+ THDC-Hai-Ngoai
0

Thần Lương hằng ngày

PVLC Tuần XV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu PVLC Tuần XIV Thường Niên với PVLC Chúa Nhật mở đầu Năm B cho thấy đức làm nên phép lạ hơn là phép lạ làm nên đức tin, thì PVLC Tuần V Thường Niên với PVLC Chúa Nhật mở đầu Năm B tiếp tục cho thấy được phép lạ bởi đức tin này chính Ơn Cứu rỗi! Vâng, chỉ có đức tin mới thấy được LTXC vô cùng bất tận thế nào với phần rỗi của loài người tạo vật hèn hạ tội lỗi khốn nạn chẳng là gì trước nhan Chúa. Điển hình nhất là qua Ngôi Lời Nhập Thể và Vượt Qua, một Người Con đã bị bỏ rơi trên thập tự giá vì phần rỗi loài người tạo vật chỉ đáng hỏa ngục   (xem tiếp)

PVLC Tuần XIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần 14 Thường Niên được mở đầu bằng PVLC cho Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B, trong đó dường như chất chứa một ý nghĩa hay sứ điệp rõ ràng như sau: Đức tin làm nên phép lạ hơn là phép lạ làm nên đức tin: "Ở đó Người không làm phép lạ nào được... Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin" Theo chiều hướng sống đức tin của PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B này, chúng ta cùng nhau cử hành toàn bộ PVLC cho Tuần XIV Thường Niên ở những đường kết nối sau đây:   (xem tiếp)

PVLC Tuần XIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC Tuần 13 Thường Niên cho Năm Chẵn được dẫn nhập bằng chính PVLC Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm B, trong đó, mối liên hệ giữa bài Phúc Âm chính yếu với Bài Đọc 1 và 2 cùng Bài Đáp Ca rất mật thiết về ý nghĩa và chiều hướng của toàn bộ PVLC được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật này.   (xem tiếp)

PVLC Tuần XII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần XII Thường Niên được mở màn với Chúa Nhật Năm B, trong đó bài Phúc Âm cho chúng ta thấy tính cách "giả vờ" quá ư là lộ liễu của Chúa Giêsu, nhưng trò chơi giang hồ này của Người lại là một phương pháp huấn luyện đức tin rất thần hiệu đối với các môn đệ của Người, nhất là các vị tông đồ chứng nhân tiên khởi của Người.   (xem tiếp)

PVLC Tuần XI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B, ngày 16/6/2024, mở màn cho Tuần XI này, toàn bộ ý nghĩa và nội dung vẫn tiếp tục chiều hướng đức tin, mầm mống và là hạt giống Sự Sống Thần Linh, một Sự Sống Thần Linh đã xuất phát từ cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô và đã được ban cho chúng ta qua thừa tác vụ của Giáo Hội nơi Phép Rửa Thánh Tẩy Tái Sinh. PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần X Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sau một loạt 3 Lễ trọng mở đầu cho Mùa Thường niên hậu Phục sinh liền quan đến Thực tại Hiệp thông Thần Linh là chính Sự Sống Thần Linh mà loài người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi và tương tự như Ba Ngôi Thiên Chúa cần phải đạt tới và hoan hưởng như Vĩnh phúc của mình, Giáo Hội, qua PVLC Tuần X này như thể muốn cho chúng ta là con cái Giáo Hội thấy được một điều kiện bất khả thiếu để có thể đạt tới đích điểm tối hậu vô cùng quan trọng ấy đó là một Đức tin tuân phục trước mặc khải của Thiên Chúa là Thần Linh nơi Lời Nhập Thể là Đức Giêsu Kitô thiên sai cứu thế. PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần IX Thường Niên - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sự liên tục và liên hệ của các lễ trọng được Giáo Hội cố ý sắp xếp vào ngay đầu Mùa Thường niên hậu Phục sinh, bao gồm 3 lễ chính theo thứ tự là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi và Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy chẳng những từng Ngôi Vị Thần Linh: Ngôi Ba Hiện Xuống, Ngôi Cha Thiên Chúa và Ngôi Con Nhập Thể, mà còn cho thấy mối liên hệ tương quan bất khả phân ly giữa Ba Ngôi Thiên Chúa trong dự án và công cuộc cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần VIII Thường Niên - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tiếp tục chủ đề Sự Sống Thần Linh của Mùa Phục Sinh, tuần thứ 8 của Mùa Thường niên sau Mùa Phục Sinh, được mở đầu với Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, một lễ tiếp ngay sau Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, như ám chỉ Ngài từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra, tức nhiệm xuất từ Cha và Con để làm cho riêng Giáo Hội nhiệm thể Chúa Kitô, rồi qua và nhờ Giáo Hội chung loài người, được hiệp nhất nên một trong và với Thiên Chúa, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được Giáo Hội cử hành sau Lễ Chúa Kitô Phục Sinh 50 ngày, như là tột đỉnh Vượt Qua (tử nạn, phục sinh và thăng thiên) của Chúa Kitô, đồng thời cũng là khởi điểm mở màn cho Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh, thời khoảng Thường Niên theo chiều hướng Cánh Chung được kết thúc vào Lễ Chúa Kitô Vua. PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên và Chúa Nhật Tuần VII PS Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên và Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B rất mật thiết liên hệ với nhau. Có thể tóm gọn lại bằng một cụm từ là: "Thăng Thiên: Chứng Nhân Hiệp Thông". 1- Chúa Giêsu Thăng Thiên có nghĩa là Người đã hoàn tất sứ vụ cứu thế của Người và nơi Người trên trần gian này. 2- Cho dù Thăng Thiên và chính nhờ Thăng Thiên mà Người mới có thể tiếp tục ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế, 3- Bởi Thánh Thần được Người thăng thiên về trời từ Cha sai đến trên các thánh Tông đồ,  PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần VI Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sự Sống Thần Linh là chủ đề trong Mùa Phục Sinh cho Tuần VI Phục Sinh này liên quan trực tiếp đến Thánh Thần, Đấng ban sự sống, một sự sống là chính thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, một thực tại hiệp thông thần linh là cốt lõi của PVLC cho Tuần VII Phục Sinh và cũng là cùng đích của Hành trình Đức tin Kitô giáo.  PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần V Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Vị chủ đề chính yếu của Mùa Phục Sinh là Sự Sống Thần Linh mà chúng ta thấy chiều hướng của chung PVLC và riêng bài Phúc Âm đều phản ảnh Sự Sống: Tuần 1 Phục Sinh: Sự Sống ở chỗ tin vào Đấng vượt qua; Tuần 2 Phục Sinh: Sự Sống ở chỗ được tái sinh bởi trên cao; Tuần 3 Phục Sinh: Sự Sống ở nơi Bánh hằng sống từ trời xuống; Tuần 4 Phục Sinh: Sự Sống ở nơi Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạnh sống cho chiên; Tuần 5 Phục Sinh: Sự Sống xuất phát từ Thân Nho qua các cành nho được cắt tỉa... Tuần 6 Phục Sinh: Sự Sống được thể hiện ở lòng kính mến Thày và yêu thương nhau. Tuần 7 Phục Sinh: Sự Sống là thực tại hiệp thông thần linh như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha.  PVLC Tuần IV Phục Sinh  (xem tiếp)

PVLC Tuần IV Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Bởi thế chúng ta thấy PVLC cho cả 3 chu kỳ phụng vụ A-B-C đều về Vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu Kitô. Nhưng hoàn toàn theo Phúc Âm Thánh Gioan, bao gồm hầu như toàn đoạn 10:  PVLC Tuần IV Phục Sinh(xem tiếp)

PVLC Tuần III Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chủ đề chính yếu của PVLC cho toàn bộ Mùa Phục Sinh đó là "Sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25). Mà sự sống đây là gì và ở đâu, nếu không phải là chính Chúa Kitô và ở nơi Chúa Giêsu Kitô: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở nơi Con của Ngài. Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống." (1Gioan 5:11-12) Chính vì thế mà đối với các thánh tông đồ, thành phần chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô thì quả thực là "Sự sống đã tỏ hiện" (1Gioan 1:2).  (xem tiếp)

PVLC Tuần II Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần II Phục Sinh được mở màn với Chúa Nhật Lễ LTXC, ngày cuối cùng kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nếu tuần Bát Nhật Phục Sinh bao gồm toàn là những bài Phúc Âm về những lần và từng lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra, theo chủ đề "Thày là sự sống lại" (Gioan 11:25), thì từ Chúa Nhật mở màn cho Tuần II PS đến Lễ Hiện Xuống theo chủ đề "Thày là sự sống" (Gioan 11:25).  (xem tiếp)

PVLC Tuần Bát Nhập Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Mùa Chay là Hành Trình Lên Jerusalem với Chúa Kitô thì Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Vượt Qua nói riêng là tột đỉnh của Mạc Khải Thần Linh. Bởi vì Vị Thiên Chúa Nhập Thể nơi Nhân vât Lịch sử Giêsu Nazarét đã hiển linh hơn bao giờ hết, khi Người sống lại từ cõi chết để chứng tỏ Người chính là một vị Thiên Chúa Nhập Thể chứ không phải là một thuần nhân.  (xem tiếp)

PVLC Tuần Thánh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần Thánh được mở màn với Chúa Nhật Lễ Lá đồng thời cũng là Chúa Nhật Thương Khó, một Chúa Nhật bao gồm lẫn lộn vinh quang (khi Chúa Kitô vào Thành Jerusalem) lẫn khổ giá (khi Người chịu khổ nạn và tử giá). Thời điểm tột đỉnh của Tuần Thánh nói riêng và của phụng niên nói chung đó là Tam Nhật Vượt Qua, từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần V Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, tột đỉnh của phụng niên và là nền tảng đức tin của Kitô giáo, càng ngày càng được rõ nét hơn với các bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn dọn trong suốt Mùa Chay, nhất là 2 tuần 4 và 5 Mùa Chay, bao gồm cả Chúa Nhật lẫn ngày thường trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Tuần IV Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Vì Mùa Chay là thời điểm cùng với Giáo Hội chúng ta dọn mừng và cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, bởi thế, PVLC trong suốt Mùa Chay, đặc biệt là PVLC Chúa Nhật, đều bao gồm và chất chứa tính chất Vượt Qua chính yếu tột đỉnh này. PVLC Chúa Nhật 1 về Chúa Kitô chay tịnh ám chỉ cuộc khổ giá của Người và Chúa Nhật 2 về Chúa Kitô biến hình ám chỉ cuộc phục sinh của Người, 2 Chúa Nhật mở đầu Mùa Chay, trong 5 Chúa Nhật, như thế đã thực sự hướng về Mầu Nhiệm Vượt Qua và chất chứa ý nghĩa biến cố Vượt Qua.  (xem tiếp)

PVLC Tuần III Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Vì Mùa Chay là thời điểm phụng niên hướng đến Mầu Nhiệm và Biến Cố Vượt Qua của Chúa Kitô, mà PVLC, bao gồm cả Chúa Nhật lẫn ngày trong tuần, đều có tính chất Vượt Qua ở một nghĩa nào đó. Nếu 2 Chúa Nhật 1 và 2 đầu tiên trong 5 Chúa Nhật Mùa Chay đã ám chỉ Mầu Nhiệm Vượt Qua nơi biến cố Chúa Kitô chay tịnh 40 ngày trong hoang địa (ám chỉ Khổ nạn) và biến hình trên núi cao (ám chỉ Phục Sinh),  (xem tiếp)

PVLC Tuần II Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Chay nào cũng thế, 2 Chúa Nhật đầu tiên đã nói lên cốt lõi của Mùa Chay là Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, một Chúa Kitô Vượt Qua từ khổ nạn và tử giá đến phục sinh và thăng thiên. Nếu ở Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay, PVLC cử hành tưởng niệm Sự Kiện Chúa Kitô chay tịnh và bị cám dỗ trong hoang địa, thì ở Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, PVLC cử hành tưởng niệm Sự Kiện Chúa Kitô Biến Hình trên núi cao (Tabor).  (xem tiếp)

PVLC Tuần Thứ Nhất Mùa Chay Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Để cử hành toàn bộ Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Giáo Hội đã dẫn cộng đồng đức tin con cái của mình qua những Mùa Phụng Vụ. Có thể chia Phụng Niên thành 2 phần, mỗi phần lại chia ra thành 3 Đoạn Mùa Phụng Vụ, như sau: Phần Phụng Niên thứ nhất bao gồm 3 Đoạn Mùa Phụng Vụ là Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh; và Phần Phụng Niên thứ hai cũng bao gồm 3 Đoạn Mùa Phụng Vụ là Mùa Chay mà tột đỉnh là Tuần Thánh, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần 6 Thường Niên Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh kéo dài tối đa là 9 tuần và ngắn nhất là 5 tuần. Năm 2024 theo chu kỳ Năm B này kéo dài tới tuần Thứ VI, nhưng trong tuần thứ VI này lại bao gồm cả 4 ngày đầu của Mùa Chay, bao gồm cả Thứ Tư Lễ Tro.  (xem tiếp)

PVLC Tuần 5 Thường Niên Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo Hội và Nhiệm Thế Giáo Hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô trong Tuần V Thường Niên Năm B hậu Giáng Sinh, một Mầu Nhiệm về "Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), ở chỗ: "Tin Mừng biếu không" - Tình cho không... Thật vậy, "Tin Mừng biếu không" chính là lời tuyên bố của Thánh Phaolô trong Bài Đọc 2 của PVLC Chúa Nhật V Thường Niên Năm B hậu Giáng Sinh. Suy cho cùng thì "Tin Mừng biếu không" đây phải chăng chính là và chỉ là tình cho không...,  (xem tiếp)

PVLC Tuần 4 Thường Niên Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật III Thường Niên Năm B, chúng ta đọc thấy chi tiết đầu tiên này: "sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa". "Chúa Giêsu ... rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa" nghĩa là gì, nếu không phải là Người bắt đầu sứ vụ Thiên sai của Người bằng việc tỏ mình ra trên trần gian này nơi xã hội Do Thái bấy giờ. Vì Người chính là "Tin Mừng" vừa là "Nước Thiên Chúa".  (xem tiếp)

PVLC Tuần 3 Thường Niên Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật III Thường Niên Năm B, chúng ta đọc thấy chi tiết đầu tiên này: "sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa". "Chúa Giêsu ... rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa" nghĩa là gì, nếu không phải là Người bắt đầu sứ vụ Thiên sai của Người bằng việc tỏ mình ra trên trần gian này nơi xã hội Do Thái bấy giờ. Vì Người chính là "Tin Mừng" vừa là "Nước Thiên Chúa".  (xem tiếp)

PVLC Tuần 2 Thường Niên Năm B

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Để cùng với Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô dọc suốt phụng niên, cử hành "một cách chủ động và tích cực" như chủ trương canh tân phụng vụ của Công đồng Chung Vaticanô II, Giáo Hội đã soạn chọn cho Cộng đồng Đức tin Dân Chúa của mình PVLC thích đáng cho từng mùa, từng Chúa Nhật và từng Lễ.  (xem tiếp)

PVLC Tuần 1 Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta đã từ Mùa Giáng Sinh tiến sang Mùa Thường Niên, với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, một lễ vừa là tận cùng của Mùa Giáng Sinh vừa là khởi điểm của Mùa Thường Niên, tuy nhiên, vì là giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh nên Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh vẫn theo chiều hướng Giáng Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần trước Lễ Hiển Linh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Chúng ta đã tiến đến tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh là Lễ Hiển Linh, một cử hành Ơn Cứu Độ phổ quát của LTXC đối với chung loài người, Đấng đã hóa thân làm người để cứu chuộc tất cả loài người tạo vật hèn hạ tội lỗi chúng ta.  (xem tiếp)

PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ 25/12 đến 1/1, bao giờ cũng bao gồm đa số các lễ liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể: Lễ Thánh Stephanô 26/12, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27/12, Lễ Các Thánh Anh Hài 28/12... Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh 31/12/2023 và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2024 cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  (xem tiếp)

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa từ Honolulu Hawaii,
Nếu trước và sau Đại Lễ Phục Sinh đều có 1 tuần đặc biệt: Tuần Thánh và Tuần Bát Nhật Phục Sinh, thì trước và sau Đại Lễ Giáng Sinh cũng thế: Tuần Bát Nhật trước GS và Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần II Mùa Vọng

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong 4 Tuần Mùa Vọng, sau CN thứ 1 MV PVLC về việc Tỉnh Thức chờ đón Chúa đến, CN thứ II về Vị Tiền Hô Gioan, được sai đến để dọn đường cho Đấng đến sau ngài.  (xem tiếp)

PVLC Tuần 1 Mùa Vọng

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng theo chu kỳ phụng vụ Năm B. Chu kỳ nào thì chu kỳ, Chúa Nhật của tuần đầu tiên trong 4 Chúa Nhật của Mùa Vọng, bao giờ cũng về chủ đề Tỉnh Thức đợi trông Chúa đến.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế là chúng ta tiến tới Chúa Nhật cuối cùng của Phụng niên chu kỳ Năm A (11/2022-2023) vào ngày 26/11/2023. Chúa Nhật cuối cùng này là Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A, đồng thời cũng là Lễ Chúa Kitô Vua, tột đỉnh của Mùa Cánh Chung. Nếu Chúa Kitô Vua ở Phúc Âm Năm B (theo Thánh Gioan) là Chân Lý và ở Phúc Âm Năm C (theo Thánh Luca) là Tình Yêu vô cùng nhân hậu, thì ở Phúc Âm Năm A Chúa Kitô Vua là Vị Thẩm Phán tối cao phán xét con người về lòng yêu thương (đức ái) là hoa trái của chân lý (đức tin).  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nội dung của PVLC cho Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A có thể tóm gọn trong cụm từ "Ơn gọi phục vụ Nước Trời". Bởi thế, chúng ta thấy Bài Đọc 1 nói về đức khôn ngoan nơi hình ảnh người vợ đảm đang sinh lợi: khôn ngoan ở chỗ phục vụ chứ không hưởng thụ; và Bài Đáp Ca nói về đức kính sợ Chúa, đến đức công chính, được hiện thân nơi người chồng, một đức công chính khôn ngoan làm theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải ý mình.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chỉ còn 3 tuần nữa là hết phụng niên chu kỳ năm A, Mà thời điểm kết phụng niên thường có các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc liên quan đến ngày cùng tháng tận. Bởi đó, ở chu kỳ Năm A, Giáo Hội chọn 2 bài Phúc Âm theo Thánh Mathêu, ở đoạn 25, sau đoạn 24 về dấu hiệu ngày cùng tháng tận, để nhắc nhở và kêu gọi chung Kitô hữu (CN XXXII) và riêng các vị lãnh đạo Giáo Hội (CN XXXIII).  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Thiên Chúa là Nguyên Ủy và là Cùng Đích (CN XXIX TN A) của tất cả mọi sự, cách riêng của đời sống con người, thì con người phải sống đức ái trọn hảo, ở chỗ Mến Chúa hết mình và yêu tha nhân như bản thân mình (CN XXX TN A), một đức ái được thể hiện qua việc chia sẻ những ân huệ hơn người được Chúa ban cho bản thân bằng việc phục vụ tha nhân (CN XXXI TN A),  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật tuần trước, ở Phúc Âm CN XIX Thường Niên Năm A, Chúa Kitô đã nhắc nhở cho thành phần lãnh đạo Do Thái giáo biết Ông Chủ Vườn nho (CN XXVI - XXVII) và Vị Vua mở tiệc cưới cho hoàng tử (CN XXVIII) là Nguyên Ủy và là Cùng Đích của họ, ở chỗ "những gì của Thiên Chúa (Nguyên Ủy) thì phải về cho Thiên Chúa (Cùng Đích)",  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXIX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong loạt dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để giáo huấn thành phần lãnh đạo Do Thái giáo là "các trưởng tế và kỳ mục": ở Chúa Nhật Tuần XXVI - XXVII liên quan đến vườn nho mà họ là người con bất trung và là bọn tá điền gian ác, cũng như ở Chúa Nhật XXVIII liên quan đến bữa tiệc cưới của nhà vua cho hoàng tử mà họ đã từ chối lời mời tham dự.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXVIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC của Tuần Lễ XXVIII Thường niên Năm A được mở ra với PVLC Chúa Nhật XXVIII Năm A. Trong PVLC cho Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm A này, chúng ta lại thấy thành phần lãnh đạo Do Thái giáo là "các trưởng tế và kỳ lão". Họ là thành phần được Chúa Giêsu nói với họ và nói về họ bằng 3 dụ ngôn:  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXVI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần trước, tuần này và tuần sau, là dụ ngôn liên quan đến vườn nho, được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho 3 Chúa Nhật liền, XXV, XXVI và XXVII Thường Niên Năm A. Nếu dụ ngôn liên quan đến vườn nho ở Phúc Âm CN XXV Thường Niên Năm A Chúa Giêsu nói với môn đệ của Người, thì dụ ngôn liên quan đến vườn nho ở Phúc Âm CN XXVI và CN XXVII được Chúa dùng để nói với "các thượng tế và kỳ lão" Do Thái.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sau một loạt bài Phúc Âm, từ Chúa Nhật tuần XXI đến hết Tuần XXIV, liên quan đến các tông đồ, đến quyền bính của các vị, đến một loạt 3 bài Phúc Âm về vườn nho, (Chúa Nhật XXV đến hết Chúa Nhật XXVII Thường niên). Hai bài Phúc Âm về dụ ngôn vườn nho cho Chúa Nhật XXVI và XXVII Chúa nói với thành phần tư tế và kỳ lão của dân Do Thái; bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXV Chúa Giêsu nói dụ ngôn về vườn nho với thành phần môn đệ của Chúa. Dụ ngôn về vườn nho trong bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật XXV TN A này  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, PVLC đề cập tới thẩm quyền sửa lỗi của các vị có thẩm quyền trong Cộng đồng Dân Chúa, thì Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A PVLC nhắc nhở và huấn dụ chúng ta về việc tha lỗi cho nhau, tha liên lỉ, không được chấp nhất nhau. Một khi chấp nhất nhau, chúng ta đã "bỏ tù" kẻ phạm đến chúng ta trong tấm lòng hẹp hòi của mình, và chính thái độ chấp nhất của chúng ta trở thành "lý hình" hành hạ chúng ta cho đến khi chúng ta tha thứ cho nhau, như chúng ta được Chúa thứ tha.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, Chúa Giêsu đã trao riêng cho Vị Tông đồ Phêrô Chìa khóa Nước Trời kèm theo quyền cầm buộc và tháo cởi thế nào, một tối thượng quyền cũng được thực hiển bởi các vị Giáo hoàng thừa kế ngài trong giòng lịch sử của Giáo Hội,  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu PVLC Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên Năm A về một Vị "Thiên Chúa liều lĩnh tin tưởng con người", thì về phía con người, PVLC cho Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A kêu gọi thành phần môn đệ Chúa Kitô cần phải "liều mạng... canh tân". Ở chỗ "bỏ mình đi" (Bài Phúc Âm), tức bỏ ý riêng là hiện thực của bản thân mình đi, là sự sống của tâm linh con người. Bằng cách "canh tân lòng trí" (Bài Đọc 2), nghĩa là chỉ nghĩ tưởng và chọn lựa theo ý muốn tối cao siêu việt của Thiên Chúa. Như trường hợp của Tiên tri Jeremia (Bài Đọc 1), vị ngôn sứ đã coi "ân tình của Chúa đáng quí hơn mạng sống" của ngài (Đáp Ca).  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XX Thường niên Năm A cho chúng ta thấy ở nơi người nữ dân ngoại "một đức tin muốn gì được nấy", thì bài Phúc Âm Giáo Hội muốn chúng ta cảm nghiệm ở Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A lại cho chúng ta thấy một vị "Thiên Chúa liều lĩnh tin tưởng con người".  (xem tiếp)

