0

Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

Đường Thánh Giá Hôn Nhân Gia Đình

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương vẫn còn tiếp tục, dù đã qua hết 1 năm, từ ngày 19/3/2021, vì năm này kết thúc vào Ngày Hội Ngộ Các Gia Đình trên thế giới 26/6/2022.

Bởi thế, sau 2 năm không thể thực hiện Đàng Thánh Giá ở đấu trường/hí trường Colosseum/Coliseum ở Roma như hằng năm, năm 2022 này lại tái diễn truyền thống Đàng Thánh Giá tại đây vào chiều tối Thứ Sáu Tuần Thánh hôm qua, 15/4/2022.  (xem tiếp)


- Niềm Vui Yêu Thương - Một Kết Cuộc Có Hậu

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2021 - 26/6/2022) đã dẫn chúng ta về với tông huấn Amoris Laetitia Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô được ban hành năm 2016, sau hai thượng nghị giám mục thế giới 2014 và 2015, và về cả với tông huấn Tình Nghĩa Gia Đình Familiaris Corsotio của ĐTC Gioan Phaolô II.

Chúng ta đã đọc lại, hay nghe lại, những đoạn các ngài viết về thực trạng của hôn nhân gia đình trong vòng 35 năm (1981 - 2016) giữa thời khoảng của 2 tông huấn này.  (xem tiếp)


- Niềm Vui Yêu Thương - Thực Trạng Hôn Nhận Gia Đình

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Trong tiến trình của Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương này, Chúng ta đã có dịp đọc bài dịch hay nghe mp3 về tình trạng hôn nhân gia đình cách đây 40 năm, qua nhan đề "Niềm Vui Yêu Thương - Chập Chờn Sáng Tối" được phổ biến hôm mùng 8/7/2021, theo văn kiện Tông Huấn Tình Nghĩa Gia Đình - Familiaris Corsortio của ĐTC Gioan Phaolô II 1981.  (xem tiếp)


- Niềm Vui Yêu Thương - Cổ Tích Đời Thường

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương chẳng những được chỉ dẫn bởi các văn kiện của các ĐTC về vấn đề hôn nhân gia đình, mà còn được cảm nghiệm thực tế bởi những câu chuyện đời thường có thật không tin cũng phải tin.  (xem tiếp)


- Niềm Vui Yêu Thương - Chập Chớn Sáng Tối

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương.(19/3/2021 - 26/6/2022) Trong 15 Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới từ sau Cộng đồng Chung Vaticanô II (1967-2018) có tất cả 15 Thượng Nghị Thế Giới thường lệ, trong đó có 2 thượng nghị về hôn nhân gia đình. Thế mới biết hôn nhân gia đình là một mục vụ đặc biệt được Giáo Hội quan tâm có thể nói là hơn hết, như vẫn ưu tiên cho người nghèo vậy.  (xem tiếp)


- Niềm Vui Yêu Thương - Quà tặng Sự Sống

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương. Mà gia đình là trung tâm của yêu thương và sự sống. Bởi thế, gia đình niềm vui yêu thương chỉ hiện thực, trước hết và trên hết, là ở nơi quà tặng sự sống.  (xem tiếp)


- Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương: Hiệu Ứng và Diễn Đàn

 

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Để tiếp tục hành trình Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương (19/32021 - 26/6/2022), chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi một số hiệu ứng của Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, cùng với những nỗ lực diễn đàn của Tòa Thánh và ĐTC Phanxicô về Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương thời sự này, ở những cái links để đọc cũng như để nghe hay để xem sau đây:  (xem tiếp)


- Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương: 2- Tổng Lược Đại Quan

 

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Để tiếp tục cùng Giáo Hội cử hành Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương, và để tiếp theo bài mở màn hôm qua 1- Vấn Đề Cốt Lõi (Chương 8) của tông huấn này, hôm nay chúng ta theo dõi tiếp 8 chương còn lại từ 1-9 trừ 8,  (xem tiếp)


- Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương: 1- Vấn Đề Cốt Lõi

 

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Chúng ta vừa xong Năm Chúc Tụng Chúa - Laudato Sí hôm 24/5/2021 vừa qua, một năm chúng ta đã cố gắng tìm hiểu về chính thông điệp quan trọng và khẩn trương này, một năm đã được ĐTC Phanxicô tiếp tục kéo dài thêm 7 năm với "Chương Trình Hành Động Laudato Sí"  (xem tiếp)


ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Cầu Nguyện
Bài 37:Cầu Nguyện theo Mô Phạm và Hồn Sống là Chúa Giêsu

Xin chào anh chị em thân mến!

Các Phúc Âm cho chúng ta thầy việc cầu nguyện là những gì chính yếu nơi mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người ra sao. Việc cầu nguyện này đã xẩy ra nơi việc chọn lựa những ai sau đó trở thành Tông Đồ. Thánh Luca đã đặt việc tuyển chọn các vị vào chính bối cảnh của việc cầu nguyện, khi viết: "Vào những ngày ấy, Người đã lên núi cầu nguyện; thâu đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (xem tiếp)


ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Xin chào anh chị em thân mến!

Trong lễ chúng ta đang cử hành mừng Thiên Chúa đây là cử hành mầu nhiệm về một Vị Thiên Chúa duy nhất. Vị Thiên Chúa này là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Vị nhưng chỉ là một Thiên Chúa! Ngôi Cha là Thiên Chúa, Ngôi Con là Thiên Chúa, Ngôi Thần Linh là Thiên Chúa. Thế nhưng Ba Ngôi không phải là ba thiên chúa mà chỉ là một Thiên Chúa trong Ba Ngôi. Đó là mầu nhiệm được Chúa Giêsu Kitô mạc khải cho chúng ta: Mầu nhiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa. (xem tiếp)