Lễ Ðức Mẹ Lộ Đức


  Đức Mẹ Lộ Đức
Nguyễn Đức Tuyên

Lộ Đức (Lourdes) đã trở thành một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng trên thế giới, nhờ 18 lần Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadette Soubirous. Bernadette đã thấy trong hang đá Massabielle “ một Vị Phụ Nữ đẹp tuyệt vời, Người có chuỗi Mân Côi ở cánh tay phải, và hai bàn tay chắp trên ngực”.

Một lần Bernadette đã mô tả:” Vị Phụ Nữ không nhìn con mà nhìn ra xa, qua đầu con, một lúc. Rồi, Người lại nhìn con, khi con hỏi Người điều gì làm Người buồn, Người nói với con:”Con hãy cầu xin Thiên Chúa cho những người tội lỗi.”Con lại được thấy nét mặt nhân từ của Người, và Người biến đi.».

Phụng vụ hôm nay nhắc tới việc kính nhớ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và xin Mẹ giúp ta thoát vòng tội lỗi, được hưởng trọn nguồn an ủi, nếm mùi sung mãn vinh quang. Bài đọc hôm nay nhắc lại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria. Ở Cana, lần đầu tiên Chúa biểu lộ sự vinh quang và uy quyền của Ngài đểû những ai nhận biết mà tin. Do sự can thiệp của Đức Maria, phép lạ sẩy ra, thế rồi Mẹ ẩn mình cho đến ngày Chúa chịu chết trên thập giá. Sự im lặng đó có lẽ nói lên vai trò rất đặc biệt của Mẹ, chỉ xuất hiện vào những thời điểm cần thiết, để xin với Chúa hay đón nhận ở Chúa một điều gì mang một ý nghiã vừa trọng đại vừa tượng trưng với tư cách là một thụ tạo, thay cho Giáo hội.

Suốt dòng lịch sử loài người, kể từ lúc Ngôi Hai nhập thể, Đức Mẹ xuất hiện nhiều lần với con cái nhân loại, lúc riêng tư, lúc công cộng, để săn sóc, an ủi, đặc biệt là để đem đến một sứ điệp nào đó, trong một thời điểm đặc biệt. Lần ở Lộ Đức, Mẹ minh định là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội của Công Đồng Vaticanô II khẳng định:” Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác...” (Số 59).

Đức Mẹ là nhịp cầu hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ thể hiện ơn gọi là một thụ tạo chia sẻ đời sống thần linh vì sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ cũng hiệp thông với con người. Những ai từng có đời sống cầu nguyện, năng tiếp xúc với Mẹ, hẳn có kinh nghiệm quí báu này. Khi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, Mẹ cũng đón nhận Hội thánh như con Mẹ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngôi Cha của Đức Giêsu Kitô, chúng con ca tụng và vinh danh Ngài về kế hoạch cứu độ diệu kỳ của Ngài. Xin cho chúng con nhận biết phẩm giá của chúng con nhờ việc học hỏi nơi Mẹ Maria để biết đón nhận tất cả những hồng ân của Ngài.