PVLC Tuần XX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo kinh nghiệm sống đạo, một khi chúng ta chỉ chú ý tới những gì là ngoại tại, nghĩa là chưa có một nội tâm thâm hậu về đức tin, chúng ta dễ bị chi phối bởi bất cứ sự vật hay sự việc trên đời này. Đặc biệt là khi chúng ta bị gian nạn khốn khó, nhất là bị những người anh chị em xúc phạm đến bản thân chúng ta!  (xem tiếp)

PVLC Tuần XIX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo kinh nghiệm sống đạo, một khi chúng ta chỉ chú ý tới những gì là ngoại tại, nghĩa là chưa có một nội tâm thâm hậu về đức tin, chúng ta dễ bị chi phối bởi bất cứ sự vật hay sự việc trên đời này. Đặc biệt là khi chúng ta bị gian nạn khốn khó, nhất là bị những người anh chị em xúc phạm đến bản thân chúng ta!  (xem tiếp)

PVLC Tuần XVIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Chúa Nhật XVIII Thường Niên càng cho thấy rõ chủ đề "sự sống" nơi Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Nếu chủ đề "sự sống" trong Mùa Phục Sinh liên quan đến Chúa Kitô, đến cuộc Vượt Qua của Người và đến Thánh Thần là Đấng ban sự sống, thì chủ đề sự sống trong Mùa Thường Niên liên quan đến đối tượng được ban phát sự sống, qua Giáo Hội và bởi Thánh Linh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XVII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo tiến trình PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh, đặc biệt là PVLC theo Phúc Âm Thánh Mathêu chu kỳ Năm A ở các Chúa Nhật mở đầu từng tuần lễ, thì cho tới tuần XVII này chủ đề then chốt và chính yếu đó là chủ đề về "Nước Trời", một "Nước Trời đã gần đến" được Chúa Kitô sai các tông đồ đến với chiên lạc nhà Israel để loan báo (CN XI), một "Nước Trời" được chính Người sử dụng các dụ ngôn để diễn tả cho cả dân chúng lẫn môn đệ biết (CN XV, XVI, XVII). "Nước Trời" ấy chính là  (xem tiếp)

PVLC Tuần XVI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC cho Tuần XVI Thường Niên 23-29/7/2023, được khai mở bằng PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A, trong đó, mạc khải Thánh Kinh từ toàn bộ PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho thời điểm CN XVI Năm A Thường Niên này cho chúng ta thấy được: "Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người" (Bài Đọc 1)  (xem tiếp)

PVLC Tuần XV Thường Niên Năm A

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu để ý chúng ta sẽ thấy Giáo Hội cố ý chọn đọc toàn bộ PVLC cho Chúa Nhật hàng tuần, và không phải tuần trước không liên hệ gì tới tuần sau đó hay tuần trước đó. Và Giáo Hội thực sự là chọn đọc PVLC từ tuần này đến tuần kia theo chủ đề theo mùa phụng vụ.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XVI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh vẫn tiếp tục chiều hướng "được sai đi" nơi PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên. "Được sai đi" là để loan báo "Nước Trời đã gần đến" (Phúc Âm CN X Thường Niên), tức là mang Ơn Cứu Độ được hiện thực bởi Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ cho "con chiên lạc nhà Israel", mà còn cho chung dân ngoại cũng là các "con chiên lạc" cần được dẫn về cho LTXC.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo phụng niên của Giáo Hội, Mùa Thường Niên kéo dài 34 tuần lễ, nhưng được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và giai đoạn sau Mùa Phục Sinh. Giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh ngắn nhất là 5 tuần lễ và dài nhất là 9 tuần lễ, giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh thường được bắt đầu vào Tuần thứ 10 Thường Niên.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sau 3 Chúa Nhật liền ngay sau Mùa Phục Sinh: CN Hiện Xuống, CN Ba Ngôi và CN Thánh Thể, Giáo Hội dẫn chúng ta từ từ, qua các CN tiếp theo sau đó cho đến CN 34 Lễ Chúa Kitô Vua, tiến theo chiều hướng của Mầu Nhiệm Cánh Chung, một mầu nhiệm đã được bắt đầu từ Mầu Nhiệm Nhập Thể:  (xem tiếp)

PVLC Tuần X Thường Niên với Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chủ đề sự sống thần linh từ Mùa Phục Sinh vẫn còn tiếp tục kéo dài sang 3 Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh, đó là Chúa Nhật Hiện Xuống, Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu được Giáo Hội thiết lập theo mạc khải tư từ Chị Thánh Julian người Bỉ và sau khi Phép lạ Thánh Thể xẩy ra năm 1263 ở Bolsena Ý quốc.  (xem tiếp)

PVLC Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Tuần IX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần IX Thường Niên tuần tới được mở màn bằng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Vì Mùa Thường Niên theo sau Mùa Phục Sinh và được bắt đầu với Đại Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, mà Mùa Thường Niên, trong mấy tuần đầu, đã được Giáo Hội cử hành về các Mầu nhiệm Sự sống Thần linh, thứ tự như sau:  (xem tiếp)

PVLC Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và Tuần VIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ở Chúa Nhật 28/5/2023 chẳng những là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh, mà còn là thời điểm mở màn cho Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh kéo dài cho tới Lễ Chúa Kitô Vua, kết phụng niên.  (xem tiếp)

PVLC Tuần VII Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật tới đây là Chúa Nhật VII Phục Sinh, nhưng nhiều giáo phận trên thế giới sẽ cử hành Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên thay cho Thứ Năm trong Tuần VI Phục sinh này. Dù cử hành Chúa Nhật VII hay Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chủ đề của PVLC vẫn theo cùng một chiều hướng đó là hiệp thông thần linh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần VI Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong Tuần VI Phục Sinh này có Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, Thứ Năm ngày 18/5/2023, thế nhưng, ngoại trừ Tòa Thánh Vatican và các dòng tu, đan việc cử hành đúng ngày, còn các giáo phận trên thế giới sẽ dời vào Chúa Nhật VÌ Phục Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần V Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Giáo Hội cử hành Mùa Phục Sinh 50 ngày, từ khi Chúa Kitô Phục Sinh đến Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tức là trong vòng 7 tuần lễ nhưng lại bao gồm 8 Chúa Nhật, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến CN Hiện Xuống. Tuần tới chúng ta tiến tới Chúa Nhật thứ V và Tuần thứ V Mùa Phục Sinh, nghĩa là đang sang phần hai của Mùa Phục Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần IV Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Phục Sinh bao gồm 7 tuần lễ, nhưng 8 Chúa Nhật, từ CN Phục Sinh tới CN Hiện Xuống, và trong thời khoảng 50 ngày với 7 tuần lễ, nhưng được kết thúc ở CN Hiện Xuống là ngày thứ 50, PVLC của Mùa Phục Sinh này, bao gồm cả CN lẫn ngày thường trong tuần, là "sự sống".  (xem tiếp)

PVLC Tuần III Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cho dù trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Giáo Hội đã chọn đọc các Bài Phúc Âm về từng lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra, trong Chúa Nhật III Phục Sinh này, Giáo Hội vẫn chọn đọc 3 bài Phúc Âm Chúa Kitô hiện ra đặc biệt theo thứ tự A-B-C như sau:  (xem tiếp)

PVLC Tuần II Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Phục Sinh được bắt đầu bằng Tuần Bát Nhật Phục Sinh, từ Chúa Nhật Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh đến Chúa Nhật II Phục Sinh, một Chúa Nhật, theo như Chúa Kitô mong muốn trở thành ngày lễ tôn thờ LTXC qua Chị Thánh Faustina,  (xem tiếp)

PVLC Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Vượt Qua nói riêng là tột đỉnh mạc khải thần linh của vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) nơi Chúa Kitô khổ nạn, tử giá và phục sinh, thì Tuần Bát Nhật Phục Sinh là thời điểm của các tâm hồn được tái sinh trong LTXC. Đó là lý do, trong suốt Tuần Bát Nhật Phục Sinh, bài Phúc Âm từng ngày cho chúng ta thấy, từng lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh "là sự sống lại" (Gioan 11:25),  (xem tiếp)

PVLC Tuần Thánh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Chay 40 ngày được kết thúc và đạt đến tột đỉnh ở ngay Chúa Nhật Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh, một thời điểm là tột đỉnh của Phụng niên cũng là tất cả Mạc Khải Thần Linh của LTXC và về LTXC.  (xem tiếp)

PVLC Tuần V Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Chay thực sự là thời điểm dọn mừng Mầu Nhiệm và Biến Cố Vượt Qua của Chúa Kitô, Đấng đã chết đi để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta.  (xem tiếp)

PVLC Tuần IV Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Chay có tất cả là 40 ngày, ngày thứ 40 vào chính Chúa Nhật Lễ Lá, thời điểm vừa là tột đỉnh của Mùa Chay vừa dẫn vào Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua. Mùa Chay vì thế bao gồm tất cả 6 Chúa Nhật, trong đó, 3 Chúa Nhật (3,4,5) trước Chúa Nhật Lễ Lá Năm A liên quan đến thành phần dự tòng.  (xem tiếp)

PVLC Tuần III Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Để long trọng và xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua là tất cả mạc khải thần linh và là tột đỉnh mạc khải thần linh của Thiên Chúa, đồng thời cũng là cốt lõi cho đức tin cứu độ của Kitô hữu chúng ta, chúng ta hãy tiếp tục với PVLC Tuần III Mùa Chay ở những cái links dưới đây:  (xem tiếp)

PVLC Tuần II Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hành trình Mùa Chay bao gồm 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến chính Chúa Nhật Lễ Lá đầu Tuần Thánh, bao gồm tất cả 6 Chúa Nhật, kể cả Chúa Nhật Thương Khó kết thúc Mùa Chay và dẫn vào Tuần Thánh với tột đỉnh là Tam Nhật Vượt Qua.  (xem tiếp)

PVLC Tuần 1 Mùa Chay

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Kitô hữu chúng ta không thể chối cãi được rằng không gì chân thật, khôn ngoan và quyền lực trên thế gian này bằng Lời Chúa, thì việc chúng ta hàng ngày đọc Lời Chúa là những gì bất khả thiếu cho phần rỗi và ơn gọi nên thánh của chúng ta, và việc chúng ta hàng tuần chia sẻ lời Chúa với nhau là một Hành trình Emmau của 2 người môn đệ đang bỏ cuộc, được chính Đấng "có lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68) dẫn giải về Người bằng chính mạc khải Thánh Kinh. Với ý thức như vậy, xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục theo dõi PVLC Mùa Chay Tuần 1 ở những cái links sau đây:  (xem tiếp)

PVLC Tuần VII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
"'Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel'. Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: 'Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no'. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: 'Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta'". Ezekien 3:1-3 Vâng, chỉ sau khi chúng ta thấm thía Lời Chúa, tức "ăn cho no" cuốn sách Thánh Kinh là mạc khải thần linh của Chúa, chúng ta mới có thể trở thành ngôn sứ của Chúa và cho Chúa: "đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta".  (xem tiếp)

PVLC Tuần VI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Lắng nghe Lời Chúa là chúng ta đóng vai hình ảnh một Maria thanh thản ngồi dưới chân Chúa (xem Luca 10:39) hằng tuần của chúng ta, để chúng ta nghe chính Chúa nói với chúng ta bằng PVLC hằng tuần, nghĩa là bằng "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và sự sống" (Gioan 6:69), một yếu tố thần linh là Lời Chúa bất khả thiếu này mới có thể làm cho chúng ta biết "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42) là nên một với Chúa,  (xem tiếp)

PVLC Tuần V Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục Hành Trình Emmau hằng tuần để chính Chúa nói với chúng ta qua từng PVLC hằng tuần, nhờ đó, "lòng chúng ta bừng cháy lên" (Luca 24:32) bởi "những lời Thày nói với chúng con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:69), để chúng ta có thể làm chứng cho Người là Đấng đã phục sinh (xem Luca 24:35) trong cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta.  (xem tiếp)

PVLC Tuần IV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được là tín hữu Công Giáo. Hằng tuần, Mẹ Giáo Hội cống hiến cho chúng ta PVLC tuyệt vời,...
Với ý thức ấy, chúng ta cùng nhau tiếp tục với PVLC Tuần IV Thường Niên trong thời khoảng 29/1 - 4/2/2023, ở những cái links sau đây:  (xem tiếp)

PVLC Tuần III Thường Niên Năm A

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật III Thường niên được ĐTC Phanxicô chọn là Chúa Nhật Lời Chúa từ năm 2019 ngày 30/9, Lễ Thánh Giêrônimô, qua tự sắc "Người mở trí cho họ hiểu", và năm 2023 này là năm thứ 4 Giáo Hội cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa này. Tại sao ĐTC Phanxicô lại chọn CN III Thường Niên này là Chúa Nhật Lời Chúa?  (xem tiếp)

PVLC Tuần 2 Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu chủ đề của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), thì có hợp với PVLC Chúa Nhật 2 Thường niên và các ngày trong Tuần 2 này hay chăng? Chúng ta thử theo dõi bài chia sẻ cả tuần kèm theo những cái links sau đây, bao gồm cả về Thánh nhân trong tuần:  (xem tiếp)

PVLC Tuần 1 Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế là chúng ta cùng với Giáo Hội chính thức bước vào Mùa Thường niên với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Thứ Hai, ngày 9/1/2022, ngay sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh. Mùa Thường niên bao gồm tất cả là 34 tuần lễ, nhưng được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 ngay sau Mùa Giáng Sinh, và giai đoạn 2 ngay sau Mùa Phục Sinh.  (xem tiếp)

PVLC Tuần trước Lễ Hiển Linh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Giáng Sinh. Tuần lễ 1-8/1/2023 tới đây là thời điểm Tuần Trước Lễ Hiển Linh ngày Chúa Nhật mùng 8/1 chứ không phải ngày 6/1. Tuần lễ 1-8/1/2023 này là một tuần lễ rất ngoại lệ, thỉnh thoảng lắm mới xẩy ra,  (xem tiếp)

PVLC Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Vọng. Tuần lễ 17-24/12/2022 tới đây là thời điểm phụng niên 8 ngày trước lễ Giáng sinh, có thể gọi là Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng sinh, Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và theo từng ngày ấn định cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Mùa Vọng Tuần 4

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuầnlễ 11-17/12/2022 tới đâylà thời điểm phụng niên Tuần III Mùa Vọng Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Mùa Vọng Tuần 3

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuầnlễ 11-17/12/2022 tới đâylà thời điểm phụng niên Tuần III Mùa Vọng Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Mùa Vọng Tuần 2

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 4-10/12/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần II Mùa Vọng Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Mùa Vọng Tuần 1

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 27/11-3/12/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần I Mùa Vọng Chu kỳ Năm A cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 20-26/11/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXXIV Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 13-19/11/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXXIII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 13-19/11/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXXII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

PVLC Tuần XXXI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 13-19/11/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXXIII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

0 PVLC Tuần XXX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 23-29/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXX Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

0 PVLC Tuần XXIX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 16-22/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXIX Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

0 PVLC Tuần XXVIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 9-15/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXVIII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)

0 PVLC Tuần XXVII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Tuần lễ 2-8/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXVII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXVI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới Tuần lễ 25/9 - 1/10/2022 tới đây là thời điểm phụng niên Tuần XXVI Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 18-24/9/2022 tới đây là Tuần XXV Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 21/8 - 207/8/2022 tới đây là Tuần XXII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 21/8 - 207/8/2022 tới đây là Tuần XXII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 21/8 - 207/8/2022 tới đây là Tuần XXII Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XXI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 14/8 - 20/8/2022 tới đây là Tuần XXI Thường Niên Chu kỳ Năm C cho Chúa Nhật và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XIX Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cùng với Mẹ Giáo hội, chúng ta tiếp tục cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô về sự sống trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh. Cho tới thời điểm phụng niên 7/8 - 13/8/2022 tới đây là Tuần XIX Thường Niên Chu kỳ Năm C và Năm chẵn cho ngày trong tuần.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XVI Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu chúng ta biết, như Maria trong bài Phúc Âm cho CN XVI Thường niên Năm C, "chỉ có một điều cần" là "chọn phần tốt hơn", ở chỗ, chuyên chú theo dõi và lắng nghe PVLC hằng tuần và hằng ngày, như được Mẹ Giáo hội soạn dọn ra cho chúng ta để cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô,  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Xin chân thành cám ơn một số tâm hồn đã tỏ ra nồng nhiệt đón nhận, và còn ngỏ lời cám ơn sau khi nhận được PVLC hàng tuần như thế này. Chớ gì Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) biến đổi con người và đời sống của chúng ta,  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần XIV Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Phụng Vụ Lời Chúa bao gồm toàn bộ các bài đọc được Giáo Hội soạn dọn cho từng Chúa Nhật hay ngày thường, trong đó, Bài Phúc Âm bao giờ cũng là bài chính yếu, chi phối bài đọc 1 (ngày thường) cả bài đọc 2 (Chúa Nhật) lẫn bài đáp ca. Bởi thế, chúng ta không thể suy niệm PVLC chỉ căn cứ nguyên vào bài Phúc Âm, mà còn vào các bài khác trong toàn bộ PVLC. Nhờ vậy chúng ta mới khám phá ra mối liên hệ mật thiết và sâu xa của PVLC của từng ngày, từng Chúa Nhật, từng lễ, từng mùa phụng vụ.  
(xem tiếp)


0 PVLC Tuần XIII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Phụng niên của Giáo Hội được chia ra làm các mùa phụng vụ khác nhau, để nhờ đó Giáo Hội cử hành toàn bộ Mầu nhiệm Chúa Kitô suốt phụng niên, từ mầu nhiệm nhập thể nhập thể lần đầu cho đến mầu nhiệm tái giáng cánh chung.  
(xem tiếp)


0 PVLC Tuần XII Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Phụng niên hằng năm của Giáo Hội là để cộng đồng dân Chúa cử hành toàn bộ Mầu nhiệm Chúa Kitô, từ Nhập thể Giáng sinh, qua Khổ giá Phục sinh, đến Thăng thiên Tái giáng, trong đó bao gồm cả các mầu nhiệm bất khả phân ly với các mầu nhiệm chính yếu trên đây, chẳng hạn Mầu nhiệm Yêu thương Thương xót, với những lễ xuất phát từ mạc khải tư, tiêu biểu nhất là 3 Lễ sau đây:  
(xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật Hiện Xuống và Tuần X Thường Niên

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo phụng vụ của Giáo hội, có những thời điểm được Giáo hội cố ý chọn để vừa kết thúc đồng thời cũng vừa khởi đầu. Chẳng hạn, Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rừa là thời điểm vừa kết thúc Mùa Giáng Sinh vừa khởi đầu cho Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh; Hay Chúa Nhật Lễ Lá là thời điểm vừa kết thúc Mùa Chay vừa mở màn Tuần Thánh;  (xem tiếp)


0 PVLC cho cả Tuần VII Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Vì chủ đề của 6 tuần cuối, trừ Tuần Bát nhật Phục sinh đầu tiên, của Mùa Phục Sinh là sự sống thần linh: "Thày là sự sống" (Gioan 11:25), mà tuần nào, cả Chúa Nhật lẫn ngày trong tuần, PVLC đều cho thấy sự sống thần linh này. Nếu Chúa Kitô Phục Sinh không phải chỉ chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người, mà chính yếu là thông ban cho họ được hoan hưởng một "sự sống và là sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10).  (xem tiếp)


0 PVLC cho cả Tuần VI Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chủ đề của Mùa Phục Sinh 7 tuần: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25). Nếu Tuần Bát Nhật Phục sinh theo chủ đề "Thày là sự sống lại", bởi từng bài phúc âm trong tuần này đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiện ra, thì 6 tuần còn lại của Mùa Phục Sinh theo chủ đề "Thàý là sự sống": bé tĩnh  (xem tiếp)


0 PVLC cho cả Tuần IV Phục Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Kể từ Tuần Thánh năm 2022 này, bé tĩnh không gửi PVLC hàng ngày nữa, mà chỉ gửi PVLC cho cả tuần, trong đó, ở hàng chữ trên cùng là cái link để đọc các bài chia sẻ PVLC hằng ngày, bao gồm cả truyện thánh theo ngày kính nếu có, rồi ở bên dưới là cái links mp3 để nghe chia sẻ tự phát, nếu không muốn đọc hay không có giờ đọc bài chia sẻ.  (xem tiếp)


0 XIN LƯU Ý:

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Xin kính gửi đến cộng đồng PVLC cho toàn bộ Tuần III Phục Sinh, từ ngày mùng 1 Chúa Nhật đến hết ngày mùng 7 Thứ Bảy tuần tới, ở những cái links để đọc từng ngày (trên cùng) kèm theo những cái links để nghe (bên dưới) sau đây:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần V Thứ 2
và Thánh Tiến Sĩ Isidoro Sevile

Nếu chính Chúa Kitô không biết mình là ai và từ đâu đến thì Người không phải là Đấng Thiên Sai của Dân Do Thái và là Đấng Cứu Thế của nhân loại

Ngày Thứ Hai trong Tuần V Mùa Chay vẫn tiếp tục với bài Phúc Âm theo Thánh ký Gioan, bài Phúc Âm chất chứa lời Chúa Giêsu tự làm chứng về Người. Nếu bài Phúc Âm tuần trước cả dân chúng lẫn thành phần lãnh đạo đều chia rẽ nhau về nguồn gốc của Chúa Kitô thì tuần này Người tự mình chính thức làm sáng tỏ nguồn gốc thần linh của Ngưòi. Nếu tuần trước Người nói Người không tự làm chứng về mình thì tuần này Người không thể không tự làm chứng về Người bởi không ai biết Người bằng chính Người.

