá nhân của tôi trong nội dung của chương nầy. Tôi đã tìm lại được ở đó tất cả kinh nghiệm trước đây của tôi từ thuở niên thiếu, tất cả những gì kết hợp tôi lại một cách đặ biệt với Mẹ Thiên Chúa dưới những hình thức luôn mới mẻ.

Đức Gioan-Phaolô II giải thích : Hình thức đâu tiên và xa xưa nhất của sự kết hiệp với Đức Trinh Nữ là lời cầu nguyện của thời nên thiếu ở thánh đường giáo xứ Wadowice trước tượng ảnh Đức Bà Hằng Cứu Chữa, liên kêt với truyền thống dòng kín Camêlô. Lời cầu nguyện nầy đặc biệt hùng biện, sử dụng một hình tượng phong phú. Tôi đã khám phá ra nó ngay từ thời trẻ nhờ Dòng Kín Carmel nằm “ở trên ngọn đồi” trong thành phố sinh quán của tôi. Một hình thức sùng mộ Đức Maria khác đối với tôi là những cuộc hành hương ở Kalwaria Zebrzydowska, một trong những thánh địa hấp dẫn những đám đông hành hương đến từ miền nam Ba-Lan và bên kia bờ Carpates. Nơi sùng mộ nầy của vùng có nét đặc biệt là không tập chú hoàn toàn về Mẹ Maria, mà còn cả chú tâm về Chúa Kitô. Các khách hành hương, trong thờ gian lưu lại, trước hết đi theo “những lối mòn” là Đường Thánh Giá ở đó con người tìm được vị trí đich thực của mình, gần Chúa Kitô nhờ Mẹ Maria. Chặng Đàng Đóng Đinh được đặt ở điểm cao nhất vươn lên bao quát cả vùng chung quanh. Cuộc rước kiệu lớn diễn ra hằng năm trước lễ Mông Triệu Thăng Thiên không gì khác hơn là sự bày tỏ đức tin của dân chúng Kitô-giáo: Mẹ Thiên Chúa tham dự một cách độc nhất vào sự Phục Sinh và vào vinh quang của Con Mẹ.

Từ niên thiếu, lòng sùng kính Mẹ Maria trong tôi đã nối kết chặt chẽ với chiều kích Kitô-học. Đó chính là những gì mà các cuộc hành hương ở Kalwaria dạy cho tôi.

Ở Jasna Gora, với tượng Đức Trinh Nữ Đen, một khía cạnh khác vượt trội hẳn. Đức Trinh Nữ ở Jasna Gora được sùng kính từ nhiều thế kỷ như là Nữ Vương Nước Ba-Lan. Đó là linh địa quốc gia của chúng tôi. Nơi Đức Bà và Nữ Vương của mình,người dân Ba-lan đến tìm và tiếp tục đến tìm sự nâng đỡ và sức mạnh cần thiết cho sự tái sinh thiêng liêng. Jasna Gora là chốn tượng trưng cho việc rao giảng Tin Mừng toàn quốc. Những biến cố lớn lao của lịch sử Ba-lan đã luôn một cách nào đó đượ nối kết với nơi nầy : chính ở đó,trên ngọn đồi nầy, tóm tắt quá khứ và lịch sử đương thời của dân nước chúng tôi.

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II kết luận: Tôi hy vọng rằng một số kỷ niệm nầy sẽ giúp hiểu tại sao Đức giáo hoàng hiện nay lại gắn bó như thế với việc tôn sùng Đức Maria và nhất là vì sao Người phó thác hoàn toàn nơi Đức Maria với việc ngày ngày lập lại với Mẹ: TOTUS TUUS

Nguồn: www.vatican.va - E.S.M.