0

- Ý chỉ tháng 01 - 2023 : - Cầu cho các nhà giáo dục

PVLC Tuần III Thường Niên Năm A

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật III Thường niên được ĐTC Phanxicô chọn là Chúa Nhật Lời Chúa từ năm 2019 ngày 30/9, Lễ Thánh Giêrônimô, qua tự sắc "Người mở trí cho họ hiểu", và năm 2023 này là năm thứ 4 Giáo Hội cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa này. Tại sao ĐTC Phanxicô lại chọn CN III Thường Niên này là Chúa Nhật Lời Chúa?
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 2006 - Đồng Công Mục Nát

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 2006 - Đồng Công Mục Nát - Liệt bệnh và Tử vong  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1993 - Đồng Công Hồi Sinh

1993 - Đồng Công Hồi Sinh - Trở Về và Tái Tạo  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1975 - Đồng Công Vượt Qua

Đồng Công Vượt Qua - Không tháo chạy, Nhưng xuất hành  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1955 - Đồng Công Nẩy Sinh: Các cơ sở Đồng Công ở GP Buôn Mê Thuột từ 1959; GP Đà Lạt từ 1968; GP Nha Trang từ 1974

Các cơ sở Đồng Công ở GP Buôn Mê Thuột từ 1959; GP Đà Lạt từ 1968; GP Nha Trang từ 1974  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1955 - Đồng Công Nẩy Sinh: Các cơ sở Đồng Công ở Giáo phận Qui Nhơn từ 1957

Các cơ sở Đồng Công ở Giáo phận Qui Nhơn từ 1957
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1955 - Đồng Công Nẩy Sinh 1. Các Cơ sở ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955 (tiếp)

Đệ Tử Viện - Giắo Sỹ Dưỡng Đường, Trường Đồng Công,
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1955 - Đồng Công Nẩy Sinh 1. Các Cơ sở ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955

Các cơ sở Đồng Công ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955: Nhà Mẹ, Khu Kitô Vương, Khu Nhà 30 Gian, Tu Viện Khiết Tâm Tam Hà, Tu Viện Tiệc Ly Lái Thiêu, Đệ Tử Viện, Giáo sĩ Dưỡng đường, Trường Đồng Công  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1941 - Đồng Công Khai Sinh

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Người Anh Cả của chúng ta đã cách mạng một cái lệ riêng cho dòng Anh thành lập liên quan đến ngày tháng mừng kỷ niệm mà theo trần gian gọi là ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm và ngọc khánh 75 năm. Dòng Đồng Công chúng ta, cũng mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh như ai, nhưng lại căn cứ vào tuổi đời của Chúa Mẹ, siêu nhiên hơn: ngân khánh 15 năm, kim khánh 33 năm và ngọc khánh 70 năm.  (xem tiếp)

Magnificat - RIP LH Maria Đỗ Thị Hiên

Quí AC THĐC rất thân mến, Em vừa nhận được tin báo từ Chị Tina về LH Maria Đỗ Thị Hiên là thân mẫu của Anh Hiến / Vạn, THĐC IXB, mới qua đời ở Việt Nam hôm Thứ Bảy 14/1/2023 vừa rồi, lúc 4 giờ sáng VN. Anh Hiến cũng về VN thăm mẹ khi phái đoàn THĐC trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 cũng vừa về VN được ít lâu.  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: Dẫn nhập

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Cảm nhận
Người Anh Cả của chúng ta đã cách mạng một cái lệ riêng cho dòng Anh thành lập liên quan đến ngày tháng mừng kỷ niệm mà theo trần gian gọi là ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm và ngọc khánh 75 năm. Dòng Đồng Công chúng ta, cũng mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh như ai, nhưng lại căn cứ vào tuổi đời của Chúa Mẹ, siêu nhiên hơn: ngân khánh 15 năm, kim khánh 33 năm và ngọc khánh 70 năm.  (xem tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 19-22/1/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo chiều hướng cùng Giáo Hội Đồng hành bằng tinh thần Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo trong thế giới ngày nay để có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho con người càng tân tiến càng bạo loạn và khốn cùng, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai do chính con người gây ra, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 19-22/1/2023 ở những cái links sau đây:
 (xem tiếp)

Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 12-15/1/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hiệp thông với Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium" trong thế giới ngày nay, và tham gia sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, để mang lại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" cho con người càng tân tiến về văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng bạo loạn và suy vong hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta hãy theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links tin tức cần lưu ý sau đây:
 (xem tiếp)

Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 9-11/1/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hiệp thông với Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium" trong thế giới ngày nay, và tham gia sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, để mang lại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" cho con người càng tân tiến về văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng bạo loạn và suy vong hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta hãy theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links tin tức cần lưu ý sau đây:
 (xem tiếp)

THĐC Hội Ngộ III 2023 - Chương Trình

Quí AC trong BPV 2019-2023 rất thân mến,
BPV THĐC chúng ta đã đồng ý đổi thời điểm tổ chức THĐC Hội Ngộ III 2023 vào cuối tuần Memorial Day, cuối tháng 5, thay vì cuối tuần Labor Day đầu tháng 9. Và chúng ta cũng đã book được vào thời điểm cuối tuần Memorial Day này tại trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, 25-28/5/2023, từ chiều tối Thứ Năm đến sáng Chúa Nhật. Để sửa soạn cho cuộc Hội Ngộ THĐC III 2023 của chúng ta, em đã tạm phác họa chương trình,  (xem tiếp)

Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 5-8/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tiếp tục hiệp thông cầu nguyện bằng Niềm vui Emmanuel, theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican II, Cộng đồng Dân Chúa chúng ta cùng nhau quan tâm và lưu ý đặc biệt đến tình hình Giáo hội, từ những gì liên quan đến ĐTC Phanxicô, đến Giáo Hội, đến tình hình thời cuộc trong 4 ngày qua ở những cái links tin tức sau đây:
 (xem tiếp)

Cha Thủ: Giáng sinh trong tù... chút quà Phật đản

Quý CRM thân thương trong Lòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, 9 giờ tối ngày 7/1/2023 ở California, đồng thời cũng là 12 giờ trưa sáng Chúa Nhật mùng 8/1, Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, một lễ trọng cử hành biến cố lịch sử liên quan đến dân ngoại, cho thấy rằng ngay từ ban đầu, ngay từ khi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), với tâm hồn chân thành tìm kiếm chân thiện mỹ theo lương tâm và khuynh hướng tôn giáo của mình,  (xem tiếp)

Giáo Hội hiện thế - thời khoảng 1-4/1/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo chiều hướng cùng Giáo Hội Đồng hành bằng tinh thần Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo trong thế giới ngày nay để có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho con người càng tân tiến càng bạo loạn và khốn cùng, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai do chính con người gây ra, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 1-4/1/2023 ở những cái links sau đây:
 (xem tiếp)

THĐC Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2022: Hậu chấn

Quý CRM thân thương trong Lòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, vào giờ này, là ngày mùng 2 Tết Tây ở Hoa kỳ, đồng thời cũng là mùng 3 Tết Tây ở Việt Nam, và sau khi đã phổ biến trọn bộ links Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 của THĐC vào đúng ngày cuối năm 31/12/2022, em xin cập nhật một số hậu chấn về chuyến đi lịch sử hiếm quí và tuyệt vời này, liên quan đến địa dư "từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau" và liên quan đến Ngày Hội ngộ THĐC HK - VN 29/11/2022.  (xem tiếp)

THĐC Hội Ngộ III 2023

Quí THĐC thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, vào giờ phút này, tối đêm ở Hoa Kỳ ngày 30/12, áp tất niên Dương lịch 2023, và thực sự đã là sáng ngày tất niên 2023 ở Việt Nam, em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC những gì trước đây quen gọi là Lịch Sinh Hoạt THĐC, nhưng từ Năm 2023, em xin gọi cho chính xác hơn và thân tình hơn, đó là Những Tháng Ngày Đồng Công.
Thật vậy, trong cái vốn được gọi là Lịch Sinh Hoạt THĐC, trong đó bao gồm 3 ngày chính: thứ nhất là indexTin-Than-Huu-DC.html>(xem tiếp)

THĐC - Những Tháng Ngày Đồng Công 2023 - Tháng Giêng

Quí THĐC thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, vào giờ phút này, tối đêm ở Hoa Kỳ ngày 30/12, áp tất niên Dương lịch 2023, và thực sự đã là sáng ngày tất niên 2023 ở Việt Nam, em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC những gì trước đây quen gọi là Lịch Sinh Hoạt THĐC, nhưng từ Năm 2023, em xin gọi cho chính xác hơn và thân tình hơn, đó là Những Tháng Ngày Đồng Công.
Thật vậy, trong cái vốn được gọi là Lịch Sinh Hoạt THĐC, trong đó bao gồm 3 ngày chính: thứ nhất là (xem tiếp)