Thật vậy, tuần trước, các bài Phúc Âm nói chung theo Thánh ký Gioan, cách riêng bài Phúc Âm cho Thứ Năm của tuần trước ấy, Chúa Giêsu đã không tự chứng hay chưa tự làm chứng về Người: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực", mà là minh chứng về mình bằng 3 chứng từ khác nhau liên quan đến bản thân và nguồn gốc của Người:  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

Sự Sống Trái Đất

Hôm nay, Mùa Chay bắt đầu bước vào Tuần thứ V, tuần cuối cùng trước Tuần Thánh. Tiến trình phụng vụ lời Chúa càng tiến đến gần Mầu Nhiệm Vượt Qua ở Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Vượt Qua nói riêng càng cho thấy một Đấng Thiên Sai sắp sửa mang lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Nếu Phúc Âm là bài đọc chính trong phần phụng vụ lời Chúa, thì các bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho 5 Chúa Nhật của Mùa Chay được diễn tiến theo chiều hướng Vượt Qua nơi chủ đề chung cho cả Mùa Chay lẫn Tuần Thánh: "Tôi tự ý bỏ mạng sống mình đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17).  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 7

Sự Sống Ẩn Hiện

Hôm nay, Thứ Bảy, ngày cuối cùng của Tuần IV Mùa Chay, bài Phúc Âm hôm nay không hề có sự hiện diện chính thức của Chúa Giêsu một tí nào. Thế nhưng dù không có lời nào Người phán hay việc nào Người làm, mà Người lại nổi bật hơn bao giờ hết, giữa tình trạng chia rẽ trầm trọng nơi cả dân chúng cũng như thành phần lãnh đạo, và giữa thành phần lãnh đạo với thành phần thừa hành. Đó là chứng cớ cho thấy tầm ảnh hưởng quá ấn tượng của Người.

Trước hết, thành phần dân chúng đã chia rẽ nhau về Người như sau: "Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: 'Ông này thật là tiên tri'. Kẻ khác nói: 'Ông này thật là Ðấng Kitô'. Người khác nữa lại nói: 'Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?' Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 6

Sự Sống Tương Phản

Mùa Chay cho tới hôm nay đã ở vào ngày Thứ Sáu trong Tuần thứ IV, phụng vụ lời Chúa nói chung và Phúc Âm nói riêng cho thấy phản ứng tiêu cực của bóng tối lòng người bị chói lòa trước ánh sáng mạc khải thần linh.

Thật vậy, ngay trong bài Phúc Âm hôm nay, ở đoạn đầu tiên trong ba đoạn, Thánh ký Gioan đã ghi nhận tình hình căng thẳng đến nghẹt thở giữa bóng tối và ánh sáng như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 5

Sự Sống chứng thực

Thứ Năm trong Tuần IV Mùa Chay hôm nay, phụng vụ lời Chúa bề ngoài có vẻ liên quan đến hiện tượng hay khuynh hướng ngẫu tượng nơi dân Do Thái, cả Cựu Ước lẫn vào thời Chúa Kitô, nhưng sâu xa liên quan đến mạc khải thần linh của Thiên Chúa, một mạc khải thần linh đã đạt đến tột đỉnh ở nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại là một mạc khải thần linh bị chính dân Người chống đối và trù dập.

Ở ngay đầu đoạn cuối của bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã công khai và thẳng thắn cho chung dân Do Thái đang tụ tập lại nghe Người bấy giờ biết chính vì cái khuynh hướng trần tục của họ đã trở thành lý do tại sao họ không thể nào có thể chấp nhận được chứng từ chân thực của Người về Người:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 4

Sự Sống Thông Ban

Hôm nay, Thứ Tư trong Tuần IV Mùa Chay, phụng vụ lời Chúa nói chung và Phúc Âm nói riêng liên quan đến mạc khải thần linh của Thiên Chúa, một mạc khải thần linh đã đạt đến tột đỉnh ở nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô, và được chính Chúa Kitô bắt đầu chứng thực cho dân do Thái biết bằng các cuộc đối đáp giữa Người và họ.

Như đã nhận định từ hôm Thứ Hai tuần này, chiều hướng của các bài Phúc Âm theo Thánh ký Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho ngày trong tuần liên tục suốt 2 tuần cuối cùng IV và V của Mùa Chay, nhất là từ hôm nay trở đi, sau hai bài về 2 phép lạ Người làm như được thuật lại ở bài Phúc Âm Thứ Hai hôm kia và Thứ Ba hôm qua.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 3

Sự Sống tươi mát

Mùa Chay tiếp tục với ngày Thứ Ba trong Tuần IV Mùa Chay hôm nay, phụng vụ lời Chúa, bao gồm cả Bài Phúc Âm lẫn Bài Đọc 1, đều liên quan đến hình ảnh về nước. Trước hết, nước trong Bài Phúc Âm hôm nay là một thứ nước có khả năng chữa lành, như Thánh ký Gioan thuật lại ở đầu bài Phúc Âm như sau: "Tại Giêrusalem, gần cửa 'Chiên', có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt".

Lý do tại sao cái hồ này lại "có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt" như vậy, là vì mỗi khi nước hồ động lên đều có thể chữa lành cho bệnh nhân hay tật nguyền nhân nào xuống hồ đầu tiên.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 2

Sự Sống tỏ mình

Hôm nay, Thứ Hai trong Tuần IV Mùa Chay, phụng vụ lời Chúa bắt đầu có chiều hướng càng sát nghĩa hơn bao giờ hết với chủ đề "Tôi tự ý bỏ sự sống mình đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17) của chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh. Bởi vì, từ hôm nay, dọc suốt 2 tuần liền của thời điểm cuối cùng của Mùa Chay, Giáo Hội cố ý chọn đọc cho các ngày thường trong tuần toàn là các bài Phúc Âm theo Thánh ký Gioan, không còn Phúc Âm của Thánh ký Mathêu, Marco hay Luca như ba tuần trước đây nữa.

Tại sao? Tại vì chỉ có Phúc Âm của Thánh Gioan, cuốn Phúc Âm cuối cùng trong 4 cuốn Phúc Âm được Giáo Hội công nhận trong sổ bộ Thánh Kinh Tân Ước, cuốn Phúc Âm về thần tính của Chúa Kitô và về Giáo Hội, mới có những đoạn Chúa Giêsu tỏ thần tính của mình ra, hay nói cách khác, Người tỏ nguồn gốc thần linh của Người ra, vừa bằng phép lạ hay dấu lạ vừa bằng chính lời tự chứng của Người liên quan đến ý Cha là Đấng đã sai Người.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C

Sự Sống hứa hẹn

Hành trình Mùa Chay 40 ngày bắt đầu tiến tới tuần lễ Thứ Tư, với Chúa Nhật hôm nay đây. Và phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay hôm nay dường như có tính cách hân hoan vui vẻ hẳn lên, không còn những gì là âu sầu buồn bã theo chiều hướng của Mùa Chay nữa.

Thật vậy, ngay trong Bài Đọc 1, luồng gió tươi mát và nắng hồng của mùa xuân như thổi vào mùa đông và làm ấm áp mùa đông hẳn lên. Ở chỗ, cuộc hành trình 40 năm vô cùng cực khổ và quá dài trong sa mạc khô cằn đầy những gian nan thử thách khôn lường cho một dân tộc đông cả trên 2 triệu con người (xem Xuất Hành 12:37), sau khi ra khỏi Ai Cập và vượt qua Biển Đỏ cùng Sông Jordan, dân Do Thái cuối cùng đã tiến tới đích điểm của mình là chính mảnh Đất Hứa.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần III Thứ 7

Hình như càng tội lỗi càng gần Nước Trời, càng gần với Lòng Thương Xót Chúa, càng nên thánh nhanh, một cách đốt giai đoạn như người thu thuế trong dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay

Ngày Thứ Bảy, ngày cuối cùng trong Tuần Thứ Ba Mùa Chay hôm nay, Giáo Hội chọn đọc các bài phụng vụ lời Chúa cho ngày này có nội dung đề cao giá trị của đức bác ái yêu thương cao cả và bất khả thiếu trong đời sống đạo của Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô, hơn là hy tế hay lễ vật của con người dâng lên Thiên Chúa, dù tự bản chất, các thứ hy tế hay lễ vật ấy vốn cao quí, tốt lành và cần thiết, liên quan đến phận vụ tôn thờ của con người đối với Thiên Chúa.

Trước hết là dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện ở Bài Phúc Âm hôm nay, một dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để vừa cảnh giác vừa nhắc nhủ "những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác". Nội dung của dụ ngôn như Chúa dạy như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Mẹ Đồng Trinh Thụ Thai Lời Nhập Thể 25-3

Mầu Nhiệm Của Việc Con Người Hòa Giải Với Thiên Chúa

Thấp hèn được bảo toàn nơi uy nghi, yếu đuối nơi quyền năng và sự chết nơi hằng hữu. Để trả món nợ cho tình trạng tội lỗi của chúng ta, một bản tính bất khả khổ đau đã hợp với một bản tính có thể đau khổ. Bởi thế, để thực hiện việc chữa lành cần thiết cho chúng ta, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người này là con người Giêsu Kitô đã có thể chết đi nơi bản tính này và bất khả tử nơi bản tính kia.

Đấng là Thiên Chúa thật, bởi thế, cũng là Đấng đã được sinh ra trong một bản tính hoàn toàn trọn vẹn của một con người thực sự, toàn thể con người nơi bản tính riêng của Người, toàn thể con người nơi bản tính của chúng ta. Nói về bản tính của mình là chúng ta muốn nói đến những gì Thiên Chúa đã hình thành nơi chúng ta ngay từ ban đầu, và Người cũng đã mặc lấy nó để phục hồi nó.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần III Thứ 5

Sự kiện Chúa Giêsu trừ quỉ tiên báo vương quốc của ma quỉ đã đến lúc bị hủy diệt, và con người được giải thoát khỏi quyền lực thống trị và cầm buộc của chúng mà tự họ không thể nào thoát được.

Ngày Thứ Năm trong Tuần Thứ Ba Mùa Chay hôm nay, phụng vụ lời Chúa được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho ngày này, nội dung của cả Bài Đọc 1 lẫn Bài Phúc Âm đều trở nên như một lời khẳng định rằng, chỉ khi nào con người vào qua cửa hẹp và đi theo con đường hẹp mới có thể đạt đến sự sống chân thật và phúc thật, bằng ngược lại sẽ toàn là bất hạnh và diệt vong (xem Mathêu 7:13-14).

Đúng thế, trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Luca thuật lại những lời Chúa Giêsu, sau khi "trừ một quỷ câm", và "khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được", khiến "dân chúng đều bỡ ngỡ", đã vạch trần những tâm tưởng thiển cận có tính cách xuyên tạc và chụp mũ cho việc Người làm: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ", một việc không ai trên trần gian này có thể làm được ngoại trừ Thiên Chúa hay những ai được Thiên Chúa ở cùng.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Chay Tuần III Thứ 4 và Thánh Toribio Mongrovejo, Giám mục ngày 23/3

"Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn", liên quan đến chính bản thân của Người, đến mầu nhiệm Vượt Qua

Hôm nay là Thứ Tư của Tuần Thứ Ba Mùa Chay, phụng vụ lời Chúa được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho ngày này nhấn mạnh đến việc tuân giữ lề luật Chúa, đúng như hai câu tiêu biểu ở trên đầu của Bài Đọc 1 cũng như của Bài Phúc Âm cho thấy: "Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm" (Bài Đọc 1) và "Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời" (Bài Phúc Âm).

Ở Bài Phúc Âm, chính Chúa Giêsu đã chẳng những đề cao tính chất bất khả thay đổi của lề luật mà còn đến việc trung thành với lề luật, bao gồm cả việc tuân giữ lề luật cũng như giảng dạy lề luật, kèm theo tác dụng tích cực hay tiêu cực trong việc tuân giữ lề luật và giảng dạy lề luật như thế nào nữa:  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Ba tuần III Mùa Chay Năm C

Những ai không biết tha thứ cho anh chị em mình, sống hẹp hòi, luôn có những thái độ chấp nhất ... là những người chưa thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa

Mùa Chay hôm nay ở vào ngày Thứ Ba của Tuần Thứ Ba, ngày được bao trùm bởi bầu khí của lòng thương xót Chúa, như được cảm nghiệm thấy ở phụng vụ lời Chúa trong ngày, một lòng thương xót Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhất và tối hậu nhất nơi việc khoan dung độ lượng tha thứ của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi.

Đúng thế, Bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thường cho rằng "tên đầy tớ độc ác" trong dụ ngôn Chúa dạy về sự tha thứ đóng vai chính, một dụ ngôn Chúa muốn dùng để trả lời cho vấn nạn được tông đồ Phêrô đặt ra hỏi Người: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?"  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Hai tuần III Mùa Chay Năm C

vì họ "nghèo khổ" về đức tin, bị giam cầm" bởi cứng lòng,"mù lòa" bởi thành kiến,và "ngục tù" trong tội lỗi

Hành trình Mùa Chay 40 ngày tiếp tục và đã tiến vào tuần lễ Thứ Ba, và hôm nay là Thứ Hai trong Tuần Ba Mùa Chay này, chủ đề "Tôi tự bỏ mạng sống của mình đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17) cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, vẫn phản ảnh qua ý nghĩa của chung phụng vụ lời Chúa hôm nay, nhất là Bài Phúc Âm.

Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, hình như chúng ta chỉ thấy được nửa phần đầu của chủ đề Mùa Chay là "Ta tự ý bỏ sự sống của mình đi", chẳng thấy đâu là "để rồi lấy nó lại". Bởi vì, Thánh ký Luca trình thuật lại trong Bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho ngày hôm nay là sự kiện "mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực".  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

Hôm nay, Chúa Nhật Tuần thứ ba Mùa Chay. Phụng Vụ Lời Chúa hướng về lòng thương xót của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, luôn trung thành với dự án cứu độ của mình và tìm hết cách để cứu độ con người cho bằng được, cho dù có phải chịu đựng lỗi lầm của họ nhưng vẫn thương cảm và nhẫn nại đợi chờ họ.

Thật vậy, ngay trong Bài Đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy một mạc khải thần linh về Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, luôn trung thành với dự án cứu độ của Ngài, do chính Ngài tỏ mình ra cho chúng ta biết nơi tên của Ngài được Ngài lần đầu tiên cho nhân loại biết qua Moisen ở một cuộc thần hiển (theophany).  (xem tiếp)


0 Ngày 19 tháng 3
THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A
lễ trọng

Thánh Giu-se, bạn trăm năm của Đức Ma-ri-a, có sứ mạng “chăm sóc Đức Giê-su như một người cha”. Nhưng Chúa đã muốn người chủ thánh gia ở Na-da-rét tiếp tục sứ mạng ấy trong Hội Thánh, thân thể của Chúa Ki-tô. Đức Ma-ri-a là Mẹ của Hội Thánh thì thánh Giu-se là Đấng che chở Hội Thánh.

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục.

Đây là đường lối thông thường của Chúa khi Người ban những ơn riêng cho một thụ tạo có trí khôn : Chúa thương tuyển chọn và ban cho ai một ơn đặc biệt hay một địa vị cao trọng nào, thì Người cũng ban mọi đặc sủng cần thiết cho kẻ được tuyển chọn ấy cũng như cho nhiệm vụ của họ. Những đặc sủng này còn tô điểm thêm cho bản thân họ rất nhiều. Điều này được chứng thực cách tuyệt hảo nơi thánh cả Giu-se.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Vẫn không thôi nhân danh Thiên Chúa để sát hại, để khủng bố

Tuần 2 Mùa Chay được tiếp tục với ngày Thứ Sáu hôm nay, có Bài Phúc Âm về dụ ngôn liên quan hết sức chặt chẽ với chủ đề chung cho Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh là: "Tôi tự ý bỏ sự sống mình đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17).

Câu chính yếu của bài Phúc Âm hôm nay chứng thực chủ đề của Mùa Chay này đó là câu: "'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?' Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Giáo Hội không phải chỉ muốn cảnh giác con cái mình về thái độ của nhà phú hộ mà còn kêu gọi họ sống thân phận theo tinh thần của một Lazarô bất hạnh nữa.

Hôm nay, Thứ Năm trong Tuần 2 Mùa Chay, Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca về dụ ngôn Lazarô và người phú hộ, và theo chiều hướng của chung phụng vụ lời Chúa trong ngày, bao gồm cả Bài Đọc 1, thì Giáo Hội không phải chỉ muốn cảnh giác con cái mình về thái độ của nhà phú hộ mà còn kêu gọi họ sống thân phận theo tinh thần của một Lazarô bất hạnh nữa.

Bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhở chúng ta một số chân lý tiêu biểu như sau liên quan đến thân phận của người phú hộ: 1- được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? (xem Mathêu 16:26) -  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

"Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thày mình và tôi tớ được nên giống như chủ mình" (Mathêu 10:25).

Ngày Thứ Tư trong Tuần 2 Mùa Chay hôm nay, Bài Phúc Âm được Thánh ký Mathêu trình thuật lại 4 sự kiện liền, thứ nhất là sự kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đệ biết về cuộc vượt qua của Người, thứ hai là sự kiện bà mẹ của cặp anh em tông đồ Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu cho hai người con của bà một đặc ân, thứ ba là sự kiện Chúa Giêsu đáp lại lời yêu cầu xin đặc ân của ba mẹ con này, và thứ bốn là sự kiện Chúa Giêsu huấn dụ chung các tông đồ nhân biến cố xin đặc ân ấy.

Thứ nhất là sự kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đệ biết về cuộc vượt qua của Người, bài Phúc Âm hôm nay thuật lại rằng: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

Nếu cởi mở và chỉ tìm kiếm chân lý mà thôi thì vẫn có thể thấy được chân lý nơi tất cả mọi sự,

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 2 Mùa Chay, Bài Phúc Âm chất chứa những lời "Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ" về vai trò và uy tín của "các Luật sĩ và các người biệt phái".

Trước hết, về vai trò có quyền giảng dạy của họ là thành phần "ngồi trên toà Môsê", Chúa Giêsu khuyên giục cả "dân chúng và các môn đệ" của Người rằng: "những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ", cho dù cá nhân họ hay bản thân họ có thế nào chăng nữa, có không sống đúng như những gì họ giảng dạy, thậm chí sống ngược lại với những điều họ dạy, hoặc ít là không dám dạy những điều họ không sống hay sống trái ngược.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

"Cha các con là Ðấng thương xót" "lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con"

Ngày Thứ Hai trong Tuần 2 Mùa Chay hôm nay, chủ đề "Tôi đã tự ý bỏ sự sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) cho toàn Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh được phản ảnh trong phụng vụ lời Chúa trong ngày, ở chỗ nhờ việc Người "đã tự ý bỏ sự sống mình đi" bằng cuộc khổ nạn và tử giá của Người mà Người đã "lấy nó lại" nơi việc làm cho con người nhờ đó có thể nhận biết Lòng Thương Xót của Cha Người mà được "sự sống và là sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10) của Người và với Người.

Thật vậy, trong Bài Phúc Âm hôm nay, "Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 'Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!'"  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

Sự sống biến đổi

Hôm nay, Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Chay, và chính vì là Mùa Chay, thời điểm gắn liền với ý nghĩa và tinh thần chay tịnh là những gì liên quan tới thân xác của con người, mà phụng vụ lời Chúa hướng đến một chân trời mới đầy huy hoàng trọn hảo của thân xác con người, theo đúng chủ đề của chung Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh về một Chúa Kitô "đã tự ý bỏ sự sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) "để cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10) nơi cả thân xác của họ nữa.

Đúng thế, ngay trong Bài Đọc 1 chúng ta đã thấy tính chất của một sự sống viên mãn ở ngay nơi thân xác của con người từ ngay trong Cựu Ước, nơi tổ phụ Abraham, khi ông còn mang tên cũ của mình là "Abram",  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 7 Tuần I Mùa Chay

Sự sống trọn lành

Ngày Thứ Bảy cuối cùng của Tuần 1 Mùa Chay hôm nay vấn đề chính của chung Phụng Vụ Lời Chúa là vấn đề về thánh hóa, vấn đề nên trọn lành, một vấn đề không thể tách rời với Chúa Kitô là Đấng "đã tự ý bỏ sự sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), chủ đề cho chung Mùa Chay, nhờ đó "chiên (của Người) được sự sống (tái sinh) và là sự sống viên mãn hơn (trọn lành thánh thiện như Người và như Cha trên trời)" (Gioan 10:10).

