Sinh hoạt Hội Thân Hữu Đồng Công-2017

Hành trình truyền giáo từ Nam ra Bắc

 

Tại Phi trường Tân Sơn Nhất


 

Viếng mộ Anh QP

Anh Linh mục Trần Khả

 


2017 THDC Hải ngoai - Hành trình truyền giáo từ Nam ra Bắc

2017 HTTG: Phi Trường Tân Sơn Nhất  https://youtu.be/D56viqEFyxc
2017 HTTG: Viếng Mộ AQP https://youtu.be/TBvjqZ8igGw
2017 HTTG: Ký Túc Xá & Đệ Tử Viện 30 gian  https://youtu.be/3olewQQoQw4
2017 HTTG: Nhà Mẹ Thủ Đức: 1 Ngày Sinh Hoạt https://youtu.be/0y4IlHDNgsA
2017 HTTG: Phút Khởi Hành https://youtu.be/iYzQiEfuXaI
   
Các Nhân chứng Đồng Công  
2017 HTTG: Anh Lê An Đại https://youtu.be/99MBtUn6bBg
2017 HTTG: Anh Nguyễn Quang Đán https://youtu.be/w3jHdR_Lwm4
2017 HTTG: Anh Nguyễn Đức Thiệp https://youtu.be/oshFkXRGOm0
2017 HTTG: Anh Đoàn Phú Xuân https://youtu.be/Q0U5xBQ1YkM
   
Nguồn gốc Dòng Đồng Công  
2017 HTTG: Cái Nôi Dòng ĐC: Liên Thủy & Trung Lễ https://youtu.be/ICEmNYnLIoY
2017 GX Đồng Quan, Thái Bình Quê AQP https://youtu.be/p_aVPGj63yc
   
Một Số Giáo Điểm Truyền Giáo và Mục Vụ Đồng Công:  
2017 HTTG: Giáo Điểm Đắc-Pơ, Kon-Tum https://youtu.be/8ctYlI4Wonw
2017 HTTG: Trụ Sở Hưng Hóa, GP Hưng Hóa https://youtu.be/Hi4hqRXpl48
2017 HTTG: Giáo Xứ Thuận Yên, GP Đà Nẵng https://youtu.be/xkVhhGYUnX0
2017 HTTG: Giáo Họ Phú Qúy, GP Đà Nẵng https://youtu.be/xsELY9BFK-Q
2017 HTTG: Giáo Họ Văn Lâm, Thái Bình https://youtu.be/ob5mK7hwl34
2017 HTTG: Dâng Hoa GX Trại Sơn, Hưng Hóa https://youtu.be/vFav5mTjQc0
2017 HTTG: Nhà Đá, Giáo Phận Quy Nhơn https://youtu.be/UO12E6ynZ4g