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

Magnificat anima mea dominum - cùng Mẹ xin chúc tụng cảm tạ LTXC đã ban cho con sống tới giây phút này, sáng sớm Thứ Bảy ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2022,
Thật là trùng hợp. Chính em cũng không ngờ. Hôm nay, Thứ Bảy 31/12/2022, 3 thứ "cuối cùng" đã xẩy ra cùng một lúc: Bài tường trình "cuối cùng" trong toàn bộ Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công, vào ngay thời điểm là ngày "cuối cùng" của năm 2022, về một địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam ở vị trí "cuối cùng" của quê hương yêu dấu.  (xem tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 26-28/12/2022

Kính gửi Cộng đồng Dân Chúa những bản tin Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 26-28/12/2022, và với tâm tình tin tưởng nguyện cầu, chúng ta cùng nhau theo dõi ở những cái links sau đây:
Giáo Hoàng và Giáo Hội
ĐTC Phanxicô xin cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI
 (xem tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 22-25/12/2022

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Một lần nữa xin Chúc Mừng Giáng Sinh cộng đồng dân Chúa. Niềm Vui Emmanuel là niềm vui được Thiên Chúa ở cùng, một vị Thiên Chúa vô cùng cao trọng, thánh hảo, khôn ngoan và toàn năng, "vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi", Người đã trở nên hèn yếu, khốn khổ, tuân phục và phục vụ cho đến cùng. Bởi thế, vì "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24) đã mạc khải tất cả bản thân của mình ra nơi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) là Emmanuel,
 (xem tiếp)

Anh Tổng PV chúc mừng Giáng Sinh THĐC HN và VN

Quí THĐC rất thân mến của em,
Em vừa nhận được Thiệp Giáng Sinh từ Nhà Mẹ Thủ Đức của Anh Tổng PV Vũ Minh Nhiên, CRM.
 (xem tiếp)

Chúc Mừng Giáng Sinh

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Phục Sinh là Đại Lễ của riêng Giáo Hội Kitô Giáo, thì Giáng Sinh là Đại Lễ của chung nhân loại, là Tân Xuân Cứu Độ của những ai được sinh vào trần gian này với một bản tính đã bị nhiễm lây nguyên tội. Bởi thế, các mục đồng mới nghe thấy "tin vui cả thể" về một "Đấng cứu thế đã sinh ra trong thành Đavít",
 (xem tiếp)

Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản chúc mừng Giáng sinh THĐC

Quí THĐC HK rất thân mến của em,
Hôm qua em nhận được Thiệp mừng Giáng sinh THĐC chúng ta từ Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản đại diện chung tỉnh dòng. Chúng ta hãy cùng nhau cám ơn Anh Tỉnh Vụ Trần Quốc Toản và anh em tỉnh dòng ĐC HK, vì không phải chỉ có thiệp mà còn cầu cho chúng ta 1 Tuần 7 trước Lễ Giáng sinh nữa. Để đáp lễ, THĐC chúng ta dâng 1 chuỗi Kinh Mân Côi cầu cho anh và anh em tỉnh dòng nhé, và THĐC chúng ta sẽ kèm theo Thiệp Giáng sinh qua email sau như mọi năm.
em tâm phương
 (xem tiếp)

chuc mung le Giang Sinh

Em xin chuyển đến quí THĐC lời chúc Giáng sinh của Anh Tuyên Úy Đỗ cao Tùng của chúng ta ở bản đính kèm. Xin cám ơn Anh Tùng và xin đại diện kính chúc Anh một Mùa Vọng và Giáng Sinh 2022 tràn đầy Niềm vui Emmanuel nhé.
em tâm phương
 (xem tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế thời khoảng 16-18/12/2022

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
"Thế giới trình bày ở đây là thế giới của con người, tức là toàn thể gia đình nhân loại với mọi sự thuộc môi trường sinh sống của gia đình này. Thế giới ấy là sân khấu của lịch sử nhân loại và là thế giới mang dấu tích những cố gắng, thất bại và thắng lợi của nhân loại; thế giới ấy, người Kitô hữu tin là đã được tình yêu của Ðấng Tạo Hóa tác thành và bảo trì; thế giới ấy đã rơi vào ách nô lệ tội lỗi, nhưng, nhờ Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại mà bẻ gãy uy quyền Thần Dữ, đã được giải thoát để thay hình đổi dạng theo dự định của Thiên Chúa mà tiến tới sự viên mãn".
 (xem tiếp)