Chính Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay đã kêu gọi "các môn đệ" của Người, thành phần Người đã đặc biệt nhắc bảo các vị trong bài Phúc Âm hôm qua là phải "công chính hơn các luật sĩ và biệt phái", rằng: "Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo". Nhưng làm sao có thể "nên hoàn hảo như Cha", và "nên hoàn hảo như Cha" ở chỗ nào hay như thế nào?  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 6 Tuần I Mùa Chay

Sự sống hòa giải

Hôm nay, Thứ Sáu trong Tuần 1 Mùa Chay, vấn đề chính yếu của Phụng Vụ Lời Chúa cho ngày này đó là vấn đề hòa giải, hòa giải với nhau giữa loài người, (nội dung của Bài Phúc Âm), và hòa giải với Thiên Chúa, (nội dung của Bài Đọc 1), một vấn đề hòa giải vẫn phản ảnh chủ đề chung cho Mùa Chay về một Chúa Kitô "đã tự ý bỏ sự sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) để mang lại sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và với nhau.

Trước hết, trong Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người là thành phần mà Người muốn họ phải "công chính hơn các luật sĩ và biệt phái" thực hiện một hành động hòa giải thật là khó khăn, hoàn toàn trái với tự nhiên và đầy tính cách nhu nhược theo lập luận loài người, như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 5 Tuần I Mùa Chay

Sự sống nguyện cầu

Ngày Thứ Năm trong Tuần 1 Mùa Chay hôm nay, cũng như các ngày khác trong Mùa Chay, dù vấn đề gì thì vấn đề, có khác nhau chăng nữa, như vấn đề bác ái, cầu nguyện và chay tịnh (thống hối) là bộ ba tu đức Mùa Chay, như bài Phúc Âm mở đầu Mùa Chay hôm Thứ Tư Lễ Tro cho thấy, và còn là các vấn đề được lập đi lập lại ở các bài Phúc Âm trong tuần thứ nhất Mùa Chay này, nhưng điểm chung vẫn là đức tin, tin vào Đấng "đã tự ý bỏ sự sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) cho phần rỗi của chung nhân loại và của riêng những ai tin vào Người.

Phụng vụ Lời Chúa cho Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay hôm nay, bao gồm cả Bài Đọc 1 lẫn Bài Phúc Âm, đều liên quan đến việc cầu nguyện, đúng hơn và sát nghĩa hơn, liên quan đến việc cầu xin. Cầu xin là một trong những tác động chính yếu của việc cầu nguyện: chúc tụng, cảm tạ, đền tạ và van xin. Cầu xin là tác động cầu nguyện liên quan đến nhu cầu của bản thân chủ thể cầu xin.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 4 Tuần I Mùa Chay và Thánh Phanxica Romana ngày 9/3

Sự sống dấu lạ

Hôm nay, Thứ Tư trong Tuần 1 Mùa Chay, đề tài cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, là "Tôi tự ý bỏ sự sống mình đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17), được phản ảnh nơi "điềm lạ về tiên tri Giona" trong bài Phúc Âm trong ngày này.

Thật vậy, "điềm lạ về tiên tri Giona" được Chúa Giêsu nói đến khi Người "thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại" đây ám chỉ cuộc Vượt Qua của Người, một cuộc "vượt qua từ sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24), từ tử giá đến phục sinh cho phần rỗi các linh hồn. Chính Chúa Giêsu cũng đã công nhận "điềm lạ về tiên tri Giona" này ám chỉ về Người trong Bài Phúc Âm hôm nay như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Sự sống thiên ý

Ngày Thứ Ba trong Tuần 1 Mùa Chay hôm nay, đề tài cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, là "Tôi tự ý bỏ sự sống mình đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17), được tiếp tục ở bài Phúc Âm về lời cầu nguyện Chúa dạy "các con hãy cầu nguyện như thế này".

Thật vậy, qua nội dung của lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy cho "các môn đệ" trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh sống động của một Vị Thiên Sai, Đấng "từ trời xuống không phải để làm theo ý mình là là ý Đấng đã sai" (Gioan 6:38). Người quả thực đã "bỏ sự sống mình đi" ở chỗ "không làm theo ý mình", mà là "ý Đấng đã sai", nhờ đó, Người "đã lấy sự sống mình lại" ở chỗ Người đã tỏ ra sự sống thần linh thật sự ở nơi Người, sự sống của một Người Con Thiên Chúa mà Người muốn thông ban cho chung con người và riêng Giáo Hội của Người.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Hai Tuần I Mùa Chay
và Hai Thánh Nữ Tử Đạo Perpetua - Fecilia ngày 7/3

Sự sống bác ái

Hôm nay, Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa vẫn tiếp tục đề tài cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, là "Tôi tự ý bỏ sự sống mình đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17), bằng cách "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24).

Bài Phúc Âm hôm qua, Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Chúa Kitô đã "tự ý bỏ sự sống mình đi" ở chỗ Người đã chay tịnh 40 ngày trong hoang địa, và Người đã "lấy nó lại" ở chỗ nhờ đó Người đã chiến thắng các chước cám dỗ vô cùng thâm độc và hiểm ác của Satan, đúng hơn đã chiến thắng thần chết là ma quỉ.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C

Sự sống chay tịnh

Mùa Chay tuy được bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, nhưng chính Thứ Tư Lễ Tro này cùng với 3 ngày sau đó chỉ là một dạo khúc mở màn cho Mùa Chay, hay như là ngưỡng cửa để tiến vào Mùa Chay, thời điểm bao gồm 5 tuần lễ liền, mà tuần đầu tiên được mở màn với Chúa Nhật Thứ Nhất hôm nay.

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật 1 Mùa Chay này có thể nói xoay quanh trục sống đức tin, căn cứ vào lời Chúa Giêsu phán trong bài Phúc Âm hôm nay, một lời liên quan đến việc sống đức tin, được Giáo Hội sử dụng cho "Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b": "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

Không thể nào có vấn đề bỏ mình và chay tịnh để theo Chúa Kitô, để được hiệp thông cứu độ với Người, mà lại mang tâm trạng cho mình là công chính

Thứ Bảy hôm nay, ngày thứ ba sau Thứ Tư Lễ Tro, cũng là ngày thứ tư đầu Mùa Chay, chủ đề của Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh "Tôi bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) được phản ảnh trong bài Phúc Âm hôm nay, liên quan đến thành phần tội nhân và lòng thống hối ăn năn.

Thật vậy, nếu "Tôi bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại" cho nhân loại thì, trước hết và trên hết, là cho những ai xứng đáng với giá cứu chuộc vô giá của Người và sự sống đời đời Người ban tặng.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

Bất cứ thứ chay tịnh nào không mang lại sự sống đều là tác hại và giả dối, cần phải loại bỏ.... Như thế thì Mùa Chay đã bắt đầu ngay từ trong Địa Đường trước nguyên tội.

Hôm nay, Thứ Sáu, sau Thứ Tư Lễ Tro, ngày thứ ba của Mùa Chay, Chủ đề của Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh "Tôi bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) vẫn tiếp tục phản ảnh nơi bài Phúc Âm hôm nay, một bài Phúc Âm theo Thánh ký Mathêu chỉ có vỏn vẹn 2 câu, một bài Phúc Âm ngắn nhất trong các bài Phúc Âm trong phụng niên, giống như Bài Phúc Âm Thứ Bảy Tuần 2 Thường Niên theo Thánh Marco cũng chỉ có 2 câu (3:20-21).

Hai câu của Bài Phúc Âm theo Thánh ký Mathêu hôm nay nguyên văn đó là: "Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: 'Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?' Chúa Giêsu nói với họ: 'Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay'".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ năm Lễ Tro

Mùa Chay là thời điểm phụng vụ cử hành mầu nhiệm "bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại"

Chủ đề của Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh, như đã đề cập từ Thứ Tư Lễ Tro hôm qua, đó là "Tôi bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), rất khít khao với bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Năm ngay sau Thứ Tư Lễ Tro, ngày thứ hai mở đầu Mùa Chay.

Thật vậy, chủ đề "Tôi bỏ mạng sống mình đi để lấy nó lại" được phản ảnh rất chính xác ngay câu Chúa Giêsu tiên báo về cuộc Vượt Qua của Người trong Bài Phúc Âm hôm nay như sau: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Tư Lễ Tro

Mùa Chay là thời điểm phụng vụ cử hành mầu nhiệm "vượt qua sự chết mà vào sự sống"

Vì Mùa Chay kéo dài 40 ngày, tiêu biểu cho 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu trong hoang địa, cũng như cho 40 năm dân Do Thái băng qua sa mạc, một biểu hiệu cho hành trình đức tin của họ, "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24), từ vùng đất nô lệ Ai Cập biểu hiệu cho vùng đất của sự chết tiến về miền Đất Hứa tự do biểu hiệu cho vùng đất của sự sống, hay cũng tiêu biểu cho 40 ngày Moisen ở trên Núi Sinai để lãnh nhận Lề Luật của Chúa (xem Xuất Hành 34:38), hoặc cho 40 ngày hành trình của Tiên Tri Isaia tiến lên Núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa (xem 1Kings 19:8), nên Mùa phụng vụ này cần phải bắt đầu từ Thứ Tư trước Chúa Nhật I Mùa Chay và mở đầu cho thời khoảng 5 tuần lễ Mùa Chay, và thời điểm Thứ Tư mở màn cho Mùa Chay này lại bao gồm cả nghi thức xức tro, nên được gọi là Thứ Tư Lễ Tro, một nghi thức dọn lòng cho tín hữu hiệp thông với Chúa Kitô là Đấng "tự ý bỏ sự sống mình đi".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 3 Tuần VIII Thường Niên

"Bỏ mọi sự mà theo Thầy": "được gấp trăm" bao gồm cả bị "bắt bớ".

Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco (10:27-37) cho Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên hôm nay là câu Chúa Giêsu trả lời cho vấn nạn đầy khắc khoải của một con người giầu có nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc làm sao ấy nên đã thành khẩn tin tưởng hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?".

Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco (10:28-31) cho Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên hôm nay liên quan đến việc "được sự sống vĩnh cửu ở đời sau" như câu Chúa Giêsu trả lời cho Thánh Phêrô. Thật thế, bài Phúc Âm hôm nay tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua. Nếu bài Phúc Âm hôm qua liên quan đến vấn đề "tôi phải làm gì để được sống đời đời" của một con người giầu có đã tuân giữ các giới răn từ nhỏ nhưng vẫn cảm thấy bất an bởi "còn thiếu một điều" là sống trọn lành, thì bài Phúc Âm hôm nay (Marcô 10:28-31) liên quan đến đời sống trọn lành hơn nơi thành phần môn đệ theo Chúa Kitô, tiêu biểu là Tông Đồ Phêrô qua câu hỏi của ngài: "Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sao?"  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 2 Tuần VIII Thường Niên

"Chúa Giêsu trìu mến nhìn người ấy": "Ngươi chỉ còn thiếu một điều"

Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco (10:27-37) cho Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên hôm nay là câu Chúa Giêsu trả lời cho vấn nạn đầy khắc khoải của một con người giầu có nhưng vẫn cảm thấy không hạnh phúc làm sao ấy nên đã thành khẩn tin tưởng hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?".

Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy, trước hết, sự sống đời đời được chất chứa ngay trong Thập Giới, nghĩa là ai tuân giữ các giới răn, ít nhất tránh được những gì là tiêu cực thì cũng được rỗi, như Chúa Giêsu đã liệt kê: "đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ".  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C

Linh đạo Kitô giáo không phải ở chỗ trưởng thành lớn lên mà là trở nên ngây thơ nhỏ bé

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C là bài Phúc Âm tiếp theo hai bài lần trước cho Chúa Nhật VI và VII Thường Niên Năm C, theo chiều hướng của giáo huấn sống trọn lành như Chúa Giêsu khuyên dạy các tông đồ, thành phần môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người sau này. Người đã dạy các vị sống trọn lành, sống trổi vượt trên thế gian, trên tầm mức tầm thường, đến độ trên thực tế hoàn toàn sống ngược với hay nghịch với thế gian, như 4 mối phúc thật và 4 cái khốn nạn ở bài Phúc Âm Chúa Nhật VI hai tuần trước, và yêu thương kẻ thù như ở bài Phúc Âm Chúa Nhật VII mới tuần vừa rồi.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến phương diện tích cực nữa mà là tiêu cực, một phương diện tiêu cực liên quan, bề ngoài, chẳng những đến đức bác ái yêu thương, mà còn, bên trong, liên quan đến chính bản thân của mỗi người cần phải biết mình và hạ mình nữa,  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 7 Tuần VII Thường Niên

Linh đạo Kitô giáo không phải ở chỗ trưởng thành lớn lên mà là trở nên ngây thơ nhỏ bé

Bài Phúc Âm hôm nay được Thánh ký Marco thuật lại một cảnh tượng hiếm hoi chưa từng thấy, đó là cảnh tượng "người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu". Sở dĩ nói rằng đây là một cảnh tượng hiếm hoi chưa từng thấy là vì thường dân chúng chỉ mang các bệnh nhân đến với Chúa Giêsu để được Người chữa lành thôi, hay dân chúng kéo đến với Người để nghe Người giảng dạy.

Hôm nay, trong bài Phúc Âm này, cho dù các em nhỏ chẳng có bệnh tật gì và chẳng hiểu Người nói gì, cũng được người lớn mang đến với Người, với mục đích được Thánh ký Marco tiết lộ là "để Người đặt tay trên chúng", thế thôi. Ở sự kiện này chúng ta thấy một sự lạ khác là trong khi những người mang các em nhỏ đến với Chúa Giêsu thì họ lại gặp phải một phản ứng bất lợi, đó là: "các môn đệ khiển trách họ".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 6 Tuần VII Thường Niên

"Ly dị" phải chăng cũng là "ngoại tình"?

Vấn đề của bài Phúc Âm hôm nay hoàn toàn khác với các vấn đề của các bài Phúc Âm trước đây trong tuần. Tuy nhiên, ở một nghĩa nào đó, có thể nói vấn đề của bài Phúc Âm hôm nay một phần nào liên hệ với vấn đề của bài Phúc Âm hôm qua. Nếu vấn đề của bài Phúc Âm hôm qua về vấn đề gương mù gương xấu trong thế gian và dịp tội nơi chủ thể phạm nhân thì vấn đề của bài Phúc Âm hôm nay về vấn đề tục lệ ly dị (liên quan đến gương mù gương xấu trong xã hội) và về thành phần ly dị (liên quan đến dịp tội ở chính bản thân đương sự phạm nhân).

Trước hết, về vấn đề tục lệ ly dị (liên quan đến gương mù gương xấu trong xã hội): "Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: 'Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?'". Sở dĩ vấn đề ly dị ở đây, dù có được phép chăng nữa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị", nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần bộ mặt bất chính của nó như sau: "Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 5 Tuần VII Thường Niên

Thiên đàng toàn là thành phần bị tàn tật

Bài Phúc Âm hôm nay, như bài Phúc Âm hôm qua, cũng tiếp tục bài Phúc Âm của ngày hôm trước. Tuy nhiên, bài Phúc Âm hôm nay đáng lẽ phải được đọc cùng với bài Phúc Âm hôm qua mới đúng. Bởi Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của Người chưa xong thì bị Giáo Hội cắt ngang, không cho đọc nữa, để những lời Chúa Giêsu đang muốn nói ấy sang bài Phúc Âm cho ngày hôm nay.

Thật vậy, lời Chúa Giêsu đang nói trong bài Phúc Âm hôm qua là "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con", và Người chưa nói hết những gì Người đang muốn nói bấy giờ là "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu...", thì câu này, cùng với các câu sau đó, được chuyển sang câu đầu của bài Phúc Âm hôm nay.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 4 Tuần VII Thường Niên và Lễ Thánh Polycarpo Giám mục Tử đạo ngày 23/2

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con"

Bài Phúc Âm hôm nay, có thể nói, vừa tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua về văn tự (trong cùng một đoạn và tiếp tục các câu ngay sau các câu của bài Phúc Âm trước) vừa tiếp tục về tinh thần phàm tục của các tông đồ nữa.

Thật vậy, nếu trong bài Phúc Âm hôm qua các vị đã bày tỏ tinh thần phàm tục của mình qua việc tranh giành nhau về ngôi thứ trong nội bộ của các vị, thì trong bài Phúc Âm hôm nay các vị tiếp tục tinh thần tranh giành nhau về quyền lực cùng uy thế với bất cứ ai không thuộc về nhóm của các vị, như chúng ta thấy nơi câu trình của vị tông đồ vốn tự nhận mình là "người môn đệ được Chúa Kitô yêu" (Gioan 19:26, 20:2, 21:7,20): "Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 'Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y'".  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô ngày 22/2

Đức tin của thánh Phê-rô là nền tảng vững vàng của Hội Thánh

Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng. Trong khắp thiên hạ, một mình thánh Phê-rô được chọn làm người đứng đầu để kêu gọi muôn dân đến lãnh nhận ơn cứu độ, đồng thời làm thủ lãnh tất cả các Tông Đồ và tất cả các giáo phụ. Như vậy, cho dù trong Dân Thiên Chúa có nhiều linh mục và nhiều mục tử, nhưng chính ông Phê-rô điều hành tất cả, dưới quyền lãnh đạo tối cao của Chúa Ki-tô. Anh em thân mến, Thiên Chúa đã đoái thương cho con người này được vinh dự lớn lao và lạ lùng, là được chia sẻ quyền năng của Người. Giả như Thiên Chúa muốn ban cho các vị thủ lãnh khác một ơn nào như đã ban cho thánh nhân, thì bao giờ Người cũng ban qua trung gian của thánh nhân.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

"Chính để phá hủy công việc của ma quỉ mà Con Thiên Chúa đã tỏ mình ra" (1Gioan 3:8).

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Marco thuật lại sự việc Chúa Giêsu chữa lành cho một đứa con trai cho khỏi bị quỉ câm ám. Sự việc chữa lành này xẩy ra sau biến cố Người biến hình trên núi (xem Marco 9:1-13), lúc Người cùng ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan xuống núi để đến với các môn đệ khác đang chờ Người ở dưới núi, và cũng chính là lúc "Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông".

Thánh ký Marco không thuật lại cho chúng ta biết chi tiết về vấn đề tranh luận giữa 9 môn đệ của Chúa Giêsu với các luật sĩ thông luật hơn các vị, thế nhưng chúng ta cũng có thể suy đoán rằng về vấn đề trừ quỉ, một vấn đề sau đó đã được chính các vị đặt ra hỏi Chúa Giêsu, và cũng là vấn đề thành phần luật sĩ này đã có lần trước đó xuyên tạc rằng Người lấy quỉ tướng mà trừ quỉ con (xem Marco 3:22).  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật VII Thường Niêm Năm C và Lễ Thánh Phanxicô và Giaxinta ngày 20-2, hai Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 2017

Tiếp tục đề tài sống trọn lành (ở bài Phúc Âm tuần trước về 4 phúc thật và 4 khốn nạn), Chúa Giêsu, trong bài Phúc Âm hôm nay, hay sống cảm thương với các môn đệ, nhất là với thành phần 12 vị vừa được tuyển chọn làm tông đồ của mình, Chúa Giêsu đã đi thẳng và đi ngay vào những gì chính yếu nhất và thiết yếu nhất Người muốn nói với các vị và muốn các vị sống như vậy.

Thật thế, ngay sau khi mở màn như một dạo khúc cho bài huấn dụ trọn lành cũng là bài huấn dụ về lòng cảm thương này, một dạo khúc bao gồm 4 "phúc" hạnh và 4 "khốn" nạn tương phản nhau, một dạo khúc đã được Chúa Giêsu tài tình hòa âm cho hai bè hát xung khắc nhau, nhưng một khi trình diễn với tất cả hồn sống của mình thì chính ca sĩ mới cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết, nhất là khi hát đến các phiên khúc chính yếu và các kết thúc của bản thánh ca thương xót huyền diệu siêu vời này.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 7 Tuần VI Thường Niên

"Một đám mây bao phủ" ... "bằng chứng cho những thực tại vô hình"

Sau khi đã tiết lộ cái thâm cung bí sử rùng rợn nhất đối với các tông đồ trong Bài Phúc Âm hôm Thứ Năm tuần này, liên quan đến một Đức Kitô khổ nạn và tử giá, cũng như sau khi khẳng định điều kiện đầy gian nan khốn khó để có thể xứng đáng và khả năng theo làm môn đệ của mình ở Bài Phúc Âm Thứ Sáu hôm qua, Chúa Giêsu, trong Bài Phúc Âm hôm nay, đã dường như muốn trấn an các vị, bằng cách tỏ vinh quang của Người ra cho các vị thấy qua 3 vị tông đồ đại diện là Phêrô, Giacôbê và Gioan ở trên núi cao, như được Thánh ký Marco thuật lại như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 6 Tuần VI Thường Niên

Bóng thánh giá đã xuất hiện ngay từ ban đầu trong vườn địa đường, ngay trước cả nguyên tội!

Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco cho Thứ Sáu tuần VI Thường Niên hôm nay thuật lại lời Chúa Giêsu khẳng định với "dân chúng cùng các môn đệ" của Người về điệu kiện ắt có và đủ, bất khả thiếu và bất khả phân ly để nhờ đó họ có thể xứng đáng làm môn đệ của Người và theo Người cho tới cùng, bằng không chắc chắn họ sẽ đứt gánh giữa đường một cách nào đó và vào một lúc nào đó. Điều kiện tối căn bản và cần thiết đó là: "Ai muốn theo Tôi thì hãy từ bỏ chính bản mình đi và vác thập giá của mình mà theo Tôi".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 5 Tuần VI Thường Niên & 7 Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 17-2

""Thày là Đức Kitô" - "dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi"

Vấn đề chính yếu của Bài Phúc Âm cho ngày Thứ Năm tuần VI Thường Niên hôm nay là vấn đề nhận biết căn tính của nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét, một nhận thức vô cùng quan trọng đối với nền tảng đức tin Kitô giáo. Vì nếu nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét không phải "là Đức Kitô", tức không phải là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái thì Người cũng không phải là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại, mà chỉ là một vị giáo tổ thuần nhân như Đức Phật Thích Ca sáng lập Phật giáo, hay Nhà Tiên Tri Muhammed sáng lập Hồi giáo, hoặc như Khổng Tử với Khổng giáo, hay Lão Tử với Lão giáo thôi.

Chính nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét đã sống cả cuộc đời trần gian của mình để chứng thực mình, bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng chính biến cố Vượt Qua tột đỉnh của mình, "là Đức Kitô" (Marco 8:29), "Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), "đã đến trong thế gian" (Gioan 11:27).  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 4 Tuần VI Thường Niên

"Tôi thấy người ta đi lại như cây cối" - "một cành ô liu xanh tươi"

Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco cho Thứ Tư tuần VI Thường Niên hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù ở Betsaida. Thế nhưng, cách thức chữa lành của Người trong trường hợp này thật là đặc biệt, bao gồm những cử chỉ và tiến trình của một việc chữa trị (treatment) hơn là chữa lành (healing) đùng một cái là xong, chẳng hạn bằng một lời truyền.

Dân chúng thì vẫn cứ tưởng như thế, cứ tưởng Chúa Giêsu đầy quyền năng chỉ cần một cử chỉ đơn giản nào đó là nạn nhân liền được khỏi, như họ đã từng chứng kiến ở những trường hợp khác, thậm chí chỉ cần sờ vào gấu áo của Người cũng được khỏi như trường hợp của người đàn bà bị loạn huyết 12 năm trong Bài Phúc Âm Thứ Ba tuần IV Thường Niên 2 tuần trước.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 3 Tuần VI Thường Niên

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan chính yếu đến lời cảnh báo của Chúa Giêsu với thành phần tông đồ là các môn đệ nồng cốt của Người: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Thế nhưng, tiếc thay, thành phần môn đệ của Người hầu như toàn là thành phần quê mùa chất phác, hay có trí thức một chút như chàng Mathêu hay Batôlômêo cũng đầy lòng chân thành nên cũng chẳng nghĩ gì sâu xa.  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 2 Tuần VI Thường Niên
và Thánh Mêthodo với Thánh Valentine

ĐỨC KITÔ - ĐIỀM LẠ

Hôm nay là Thứ Hai trong Tuần VI Thường Niên Năm Chẵn, Bài Phúc Âm của Thánh ký Marco thuật lại cho chúng ta biết về một cuộc đụng độ gây ra bởi thành phần vẫn theo dõi Chúa Giêsu để bắt bẻ Người và tìm cách tố cáo Người, một đối thủ không đội trời chung của họ trên đấu trường dân Do Thái, thành phần dân chúng không thông luật bằng họ, không giữ luật như họ, thậm chí còn được họ dạy luật cho, bấy giờ lại chẳng những tỏ lòng kính phục và tôn sùng nhân vật xuất hiện từ một nơi chẳng có danh tiếng gì, được gọi là Nazarét (chứ không phải ở gần giáo đô Giêrusalem như Tiền Hô Gioan Tẩy Giả), xứ Galilêa (chứ không phải xứ Giuđêa là nơi thuộc vương quốc Đavít), mà còn kéo nhau đổ xô tuốn đến với nhân vật này.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật VI Thường Niên Năm C

Thật vậy, bài giảng trọn lành (theo Thánh Mathêu) cũng là bài giảng thương xót (theo Thánh Luca), được Chúa Giêsu giảng dạy cho riêng các môn đệ của Người hơn là cho chung dân chúng. Bởi thế, trong bài Phúc Âm hôm nay, ngay mở đầu, Thánh ký Luca đã viết một chi tiết rất quan trọng như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói".

Người đã nói những gì? Trong bài Phúc Âm theo Thánh ký Luca hôm nay, trước hết, Chúa Giêsu đã nói về bốn điều lành được Người khẳng định là "phúc", cho dù trái với lý lẽ tự nhiên, và bốn cái dữ mà Người xác quyết là "khốn", bất chấp bản chất tốt lợi của chúng,  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 7 Tuần V Thường Niên

Theo bộ Phúc Âm Nhất Lãm thì Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều 2 lần. Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Chính việc Người hóa bánh ra nhiều bởi lòng thương xót của Người với dân chúng cũng chứng thực Ngưòi thực sự là "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý", hợp với chủ đề cho Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh mà hôm nay là Thứ Bảy trong Tuần Thứ V.

Đúng thế, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" này không phải chỉ tỏ mình ra qua việc Người "đầy ân sủng"  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 6 Tuần V Thường Niên
và Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11-2

Phải, trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Sáu Tuần V Thường Niên Hậu Giáng Sinh, đề tài "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" cho thời điểm phụng niên này vẫn được tỏ hiện ở câu cuối cùng được Thánh ký Marco ghi nhận như sau: "Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: 'Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được'".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 5 Tuần V Thường Niên
và Lễ Thánh Scolastica ngày 10/2

Bài Phúc Âm cho Thứ Năm Tuần V Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan đến một đàn bà "dân ngoại", thuộc "dòng giống Syrôphênixi", ở "địa hạt Tyrô và Siđon" ngoài lãnh thổ dân Do Thái. Sở dĩ Chúa Giêsu đến vùng đất của dân ngoại này, không còn trong lãnh thổ dân Do Thái ấy, là vì "Người không muốn ai biết mình", khi Người "vào một nhà kia" ở đó. Người có ngờ đâu rằng, nói theo kiểu trần gian, danh tiếng của ngài, như bài Phúc Âm cho Thứ Năm Tuần 2 Thường Niên đã lan khắp đất nước Do Thái, vượt cả ra ngoài biên cương bờ cõi của đất nước này nữa: "Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ Tư Tuần V Thường Niên

Bài Phúc Âm cho Thứ Tư tuần 5 Thường Niên Hậu Giáng Sinh hôm nay liên quan đến bản thân của con người ta và những gì làm cho con người ra nhơ bẩn. Theo Lời Chúa Giêsu phán dạy cho các tông đồ ở bài Phúc Âm hôm nay thì "Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 6 Tuần IV Thường Niên

Đức Kitô đầu não

Ngày Thứ Sáu trong Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay bài Phúc Âm đã chứng thực chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này, với câu đầu tiên như thế này: "Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng". Tuy nhiên, đối với chung dân chúng thì sở dĩ "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" trở thành "lừng lẫy danh tiếng" như thế là vì, như Bài Phúc Âm hôm nay cho biết: "kẻ thì nói: 'Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng'; kẻ thì bảo: 'Ðó là Êlia'; kẻ khác lại rằng: 'Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác'". Còn riêng vua Hêrôđê thì khi "nghe vậy (đã) nói: 'Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại'".  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 5 Tuần IV Thường Niên

Đức Kitô sai đi

Hôm nay, Thứ Năm trong Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này vẫn tiếp tục được tỏ hiện trong Bài Phúc Âm hôm nay, bài đọc chính yếu cho phần phụng vụ Lời Chúa mỗi ngày. Ở chỗ, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý", trong sự kiện Người "gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi", "Người (đã) ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế", và quả thực cái "quyền trên các thần ô uế" này nơi các tông đồ được Người sai đi như thế đã thực sự có tác dụng: "Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân".  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Đức Mẹ Dâng Hài Nhi Giêsu Trong Đền Thánh ngày 2-2

Chúng Ta Hãy Nhận Lấy Ánh Sáng Đời Đời Rạng Chiếu

Để tôn vinh mầu nhiệm thần linh chúng ta cử hành hôm nay đây, tất cả chúng ta hãy mau mắn đến gặp gỡ Chúa Kitô. Mọi người phải hăng hái nhập vào đoàn kiệu và cầm ánh sáng. Những ngọn nến sáng của chúng ta là dấu hiệu tỏ cho thấy ánh quang vinh thần linh của Đấng đến để đẩy lui bóng tối tăm sự dữ, và để làm cho cả hoàn vũ này tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng đời đời của Người. Những cây nến của chúng ta cũng chứng tỏ cho thấy linh hồn của chúng ta phải làm sao cho ngời sáng khi chúng ta đi nghênh đón Chúa Kitô.  (xem tiếp)


0 Cung Chúc Tân Xuân CĐDC, Lễ Đầu Năm Âm Lịch và PVLC Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

Đức Kitô Cứu Chữa

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này vẫn tiếp tục với phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung và bài Phúc Âm nói riêng. Thật thế, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" đã tỏ mình ra trong bài Phúc Âm hôm nay ở chỗ chữa lành cho một người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm và đã hồi sinh một bé gái 12 tuổi. Trước hết là phép lạ chữa lành người đàn bà loạn huyết 12 năm:  (xem tiếp)


0 PVLC Thứ 2 Tuần IV Thường Niên và Lễ Thánh Gioan Bosco 31-1

Đức Kitô Trừ Quỷ

Ngày Thứ Hai trong Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, quyền uy trừ quỉ của Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay thực sự là những gì phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này. Đúng thế, nếu quỉ cả không thể nào đi trừ quỉ con, vì ma quỉ không thể nào tự chia rẽ nhau, như chính Chúa Giêsu khẳng định trong Bài Phúc Âm Thứ Hai tuần trước, và nếu loài người vốn bị ma quỉ thống trị từ sau nguyên tội không ai có thể trừ quỉ, thì ai trừ được quỉ người đó chắc chắn phải từ Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn năng mà đến, hay là chính Thiên Chúa, như trường hợp của Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô trong Bài Phúc Âm hôm nay.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C

Đức Kitô Ngôn Sứ

Hôm nay Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung thời điểm phụng vụ kéo dài cho tới Mùa Chay này vẫn tiếp tục phản ảnh qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay, liên quan đến vai trò ngôn sứ của những vị được Thiên Chúa sai đến. Thật vậy, vai trò của bất cứ vị ngôn sứ nào được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến, không phải chỉ ở chỗ trung thực chuyển đạt tất cả những gì Thiên Chúa muốn loan báo hay nhắc nhở hoặc cảnh giác dân của Ngài, mà còn ở chỗ can trường làm chứng cho tính chất chân thật nơi những gì mình lãnh nhận để truyền đạt, và những gì mình truyền đạt một cách trung thực ấy, như kinh nghiệm lịch sử cứu độ của dân Do Thái cho thấy,  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần III Thường Niên Thứ 7

Đức Kitô chỗi dậy

Hôm nay Thứ Bảy, ngày cuối cùng của Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của thời điểm phụng vụ này vẫn được tiếp tục ở chung phụng vụ Lời Chúa hôm nay, cách riêng là bài Phúc Âm, qua sự kiện Người dẹp yên bão tố. Thật vậy, "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" này đã tỏ mình ra qua sự kiện dẹp yên bão tố để cứu các môn đệ của Người, thành phần yếu đức tin cần phải mạnh tin hơn nhờ chứng kiến thấy quyền năng của Người: "Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: 'Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?'"  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần III Thường Niên Thứ 6

Đức Kitô nước trời

Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, Bài Phúc Âm nói riêng và phụng vụ Lời Chúa nói chung vẫn phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của thời điểm phụng vụ này. Trước hết, ở bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã sử dụng 2 dụ ngôn để nói về mầu nhiệm hay thực tại "Nước Thiên Chúa", dụ ngôn đầu về "người kia đã gieo hạt xuống đất" và dụ ngôn sau về "hạt cải", thứ tự như sau: Dụ ngôn về "người kia đã gieo hạt xuống đất": "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".  (xem tiếp)


0 Tuần III Thường Niên Thứ 5
& Thánh Angela Merici lễ ngày 27-1

Đức Kitô tỏa sáng

Hôm nay, Thứ Năm Tuần 3 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" cho chung thời điểm phụng vụ này liên quan đến những lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm sau đây: "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: 'Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe'. Và Người bảo họ rằng: 'Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất'".  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần III Thường Niên Thứ 4 & Lễ Thánh Timothêu và Titô 26-1

Đức Kitô mặc khải

Tiếp tục "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" cho chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, bài Phúc Âm Thứ Tư hôm nay trong Tuần 3 của thời điểm phụng vụ này liên quan đến dụ ngôn "người gieo hạt đi gieo hạt giống". Theo bài Phúc Âm thuật lại ở phần đầu thì nội dung của dụ ngôn này như sau: "Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm".  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần III Thường Niên Thứ 3 ngày 25/1/2022
Lễ Thánh Phaolô Trở Lại

Tại sao gọi Thánh Phaolô là Tông Đồ? Thánh Phaolô là một vị thánh rất đặc biệt trong Giáo Hội, nên: Ngài vẫn được Giáo Hội vẫn gọi ngài là Tông Đồ, Tông Đồ Dân Ngoại, cho dù ngài không thuộc về hàng ngũ 12 tông đồ, nhưng... Thật vậy, theo nguyên tắc thì không thuộc về hàng ngũ 12 tông đồ thời Chúa Giêsu, được chính Chúa Kitô tuyển chọn, tỏ mình ra (nhất là khi Người phục sinh từ trong cõi chết) và sai đi như 12 vị có trong danh sách được bộ Phúc Âm Nhất Lãm liệt kê, thì không phải là tông đồ, mà chỉ là môn đệ của Chúa Kitô mà thôi. Tuy nhiên, căn cứ vào 3 yếu tố chính yếu bất khả thiếu để được trở thành tông đồ và đáng gọi là tông đồ đó là: 1- được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, 2- được chính Chúa Giêsu tỏ mình ra cho, và 3- được chính Chúa Giêsu sai đi, thì Thánh Phaolô đã hội đủ 3 điều kiện tất yếu này, như được chính ngài tự thuật như sau (và các chi tiết nhiều hơn ở bên dưới đoạn này:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần III Thứ 2

Đức Kitô Quyền Năng

Hôm nay, Thứ Hai, ngày thường đầu tiên trong Tuần 3 Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" cho chung thời điểm phụng vụ này vẫn tiếp tục phản ảnh nơi bài Phúc Âm hôm nay. Bài Phúc Âm hôm nay Thánh ký Marco thuật lại sự kiện đụng độ giữa "những luật sĩ từ Giêrusalem đến" và Chúa Giêsu, một cuộc đụng độ càng cho thấy bản chất "đầy ân sủng và chân lý" của "Người Con duy nhất đến từ Cha" này. Ở chỗ, cho dù bị xuyên tạc chụp mũ Người vẫn "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29), vẫn nhẫn nhịn giúp cho đối phương nhận ra cái sai lầm của họ và cảnh giác họ để họ khỏi bị đời đời hư mất.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật III Thường Niên Năm C và Thánh Vinh-Sơn Phó tế Tử Đạo

Đức Kitô Thiên Sai

Hai Chúa Nhật đầu tiên (1 và 2) của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, bao giờ cũng là bài Phúc Âm Nhất Lãm (theo chu kỳ A-B-C) về sự kiện Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa (Chúa Nhật 1), và bao giờ cũng là bài Phúc Âm theo Thánh ký Gioan (cho cả 3 chu kỳ A-B-C) về sự kiện Người bắt đầu tỏ mình ra qua môi giới Tiền Hô Gioan Tẩy Giả (hai bài Phúc Âm liền nhau, một cho chu kỳ A và một cho chu kỳ B) cũng như qua môi giới Mẹ của Người ở Tiệc Cưới Cana (bài Phúc Âm cho chu kỳ C tiếp sau 2 bài Phúc Âm cho chu kỳ B và A).  (xem tiếp)


0 Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 2022

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Cùng với Giáo Hội, chúng ta đã cử hành Chúa Nhật Lời Chúa 2 lần rồi: năm 2020 và 2021, năm 2022 này là lần thứ 3. ĐTC Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa hằng năm này bằng Tông sắc "Aperuit Illis - Người đã mở tâm trí của các vị", và ngài đã ban hành tông sắc này vào chính ngày 30/9/2019, lễ Thánh Jerome, vị thánh giáo phụ tiến sĩ Hội Thánh về Thánh Kinh. Mục đích chính yếu ĐTC Phanxicô thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa vào mỗi Chúa Nhật III Thường Niên có thể được thấy ở câu sau đây trong tông sắc này:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 7

Đức Kitô mất trí

Ngày Thứ Bảy hôm nay trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh là ngày duy nhất trong riêng tuần này và chung phụng niên có bài Phúc Âm ngắn nhất, chỉ với 2 câu vắn vỏi (Marco 3:20-21). Một số ngày khác trong tuần suốt phụng niên đặc biệt là của Mùa Thường Niên cũng có những bài Phúc Âm chỉ có 3 câu đã thấy ngắn lắm rồi, như trong Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh có Thứ Hai Tuần 6 (Marco 8:11-13) hay Thứ Tư Tuần VIII (Marco 9:38-40), hoặc trong Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh, có Thứ Tư Tuần X (Mathêu 5:17-19), Thứ Tư tuần XVII (Mathêu 13:44-46), Thứ Hai và Thứ Ba Tuần XXV (Luca 8:16-18 và 19-21), thế mà hôm nay bài Phúc Âm còn ngắn hơn nữa.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 6

Đức Kitô tuyển chọn

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh được tỏ hiện nơi việc Người làm như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại sau đây: "Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 5

Đức Kitô ảnh hưởng

Bài Phúc Âm cho Thứ Năm trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay càng phản ảnh chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh, liên quan đến tầm ảnh hưởng hầu như khắp đất nước Do Thái bấy giờ của Người, trong khi Người mới chỉ công khai xuất hiện chưa được bao lâu. Thật vậy, tầm ảnh hưởng của "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" này bao gồm một địa dư chẳng những ở miến bắc là Galilêa mà còn xuống tới tận miền nam là Giuđêa của đất nước Do Thái bấy giờ nữa, một vùng đất, theo thứ tự trình thuật của Thánh ký Marco, Người chưa hề đặt chân tới và chỉ sẽ tới sau khi hoàn thành cuộc hành trình Giêrusalem của Người vào những ngày cuối cùng của Người sống trên trần gian này thôi.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 4

Đức Kitô vĩ đại

Ngày Thứ Tư trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, bài Phúc Âm của Thánh ký Marcô vẫn liên tục với bài Phúc Âm hôm qua, chẳng những về bố cục trước sau của cuốn sách Phúc Âm thứ hai này mà còn liên tục cả về ý nghĩa của hai bài Phúc Âm này nữa. Bài Phúc Âm hôm nay được Giáo Hội chọn đọc thích hợp với chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý", ở chỗ, người chẳng những chữa lành cho "một người khô bại một tay" mà còn mở mắt cho thành phần thông luật nhưng duy luật biệt phái về tinh thần của lề luật, bằng câu hỏi được Người đặt ra cho họ tự suy nghĩ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?"  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 3

Đức Kitô chủ tể

Ngày Thứ Ba hôm nay, trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh được tỏ hiện ngay lời tuyên bố của Chúa Kitô về chính bản thân Người rằng: "Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat". Thật thế, câu tuyên bố này của Người xẩy ra trong trường hợp đưọc bài Phúc Âm hôm nay thuật lại là "vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: 'Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?'".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 3

Đức Kitô chủ tể

Ngày Thứ Ba hôm nay, trong Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh được tỏ hiện ngay lời tuyên bố của Chúa Kitô về chính bản thân Người rằng: "Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat". Thật thế, câu tuyên bố này của Người xẩy ra trong trường hợp đưọc bài Phúc Âm hôm nay thuật lại là "vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: 'Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?'".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần II Thứ 2 - và Thánh Antôn Viện phụ ngày 17/1

Đức Kitô tân lang

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Hai đầu Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh, vẫn tiếp tục chủ đề "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh. Ở chỗ nào? Bài Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên hậu Giáng Sinh Chu Kỳ Phụng Vụ Năm C hôm qua về tiệc cưới Cana, một biến cố cần phải có để mở màn cho việc Chúa Kitô tỏ mình ra cho các môn đệ tiên khởi của Người, nhờ đó đã làm cho các vị tin vào Người.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật II Thường Niên Năm C

Đức Kitô tỏ hiện

Hôm nay, Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên hậu Giáng Sinh Chu Kỳ Năm C, phụng vụ Lời Chúa vẫn thật sự phản ảnh chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý". Thật vậy, ngay trong Bài Đọc 1 hôm nay, hình như là chính Tiên Tri Isaia (62:1-5), trong phần được gọi là những bài ca của lần trở về đầu tiên từ Babylon (60:1 - 62:12), đã tiên báo về "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" này ở ngay câu mở đầu như thế này:  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 7

Đức Kitô lương y

Ngày Thứ Bảy cuối Tuần 1 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, bài Phúc Âm tiếp tục chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý", một chủ đề càng sâu sắc và rõ ràng hơn nữa qua sự kiện Chúa Giêsu tuyển chọn một người môn đệ đặt biệt nhất trong thành phần môn đệ của Người: "Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: 'Hãy theo Ta'. Ông liền đứng dậy theo Người".  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 6

