THĐC Hành tŕnh Việt Nam
Truyền giáo Đồng Công 2022: 18- Thứ sáu 18/11


Đồng Công - Mùa gặt Thương xót

 
Quí CRM yêu dấu trong Ḷng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Hôm nay là Thứ Sáu, 18/11/2022, theo phụng vụ là Lễ Cung hiến Đền thờ Phêrô và Phaolô, một lễ bao gồm 2 Đền thờ mang danh 2 vị Tông đồ cả Phêrô và Phaolô, hai vị tông đồ đă làm nên Giáo hội, một liên quan Thánh Phêrô, đến quyền bính để "là Giáo hội" trong việc vừa phục vụ Giáo hội vừa hiệp nhất Giáo hội, và một liên quan đến Thánh Phaolô, đến sứ vụ bất khả thiếu để "làm Giáo hội" trong việc loan truyền Tin mừng Sự sống về một "Đấng Cứu Chuộc nhân trần - Redemptor Hominis", nhờ đó Giáo hội trở thành "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium", mới xứng đáng và có thể mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho nhân loại nói chung, nhất là cho những tâm hồn lương dân chưa được diễm phúc biết đến một Emmanuel - Thiên Chúa ở giữa chúng ta, một vị Thiên Chúa đă yêu nhân loại đến cùng nơi Người Con duy nhất của ḿnh là một Nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét Vượt qua, đă chẳng những chiến thắng tội lỗi và sự chết của nhân loại, mà c̣n ban cho những ai tin vào Người là Chúa Chên Lành "sự sống và là sự sống viên măn" (Gioan 10:10). 

Nếu trong Hành tŕnh Truyền giáo Thừa sai Bác ái với Nhóm TĐCTT (Tông đồ Chúa T́nh thương) 2 tuần lễ (11-24/10/2022, em đă cảm nghiệm thấy Calcutta là Thánh địa Thương xót, nơi chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ, xuất phát từ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Ḍng Thừa sai Bác ái của Mẹ thế nào, th́ trong Hành tŕnh Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 24 ngày (7-30/11/2022) với Nhóm anh em cựu tu sĩ Đồng Công gọi tắt là Thân hữu Đồng Công (THĐC) này, em cũng thật sự thấy được cả một Mùa gặt Thương xót, từ Bắc vô Nam, một mùa gặt càng ngày càng nở rộ hoa trái tuyệt vời, từ thời điểm hạt lúa miến QP là Linh mục sáng lập Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ mục nát đi vào năm 2007, một vị linh mục được Trời cao tuyển chọn để lập ra một hội ḍng thuần túy Việt Nam đầu tiên cho Người Việt Nam, để Giáo Hội ở Việt Nam có Thánh như Giáo Hội ở Tây phương. 

Đối với em, Anh Cả, cũng là Anh QP, vị linh mục sáng lập ḍng khả kính khả ái của chúng ta, sau khi vĩnh viễn nằm xuống vào ngày 21/6/2007, đúng 43 năm sau ngày (21/6/1964) em bắt đầu theo đuổi Lư tưởng Thánh Đồng Công của Anh và với Anh, đă trở thành một Giọt máu Trổ bông, và giờ đây, theo những ǵ em mắt thấy tai nghe sau 5 năm (2017-2022), lại c̣n đang trở thành một cây vĩ đại tại quê hương đất nước Việt Nam thân yêu mà Anh cùng với anh em ḍng hằng cầu nguyện cho, đến độ, từ bắc vô nam, em đă thấy được hoa trái trên hết và trước hết của Anh, đó là Anh đă có được một đàn em phải nói là tuổi trẻ tài cao đức cả:  

1- Tuổi trẻ ở chỗ từ lớp 12 hầu hết sau năm 1975, so với các đội đàn anh, từ Đội IX trở lên, đều đă ở vào độ tuổi "thât thập cổ lai hy", không c̣n hội đủ điều kiện làm Tổng phục vụ cho dù có xứng đáng nữa;  

2- Tài cao ở chỗ chưa đụng trận th́ thấy như khù khờ lúc c̣n chung sống với nhau, nhưng một khi đầu quân xuất trận th́ khôn lanh lạ thường trước các thế lực trần gian, và thậm chí c̣n có thể biến những khúc xương xẩu không ai thèm đến ở các khu vực truyền giáo thành nơi cần phải được Giáo phận lấy lại v.v.;  

3- Đức cả ở chỗ, đối nội, anh em thừa sai CRM chẳng những dấn thân v́ đức vâng lời theo tinh thần tận hiến để hiện thực tâm niệm "non ministrare sed ministrari", nhờ đó đă được Chúa sử dụng làm nên những việc kỳ diệu cả về những công tŕnh kiến thiết, nhất là ở Giáo xứ Đại Điền Bắc Ninh, mà c̣n, đối ngoại, sẵn sàng trả về cho Giáo phận những ǵ Giáo phận muốn lấy lại, cho dù công lao gầy dựng đầy gian khổ của ḿnh, v́ những ǵ anh em thừa sai CRM nhắm tới, không phải là cơ sở vật chất và việc mục vụ thuần túy, cho bằng chính bản thân ḿnh được thánh hóa, nhờ đó, quí anh trở thành Chứng nhân Thương xót và Thừa sai Thương xót, đă từng làm cho nhiều linh hồn nhận biết Chúa hơn, và cũng nhờ đó, đă âm thầm phát triển Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội hoàn vũ nói chung và Giáo Hội ở Việt Nam nói riêng, bao gồm cả Giáo Hội ở địa phương mà anh em thừa sai CRM được vị chủ chiên kêu gọi tới phục vụ tùy ư các vị, cho dù có hợp đồng 20 năm hay 25 năm chăng nữa. 