RIP- Anh Đaminh Maria Trần Thanh Việt, một THĐC-VN Đội 1

Quí CRM THĐC thân mến,
Sáng hôm nay em nhận được một ai tín từ email của Anh Lê Trung Tín, THĐC VN, con của Anh Lê An Nhân (THĐC Đội 1) đang ở Hoa Kỳ) và là Cháu của Anh Lê An Đại (đang ở Nhà Mẹ Thủ Đức), người anh em này đã tự giới thiệu với em như thế trước buổi hội ngộ THĐC HK và VN ngày 29/11/2022 vừa qua.
 (xem tiếp)

Giáo hội hiện thế trong thời khoảng 7-11/12/2022

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế giới văn minh tân tiến về kỹ thuật và nhân bản nhân quyền về văn hóa càng ngày càng biến đổi khôn lường, nhưng theo chiều hướng tiêu cực hơn là tích cực. Theo chiều hướng của Công đồng chung Vatican II, qua hiến chế mục vụ "Vui mừng và hy vọng - gaudium et spes", thì, như vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta Emmanuel, liên lỉ "Giáo hội trong thế giới ngày nay", chứ không phải ở ngoài thế giới: để như một chút men làm cho tất cả hũ bột trần gian dậy men tinh thần và ơn cứu độ của Chúa Kitô.
 (xem tiếp)

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022: Tổng hợp Toàn bộ Hành trình

Quí CRM rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm đến quý CRM thân yêu của em hôm nay, 8/12/2022, Lễ Mẹ đầu tiên ở đầu Mùa Vọng mở màn cho cả phụng niên mới, được Giáo hội cử hành như Mẹ là Rạng đông của Mặt Trời Công chính Giêsu Kitô Con Mẹ như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9) khi Người Giáng sinh làm người - Emmanuel.
 (xem tiếp)

Giáo hội hiện thế - Thời khoảng 3-6/12/2022

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Theo chiều hướng của Công đồng chung Vatican II, qua hiến chế mục vụ "Vui mừng và hy vọng - gaudium et spes", thì, như vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta Emmanuel, liên lỉ "Giáo hội trong thế giới ngày nay", chứ không phải ở ngoài thế giới:  (xem tiếp)

Kỷ yếu Truyền giáo Đồng Công

Quí Anh thừa sai CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa Mẹ đã cho chúng ta có chung một Lý tưởng Thánh Đồng công từ một Đấng sáng lập là Anh QP kính yêu. Sau nữa, chúng ta cũng cảm tạ Chúa Mẹ đã tuyển chọn chúng ta chẳng những là tu sĩ Đồng Công mà còn là những thừa sai Đồng Công thực sự nữa.
 (xem tiếp)

THĐC Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022: Nếm thử và Nhìn Coi

Xin chào bình minh Quí CRM rất thương yêu của Lòng Đồng Công Mẹ Chúa Cứu Chuộc từ vùng sa mạc San Bernardino Nam California,
Tạ ơn Anh Cả và cám ơn Quí CRM đã đồng hành với phái đoàn THĐC HK đại diện chúng em, nhờ đó, chính bản thân mỗi người chúng em, không nhiều thì ít, không mạnh thì yếu, không sớm thì muộn, đã thực sự "nếm thử và nhìn coi" (TV 34:8) những gì là thiện hảo Chúa làm một cách lạ lùng và tỏ tường, hoàn toàn vượt lên trên những gì là tự nhiên, cần phải có ơn Chúa mới có thể làm được, qua anh em tu sĩ Đồng Công,
 (xem tiếp)

TIN\BÀI MỚI

27 tháng tư 1974
QP thành lập Hội THĐC

Tông Đồ Chúa Tình Thương

Thần Lương Hằng Ngày

Tin Thân Hữu ĐC

Tin Tổng Hợp

Truyền Giáo Đồng Công - 2022

Đức Thánh Cha 

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Trần Mỹ Duyệt

Lý Tưởng Thánh ĐC /a>

Đề Mục Tu Đức

Trang Mẹ Maria

Lịch THĐC tháng 01-2023

Hôm nay: 

WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
               

"Khi việt cộng tấn công tới, các em cứ việc xuống thuyền ra khơi, thế nào tầu Mỹ cũng vớt...!(Apr-10-1975)"

Lệnh xuất hành lên đường của QP

"một cuộc LÊN ĐƯỜNG "để giữ lấy DÒNG và để TRUYỀN GIÁO""