0

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Thành Lập Dòng 1953 - 2023

Đồng hành ghi lại lịch sử Dòng dịp Ngọc Khánh Khai Dòng

Anh Kiên và Anh Niên quí mến,
Tạ ơn Chúa đã cho dòng chúng ta chẳng những được tồn tại lạ lùng và phát triển không ngờ cho tới nay, 70 năm khai dòng. Xin hết lòng tri ân cảm tạ 2 anh đã giúp em những chi tiết, kèm theo hình ảnh, về lịch sử dòng để em thực hiện một loạt 21 emails về dòng vừa qua. Vì dòng là của chung anh em chúng ta, những người anh em theo đuổi cùng Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Anh Cả và với Anh Cả,  (xem tiếp)

Bóng Dáng Đồng Công

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Trong chính ngày mừng 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng Đồng Công hôm nay, sau khi nhìn lại chung lịch sử dòng và riêng vị sáng lập dòng của CRM chúng ta, em đã nhìn lại chính bản thân mình, và, nhờ vào việc chiêm ngắm Chân Dung QP Đaminh Thánh Giá,  (xem tiếp)

Chân Dung QP Đaminh Thánh Giá

Cho tới bây giờ, chính vào ngày áp Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2023 ở Hoa Kỳ, nhưng lại là chính ngày 2/2 ở Việt Nam, sau thời gian nghiên cứu, phân tích và chia sẻ tất cả những gì liên quan đến chung lịch sử dòng,  (xem tiếp)

Đồng Công: 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng - Chúc Mừng và Tri Ân Cảm Tạ

Nhân dịp trọng thể mừng 70 năm ngọc khánh khai dòng 2/2/2023 chúng ta hãy hiệp thông dâng kinh nguyện của Anh Cả đã soạn dọn Mừng Giáng Sinh năm 1964 sau đây:  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Thần Hiển 3- Truyền Giáo Đồng Công

Thật vậy, hai mối quan tâm tối hậu và bất khả thiếu này, nên thánh và linh mục, đều liên quan trực tiếp và mật thiết bất khả thiếu và bất khả phân ly với sứ vụ truyền giáo của dòng. Tại sao? Theo em là như thế này: 1- Sứ Vụ Truyền Giáo: Chứng nhân và Thừa Tác Sứ vụ truyền giáo cần đến các vị thừa sai chứng nhân.  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Thần Hiển 2- Linh Mục Đồng Công

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Thần Hiển 2- Linh Mục Đồng Công  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Thần Hiển 1- Nên Thánh Đồng Công

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Thần Hiển 1- Nên Thánh Đồng Công  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Hiệp Thông - Dưới Đất: Những Di Sản Đồng Công

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Hiệp Thông - Dưới Đất: Những Di Sản Đồng Công  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Hiệp Thông - Trên Trời: Những Anh Em đã ra đi trước

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Hiệp Thông - Trên Trời: Những Anh Em đã ra đi trước  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
Đồng Công Bé Nhỏ

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: Đồng Công Bé Nhỏ
- Càng thơ dại càng thánh lớn  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
2012 - Đồng Công Trổ Sinh 2. Hoa Kỳ - Mục Vụ

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
2012 - Đồng Công Trổ Sinh 2. Hoa Kỳ - Mục Vụ  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
2006 - Đồng Công Mục Nát

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
2006 - Đồng Công Mục Nát - Liệt bệnh và Tử vong  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
1993 - Đồng Công Hồi Sinh

1993 - Đồng Công Hồi Sinh - Trở Về và Tái Tạo  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
1975 - Đồng Công Vượt Qua

Đồng Công Vượt Qua - Không tháo chạy, Nhưng xuất hành  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
1955 - Đồng Công Nẩy Sinh: Các cơ sở Đồng Công ở GP Buôn Mê Thuột từ 1959; GP Đà Lạt từ 1968; GP Nha Trang từ 1974

Các cơ sở Đồng Công ở GP Buôn Mê Thuột từ 1959; GP Đà Lạt từ 1968; GP Nha Trang từ 1974  (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
1955 - Đồng Công Nẩy Sinh: Các cơ sở Đồng Công ở Giáo phận Qui Nhơn từ 1957

Các cơ sở Đồng Công ở Giáo phận Qui Nhơn từ 1957
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng:
1955 - Đồng Công Nẩy Sinh 1. Các Cơ sở ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955 (tiếp)

Đệ Tử Viện - Giáo Sỹ Dưỡng Đường, Trường Đồng Công,
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1955 - Đồng Công Nẩy Sinh 1. Các Cơ sở ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955

Các cơ sở Đồng Công ở Thủ Đức và Lái Thiêu từ 1955:
Nhà Mẹ, Khu Kitô Vương, Khu Nhà 30 Gian,
Tu Viện Khiết Tâm Tam Hà, Tu Viện Tiệc Ly Lái Thiêu,
Đệ Tử Viện, Giáo sĩ Dưỡng đường, Trường Đồng Công
 (xem tiếp)

Đồng Công - 70 Năm Ngọc Khánh Khai Dòng: 1941 - Đồng Công Khai Sinh

Quí CRM rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Người Anh Cả của chúng ta đã cách mạng một cái lệ riêng cho dòng Anh thành lập liên quan đến ngày tháng mừng kỷ niệm mà theo trần gian gọi là ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm và ngọc khánh 75 năm. Dòng Đồng Công chúng ta, cũng mừng ngân khánh, kim khánh và ngọc khánh như ai, nhưng lại căn cứ vào tuổi đời của Chúa Mẹ, siêu nhiên hơn: ngân khánh 15 năm, kim khánh 33 năm và ngọc khánh 70 năm.  (xem tiếp)