Bởi thế, chúng ta mới thấy được hạt lúa miến QP mục nát đi đă chẳng những sinh nhiều hoa trái, trước hết và trên hết, nơi chính nội bộ hội ḍng của ḿnh là những người em thừa sai tuổi trẻ, tài cao, đức cả, mà c̣n từ và nhờ những cành nho CRM nở hoa kết nụ này mà rực nở cả một Mùa gặt Thương xót nơi cánh đồng truyền giáo từ bắc vô nam của Giáo Hội ở Việt Nam.  

Thật vậy, nếu Calcutta là Thánh địa Thương xót, liên quan đến Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và hội ḍng Thừa sai Bác ái của Mẹ, nghĩa là liên quan mật thiết với đức bác ái yêu thương và việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất đă được đồng hóa với Chúa Kitô (xem Mathêu 25:40,45), theo khuôn mẫu của Người Samaritanô Nhân lành "động ḷng thương" (xem Luca 10:33) thế nào, th́ Mùa gặt Thương xót nơi cánh đồng truyền giáo của Giáo hội ở Việt Nam, theo em, từ sau thời điểm Anh Cả qua đời, nhất là thời điểm hiện nay, cũng liên quan đến anh em thừa sai CRM như vậy, nghĩa là liên quan đến LTXC nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng "động ḷng thương" (Mahêu 9:36) dân chúng bơ vơ như vô chủ nên Người đă sai các tông đồ đi rao giảng cho họ (xem Mathêiu đoạn 10).  

Nếu Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ở Calcutta Ấn Độ đă lập ḍng mang danh xưng Thừa sai Bác ái, th́ Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ ở Việt Nam cũng lập ḍng Đồng Công (danh xưng cũ, liên quan đến sứ vụ của Mẹ), tức là ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (danh xứng mới liên quan đến vị thế của Mẹ), theo Hiến pháp, là một hội ḍng truyền giáo, một hội ḍng Thừa sai Truyền giáo, bằng chính Linh đạo Đồng Công của ḿnh, bao gồm 3 t́nh thần bất khả thiếu và bất khả phân ly đó là: tận hiến bản thân ḿnh cho Chúa qua Mẹ Maria, được hiện thực hóa bằng cách hoàn toàn bỏ ḿnh theo ư Chúa qua bề trên, để Chúa là Đấng quan pḥng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng, muốn làm ǵ nơi ḿnh th́ làm, nhờ đó, tu sĩ Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc mới có thể "yêu thương nhau như Thày thương yêu các con" (Gioan 13:34, 15:12), dấu hiệu bất khả thiếu để làm chứng cho Chúa Kitô, nhờ đó thiên hạ mới có thể nhận biết Người mà trở về với Người để được cứu độ(xem Gioan 13:35), 

Chính v́ cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ở Việt Nam đang trở thành một Mùa gặt Thương xót của hội ḍng Thừa sai Truyền giáo Đồng Công CRM mà THĐC chúng em về VN chuyến thứ 2 năm 2022 này không phải chỉ để chia sẻ một chút vật chất và bằng chính sự hiện diện khiêm tốn của ḿnh, mà c̣n được kích thích trước kỳ công Chúa làm qua thành phần "đầy tớ vô ích" (Luca 17:10), bởi tinh thần tận hiến dấn thân và khả năng truyền giáo càng ngày càng lăo luyện của anh em tu sĩ thừa sai CRM đang bỏ ḿnh phục vụ ở các khu vực truyền giáo của ḿnh. Do đó, sau bữa trưa ở trụ sở truyền giáo của Ḍng ở GP Bắc Ninh là Đại Điền hôm Thứ Bảy 12/11, Ngày Thánh Mẫu hàng tuần của con Mẹ Đồng Công, em đă đột hứng, trước sự hiện diện của 2 anh linh mục CRM là Tường và B́nh, công khai tuyên bố sẽ tổ chức một Hành tŕnh Truyền giáo Đồng Công nữa, chẳng những với THĐC mà c̣n với GĐTHĐC, vào một thời điểm thiên định nào đó, trong thời khoảng từ 5-6 năm nữa...  

Magnificat anima mea dominum! 

 


em tâm phương cao tấn tĩnh 

Một chút đột hứng trên tuyến đường từ Pleiku về Buôn Mê Thuột miền Tây nguyên sáng ngày 18/11/2022