Đức Kitô quyền linh

Hôm nay, Thứ Sáu trong Tuần 1 Thường Niên hậu Giáng Sinh, chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" vẫn tiếp tục phản ảnh nơi một phép lạ đặc biệt khác nữa được Chúa Giêsu thực hiện, chẳng những liên quan đến phần xác của nạn nhân mà còn đến cả phần hồn của đương sự nữa. Đó là trường hợp, như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại, bấy giờ "Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum", sau khi Người từ nhà của hai tông đồ Simon và Anrê ra đi (ở bài Phúc Âm hôm kia), cũng như sau khi Người chữa lành cho một người phong cùi (ở bài Phúc Âm hôm qua), một nơi đã được Người chọn làm như tổng hành dinh của Người để thường xuyên tỏ mình ra, và vì thế nó đã trở thành một nơi "Người Con duy nhất đến từ Cha... đầy ân sủng và chân lý" trở nên nổi tiếng, đến độ "nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ".  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 5 &
Lễ Thánh Hilary Giám mục Tiến sĩ ngày 13/1

Đức Kitô lành sạch

Thứ Năm trong Tuần 1 Thường Niên hậu Giáng Sinh hôm nay, bài Phúc Âm của Thánh ký Marcô được Giáo Hội chọn đọc lại có một nội dung hoàn toàn giống như bài Phúc Âm của Thánh ký Luca cho ngày 11/1 hay Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh và một ngày trước Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Thật vậy, nội dung của hai bài Phúc Âm của hai thánh ký khác nhau đều thuật lại về sự kiện Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong cùi, với những chi tiết hầu như hoàn toàn giống nhau, nhất là ở các câu đối đáp giữa nạn nhân đương sự và Chúa Giêsu là Đấng chữa lành cho nạn nhân:  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 4

Đức Kitô thần hiệp

Bài Phúc Âm Thứ Tư trong Tuần 1 Thường Niên hôm nay được Giáo Hội chọn đọc thích hợp với chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý". Tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua về việc trừ quỉ cho một người ở trong hội đường, bài Phúc Âm hôm nay cho biết "Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài".  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 3

Đức Kitô giải thoát

Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần 1 Thường Niên hậu Giáng Sinh, tiếp tục hôm qua, bài Phúc Âm của Thánh ký Marcô cho biết, sau khi kêu gọi 4 người môn đệ đầu tiên trong bài Phúc Âm hôm qua, rằng "Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường vào một ngày nghỉ lễ". Theo chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "Người Con đến từ Cha ... đầy ân sủng và chân lý" thì quả thực bài Phúc Âm hôm nay đã cho thấy rõ điều ấy, như ngay ở đầu và cuối của cùng bài Phúc Âm:  (xem tiếp)


0 PVLC - Mùa Thường Niên: Tuần I Thứ 2

Hôm nay, Thứ Hai trong Tuần 1 Thường Niên, ngay sau Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chiều hướng và ý nghĩa của phụng vụ Lời Chúa vẫn theo chủ đề chung của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh về: "Vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14). Nếu tất cả thời lượng của Mùa Thường Niên theo lịch trình phụng vụ kéo dài tất cả là 34 tuần lễ, và nếu Mùa Thường Niên này được chia ra làm hai phần cũng là 2 giai đoạn: phần đầu là giai đoạn sau Giáng Sinh và phần sau là giai đoạn sau Phục Sinh, thì Mùa Thường Niên ở giai đoạn hậu Giáng Sinh ngắn hơn Mùa Thường Niên ở giai đoạn hậu Phục Sinh.  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

Emmanuel Thien Sai

Nếu chủ đề của Mùa Vọng là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) và chủ đề của Mùa Giáng Sinh là "Lời ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), thì chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14). Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay là lễ vừa kết thúc Mùa Giáng Sinh vừa mở màn Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh. Nên lưu ý là Mùa Thường Niên hằng năm được chia ra làm hai phần cũng là hai giai đoạn: phần đầu là giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và phần sau là giai đoạn sau Mùa Phục Sinh, và vì dính liền ngay sau hai Mùa chính yếu của phụng niên là Giáng Sinh và Phục Sinh như thế nên ý nghĩa của từng phần trong Mùa Thường Niên này đều có liên hệ mật thiết với mùa phụng niên chính yếu ngay trước đó.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Lễ Hiển Linh - Thứ Bảy

Emmanuel Hôn Phu

Ngày Thứ Bảy cuối Tuần Lễ Hiển Linh ngay trước Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, Bài Phúc Âm theo chủ đề "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14) của chung Mùa Giáng Sinh, có liên hệ với Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, Vị sẽ làm phép rửa cho Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm ngày mai, như Thánh ký Gioan Tông Đồ thuật lại như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: 'Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!' Gioan trả lời rằng:  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Lễ Hiển Linh - Thứ 6 sau Lễ Hiển Linh &
Lễ Thánh Raymundo Penafort ngày 7-1

Emmanuel Nguyên dạng

Hôm nay, Thứ Sáu sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Bài Phúc Âm theo chủ đề "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14) của chung Mùa Giáng Sinh, được thể hiện ở phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu, như Thánh ký Luca thuật lại nguyên văn từ đầu đến cuối như sau: "Xẩy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: 'Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch'. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: 'Ta muốn, hãy nên trơn sạch'.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Lễ Hiển Linh - Ngày Thứ 5

Emmanuel Thiên Sai

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, vẫn còn trong thời điểm của Mùa Giáng Sinh kéo dài cho tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chủ đề "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14) tiếp tục được phản ảnh nơi phụng vụ Lời Chúa như sau. Trước hết, trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu "đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách".  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Lễ Hiển Linh - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

Emmanuel Quyền Năng

Hôm nay, Thứ Tư sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, chủ đề cho riêng Mùa Giáng Sinh, một thời điểm kéo dài cho tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, vẫn là "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14), vẫn tiếp tục phản ảnh nơi phụng vụ Lời Chúa của ngày này. Bài Phúc Âm hôm nay được tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua. Bài Phúc Âm hôm qua được Thánh ký Marco trình thuật về sự kiện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng 5 ngàn người theo Người để nghe lời Người. Bài Phúc Âm hôm nay, vị thánh ký này thuật lại biến cố Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió cho các tông đồ:  (xem tiếp)


0 Tuần Lễ Hiển Linh - Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

Emmanuel Sự Sống

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, thời điểm vẫn còn trong Mùa Giáng Sinh cho tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, vẫn tiếp tục chủ đề cho riêng Mùa Giáng Sinh là "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14), như "sự sống là sự sáng chiếu soi con người" (Gioan 1:4). Đúng thế, "Lời ở cùng chúng ta" như "sự sống chiếu soi con người" trong Bài Phúc Âm hôm nay là ở chỗ Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi "năm ngàn người" từ "năm ổ bánh và hai con cá", chỉ vì Người "động lòng thương xót họ", thành phần "như chiên không người chăn giữ" và đã vất vả cùng chịu đói khát để đi theo nghe "Người giảng dạy họ nhiều điều".  (xem tiếp)


0 PVLC: Tuần Lễ Hiển Linh
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Emmanuel Sáng soi

Hôm nay, Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, vẫn còn trong Mùa Giáng Sinh cho tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, và chủ đề cho riêng Mùa Giáng Sinh vẫn là "Lời ở cùng chúng ta" (Gioan 1;14), như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9). Đó là lý do ngay trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Mathêu đã chẳng những thuật lại sự kiện khách quan về hoạt động của Chúa Giêsu "Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali", mà còn từ đó chứng tỏ những hoạt động của Người hoàn toàn "ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Hiển Linh Chúa Nhật 2-1

Emmanuel Thiên Mẫu

Hôm nay, Chúa Nhật sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, tức sau Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1, ở Hoa Kỳ cũng như ở hầu như các giáo phận trên thế giới, vì lý do mục vụ cho nhiều giáo dân có thể tham dự, đều mừng Lễ Hiển Linh, tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh, vào Chúa Nhật này. Thật vậy, Lễ Hiển Linh là tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh là vì nếu "Lời đã hóa thành nhục thể và ở cùng chúng ta" (Giona 1:14) như một Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng Thiên Sai của dân Do Thái đúng như đã được tiên báo trong lịch sử cứu độ của họ, và vì thế Người cũng là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại, như đã được Thiên Chúa hứa ban ngay sau nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:15), thì sự kiện ba chiêm vương gia đông phương theo ngôi sao lạ tìm đến với Người sau khi Người giáng sinh đã bắt đầu hiện thực dự án cứu độ của Thiên Chúa.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2022

Emmanuel Thiên Mẫu

Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa hôm nay, 1/1, ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhưng lại là ngày mở màn cho một tân niên, ngày đầu tiên của một năm mới, cũng là ngày Giáo Hội Công giáo cử hành như Ngày Thế Giới Hòa Bình - the World Day of Peace, bắt đầu từ 1/1/1968, dưới thời Giáo Hoàng Chân Phước Phaolô VI (1963-1978). Tuần Bát Nhật Giáng Sinh được Giáo Hội cố ý sắp xếp một số lễ có liên hệ đặc biệt với mầu nhiệm và biến cố Giáng Sinh. Chẳng hạn Lễ Thánh Stephanô Phó Tế Tử Đạo Tiên Khởi ngày 26/12, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ ngày 27/12, Lễ Các Thánh Anh Hài ngày 28/12, và Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Ngày 31-12 Thứ Sáu

Emmanuel nguyên thủy

Hôm nay là ngày 31/12, ngày cuối cùng trong một năm về dân sự, cũng là ngày thứ 7 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Trong khi Bài Đọc 1 tiếp theo những gì của Bài Đọc 1 hôm qua thì Bài Phúc Âm hoàn toàn khác hắn, bài Phúc Âm trích lại tất cả đoạn nhập đề Phúc Âm của Thánh ký Gioan về "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14). Vấn đề đầu tiên được đặt ra ở đây là tại sao vào chính ngày cuối năm dân sự mà Giáo Hội lại chọn đọc một bài Phúc Âm có câu mở đầu hoàn toàn có ý nghĩa ngược lại, đó là câu: "Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa"? Một đàng thì cuối năm theo dân sự nhưng lại "từ nguyên thủy" theo phụng vụ vào ngày 31/12 nghĩa là gì?  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Ngày 30-12 Thứ Năm

Emmanuel triển nở

Hôm nay là ngày 30/12, tức là ngày thứ 6 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Cả Bài Đọc 1 lẫn Bài Phúc Âm đều tiếp theo những gì của Bài Đọc 1 và Bài Phúc Âm hôm qua. Bài Phúc Âm hôm qua liên quan đến thân phận và sứ vụ Thiên Sai Cứu Thế của Hài Nhi Giêsu như "ánh sáng đã chiếu soi các lương dân". Bài Phúc Âm hôm nay, phần đầu có dính dáng tới "bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên", một trong những con người tiêu biểu trong dân Do Thái đang thiết tha trông đợi Đấng Thiên Sai, như vị tư tế lão thành Simeon ở bài Phúc Âm hôm qua, bằng đời sống thánh đức và trung tín của bà: "Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa".  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ngày 29-12 Thứ Tư và Thánh Toma Becket cùng ngày

Emmanuel Muôn Dân

Sau 3 lễ được Giáo Hội cố ý sắp xếp ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh là Lễ Thánh Stephanô 26/12, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27/12 và Lễ Các Thánh Anh Hài 28/12, thì đến các ngày còn lại trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, bao gồm cả Lễ Mẹ Thiên Chúa là ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh theo phụng niên của Giáo Hội cũng là ngày mở màn cho một năm mới của trần gian. Bài Phúc Âm hôm nay cũng chính là bài Phúc Âm cho Lễ Chúa Giêsu được hiến dâng trong đền thờ ngày 2 thánh 2 hằng năm, thời điểm sau 40 ngày Người được hạ sinh. Tuy nhiên, bài Phúc Âm này vẫn được Giáo Hội chọn đọc cho ngày 29/12 hôm nay trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh có một ý nghĩa khác, không phải là ý nghĩa về biến cố hiến dâng mà là ý nghĩa về mầu nhiệm giáng sinh.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh:
Ngày 28-12 Lễ Các Thánh Anh Hài

Emmanuel Anh Hài

Cũng vẫn theo lịch trình phụng niên thì sau Lễ Thánh Stephanô 26/12 và Lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27/12 là đến Lễ Các Thánh Anh Hài 28/12, một bộ ba lễ được Giáo Hội cố ý xếp trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh và ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh. Biến cố các trẻ em Do Thái vô tội bị sát hại được Giáo Hội mừng kính hôm nay như Các Thánh Anh Hài, những em bé đã chết thay cho Hài Nhi Giêsu và chết vì Hài Nhi Giêsu, đã được Thánh ký Mathêu thuật lại trong Bài Phúc Âm hôm nay như sau: "Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: 'Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người'. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: 'Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập'.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ngày 17-12 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

Bao giờ cũng thế, năm nào cũng vậy, theo sự sắp xếp đầy ý nghĩa của Giáo Hội, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ luôn được Giáo Hội cử hành vào ngày 27/12 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, một trong 5 thánh lễ Giáo Hội cố ý sắp xếp vào Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Lễ Thánh Stephano Tử Đạo ngày 26/12, ngày 27/12 Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, 28/12 Lễ Các Thánh Anh Hài, Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật (nếu không có Chúa Nhật này, như năm 2016, vì Chúa Nhật cuối Tuần Bát Nhật chính là ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa, thì mừng vào ngày 30/12), và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1 ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật. Tất cả đều ở bậc Lễ Kính (có Kinh Vinh Danh), trừ Lễ Mẹ Thiên Chúa ở bậc lễ trọng buộc.  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Thánh Gia Chúa Nhật 26-12

Emmanuel Thánh Gia

Theo lịch trình phụng niên, Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh là Lễ Thánh Gia. Sau Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1062 - 8/12/1965), nhất là từ năm 1970 là năm canh tân phụng vụ theo công đồng này được bắt đầu áp dụng, thì như thế.

Tuy nhiên, trước Công Đồng Chung Vatican, Lễ Thánh Gia được cử hành vào Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Lễ Hiển Linh, thời điểm hiện nay Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, và Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, trước công đồng này được cử hành vào ngày kết thúc Tuần Bát Nhật Hiển Linh là ngày 13/1  (xem tiếp)


0 PVLC Đại Lễ Giáng Sinh 25-12

Emmanuel Giáng Sinh

Nếu Đại Lễ Phục Sinh được bắt đầu vào Lễ Vọng Phục Sinh cũng là Lễ Đêm Phục Sinh, thì Đại Lễ Giáng Sinh cũng chính thức được bắt đầu với Lễ Đêm Giáng Sinh, thời điểm vừa kết thúc Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh đồng thời cũng bắt đầu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ chính Đại Lễ Đêm Giáng Sinh kéo dài tới hết Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1, thời điểm mở đầu cho một năm mới.

Nếu Đại Lễ Phục Sinh, ngoài Lễ Vọng Phục Sinh hay Lễ Đêm Phục Sinh còn có Lễ Sáng và Lễ Chiều, mỗi lễ đều có một bài Phúc Âm thích hợp cho từng thời điểm trong ngày của lễ, thì Đại Lễ Giáng Sinh, ngoài Lễ Đêm Giáng Sinh, cũng có Lễ Rạng Đông và Lễ Ban Ngày nữa.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ giáng Sinh - Ngày 24-12 Thứ Sáu

nhập thể chúc tụng

Ngày 23/12 trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh hôm nay, Thánh ký Luca trình thuật lại biến cố hài nhi Tiền hô Gioan Tẩy Giả được hạ sinh, một bài Phúc Âm tiếp liền với bài Phúc Âm hôm qua về Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat của Mẹ Maria.

Thật vậy, ở cuối bài Phúc Âm hôm qua, Thánh ký Luca đã ghi nhận như thế này: "Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình". Tuy vị thánh ký này không cho biết là Mẹ Maria "trở về nhà mình" trước hay sau biến cố hài nhi Gioan được sinh ra, chúng ta cũng có thể suy đoán rằng cho tới khi hài nhi Gioan xuất hiện. Bởi vì thời gian "ba tháng" này là thời gian bao gồm cho tới khi hài nhi Gioan được sinh ra, và mục đích của Mẹ Maria đến thăm bà là để giúp đỡ bà chị họ của mình thì phải bao gồm cả chính lúc bà lâm bồn cần giúp đỡ nhất nữa mới phải.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh
Ngày 23-12 Thứ Năm

nhập thể từ ái

Hôm nay, ngày 24/12 trong Tuần Bát Nhật ngay trước Đại Lễ Giáng Sinh, Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca ghi lại Ca Vịnh Chúc Tụng Benedictus của vị tư tế thân phụ của bé Gioan, ngay trong biến cố bé được cắt bì và đặt tên, như được cùng vị Thánh ký này đề cập đến trong bài Phúc Âm hôm qua.

Qua bài Ca Vịnh Chúc Tụng Benedictus này, tư tế Zacaria ở đây có thể nói là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, vì ông nói tiên tri chẳng những về Đấng Thiên Sai Cứu Tinh mà còn nói tiên tri về chính người con trai mới được cắt bì và đặt tên cho là Gioan. Nguyên văn Ca Vịnh mà "Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri" như sau:  (xem tiếp)


0 Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh
Ngày 22/12 Thứ Tư

nhập thể ngợi khen

Hôm nay là ngày 22/12 trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh. Vẫn theo Phúc Âm của Thánh ký Luca cho 6 ngày còn lại của tuần bát nhật tiền Giáng Sinh này, mầu nhiệm cứu độ nơi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) được tiếp tục với Ca Vịnh Ngợi Khen của Mẹ Maria.

Thật vậy, sau khi được "thụ thai Con Đấng Tối Cao... Con Thiên Chúa" (Luca 1:32,35) trong cung dạ trinh nguyên của mình từ biến cố truyền tin, và sau khi được thai mẫu "đầy Thánh Linh" (Luca 1:41) của thai nhi Gioan Tiền Hô Tẩy Giả nhận biết cùng khen tặng, thì người thôn nữ Nazarét được Sách Diễm Tình Ca trong Bài Đọc 1 hôm qua diễn tả như "Bồ câu trong hốc đá, trong kẹt ghềnh", đã "cho thấy mặt mình", với "tiếng thánh thót... êm ái" cùng với "nét mặt mình xinh tươi'" trong Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh: Ngày 21-12 Thứ Ba
và Thánh Phêrô Canisiô

nhập thể thần linh

Theo thứ tự các bài Phúc Âm trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh từ ngày 17 đến hết 24/12, thì hai ngày đầu theo Phúc Âm Thánh Mathêu và 6 ngày cuối theo Phúc Âm Thánh Luca.

Thật vậy, ngày 17 với bài Phúc Âm của Thánh Mathêu về gia phả của Chúa Giêsu, và ngày 18 với bài Phúc Âm của Thánh Mathêu về biến cố báo mộng cho Thánh Giuse về sự thật Mẹ Maria thụ thai Con Thiên Chúa. Và các bài Phúc Âm theo Thánh Luca cho những ngày còn lại là: ngày 19 về biến cố truyền tin cho vị tư tế thân phụ của thai nhi Gioan; ngày 20 về biến cố truyền tin Lời Nhập Thể cho Mẹ Maria; ngày 21 về biến cố Mẹ Maria đi thăm viếng thai mẫu của thai nhi Gioan; ngày 22 về Ca Vịnh Magnificat Ngợi Khen của Mẹ Maria; ngày 23 về biến cố hài nhi Gioan được hạ sinh, và ngày 24 về Ca Vịnh Benedictus Chúc Tụng của vị tư tế thân phụ Zacaria của hài nhi Gioan.  (xem tiếp)


0 PVLC Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh - Thứ Hai ngày 20-12

nhập thể thần linh

Trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh, từ 17 đến 24/12 hằng năm, Giáo Hội chọn đọc các bài đọc nói chung, nhất là Bài Phúc Âm liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến biến cố nhập thể và giáng sinh của Con Thiên Chúa làm người: đầu tiên là 2 bài Phúc Âm theo Thánh ký Mathêu, và tiếp theo 6 ngày liền sau đó toàn là Phúc Âm theo Thánh ký Luca, bao gồm tất cả đoạn 1 của Phúc Âm này, đoạn Phúc Âm dài nhất, bao gồm tất cả là 80 câu, dài hơn cả đoạn 6 Phúc Âm Thánh ký Gioan, đoạn Phúc Âm dài thứ hai, bao gồm 71 câu.

Hôm nay, ngày 20/12, tức là ngày thứ bốn trong tuần bát nhật hướng đến Đại Lễ Giáng Sinh, sau bài Phúc Âm về sự kiện truyền tin Tiền Hô Gioan được thụ thai cách lạ, và trước bài Phúc Âm về biến cố thai nhi Tiền Hô Gioan được Lời Nhập Thể đến viếng thăm,  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C

nhập thể viếng thăm

Hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Tuy đang ở trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh từ ngày 17 đến 24/12, nhưng Phụng Vụ Lời Chúa là của Chúa Nhật IV hơn là thứ tự theo ngày từ 17 đến 24. Tuy nhiên, chủ đề về mầu nhiệm "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), theo Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật IV Mùa Vọng, cũng cho thấy tất cả sự thật liên quan đến biến cố giáng sinh của Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô.

Thật vậy, Đấng Thiên Sai Cứu Thế này, cho dù là Con của Vị "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24), cũng là vị "Thiên Chúa vô hình" (Colosê 1:15), nhưng được lời hứa cứu độ ngay sau nguyên tội cho biết là thuộc giòng dõi loài người, giòng dõi người nữ (xem Khởi Nguyên 3:15).  (xem tiếp)


0 PVLC: Mùa Vọng - Tuần Bát Nhật Trước Lễ Giáng Sinh: Ngày 18/12

nhập thể trinh nguyên

Bài Phúc Âm cho ngày 18/12 trong Tuần Bát Nhật tiền Giáng Sinh hôm nay tiếp ngay sau bài Phúc Âm cho ngày 17/12 hôm qua. Vì bài Phúc Âm hôm qua ghi lại gia phả của Đấng Thiên Sai Cứu Thế, từ tổ phụ Abraham tới dưỡng phụ Giuse của Người, và hôm nay về chính vị dưỡng phụ Giuse này.

"Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: 'Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội'".  (xem tiếp)


0 Mùa Vọng: Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh - Ngày 17/12

Nhập Thể: Gia Phả Đấng Thiên Sai Cứu Thế

Hôm nay, ngày 17 trong tháng 12 trong Tuần III Mùa Vọng, ngày đầu tiên của Tuần Bát Nhật trước đại lễ Giáng Sinh, một thời điểm sẽ kéo dài cho tới Đêm Vọng Phục Sinh 24/12.

Phụng niên của Giáo Hội chỉ có 2 đại lễ có Tuần Bát Nhật, đó là Đại Lễ Giáng Sinh và Đại Lễ Phục Sinh, được gọi là Tuần Bát Nhật Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật Phục Sinh, kể từ chính ngày của 2 đại lễ này. Tuy nhiên, cũng chỉ có 2 đại lễ này mới có thêm một tuần bát nhật đặc biệt trước chính đại lễ nữa.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần III Thứ 5

nhập thể phải đến

Hôm nay, Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng, Bài Phúc Âm theo Thánh ký Luca hôm nay là bài Phúc Âm chuyển tiếp rất hay, rất khít khao với Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12). Ở chỗ, chuyển từ Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là vị được sai đến trước sang Đức Giêsu Kitô là Đấng đến sau ngài.

Thật vậy, từ 3 ngày trong tuần cuối cùng của Tuần II Mùa Vọng cho tới hôm qua, Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng, chúng ta thấy Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện qua những lời Chúa Giêsu nói trong các bài Phúc Âm khác nhau. Thế nhưng, hôm nay, trước khi bước vào Tuần Bát Nhật trước Giáng Sinh, với những bài Phúc Âm liên quan trực tiếp hướng đến hay dẫn đến biến cố Giáng Sinh, một Đức Giêsu Kitô xuất hiện nơi vấn nạn được các môn đệ của Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Người:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần III Thứ 4

nhập thể phải đến

Hôm nay, Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng, Bài Phúc Âm theo Thánh ký Luca hôm nay là bài Phúc Âm chuyển tiếp rất hay, rất khít khao với Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12). Ở chỗ, chuyển từ Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là vị được sai đến trước sang Đức Giêsu Kitô là Đấng đến sau ngài.

Thật vậy, từ 3 ngày trong tuần cuối cùng của Tuần II Mùa Vọng cho tới hôm qua, Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng, chúng ta thấy Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả xuất hiện qua những lời Chúa Giêsu nói trong các bài Phúc Âm khác nhau. Thế nhưng, hôm nay, trước khi bước vào Tuần Bát Nhật trước Giáng Sinh, với những bài Phúc Âm liên quan trực tiếp hướng đến hay dẫn đến biến cố Giáng Sinh, một Đức Giêsu Kitô xuất hiện nơi vấn nạn được các môn đệ của Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Người: "Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?"  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần III Thứ 3
và Thánh Gioan Thánh Giá ngày 14-12

nhập thể chứng từ

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Mùa Vọng trong Tuần Thứ Ba hôm nay, tiếp theo ngay sau Bài Phúc Âm hôm qua, vẫn liên quan đến Vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và vẫn với thành phần lãnh đạo dân do Thái.

Nếu trong Bài Phúc Âm hôm qua, Chúa Giêsu mới đặt vấn đề với thành phần lãnh đạo trong dân này, như để gợi ý cho họ suy nghĩ, một thành phần trả lời lập lửng nửa vời như chối từ sự thật được Người gợi lên trong câu trả lời mang tính cách chất vấn của Người, và chính câu trả lời "chúng tôi không biết" của họ đã cho thấy niềm tin của họ tới đâu và ra sao.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần III Thứ 2 và Thánh Lucia đồng trinh tử đạo 13-12

nhập thể chứng từ

Hôm nay, Thứ Hai Mùa Vọng Tuần Thứ Ba, Bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu thuật lại lời đối đáp giữa "các trưởng tế và kỳ lão trong dân" hỏi Chúa Giêsu trong "đền thờ" về thẩm quyền của Chúa Kitô, Đấng vừa ra tay đánh đuổi thành phần dân chúng buôn bán trong đền thờ, và cả câu Người trả lời họ.

"Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: 'Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?' Chúa Giêsu trả lời: 'Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?' Họ bàn tính với nhau rằng:  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

nhập thể bóng dáng

Chủ đề chung Mùa Vọng là "Lời đã hóa thành nhục thể" lại càng hiện tỏ hơn vào Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng hôm nay là thời điểm Chúa gần đến, như phụng vụ hôm nay của Giáo Hội mang một mầu hồng tươi vui chứ không còn mầu tím xám hối nữa.

Đúng thế, ngay trong Tuần Ba Mùa Vọng này, Giáo Hội sẽ bắt đầu tuần bát nhật trước Giáng Sinh, từ ngày 17 đến hết 24 tháng 12, một thời điểm với những bài Phúc Âm trực tiếp liên quan đến biến cố nhập thể và giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Cứu Thế.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần II Thứ 7

nhập thể dấu báo

Ngày cuối cùng Thứ Bảy trong tuần thứ hai Mùa Vọng hôm nay, bài Phúc Âm cũng của Thánh ký Mathêu, dù không tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua, vẫn tiếp tục về nhân vật Tiền Hô Gioan Tẩy Giả được sai đến trước để dọn đường cho Đấng đến sau như thế này:

"Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: 'Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?' Chúa Giêsu trả lời: 'Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ'. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần II Thứ 6

nhập thể sự thật

Hôm nay, Thứ Sáu tuần thứ hai Mùa Vọng, bài Phúc Âm tiếp tục về nhân vật Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, một bài Phúc Âm tiếp ngay sau bài Phúc Âm cũng của Thánh ký Mathêu hôm qua:

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: 'Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!' Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần II Thứ 5

nhập thể tiền hô

Nếu trong tuần thứ hai Mùa Vọng, ba ngày đầu các bài Phúc Âm đã xoay quanh thân phận khốn khổ đáng thương của con người cần được Thiên Chúa cứu độ và trông mong Ơn Cứu Độ, thì 3 bài Phúc Âm cuối tuần này liên quan đến một con người đặc biệt đó là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả.

Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã khen tặng Vị Tiền Hô được sai đến trước Người là Đấng cao trọng hơn ông để dọn đường cho Người là Đấng đến sau ông: "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: 'Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!'"  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ.

Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần II Thứ 3 và Lễ Thành Ambrosio 7-12

nhập thể tìm kiếm

Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Vọng hôm nay là Bài Phúc Âm được Thánh ký Luca thuật lại về dụ ngôn con chiên lạc Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người:

"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần II Thứ 2

nhập thể chính lộ

Hôm nay, ngày Thứ Hai trong Tuần Thứ Hai của Mùa Vọng, bài Phúc Âm của Thánh ký Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bất toại để chứng tỏ là Người có quyền tha tội cho con người.

"Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: 'Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!'"  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

Nhập thể dọn đường

Mùa Vọng là Mùa đợi trông Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng mang đến cho chung loài người và riêng dân Do Thái Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Bởi vì, từ sau nguyên tội, loài người đã sống trong đau thương, về cả tâm hồn lẫn thể xác, đến độ, đúng như cảm nghiệm của Phật giáo: "đời là bể khổ".

Thế nhưng, vì Thiên Chúa dựng nên con người là để được sống đời đời, để được hưởng phúc trường sinh bất diệt, mà họ không thể nào chấp nhận được thân phận khổ đau bất hạnh của mình. Theo giòng lịch sử, họ đã tìm đủ cách để làm sao có thể "vượt qua sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24).  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 7
và Thánh Gioan Damasceno 4-12

nhập thể dẫn dắt

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy cuối Tuần I Mùa Vọng hôm nay cũng thế, như các bài Phúc Âm khác trong tuần, từ đầu tuần đến nay, đang ở vào tuần đầu tiên của Mùa Vọng mà nội dung lại về những gì ở đâu đâu, chẳng hạn như bài Phúc Âm hôm nay về sứ vụ truyền giáo của cả Chúa Giêsu lẫn các môn đệ của Người.

Thật vậy, Thánh ký Mathêu trong bài Phúc Âm hôm nay cho biết về cả sứ vụ truyền giáo của Chúa Giêsu lẫn mối quan tâm truyền giáo của Người như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 7
và Thánh Gioan Damasceno 4-12

nhập thể dẫn dắt

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy cuối Tuần I Mùa Vọng hôm nay cũng thế, như các bài Phúc Âm khác trong tuần, từ đầu tuần đến nay, đang ở vào tuần đầu tiên của Mùa Vọng mà nội dung lại về những gì ở đâu đâu, chẳng hạn như bài Phúc Âm hôm nay về sứ vụ truyền giáo của cả Chúa Giêsu lẫn các môn đệ của Người.

Thật vậy, Thánh ký Mathêu trong bài Phúc Âm hôm nay cho biết về cả sứ vụ truyền giáo của Chúa Giêsu lẫn mối quan tâm truyền giáo của Người như sau:  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 6
và Lễ Thánh Phanxicô Xavier ngày 3-12

nhập thể sáng soi

Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng hôm nay, Bài Phúc Âm về sự kiện Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù, như được Thánh ký Mathêu thuật lại nguyên văn như sau:

"Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: 'Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi'. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: 'Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?' Họ thưa: 'Lạy Thầy, có'. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: 'Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy'. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: 'Coi chừng, đừng cho ai biết'. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 5

nhập thể tỏ hiện

Hôm nay, Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng, Bài Phúc Âm, như ba ngày đầu tuần này, cũng có vẻ như xa lạ và không hợp với Mùa Vọng làm sao ấy.

Không phải hay sao, trong khi ý nghĩa của Mùa Vọng là thời điểm đợi trông Đấng Cứu Độ và Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa thì nội dung của bài Phúc Âm hôm nay lại là những gì liên quan đến việc tuân giữ lời Chúa, như Thánh ký Mathêu ghi lại trong Bài Phúc Âm hôm nay lời Chúa Giêsu nói về vấn đề này: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời'".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 4

Nhập thể truyền sinh

Anh Chị Em thân mến,
Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng, cũng có vẻ rất xa lạ như lạc đề với ý hướng của Mùa Vọng là mùa đợi trông Đấng Thiên Sai Cứu Thế. Vì bài Phúc Âm hôm nay là bài Phúc Âm về sự kiện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai.

Thật vậy, Thánh ký Mathêu đã thuật lại rằng: "Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: 'Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng'".  (xem tiếp)


0 PVLC Lễ Thánh Anrê Tông Đồ 30-11

Tông Đồ Anrê, Vị được gọi đầu tiên

Anh Chị Em thân mến,
Ở ba bài giáo lý vừa rồi chúng ta đã nói về hình ảnh của Thánh Phêrô. Giờ đây, căn cứ vào những gì có trong tay, chúng ta muốn nói tới 11 vị tông đồ khác một chút. Bởi thế, hôm nay chúng ta nói tới người anh em của Simon Phêrô là Thánh Anrê, vị cũng là một trong Nhóm 12.

Điều đầu tiên làm cho người ta chú ý về Thánh Anrê là tên gọi của ngài, ở chỗ, tên của ngài không phải là tiếng Do Thái mà là tiếng Hy Lạp, dấu hiệu cho thấy một tính cách cởi mở về văn hóa nào đó của gia đình ngài. Chính chúng ta cũng thấy được ở Galilêa là nơi tiếng Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp khá thông dụng. Trong các danh sách về Nhóm 12 thì Anrê được liệt kê thứ hai ở Phúc Âm Thánh Mathêu (10:1-4) và ở Phúc Âm Thánh Luca (6:13-16), hay thứ bốn ở Thánh Marcô (3:13-18) và ở Sách Tông Vụ (1:13-14). Dù sao chăng nữa thì ngài chắc chắn là ngài có một uy tín lớn trong các cộng đồng Kitô Giáo sơ khai.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ Hai

nhập thể đại đồng

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Hai Tuần I Mùa Chay, tuần đầu trong 4 tuần lễ tượng trưng cho 4 ngàn năm trông đợi Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô, Đấng "đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), đã được sai đến không phải chỉ cho riêng dân Do Thái mà cho chung toàn thể nhân loại, vì Người mặc lấy bản tính chung của nhân loại và chỉ được sinh ra theo giòng tộc Do Thái mà thôi.

Phải chăng đó là lý do, ngay trong bài Phúc Âm của ngày Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng, Giáo Hội đã chọn đọc câu chuyện về viên đại đội trưởng dân ngoại Rôma, nhân vật đã đến với Chúa Giêsu chỉ vì lo lắng cho một thằng nhỏ đầy tớ của ông ta, như được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại:  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

nhập thể cảm nghiệm

Hôm nay, theo phụng niên của mình, Giáo Hội bắt đầu tiến vào Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh, với Chúa Nhật Mùa Vọng Thứ I trong 4 tuần lễ tượng trưng cho 4 ngàn năm trông đợi Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô.

Bởi thế, chủ đề cho cả Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, thậm chí bao gồm cả Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh, căn cứ vào phụng vụ Lời Chúa tổng quan cho cả các Mùa Phụng Vụ bất khả phân ly này, đó là chủ đề "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), giống như chủ đề chung cho cả 3 mùa phụng vụ còn lại trong năm: Mùa Chay, Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh, đó là chủ đề: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25).  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 7

Cây Đèn Còn Dầu = Tỉnh Thức Nguyện Cầu

Thứ Bảy cuối Tuần XXXIV Thường Niên cũng là ngày cuối cùng của phụng niên nói chung và của chu kỳ phụng niên năm B nói riêng, Bài Phúc Âm hôm nay chỉ có 3 trong 5 câu cuối cùng ở đoạn 21 Phúc Âm Thánh Luca.

Đúng thế, 2 câu cuối cùng 37 và 38 của đoạn 21 được Thánh ký Luca cho biết về lịch trình cùng nơi chốn sinh hoạt hay giảng dạy của Chúa Giêsu vào những giây phút cuối cùng của Người ở Giêrusalem trước cuộc khổ nạn và tử giá của Người: "Ban ngày Người giảng dạy trong đền thờ, và ban đêm Người rời thành này mà về Núi Cây Dầu. Khi ngày tới thì tất cả mọi người đều đến nghe Người trong đền thờ".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 6

Một Cánh Chung Vượt Qua

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên, Bài Phúc Âm tiếp theo Bài Phúc Âm hôm qua về đường lối ứng phó của thành phần chứng nhân cuối thời, vào thời điểm Giêrusalem ám chỉ cộng đồng dân Chúa bị tàn phá (như được báo trước trong Bài Phúc Âm Thứ Ba tuần này), cũng như về số phận bị bách hại của thành phần chứng nhân cuối thời (như được tiên báo trong Bài Phúc Âm Thứ Tư sau đó), trong khi bài Phúc Âm hôm nay lại cho thấy lóe sáng niềm hy vọng như thế này:

"Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 5

Ngẩng đầu thẳng đứng

Tiếp theo bài Phúc Âm hôm qua về số phận bị bách hại của thành phần chứng nhân cuối thời, hôm nay, Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên, Bài Phúc Âm thuật lại thêm những lời cảnh báo kèm huấn dụ của Chúa Giêsu với các môn đệ về việc ứng phó với tình hình cuối thời, sau đó Người lại cho biết tiếp về hiện tượng cuối thời diễn tiến cho đến khi Người tái xuất hiện.

Về những lời huấn dụ kiêm cảnh báo của Chúa Giêsu với các môn đệ liên quan đến việc ứng phó tình hình cuối thời: "Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên: Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam 24/11

Thành Phần Chứng Nhân Cuối Thời

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên tiếp theo Bài Phúc Âm hôm qua về số phận tận số của Thành Thánh Giêrusalem, nhưng Bài Phúc Âm hôm nay nhấn mạnh đến số phận bị bách hại của thành phần chứng nhân cuối thời.

Thật vậy, ngoài hai dấu hiệu cho thấy ngày cùng tháng tận đó là hiện tượng giả dối lừa đảo hoành hành cùng với hiện tượng nhân tai kèm theo thiên tai xẩy ra cho nhân loại, còn một dấu hiệu nữa đó là sự kiện bách hại thành phần chứng nhân cuối thời: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng".  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 3 và Thánh Giáo hoàng Clementê I ngày 23/11

Đá Tảng Đức Tin - Văn Hóa Tận Số

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên, tiếp tục những bài giáo huấn Giêrusalem của Chúa Kitô, lần này, trực tiếp liên quan đến số phận tàn canh tận số sau một thời lừng danh vang bóng của chính Thành Thánh Giêrusalem: "Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: 'Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá'".

Nếu tảng "đá - rock" tượng trưng cho nền tảng đức tin vững chắc (xem Mathêu 7:24;16:18) thì những viên "đá - stones" tượng trưng cho thành phần tín đồ Do Thái giáo trong Cựu Ước cũng như thành phần Kitô hữu trong Tân Ước: "Anh em là những viên đá sống được xây lên như là một lâu đài thiêng liêng..." (1Phêrô 2:5).  (xem tiếp)


0 PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIV Thứ 2 và Lễ Thánh Cecilia 22/11

Nhỏ Bé Vĩ Đại

Hôm nay, Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên, Thánh ký Luca, qua các bài Phúc Âm trong tuần cuối cùng của phụng niên này, tiếp tục thuật lại cho chúng ta biết những giáo huấn cuối cùng của Người ở Giêrusalem sau khi trình thuật, qua các bài Phúc Âm tuần trước, là cuộc hành trình Giêrusalem của Chúa Giêsu đã đạt đến đích điểm của nó là chính Thành Thánh và Đền Thánh Giêrusalem.

Giáo huấn cuối cùng ở Giêrusalem tiếp tục bài giáo huấn đầu tiên trong Phúc Âm Thứ Bảy tuần trước về sự sống lại, được Chúa Kitô trong bài Phúc Âm hôm nay muốn dạy các môn đệ của Người liên quan đến gương sống đức tin của một bà góa, một sự kiện cũng đã được Thánh ký Marco thuật lại trong Bài Phúc Âm của Chúa Nhật XXXII Thường Niên. Hai bài Phúc Âm về bà góa được đọc trong phụng vụ Lời Chúa này có nội dung giống nhau, tuy Phúc Âm Thánh Marco có vẻ chi tiết hơn và dài hơn.  (xem tiếp)


0 PVLC Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Lễ Chúa Kitô Vua và Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 21/11

sự sống vương giả

Chủ đề sự sống của Mùa Phục Sinh đã đạt tới tột đỉnh ở Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật Trọng Kính Chúa Giêsu Kitô Vua, thời điểm kết thúc cho bất cứ phụng niên nào, dù là chu kỳ A, B hay C.

Thật vậy, nếu Chúa Kitô "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25), (lưu ý Chúa Kitô xưng Người là "sự sống lại" trước và là "sự sống" sau) thì quả thực Người "là sự sống lại" khi Người phục sinh vào ngày thứ ba từ trong kẻ chết. Bởi vì Người chính "là sự sống" bất tử không thể nào bị sự chết làm chủ và tiêu diệt.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 7

Một cánh chung biến đổi canh tân

Hôm nay, Thứ Bảy, cuối Tuần XXXIII Thường Niên, Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc vẫn tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua là bài Phúc Âm cho biết cuộc hành trình Giêrusalem của Người đã tới đích điểm của nó là chung thành thành Giêrusalem và riêng đền thánh Giêrusalem, nơi Người sau khi thanh tẩy thì Người tiếp tục giảng dạy cho dân chúng.

Và giáo huấn cuối cùng trong cuộc hành trình Giêrusalem của Người ở chính giáo đô Giêrusalem là đích điểm tỏ mình ra của Người này, đặc biệt liên quan đến mầu nhiệm cánh chung và lai thời hậu thế, như bài Phúc Âm hôm nay cho thấy, qua lời vấn đáp của Chúa Giêsu với "mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại", nên đã "đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 6

Quá yêu thương đến bất khả chấp

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên, tiếp tục với cuộc hành trình lên Giêrusalem của Chúa Kitô, ở chỗ, sau khi "Người đã gần đến Giêrusalem" trong Bài Phúc Âm hôm kia, sau đó "Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem" trong bài Phúc Âm hôm qua, và hôm nay "Chúa Giêsu vào đền thờ".

Phải, nếu đền thờ Giêrusalem là nơi Thiên Chúa ngự, là biểu hiệu cho sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, thì sự kiện Chúa Giêsu có mặt ở đền thờ này cho thấy Người đã đến được đích điểm cuộc hành trình Giêrusalem của Người.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 5 và Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ngày 18/11

Những giọt châu lệ của một Tình Yêu Thương Xót quá thống khổ

Hôm nay, Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên, bài Phúc Âm tiếp tục thuật lại hành trình lên Giêrusalem của Chúa Kitô, ở chỗ, sau khi "Người đã gần đến Giêrusalem - he was near Jerusalem" được Thánh ký Luca ghi lại trong Bài Phúc Âm hôm qua, thì bài Phúc Âm hôm nay cho biết "Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem - coming within in sight of the city".

Thật ra giữa bài Phúc Âm hôm qua và bài Phúc Âm hôm nay cách nhau một khúc phúc âm không thích hợp vào thời điểm của Mùa Thường Niên Tuần XXXIII này,  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 4 và Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi 17/11

Đã có được cho thêm là để dự trữ mà bù đắp...

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên, tiếp theo ngay sau bài Phúc Âm hôm qua. Một chi tiết cho thấy điều đó, chẳng cần theo dõi kỹ về đoạn và câu của 2 bài Phúc Âm, đó là chi tiết liên quan đến địa điểm của cuộc hành trình Giêrusalem của Chúa Giêsu.

Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm qua, nếu "Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành" thì trong Bài Phúc Âm hôm nay, "Người đã đến gần Giêrusalem", và chính "vì" thế, Phúc Âm hôm nay cho biết tiếp, "mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 3 và Thánh Margarita Tô Cách Lan với Thánh Giêtruđê ngày 16/11

Chẳng còn gì ngoài ơn cứu độ - nhờ một kẽ hở ...

