Sinh hoạt Hội Thân Hữu Đồng Công-2015

Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại - Hội Ngộ 1

 

CRM Chào Mừng Hội Thân Hữu Đồng Công


 

Chia sẻ lý tưởng nên thánh Đồng Công

Anh Cao Tấn Tĩnh

 


2015 THĐC Hải Ngoại – Họp Hội Ngộ 1  tại Carthage, Missouri

2015 Hội Ngộ 1: CRM Chào Mừng HTHĐC :  https://youtu.be/jZq1QqS4ufo
2015 Hội Ngộ 1: Cung Nghinh Mẹ https://youtu.be/ajiVtSrTG_A
2015 HN1: Lý Tưởng Thánh AQP, Cao Tấn Tĩnh  https://youtu.be/HWO7DHKTJzo
2015 HN1: Lòng Biết Ơn,  Rev. Khả Trần https://youtu.be/zS4MCwUNHro
2015 HN1: Hôn Nhân Gia Đình, Rev. Học 1/3 https://youtu.be/5Z4h1MgTIbs
2015 HN1: Hôn Nhân Gia Đình, Rev. Học 2/3 https://youtu.be/AOgJa0wuxmw
2015 HN1: Hôn Nhân Gia Đình, Rev. Học 3/3 https://youtu.be/0o7fHICng7U
2015 CRM 40 Năm Sinh Hoạt & Phát Triển https://youtu.be/HGHEiQbVz4k