Hôm nay, Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên, Bài Phúc Âm ở đầu đoạn 19 của Thánh ký Luca, tiếp ngay sau Bài Phúc Âm hôm qua ở cuối đoạn 18. Trong khi ở Bài Phúc Âm hôm qua, cuộc hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu mới "đến gần thành Giêricô", thì trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thánh ký Luca ghi nhận tiếp về cuộc hành trình này, ở chỗ: "Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành".

Cuộc hành trình tiến về Giêrusalem của Người đã khiến Người gặp gỡ một số con người đặc biệt được thuật lại trong Phúc Âm, chẳng hạn trường hợp của người mù ngồi ăn xin ở vệ đường trong Bài Phúc Âm hôm qua, hay vị "thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có" "tên là Giakêu" trong Bài Phúc Âm hôm nay.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXIII Thứ 2
và Thánh Albertô Cả 15/11

Một vũ điệu thần linh tuyệt vời

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên, cũng là bài Phúc Âm theo Thánh Marco (10:46-52) được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B, về phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu "cho một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường".

Tuy nội dung của 2 bài Phúc Âm này được cả hai Thánh Ký Marco và Luca thuật lại giống nhau, nhưng về chi tiết hơi khác nhau một chút. Chẳng hạn ở những chi tiết rõ ràng sau đây: Trước hết, về nơi xẩy ra phép lạ Chúa, trong khi Thánh ký Marco thuật lại rằng "Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô", thì Thánh ký Luca trong bài Phúc Âm hôm nay lại viết rằng "Chúa đến gần thành Giêricô".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thứ 7

Đức tin cánh chung - thời điểm minh oan

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên hôm nay liên quan đến những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ về "một dụ ngôn dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng".

Nguyên văn dụ ngôn này như sau: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thử 6
và Thánh Josaphat Giám Mục Tử đạo 12/11

Bị mang đi hay được mang đi? - được phúc cứu rỗi hay bị họa hư đi?

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên, Bài Phúc Âm vẫn tiếp tục với lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người, từ dấu chỉ Nước Trời ở bài Phúc Âm hôm qua đến sự kiện Nước Trời trong bài Phúc Âm hôm nay theo chiều hướng của câu những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu về thời điểm Nước Trời đến trong bài Phúc Âm hôm qua.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, những lời của Chúa Giêsu nói về ngày tận thế, một thời điểm cho ngày cùng tháng tận của thế giới này, đã xẩy ra như thế nào, được Thánh ký Luca ghi lại những lời Chúa Giêsu cho biết một cách tổng quan liên quan đến dấu hiệu của nó, đến việc cần phải đối phó với nó, và đến hiện tượng của nó thứ tự như sau:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thử 6
và Thánh Josaphat Giám Mục Tử đạo 12/11

Bị mang đi hay được mang đi? - được phúc cứu rỗi hay bị họa hư đi?

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên, Bài Phúc Âm vẫn tiếp tục với lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người, từ dấu chỉ Nước Trời ở bài Phúc Âm hôm qua đến sự kiện Nước Trời trong bài Phúc Âm hôm nay theo chiều hướng của câu những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu về thời điểm Nước Trời đến trong bài Phúc Âm hôm qua.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, những lời của Chúa Giêsu nói về ngày tận thế, một thời điểm cho ngày cùng tháng tận của thế giới này, đã xẩy ra như thế nào, được Thánh ký Luca ghi lại những lời Chúa Giêsu cho biết một cách tổng quan liên quan đến dấu hiệu của nó, đến việc cần phải đối phó với nó, và đến hiện tượng của nó thứ tự như sau:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thứ 5
và Thánh Matino Thành Tour 11/11

Nước Trời là một thực tại thần linh, không theo chiều kích thời gian và không gian mà là chiều kích hiện thực đức tin

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên, thuật lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu trả lời cho "những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu 'Khi nào nước Thiên Chúa đến'".

Trong khi câu hỏi liên quan đến thời điểm "khi nào Nước Thiên Chúa đến", câu trả lời của Chúa Giêsu lại nói đến địa điểm hay nơi chốn có tính cách hiện thực "Nước Chúa đến" như thế này: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thứ 4
và Thánh Giáo Hoàng Lêo Cả 10/11

Vô ơn là thái độ lạm dụng Thiên Chúa và coi Ngài như một phương tiện sử dụng của mình hơn là cùng đích nhắm đến

Hôm nay, Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên, Bài Phúc Âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cuộc hành trình lên Giêrusalem của Người, một cuộc hành trình đã đi tới chỗ "Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa".

Thật vậy, cuộc hành trình Giêrusalem của Chúa Giêsu, theo bài Phúc Âm hôm nay ghi nhận, thì kể như mới rời khỏi miền bắc nước Do Thái là Xứ Galilêa, và bắt đầu vượt qua "biên giới" giữa hai miền trung bắc mà vào miền trung của nước này là Samaria. Bởi vì, cũng theo bài Phúc Âm này, Người đã chữa lành cho 10 nạn nhân phong cùi, trong đó có một "là người xứ Samaria".  (xem tiếp)


0Lễ Cung Hiến Đền Thờ Gioan Laterano 9/11

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, tất cả chúng ta được trở nên đền thờ của Thiên Chúa

Trích bài giảng của thánh giám mục Caesarius thành Arles

Anh em thân mến, hôm nay nhờ lòng khoan nhân của Đức Ki-tô, chúng ta hân hoan mừng rỡ cử hành ngày kỷ niệm khánh thành ngôi đền thờ này. Nhưng chính chúng ta phải là đền thờ đích thực và sống động của Thiên Chúa. Dân Ki-tô hữu quả có lý khi trung thành mừng kính ngày trọng đại của Mẹ Hội Thánh, vì họ biết nhờ Mẹ Hội Thánh mà họ được tái sinh vào cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì khi sinh ra lần đầu, chúng ta là những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng lần sau, chúng ta đã được trở nên những kẻ được Người xót thương. Lần sinh thứ nhất dẫn chúng ta đến cõi chết, còn lần sinh thứ hai lại đưa chúng ta về cõi sống.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXII Thứ 2

Không sống Đức Tin không thể tránh làm gương mù và có sống đức tin mới có uy tín sửa lỗi cho nhau

Hôm nay, Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên, Bài Phúc Âm bao gồm 3 vấn đề "Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ" của Người, những vấn đề dường như hoàn toàn khác nhau, chẳng liên quan gì đến nhau: vấn đề thứ nhất là "gương xấu", vấn đề thứ hai là "sửa bảo nhau" và vấn đề thứ ba là "lòng tin hạt cải".

Về "gương xấu": "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này". Về "sửa bảo nhau": "Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 'Tôi hối hận', thì con hãy tha thứ cho nó"  (xem tiếp)


0PVLC Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

sự sống phàm tục

Chủ đề sự sống của Mùa Phục Sinh tiếp tục nơi Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B hôm nay, một sự sống được thể hiện qua lòng tin tưởng của con người, được tiêu biểu nơi hai bà góa, hai bà đều là những người phụ nữ vô danh tiểu tốt trong dân chúng, một ở trong Bài Đọc 1 và một ở trong Bài Phúc Âm.

Thật vậy, ở trong Bài Đọc 1, bà góa vô danh thứ nhất trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay sống sự sống tin tưởng đây, như Sách Các Vua thuật lại, ở Sarephta. Và đức tin của bà "quả phụ đang lượm củi trước cửa thành" bấy giờ được tỏ ra qua việc bà đã có vẻ dại dột đến liều lĩnh nghe lời tiên tri Elia, khi bà đáp ứng đúng như những gì vị tiên tri này yêu cầu bà giúp ông: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống'. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: 'Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh'".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXI Thứ 7

sự sống phàm tục

Hôm nay, Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên, Bài Phúc Âm theo Thánh ký Luca được Giáo Hội chọn đọc tiếp tục với Bài Phúc Âm hôm qua, liên quan đến người quản lý bất lương bị chủ sa thải nên đã tìm cách để tồn tại trong tình trạng thất nghiệp khốn khổ ấy, và cách thức người quản lý bất lương này làm liên quan đến tiền bạc gian lận của chủ. Đó là lý do, trong Bài Phúc Âm hôm nay, tiếp tục huấn dụ "các môn đệ", Chúa Giêsu đã nói với các vị về tiền bạc.

Trước hết, đối với tha nhân, Người bảo các vị hãy lợi dụng tiền bạc mà làm việc bác ái, hay nói đúng hơn, đừng coi của hơn người mà ngược lại phải coi người hơn của: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXI Thứ 6

sự sống khôn khéo

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên, Bài Phúc Âm không tiếp ngay sau Bài Phúc Âm hôm qua là bài Phúc Âm về việc tìm kiếm con chiên lạc và đồng bạc bị thất lạc.

Sau 2 dụ ngôn này là dụ ngôn về người cha nhân lành thương 2 người con đáng thương của mình tùy theo hoàn cảnh của mỗi đứa, nhưng lại không được Giáo Hội chọn đọc, mà lại chọn đọc Bài Phúc Âm ở đầu Đoạn 16 về người quản lý bất lương bị chủ báo cho nghỉ việc nên đang mưu toan tìm cách sống còn.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXI Thứ 5 & Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục ngày 4/11

sự sống thất lạc

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên hôm nay Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca bắt đầu 10 câu đầu của đoạn 15, một đoạn từ đầu đến cuối hoàn toàn về Lòng Thương Xót Chúa, bao gồm 3 dụ ngôn, 2 ngắn đầu và 1 dài cuối.

Sở dĩ Chúa Giêsu phải nói đến 3 dụ ngôn về Lòng Thương Xót Chúa ấy, là vì, như đầu Bài Phúc Âm hôm nay cho biết: "Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: 'Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng'".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXXI Thứ Tư
và Lễ Thánh Martin de Porres 3/11

sự sống nợ nần

Bài Phúc Âm cho Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên hôm nay tiếp theo Bài Phúc Âm hôm qua, nhưng hoàn toàn với một bối cảnh khác, không còn ở trong bữa ăn tại nhà của một trong nhũng người lãnh đạo của thành phần biệt phái nữa, mà là đã xong bữa ăn ấy và đang thực hiện một cuộc hành trình, tiếp tục tiến về Giêrusalem, một cuộc hành trình đến một đích điểm chất chứa một ý nghĩa cần phải được Chúa Giêsu khẳng định và cảnh giác cho rất ư là nhiều người đang hào hứng đồng hành với Người bấy giờ, như Bài Phúc Âm thuật lại như sau:

"Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta".  (xem tiếp)


0Lễ Các Đẳng 2-11

sự sống chưa trọn

Giáo Hội cố ý đặt Lễ Các Đẳng (2/11) ngay sau Lễ Các Thánh (1/11) hằng năm như có ý nhấn mạnh đến mầu nhiệm các thánh thông công.

Các Thánh là những vị đã được hưởng phúc trên thiên đàng, đã đạt đến cùng đích của mình, đã được hiệp thông thần linh viên mãn trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, còn Các Đẳng là những vị tuy đã được rỗi nhưng chưa hoàn toàn được hưởng vinh phúc như Các Thánh, chưa được hoàn toàn chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa vô cùng uy nghi và toàn thiện, bởi hậu quả gây ra bởi tội lỗi của các vị khi còn sống trên trần gian này.  (xem tiếp)


0PVLC Lễ Các Thánh Thứ Hai 1-11

sự sống viên trọn

Hôm nay, Lễ Trọng Kính Các Thánh trên trời, Phụng Vụ Lời Chúa vì thế được Giáo Hội chọn đọc đều trực tiếp liên quan đến Các Thánh: Bài Đọc 1 liên quan tới số phận của các ngài, Bài Đáp Ca liên quan tới tinh thần của các ngài, Bài Đọc 2 liên quan tới vinh phúc của các ngài, và sau hết Bài Phúc Âm liên quan đến thánh đức của các ngài.

Bài Đọc 1 liên quan tới số phận của các ngài. Thật vậy, Sách Khải Huyền ở đoạn 7 đã cho chúng ta thấy số phận của Các Thánh nơi hình ảnh "đoàn người đông đảo không thể đếm được,  (xem tiếp)


0PVLC Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B

Bất chấp cả Ngày Hưu Lễ

Chủ đề sự sống của Mùa Phục Sinh vẫn tiếp tục được chất chứa trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B hôm nay, liên quan đến giới răn cao trọng nhất.

Trước hết, trong bài Phúc Âm hôm nay, để trả lời cho hỏi của một "người trong nhóm luật sĩ": "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?", Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXX Thứ 7

Bất chấp cả Ngày Hưu Lễ

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên, tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua. Đúng hơn, cả hai bài Phúc Âm hôm qua và hôm nay là một, vì khung cảnh diễn ra đều ở trong cùng một địa điểm là "nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa", nhưng về nội dung thì được Giáo Hội cắt ra làm hai, vì ở nơi đây Chúa đã dạy hai bài học cho thành phần biệt phái đang ăn uống với Người bấy giờ.

Bài học thứ nhất đã được Chúa Giêsu huấn dụ trong bài Phúc Âm hôm qua về tinh thần và mục đích của lề luật liên quan đến sự kiện Người chữa lành cho người bị bệnh thủy thủng vào ngày hưu lễ. Bài học thứ hai được Người huấn dụ họ sau khi "Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXX Thứ 6

Bất chấp cả Ngày Hưu Lễ

Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên, trình thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành ở ngay trong nhà của một vị thủ lãnh nhóm biệt phái vào ngày hưu lễ, nguyên văn như sau:

"Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: 'Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?' Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Ðoạn Người bảo các ông rằng: 'Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?' Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy".  (xem tiếp)


0THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ 28-10

Tông Đồ Simon và Thaddêô

Tông đồ Si-mon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan, chống người Rô-ma. Người được xếp thứ mười một trong bản danh sách các Tông Đồ. Còn thánh Giu-đa, cũng được gọi là Ta-đê-ô, là người đã hỏi Chúa trong Bữa Ăn Tối : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế gian ?” Và ông đã nhận được lời Chúa hứa : “Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXX Thứ 4

Cứu độ: ân sủng không phải công lênh

Hôm nay, Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên, trong bài Phúc Âm, Thánh ký Luca thuật lại cho chúng ta về vấn nạn số người được cứu độ, một vấn nạn bất chợt được đặt ra cho Chúa Giêsu khi Người đang "rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem", đích điểm mà Người phải đến để hoàn tất ơn cứu độ - Vậy Người đã trả lời ra sao?

Để hiểu được câu trả lời của Chúa Giêsu, cần phải biết nguyên văn câu hỏi từ một người nào đó trong đám đông đi theo Người bấy giờ: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?"  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXX Thứ 3

Nước Thiên Chúa là một sự sống phát triển

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên, thuật lại 2 dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để sánh ví về "Nước Thiên Chúa" như sau:

Dụ ngôn thứ nhất: "Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó". Dụ ngôn thứ hai: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXX Thứ 2

Chữa lành hơn là trừ quỉ

Hôm nay, Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên, bài Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà khòm lưng 18 năm trường ở trong hội đường vào một ngày hưu lễ.

"Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: 'Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà'. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa".  (xem tiếp)


0PVLC Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B hôm nay vẫn tiếp tục chủ đề sự sống của Mùa Phục Sinh và từ Mùa Phục Sinh, một sự sống theo ý nghĩa ánh sáng: "ánh sáng sự sống - the light of life" (Gioan 8:12).

Thật vậy, nếu chết là hiện tượng hay sự kiện linh hồn lìa khỏi thể xác, tức là tình trạng con người hoàn toàn và vĩnh viễn không còn biết gì nữa, thì sống thực sự là tình trạng con người còn nhận biết hay có nhận thức, có ý thức. Đó là lý do "sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha đã sai là Đức Giêsu Kitô" (Gioan 17:3).  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXIX Thứ 7
và Thánh Gioan Capistrano lễ ngày 23/10

Những bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên hôm nay là bài Phúc Âm chất chứa lời Chúa Giêsu cảnh giác "những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu của họ hoà lẫn với máu của các vật họ tế sinh".

Người cảnh giác họ những gì, nếu không phải cảnh giác họ về hình phạt tương tự như thế nếu họ không ăn năn hối cải, mà cứ tưởng mình tốt lành hơn các nạn nhân được họ thuật lại cho Chúa Giêsu biết.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXIX Thứ 6 và Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 22/10

Nạn Nhân Bản Thân

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên, tiếp theo ngay sau bài Phúc Âm hôm qua về chính bản thân của Chúa Kitô, bài Phúc Âm hôm nay, với 7 câu cuối cùng của đoạn 12, Thánh ký Luca đã thuật lại cho chúng ta những gì "Chúa Giêsu phán bảo dân chúng" về việc họ biết xem điềm trời mà không biết suy đoán dấu chỉ thời đại, cũng như việc họ cần phải thanh toán với đối phương khi còn có thể.

Trước hết, về việc họ biết xem điềm trời mà không biết suy đoán dấu chỉ thời đại:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXIX Thứ 5

Chúa Kitô cũng chủ trương bạo lực như ai? - "Thày đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo!"

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên, tuy có 4 câu ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa sâu xa liên quan đến chính bản thân của Chúa Kitô, hơn là đến các môn đệ của Người như 2 bài Phúc Âm hôm qua và hôm kia, nhưng lại là những gì được Người "phán cùng các môn đệ" chứ không với ai khác, với chung dân chúng hay với riêng thành phần biệt phái và luật sĩ như thường thấy. Nguyên văn của Bài Phúc Âm hôm nay như sau:

"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế,  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXIX Thứ 4

Bao giờ "Con Người sẽ đến"? - Phải chăng không bao giờ vào lúc chúng ta tỉnh thức mà là vô thức?!

Hôm nay, Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên, bài Phúc Âm được Thánh ký Luca ghi lại tiếp theo bài Phúc Âm hôm qua về lời Chúa Kitô khuyên các môn đệ của Người "tỉnh thức" chờ Người đến.

Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Kitô nói cho các môn đệ của Người biết lý do tại sao các vị cần phải "tỉnh thức": "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXIX Thứ 3

Chủ mà cũng không có chìa khóa vào nhà... phải gõ cửa chờ mở ra cho

Trong Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh sống động về một con người công chính sống bởi đức tin như thế nào, qua những gì Người nói với các môn đệ của Người sau đây:

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".  (xem tiếp)


0PVLC Lễ Thánh Sử Luca

Chúa đến sau các nhà giảng thuyết

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, về Tin Mừng.

Anh em thân mến, Chúa Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, khi thì dùng lời nói, lúc thì dùng việc làm mà dạy bảo chúng ta. Chính việc làm của Người là luật cho chúng ta, vì khi lặng lẽ làm một việc nào thì Người cho biết chúng ta phải làm gì. Quả vậy, Người sai các môn đệ từng hai người đi rao giảng là vì đức ái có hai điều luật : đó là mến Chúa và yêu người. Chúa sai các môn đệ từng hai người đi rao giảng là Người kín đáo nhắc nhở cho chúng ta hiểu rằng : ai không có đức ái đối với tha nhân, thì tuyệt đối không được lãnh nhiệm vụ rao giảng.  (xem tiếp)


0PVLC Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B hôm nay cũng vẫn tiếp tục chủ đề "sự sống" của Mùa Phục Sinh, một sự sống được Chúa Kitô hy hiến cho nhân loại, như chính lời Người tuyên bố ở cuối bài Phúc Âm hôm nay: "Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Sự thật về việc hy hiến này của Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai Cứu Thế của cả Dân Do Thái cũng như dân ngoại, Đấng đã được Thiên Chúa Hóa Công hứa với hai nguyên tổ sau khi các vị sa ngã phạm tội (xem Khởi Nguyên 3:15), và cũng là Đấng đã được Lịch Sử Cứu Độ trong Thánh Kinh Cựu Ước của Dân Do Thái tiên báo, nhất là qua các vị tiên tri, như Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay:  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXVIII Thứ 7 và Thánh Magarita Alacoque cùng Thánh Hedviga lễ ngày 16-10

Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca cho Thứ Bảy cuối Tuần XXVIII Thường Niên hôm nay vẫn cùng với Bài Đọc 1 cho năm lẻ trong ngày tiếp tục đề tài về đức tin công chính hay về người lành sống bởi đức tin.

Thật vậy, theo lời Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm, thì người lành sống bởi đức tin là người tỏ ra hiên ngang làm chứng cho sự thật, tức làm chứng cho Chúa Kitô, không sợ hãi khi bị bách hại, hay sợ hãi kẻ bắt bớ mình, trái lại, họ sống như đang ở trước nhan Thiên Chúa là Đấng ngự trong họ bằng Thánh Thần của Ngài, để Ngài có thể tỏ mình ra trong họ và qua họ ở vào chính những cơn gian nan thử thách cần đến đức tin bất khuất của họ.  (xem tiếp)


0PVLC Mùa Thường Niên Tuần XXVIII Thứ 6 và Lễ Thánh Têrêsa Avila ngày 15/10

Bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên hôm nay vẫn theo chiều hướng đức tin công chính là những gì được Bài Đọc 1 cho năm lẻ tiếp tục khai triển từ Thứ Hai đầu Tuần XXVIII Thường Niên này.

Trước hết, có một chi tiết hơi lạ ở ngay đầu bài Phúc Âm hôm nay, đó là chi tiết: "Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: 'Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình'...". Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao tình trạng dân chúng đông đảo đến độ chen lấn đạp cả lên nhau lại trở thành nguyên động lực thúc đẩy Chúa Giêsu lên tiếng giảng dạy các môn đệ của Người về việc ý tứ giữ mình cho khỏi men của những người biệt phái? Phải chăng hiện tượng chen lấn nhau, đến độ gây tổn hại cho nhau như thế là hình ảnh về một thứ môi trường có thể lây lan những cái xấu xa từ kẻ mạnh sang kẻ yếu!  (xem tiếp)